top of page

                                       2015

   

 1. etică în afaceri - flaviu meghișian

 2. jocuri didactice, cântece,poezii în limba franceză - stăncioi mihaela

 3. fișe de lucru-limba franceză - stăncioi mihaela

 4. expresii uzuale-limba franceză - stăncioi mihaela

 5. memorator-limba română  - stăncioi mihaela

 6. diagnosticul de sepsis in pediatrie - laura daniela marinau

 7. practica medicinei de urgenta - luciana rotaru

 8. literatura română. sinteze - cosmina gabriela anghel

 9. le système des pronoms relatifs  dans les manuels roumains de fle - monica larisa manafu

 10. economia și gestiunea întreprinderii-fundamente teoretice și studii de caz - răscolean ilie, dura codruța, isac claudia

 11. indicatori metodologice, deontologice în asistența socială - schmidt mihaela

 12. dimensiuni metodologice și practice în asistența socială - andrioni felicia

 13. mic compendiu de limba română - stroe robert virgil

 14. elaborarea compunerilor la nivel gimnazial - stroe robert virgil

 15. biblioteca digitală-biblioteca secolului al xxi-lea - stroe robert virgil

 16. educarea patriotică a elevilor din ciclul primar prin însuşirea cunoştinţelor de istorie a românilor - stroe robert virgil

 17. exerciții de matematică pentru ciclul primar - pomoagă viorel

 18. aplicarea modelului operațional și integrativ în învățarea elementelor acrobatice cuprinse în programa școlară - ghionea gheorghe

 19. categoriile gramaticale ale verbului - defta claudia

 20. utilizarea corectă şi eficientă a limbii române în diferite situaţii de comunicare - defta claudia

 21. pronumele personale - defta claudia

 22. tranzitivitatea verbelor- defta claudia

 23. drept constituțional și instituții politice. vol 2. instituții politice- bogdan țonea

 24. aspecte privind rezolvarea în ciclul primar a problemelor de aflare a 2 mărimi când se cunosc suma sau diferența și raportul lor- trăsnitu sofia

 25. viata e singura cale spre cer - teodor nectarie

 26. globalizarea abordări teoretico-metodologice -niculae florin

 27. orientări moderne în diagnosticul leziunilor oro-dentare- mihaela jana țuculină

 28. măsurători în instalații  . culegere de exerciții- ecaterina florescu

 29. dezvoltarea capacitatii intelectuale la scolarii mici prin folosirea jocului didactic matematic - trăsnitu sofia

 30. jocul didactic in lectia de matematica din ciclul primar - trăsnitu sofia

 31. determinarea tetraciclinelor din produse farmaceutice - anca gănescu

 32. teoria și metodologia curriculumului – suport de curs - sofia loredana tudor

 33. lecţii  despre a ctitori    mulţumiri la ceas aniversar - nicu alina livia

 34. calculul ariilor şi volumelor cu ajutorul integralelor - răduţ alexandra

 35. fereastra vieţii - dumitru dem-matei

 36. managementul eticii în instituțiile de învățământ superior din românia -  silvia puiu  /   radu florin ogarcă

 37. mentorat in didactica invatamantului prescolar si primar - mihaela paişi-lăzărescu, sofia loredana tudor, maria magdalena stan

 38. comunicarea prin televiziune și formarea personalității elevului - gabriela aranghel

 39. fundamentele educației timpurii – suport de curs -  sofia loredana tudor

 40. les faux-amis – pièges du discours juridique français- travail scientifique - munteanu elena-isabela

 41. l` enseignement de la grammaire dans la classe de français langue étrangère- lc de spec - munteanu elena-isabela

 42. l` enseignement –apprentissage des pronoms relatifs dans la classe de français langue étrangère- lc de spec  - munteanu elena-isabela

 43. finanţarea agriculturii româneşti, înainte şi după aderarea româniei la uniunea europeană - gheorghe netoiu

