top of page

Teze de doctorat publicate la editura Sitech 

Lista tezelor de doctorat publicate la Editura Sitech în ultimii 4 ani

 

Anul 2019


Nicolaescu C. Adrian - FUNDAMENTELE RăSPUNDERII INTERNAȚIONALE PENTRU DAUNELE ADUSE MEDIULUI - ISBN 978-606-11-6170-6

Bărăscu, Mihai Florentin - Contrabanda în legislaţia penală română -  ISBN 978-606-11-7236-8
Georgescu A. M. Silviu – Dorin - Antreprenoriat şi decizii strategice în managementul serviciilor de curierat din România -ISBN 978-606-11-6747-0
Mitroi C. Ramona - Alexandrina (Chiribuță) - POWERFUL WOMEN IN SHAKESPEARE’S WORLD RENAISSANCE FEMINISM - ISBN 978-606-14-1264-8

Opran D. A. Mihaela – Cătălina- ACCESUL LIBER LA JUSTIȚIE  - ISBN 978-606-11-6906-1
Tiberiu Viorel Popescu - TRAFICUL DE DROGURI – PERSPECTIVĂ CRIMINOLOGICĂ  isbn 978-606-11-6990-0
Dănciulescu R. Andreea - Gabriela (Mănescu)- REALITĂȚI ȘI PERSPECTIVE ALE ȘOMAJULUI ÎN SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ ACTUALĂ - ISBN 978-606-11-6845-3
Paul, Raluca Lucia - Modalităţi juridice ale dreptului de proprietate – isbn 978-606-11-6769-2

Anul 2020 


Budică-Iacob Adrian Florin- ABORDĂRI STRATEGICE PRIVIND PROCESUL DE CREARE A VALORII PENTRU CLIENT ÎN INDUSTRIA DE AUTOMOBILE   isbn 978-606-11-7296-2
Cristina Șchiopu- CERCETĂRI PRIVIND IMPACTUL FACTORULUI ANTROPIC ASUPRA APELOR FREATICE DIN JUDEȚUL GORJ  isbn 978-606-11-7306-8
Novac Mihaela Gabriela- CERCETĂRI PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA TEHNOLOGIEI DE CULTIVARE A PEPENILOR VERZI PE SOLURILE NISIPOASE DIN SUDUL OLTENIEI  isbn 978-606-11-7307-5
Ilie Lorena Cosma- CERCETĂRI TAXONOMICE, BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE ASUPRA GÂNDACILOR DE FRUNZE (CRYSOMELIDAE, COLEOPTERA) DIN JUDEŢUL BIHOR  isbn 978-606-11-7317-4
Nacu Ghe. Alexandra- MODALITĂȚI DE APLICARE  A DREPTULUI  - Isbn 978-606-11-7269-6
Stepan Oana Maria- FINANȚAREA CREȘTERII ECONOMICE SUSTENABILE PRIN INTERMEDIUL FONDURILOR STRUCTURALE ÎN ROMÂNIA -     Isbn 978-606-11-7295-5
Stepan Amalia Raluca- IMPLICAȚIILE INTELIGENȚEI EMOȚIONALE ÎN EVOLUȚIA CARIEREI TINERILOR - ISBN 978-606-11-7367-9
Sebe, Mihai - Nae Ionescu de la mistica monarhiei la mobilizarea totalitară - Isbn 978-606-11-7590-1
Ionica, Loredana - Discours authentiques des manuels de FLE en contexte roumain d’enseignement - isbn 978-606-11-7500-0
Marica,(Nicola) Alexandrina - Răspunderea civilă pentru prejudiciul ecologic - Isbn 978-606-11-7550-5
Negrescu,(Iovan) Mihaela Georgiana - Dezvoltarea inteligenţei emoţionale prin tehnici de psihoterapie – isbn 978-606-11-7591-8
Filip, Carmen Simona - Impactul disfuncţionalităţilor clinice şi comportamentale asupra activităţii personalului unităţilor operative din cadrul poliţiei – isbn 978-606-11-7392-1
Nechita, Dănuţ - Managementul strategic în afacerile interne -     978-606-11-7608-3
Dusciuc, Cornelia Mădălina - Analiza investigativă prin tehnicile profiling în contextul cercetării criminalităţii judiciare - 978-606-11-7655-7
Uşurelu,(Dodocioiu) Georgeta-Alina - Locul şi rolul coproprietăţii în sistemul modalităţilor juridice ale dreptului de proprietate - 978-606-11-7658-8
Măglaş, Ioana - United Arab Emirates - Romania relations in the context of EU - GCC free trade agreement – isbn 978-606-11-7595-6
Popa ( Rasol) Crina  Dumitrița - Competenţele socio-emoţionale în perspectiva educaţiei morale – isbn 978-606-11-7395-2