 44. rezolvarea problemelor de aritmetică - clisu rodica

 45. dreptul la apărare  şi mijloacele de probă în procesul penal - diaconescu  marius  bogdan

 46. mecanică tehnică  / technical    mechanics teorie şi probleme rezolvate / theory and solved problems - mihaela-liana bogdan

 47. analiză calități mediului în cartierul 1 mai craiova - tudor lucian

 48. începuturile procesului de centralizare statală în franţa şi evoluţia acestuia pậnă la începutul secolului  al xii-lea - tudor lucian

 49. disputele pentru ocuparea tronului  principatelor române (1849 – 1856) - stancu mihnea alexandru

 50. monografia comunei bechet, judetul dolj - stancu mihnea alexandru

 51. drept procesual civil.  note de curs - marian budă

 52. drept procesual civil. partea generală  note de curs - marian budă

 53. tehnologia materialelor curs - gheorghe văduvoiu

 54. tehnologia materialelor lucrări de laborator - gheorghe văduvoiu

 55. relațiile dintre mediul ambiant și sănătatea umană - măgureanu simona maria

 56. ghid pentru studierea poluării aerului- măgureanu simona maria

 57. importanța apei în sănătate- măgureanu simona maria

 58. influența radiațiilor asupra sănătății- măgureanu simona maria

 59. metodologia îmbogățirii vocabularului în ciclul gimnazial. neologismele - melania -elena iacob – calcinoschy

 60. finanţarea agriculturii româneşti, înainte şi după aderarea româniei la uniunea europeană – neţoiu gheorghe

 61. aldehida formică şi  formolul - anda marina andreescu

 62. anthologie de textes littéraires de rousseau à houellebecq - loredana ionică, ioana-cătălina rezeanu

 63. filiations symboliques baudelaire- michel houellebecq - ioana-cătălina rezeanu

 64. la m-a-r-s-s sur la terre (mort, amour, religion, société, solitude) anthologie - 25 poèmes de  michel houellebecq - ioana-cătălina rezeanu

 65. asigurări şi  transporturi în afaceri economice - ediţie revizuită şi îmbunătăţită - camelia ştefan  / maria gheordunescu

 66. fenomenologia muzicala. culorile si gramática armoniei - octav calleya / dumitru milcoveanu

 67. valorificarea haldelor de cenușă prin fixare si recultivare - maria  dabelea 

 68. activitatea antimicrobiană - maria  dabelea 

 69. rolul instituţiilor financiare internaţionale în stabilitatea economică a unei ţări - eugen brădean

 70. povestiri -  fântâna  fermecată  pentru 3 – 6 ani - elena  adriana  răducan

 71. codul de procedură fiscală. noțiuni, termeni, expresii - florescu nicu

 72. sistemul actual de pensii din românia, bazat pe principiul solidarității sociale - florescu nicu

 73. tudor teodorescu-braniște –  50 de ani de ziaristică morală - delia duminică

 74. strategii de rezolvare a problemelor de matematică la clasele i-iv - rădulescu mihaela carmen

 75. rolul evaluării și autoevaluării în creșterea randamentului școlar la ciclul primar- rădulescu mihaela carmen

 76. terminologia gimnasticii. - stoica vicențiu gabriel

 77. ghidul exercițiilor de gimnastică- stoica vicențiu gabriel

 78. exerciții de gimnastică la aparate - stoica vicențiu gabriel

 79. viziune 2020. oportunităţi de business în ţările consiliului de cooperare al golfului (gcc) - apă, hrană, securitate alimentară - bogdan popovici

 80. gaullismul şi poziţia franţei în procesul construcţiei europene  (de la tratatul de la roma la tratatul de la maastricht) ioana panagoreţ

 81. termodinamică tehnică pentru aviație alexandru - nicolae tudosie

 82. valenţele jandarmeriei române în managementul crizelor pe alte spaţii geografice - enuţă cătălin

 83. rapoarte și proporții stan andreea eufimia addenda la cartea augustin pagini autobiografice

 84. corneliu smarand rizea jocul didactic matematic în  învăţământul primar -camelia mădălina tudor

 85. stimularea creativității preșcolarilor prin activitățile artistico-plastice - laura ușurelu

 86. modalități și tehnici de stimulare a creativității la preșcolari laura ușurelu

 87. aplicații grafice în autocad ludmila sass

 88. flora psamofilă din zona dăbuleni (dolj) afronie georgiana daniela

 89. flora spontană și cultivată din zona rovinari și influența factorului antropic asupra acestuia afronie georgiana daniela

 90. terorismul mileniului iii . concluzii şi învăţăminte după comiterea atacurilor teroriste 9/11 septembrie anghel andreescu  cătălin enuţă

 91. tehnica povestirii în ramă în opera lui mihail  sadoveanu bulacu  khrista – ştefania

 92. chimie organică.  lucrări practice - gabriela rău

 93. contractul administrativ -banica stefan-catalin

 94. perspective juridice   vol. i coordonator  nicolae răzvan bujdoiu

 95. perspective juridice   vol. ii, coordonator nicolae răzvan bujdoiu

 96. stagii de practică în domeniul educație fizică și sport călin gabriel șarlă, mirela carmen dan

 97. familia - nicu alina  / emilia felicia

 98. proceduri de triangularizare  a matricelor. aplicaţii  -ioana popa

 99. harmonie et poésie -ionică loredana

 100. structures des actes de langage - ionică loredana

 101. les actes de langage en contexte(a1/a2) ionică loredana

 102. exercices de traduction .roumain-français. français-roumain ionică loredana

 103. la chanson moderne - ionică loredana

 104. maurice maeterlinck et le théâtre symboliste - ionică loredana

 105. spune “adio” durerilor de spate burileanu horia alin  , cosma germina-alina

 106. sistemul  eforturilor de antrenament pentru alergătorii junori  i pe 400mp.  albină  alina  elena  

 107. amintiri ale unui inginer îndrăgostit de muzică - emil   mocan

 108. proza macedonskiană, o poetică a spectaculoaselor interferențe doctrinare miron costina-violeta

 109. din istoria relațiilor internaționale. documente diplomatice româno-italiene ionuț virgil șerban

 110. metode cantitative. aplicaţii  - dumitru bălă, mirela mazilu  . roxana marinescu , aurelia florea

 111. asigurări și reasigurări - mădălina giorgiana mangra

 112. contribuții în diverse domenii ale matematicii -gheorghe  necșuleu ,  ion  necșuliu 

 113. drept civil  persoana fizică. persoana juridică. - valeria gheorghiu  alina ştefania dumitrache

 114. regionalizarea administrativ teritorială în statele uniunii europene - bogdan țonea    andreea cîrciumaru

 115. municipiul craiova-caracterizare fizico-geografică - lucia laura vasilichie

 116. problema prințului străin în istoria românilor( de la geneză la înfăptuire) - vîlvoi nicolae

 117. cercetarea coabitării  metodelor clasice și moderne în evaluarea lecturii elevilor miron costina-violeta

 118. managementul strategic   al organizaţiei - lucian grigorescu       george bălan       constantin teleşpan

 119. pedagogul de poeme - florea  florescu

 120. cugetări mai târzii   (întâlniri de suflet, nunţi de vis şi reportaje) iosif marius circa

 121. didactica disciplinelor psihopedagogice -ecaterina sarah frăsineanu

 122. o perspectivă juridică asupra crizei datoriilor suverane - virgil remus baciu

 123. parteneriatul educațional -segment al educației –  ghid  metodic  – larisa  cristina  pricolici

 124. proiectarea integrată la  clasa  pregătitoare  –  ghid  metodic  – larisa  cristina  pricolici