 

Anul 2021

Stanculescu,(Voicu)  Irina Loredana - Responsabilitatea şi răspunderea juridică - fundamente ale ordinii sociale – isbn 978-606-11-7768-4
Stoian, Sofia - Mecanisme de prevenire şi combatere a corupţiei în domeniul afacerilor interne – isbn 978-606-11-7742-4
Gheorman,(Calborean) Veronica - Riscul aritmic în bolile hepatice cronice – isbn 978-606-11-7674-8
Cuc,(Mihai) Mădălina - Îmbunătăţirea deciziei manageriale la nivelul societăţilor deschise prin modelarea predictivă în timp real – isbn 978-606-11-7736-3
Drăghici, Cristian - O altă dimensiune a legii insolvenţei - falimentul persoanei fizice în contextul modernizării legislaţiei naţionale – isbn 978-606-11-7740-0
Scarlat, Corina - Dreptul la apărare Rolul avocatului în derularea unui proces echitabil – isbn 978-606-11-7856-8
Coca, Carmen Elena - Asigurarea echilibrului financiar-valutar în condiţii de instabilitate economică – isbn 978-606-11-7911-4
Apipie, Florentina-Mihaela - Modelarea şi predicţia pieţelor financiare utilizând tehnici de inteligenţă computaţională - 978-606-11-8007-3

Anul 2022


Popa ( Rasol) Crina  Dumitrița - Competenţele socio-emoţionale în perspectiva educaţiei morale – o abordare aplicativă - isbn 978-606-11-8030-1
Preda Buzgurescu, Olimpia Livia - Valorificarea  informației financiar – contabile în evaluarea performanțelor organizațiilor – isbn 978-606-11-8019-6
Sava, Adela - Plans mémoriels du discours  littéraire Étude de l’œuvre d’Irène Némirovsky – isbn 978-606-11-8049-3
Nica, Dan  Șerban - POLICROMIA ÎN SCULPTURĂ Cercetare asupra practicilor sculpturale tradiționale și expresia lor contemporană – isbn 978-606-11-8066-0
Olari , Camelia Maria  - Abordare integrată a managementului resurselor umane din perspectiva calității serviciilor și a performanței organizaționale -isbn 978-606-11-8089-9
Riza, Ionuț - Dezvoltarea competențelor în domeniul administrării riscurilor la nivel organizațional și cibernetic – isbn 978-606-11-8090-5
Iliescu, Florin Mihai - Problematica imigrației din perspectivă misionară – isbn 978-606-11-8091-2
Baciu, Ana-Maria - Fairy Tales and the Construction of Identity in Modernism – isbn 978-606-11-8092-9

Viziteu, Mădălina - SISTEMUL DREPTULUI - 978-606-11-8106-3 

Vasiliu Ionel - REPERE ALE OPTIMIZĂRII MANAGEMENTULUI FORMĂRII INIŢIALE ÎN JANDARMERIA ROMÂNĂ - isbn 978-606-11-8110-0

Petrescu Mărgelu, Lidia - Reprezentări ale simbolului Pomul vieţii în arta populară din Oltenia - isbn 

978-606-11-8182-7

NEAGA, Flaviu Doru - ABORDĂRI STRATEGICE PRIVIND ACTIVITATEA DE TURISM ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE DURABILE - isbn 978-606-11-8222-0

Stoenescu, Ana-Maria - Influența schimbărilor climatice asupra variabilității unor caractere la specii pomicole spontane în ecosisteme din zona de Sud a Olteniei - isbn 978-606-11-8246-6 

STROE, TRAIAN CIPRIAN - Cercetări privind comportarea în sisteme ecologic și convențional a soiurilor „Columna“ și „Mamaia“ în podgoria Murfatlar în vederea extinderii în cultură și diversificării ofertei de vinuri de înaltă calitate - isbn 978-606-11-8238-1

Chirurgu Gianina Mădălina - Analiza comparativă a serviciilor sociale destinate persoanelor varstnice

ISBN 978-606-11-8275-6

Chirurgu Gianina Mădălina - Abordări sociologice privind evoluția omului în contextul modernizării muncii sale   ISBN 978-606-11-8274-9

Adina Maria Paicu - Naipaul’s (de)colonizing of the Empire: The Indian Travel Narratives of a Globe Trotter - ISBN 978-606-11-8266-4

Anul 2023

FARISEU (Lungu) A. Raluca-VasilicaTEXTES, ALENTOURS TEXTUELS ET EMPREINTES IDENTITAIRES DANS LA LITTÉRATURE FRANCOPHONE - 978-606-11-8298-5

Voicescu Vlad Alexandru - Personalitatea juridică internațională a statului în epoca contemporană - isbn 978-606-11-8319-7


 

bottom of page