 125. constantin brâncuși - ansamblul sculptural de la târgu-jiu- monografie - larisa  cristina  pricolici

 126. olteanca din dirijabil- iulian  popescu

 127. ecografie generală teoretică şi practică – noţiuni de bază adrian costache, cristina costache, mihai dumitru

 128. fundamentele fizicii teoretice - marcel puchin

 129. jocuri cu caracter educativ pentru preșcolari - artagea posti claudia elena

 130. utilizarea ghicitorilor în educarea preșcolarilor - artagea posti claudia elena

 131. culegere de probleme de teoria relativității - marcel puchin

 132. condiții de consistență în cuantificarea teoriilor cu simetrii - marcel puchin

 133. competitiveness and stability in the knowledge-based economy - 7th iconec conference - march 20-21, 2015 craiova, romania (competitivitate si stabilitate in economia  bazata pe cunoastere, editia a 7-a) universitatea din craiova prin facultatea de economie si administrarea afacerilor. (university of craiova, faculty of economics and business administration)

 134. piata de capital fiscalizat - dinel staicu

 135. rolul desenului în deyvoltarea capacităţilor creative la vârsta şcolară mare - iordache leonora tamara

 136. elemente folclorice în povestirile lui vasile voiculescu - geta olaru

 137. unele aspecte metodologice ale predării literaturii fantastice - geta olaru

 138. aplicaţii pentru autoevaluarea cunoştinţelor de drept adminstrativ - nicu alina livia

 139. drept administrativ - nicu alina livia

 140. mecanisme de realizare a scopului social în perioada integrării româniei în uniunea europeană.  (volumul cuprinde lucrări prezentate în cadrul sesiunii naţionale de comunicări ştiinţifice studenţeşti „ştiinţele administrative – fundament al culturii juridice“, ediţia 2014)  nicu alina livia

 141. contenciosul administrativ – mijloc de prevenire a excesului de putere. (volumul cuprinde lucrări prezentate în cadrul sesiunii naţionale de comunicări ştiinţifice studenţeşti „ştiinţele administrative – fundament al culturii juridice“, ediţia 2015) nicu alina livia

 142. monografia etnologică a comunei vela din  judeţul dolj - nelu  stoian

 143. tradiţii şi  obiceiuri  a nunţii din comuna vela,  judeţul dolj - nelu  stoian

 144. elemente de dreptul afacerilor - izabela bratiloveanu

 145. vinurile de calitate superioară din podgoriile colinare ale olteniei, în raport cu exigenţele manifestate pe piaţa de vinuri nord – americană - doru mitrache

 146. violenţa pe stadioane. etiologie şi prevenire maria lulescu

 147. capitalul uman-  sursă a avantajului competitiv - dalia simion     , daniel tobă

 148. metodologia pregătirii profesionale a antrenorilor – manageri în cadrul facultăţilor de educaţie fizică şi sport - albină constantin

 149. dreptul securității sociale- mihnea claudiu drumea

 150. moduri de sesizare a organelor de urmărire penală - pața claudiu laurențiu gabriel

 151. consiliere și orientare școlară și profesională. culegere de teme. - bursuc cătălin

 152. voluntariatul-desiderat-acțiune - vidrașcu marilena

 153. interogatoriul din punct de vedere juridic și psihologic - diaconescu marius bogdan

 154. procese tranzitorii ale motoarelor asincrone și sincrone cu reductanță variabilă - monica adela enache

 155. interférences transparentess - lelia trocan, emil cârțu  sina dănciulescu

 156. dicţionar român – francez /  francez – român de termeni arhivistici  - ghițescu melania – georgiana

 157. 2025. organizarea evenimentelor economice. modele - popovici bogdan

 158. perspective juridice - nicolae răzvan bujdoiu

 159. dreptul familiei - alexandru florin măgureanu    /  ilie măgureanu

 160. managementul fotbalului. abordare strategică în administrarea clubului de fotbal și în planificarea la nivel central - vasile avram

 161. economia agricolă a  olteniei- prezent și viitor - nețoiu gheorghe

 162. politica de securitate națională - niculae florin

 163. polemica pământului care  suferă- versuri - nicolae maroga enceanu

 164. activități de predare învățare-evaluare la limba română - negrea gabriela

 165. noțiuni teoretice și practice privind limba română - negrea gabriela

 166. elaborarea compunerilor în limba română - negrea gabriela

 167. jocul didactic în învățământul primar - gimanca daria rodica

 168. contribuția activităților extracurriculare la formarea personalității copilului - zugravu diana

 169. dezvoltarea și nuanțarea vocabularului preșcolarilor folosind  jocuri didactice - lungulescu gabriela

 170. cronologia  aviaţiei - titel stârcu   

 171. cronologia  aviaţiei   volumul  i de la mituri şi legende (2.300 î.e.n.) până la aurel vlaicu    (1909 e.n.)      titel stârcu   

 172. cronologia     aviației   volumul  ii    de la aurel vlaicu (1910) până la aurel răican (1950)  titel stârcu   

 173. cronologia   aviaţiei   volumul iii de la aurel răican (1951), la dorin dumitru prunariu (1981) titel stârcu   

 174. „probele şi mijloacele de probă” în dreptul penal românesc - praja dolici dorin

 175. „golden action“   noul ban fiscal etalon - dinel staicu

 176. căi și mijloace de predare a gimnasticii lșa clasele i-iv - cosma germina alina, nanu marian costin

 177. corupția: flagel național - sofronie cătălin florin

 178. promovarea turismului balnear în municipiul marghita - hurban paul răzvan

 179. floarea de colţ- sorin george vidoe

 180. teste grila. dreptul afacerilor. societatile comerciale - remus virgil baciu

 181. management în agricultură  - radu lucian pânzaru

 182. corupţia – excurs conceptual de la origini până în prezent - melintescu octavian

 183. protocol clinic pentru tulburări anxioase destinat femeilor private de libertate  - violeta ştefania rotărescu ,elena otilia vladislav ,emanuel ionel andelin, lorena elena bolfă raluca larisa croitoru, gabriel dragomirescu, vali mihaela rădulescu

 184. properties of stratified graphs and applications to formal languages - tudor irina valentina

 185. teoria scalelor temporale. aplicații în economie, geometrie și teoria probabilităților - dinu constantin cristian

 186. camerele de comerţ şi industrie din românia- corneliu iacobov

 187. steaua de la malu cu flori roman - iulian popescu

 188. treizeci și trei de zile de fericire. o fascinantă călătorie la santiago de compostela - ion dumitrașcu

 189. laboratorul de fizicǎ în  studiul fenomenelor optice - dragomir emilia alina

 190. cultura sălcuța în oltenia - cătălin nicolae pătroi

 191. răspunderea funcționarilor publici - ana mocanu suciu

 192. editorialul ultimului sfert de veac. observare a efectelor democrației originale în românia - constantin tibi pătru

 193. managementul grupei de preșcolari - drăgan alexandra

 194. rhétorique de la presse écrite. analyse de l’éditorial politique.  paraschiva (ilinca) elena-cristina

 195. dinamica genurilor presei în jurnalismul românesc actual - cornel penescu

 196. celălalt ioan - iulian chivu

 197. consiliere și dirigenție în gimnaziu - grama daniela

 198. distributed architecture for complex problems - sorin ilie

 199. clădirile cu bulină roșie. o nouă soluție pentru povara unei vechi probleme - locic marius

 200. noţiuni elementare de rezistenţa materialelor - vâlcu roşca . ionuţ daniel geonea. alina elena romanescu

 201. noţiuni elementare de rezistenţa materialelor  vol.1 vâlcu roşca   ionuţ daniel geonea    alina elena romanescu

 202. matematica pe înțelesul celor mici  - adela - cristina  bicică

 203. din  lumea  celor  mici   proză și poezii - adela - cristina  bicică

 204. eficienta procesului educational la liceul de muzica si arte plastice "constantin brailoiu" - melania mihai

 205. le personnage balzacien - melania mihai

 206. restituirea proprietăţii  de la justa reparaţie la nedreapta împroprietărire - marius locic

 207. rolul bisericii ortodoxe într-o societate pluralistă - ștefan tigău

 208. opera italiană de la rossini la puccini - liana poema dondoe

 209. cercetări fundamentale în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale  curs master  - vol. ii - popescu cristian, miclea damian, iacob adrian, tiberiu pavelescu, coroiu viorel, maxim iulia

 210. şaişpe ani în paradis  - costinel savu

 211. „cauzele de neimputabilitate” în dreptul penal românesc - niculăiţă iacob

 212. sintaxa. caiet de exerciţii - melania elena iacob-calcinoschy

 213. sintaxa. noţiuni teoretice şi practice - melania elena iacob-calcinoschy

 214. teste grilă pentru învăţământul mediu matematica - stănculescu adrian

 215. suport de curs - achiziții publice - bogdan anca mădălina

 216. suport de curs - competențe antreprenoriale - bică elena  firică manuel-cristian

 217. suport de curs - competenţe informatice (tic) - dincă sorin marian

 218. suport de curs - comunicare în limba engleză - goga-vigaru roxana petruța

 219. suport de curs - lucrător în comerț - simionescu silvia

 220. importanţa  mijloacelor şi metodelor specifice criminalisticii şi medicinei legale – în identificarea cadavrelor - zamfirachi adrian richartt

 221. turism durabil avantaje economice și necesități - maricel păcuraru

 222. instrumentele  de  politică  tarifară  comunitară - neţoiu alexandru

 223. educația creștin-religioasă în contemporaneitate. repere fundamentale - coord pr.prof.univ.dr. gheorghe istodor, lect univ claudia popa

 224. comunicarea internă - opran elena rodica

 225. edificiul termal (balneum) al legiunii vii claudia de la cioroiu nou - the bath house (balneum) of legio vii claudia from cioroiu nou - dorel bondoc

 226. între normal și patologic camelia dindelegan

 227. depresia și demența o problemă la vârsta a treia - camelia dindelegan

 228. abordări actuale ale psihologiei clinice conform dsm v - camelia dindelegan

 229. manager  proiect gănea ana maria jana

 230. impactul investițiilor străine directe asupra abilităților manageriale din țara gazdă - vasile avram

 231. influența mediului penitenciar asupra personalității delicventului - tănase stelică

 232. teste grilă. dreptul afacerilor. grupurile de interes economic. instituțiile  financiare nebancare. guvernanta întreprinderilor publice și registrul comerțului - remus baciu virgil

 233. sufletul în viziunea sfinților părinți  - iova valentin

 234. războiul evenimentelor economice - bogdan popovici

 235. prevenirea și combaterea terorismului. fenomenul terorist în țările uniunii europene iulian maxim

 236. partenerii mondiali  ai  româniei 2016 - edith mihaela dobre   , emilian m. dobrescu

 237. creativity in social sciences - claudiu marian bunăiașu, elena rodica opran, dan valeriu voinea

 238. monografia orașului segarcea  - anuța paul

 239. marketing.concept si strategie . mihailescu andrei

 240. kinetoterapia în recuperarea respiratorie. mitre cantemir ștefan

 241. utilizarea sondajului statistic în fundamentarea deciziilor manageriale. gheorghe băzăvan

 242. magia nisipurilor . gheorghe filip

 243. rolul consilierului juridic în instituțiile publice. sofronie catalin florin

 244. mediul familial și importanța sa în dezvoltarea copilului. ilia andrei

 245. studiu privind finanțarea nevoii de fond. ilia andrei

 246. cercetări privind producția de salată în condiții de cultură ecologică. ilia andrei

 247. performanțe economice în creșterea bovinelor și ovinelor în românia. nețoiu gheorghe

 248. barterul fiscal. dinel staicu

 249. aspecte economice ale producţiei de furaje pe pajiştile din yona sicarpatică a olteniei. medelete dragoş mihai

 250. drepturile omului, alteritate, incluziune . coordonator  cătălin stănciulescu

 251. teste de matematică pentru clasa a viii a . daniela iancu

 252. frauda economico-financiară: flagel ce afectează ordinea și siguranța publică. dică alexandru manuel

 253. rromii din strehaia – istorie, prezent și viitor. mihai ion (mitus)

 254. a history of  public organizations in south-eastern europe during post-communism. historical conditionalities and political-juridical implications of european integration. cătălina maria georgescu

 255. piaţa imobiliară - experienţa trecutului construieşte viitor    . marius locic

 256. lumea micilor viețuitoare în poezia elenei farago. textul liric în activitățile cu preșcolari. deliu victoria

 257. românia felix - cristina ștefania sandulian

 258. labirintul fantasticului la mircea eliade . cristina ștefania sandulian

 259. fundamentele ştiinţifice ale jocurilor sportive – baschet. şarlă călin gabriel

 260. china – networking sau guangxî.comportament organizational. vasile mihail cristian

 261. teste pentru concursurile de matematică din ciclul primar. elena jianu

 262. exerciții, jocuri și teste de matematică pentru clasa i. elena jianu

 263. desfășurarea activităților de predare-învățare –evaluare în cadrul orelor de limba și literatura română beică lavinia daniela

 264. jocul didactic matematic și rolul său în dezvoltarea capacității intelectuale la școlarii mici . beică lavinia daniela

 265. circuite integrate digitale. răzvan prejbeanu

 266. principii și metode pedagogice desprinse din studiul operelor sfinților trei ierarhi și actualitatea acestora. ștefănescu flori daniela

 267. didactica disciplinelor psihopedagogice - repere postmoderne și demersuri aplicative  - claudiu marian bunăiașu

 268. transportul fluidelor prin conducte - eugen tămășanu

 269. cunoașterea lui dumnezeu la sfântul grigorie al nissei. pr. dr. constantin i. băjău

 270. jurnalismul de investigație & libertatea presei

 271. mari subiecte ale ultimilor 25 de ani în presa craioveană. constantin - tibi pătru

 272. retrăiri istorice în veacul xxi „23 august 1944 – 2014 - 70 de ani de la întoarcerea armelor și realinierea româniei la națiunile unite” . coordonatori: jipa rotaru,  luiza lazăr rotaru

 273. economie. idei fiscale de autodefinire a epocii moderne. dinel staicu

 274. finanțarea evenimentelor economice. popovici bogdan

 275. caiet pentru seminar. teoria generală a obligațiilor. silvia elena săuleanu

 276. chimia compuşilor anorganici farmaceutici. pătrășcoiu  ana-maria

 277. utilizarea java in realizarea unui editor grafic 2d. săftoiu maria irina

 278. caiet pentru seminar. teoria generală a obligațiilor. partea  i - partea generală. silvia elena săuleanu

 279. sfinţi, eroi şi martiri. olimpiu manuel glodarenco   paul bocănete

 280. controlul optimal al aparatelor de zbor. mihai lungu

 281. didactica fizicii. ed a doua revizuita. george stoenescu, gabriel florian

 282. județul cluj. orașul cluj napoca. monografie geografica, istorica, administrativa si economica. danciu daniela ștefania

 283. craiova. monografie geografica, istorica, administrativa si economica. danciu daniela ștefania

 284. culegere de ghicitori. danciu daniela ștefania

 285. povestile copilariei mele. danciu daniela ștefania

 286. limba română contemporană vocabular. fonetică. morfologie. marinela drăghici.

 287. repere istorice şi culturale: aspiraţii, certitudini şi perspective. mihaela bărbieru, ileana cioarec

 288. limba română contemporană „sintaxa”. marinela drăghici

 289. complexitatea operei lui eminescu. marinela drăghici

 290. metode de interpretare a creației eminesciene. marinela drăghici

 291. instituția juridică a reprezentării în dreptul comercial român. delea tudor-mihai

 292. considerații legislative și tehnice privind regimul juridic și modul de identificare a armelor de foc. delea tudor mihai

 293. cetatea bucurești. fortificațiile din jurul capitalei (1884-1914). cornel i. scafeș, ioan i. scafeș

 294. bazele agroturismului - note de curs - david katalin, gabriela tudor

 295. experienţa ecoturistică între tradiţie şi gastronomie. boiţă marius (coord.)  ardelean dorina,  costi boby   ,david gabriela,  almăjanu claudia

 296. carcinomul bazocelular de piramidă nazală. ion anghel, anghel oana adriana , anghel  georgiana alina , dumitru mihai

 297. povești pentru școlărei. danciu daniela ștefania

 298. perspective juridice      -  vol. 3   . coordonator nicusor craciun

 299. lumea arbitrajului. recrutare, formare. retenție.organizare. vasile avram

 300. manual of general microbiology. simona ivana

 301. politics, security and participatory governance key concepts, policies and legislation. anca parmena olimid

 302. razboiul evenimentelor economice in europa centrala si de sud-est. popovici bogdan

 303. imaginație și amintiri  frumoase. radu dorina

 304. răspunderea penală privind infracţiunile de trafic şi consum ilicit de droguri    -teorie şi jurisprudenţă -cloşcă simion nicolae

 305. dincolo de orizont roman. ediţia a iii-a revizuită şi adăugită. ioana heidel

 306. tradiţii şi superstiţii la romii din strehaia. mihai ion

 307. lso 2015, international conference on law and social order 2015, lso 2015  - book of abstracts. coordonator: botezat onorina

 308. metode tradiţionale / metode alternative   de  evaluare utilizate în  învăţământul  preşcolar. sorca grindeanu laurența

 309. sisteme mecanice mobile. analiza cinematică și dinamică. geonea ionuț

 310. răspunderea civilă delictuală. răspunderea pentru fapta proprie și pentru lucruri în general. laurențiu traian anghel

 311. noul ban fiscal etalon. dinel staicu

 312. securitatea în instalațiile electroenergetice. mircea paul mihai

 313. farmacognozie–fitoterapie.  bejenaru, ludovic everard  / mogoşanu, george dan / bejenaru, cornelia / popescu, honorius

 314. farmacognozie–fitoterapie. vol. i: partea generală. partea specială (descriptivă): materii prime naturale cu glucide, lipide, compuşi azotaţi, heterozide, compuşi aromatici (i) bejenaru, ludovic everard  / mogoşanu, george dan / bejenaru, cornelia / popescu, honorius

 315. farmacognozie–fitoterapie. vol. ii: partea specială (descriptivă): materii prime naturale cu compuşi aromatici (ii), izoprenoide, răşini, balsamuri, gudroane, varia. breviar de fitoterapie . bejenaru, ludovic everard  / mogoşanu, george dan / bejenaru, cornelia / popescu, honorius

 316. modalităţi de rezolvare a situaţiilor de superioritate numerică. alexandru teuţan

 317. roboți asistenți. arhitectură și arii de aplicabilitate. violeta cristina dumitru

 318. caiet de laborator de biofizică. florin iacobescu

 319. realizări şi necesităţi în procesul de modernizare a legislaţiei naţionale prin uniformizarea dreptului european în materia titlurilor de valoare. aida diana dumitrescu

 320. managementul riscului microbiologic în prevenirea zoonozelor bacteriene și dezvoltarea unor noi terapii medicale pentru eficientizarea sistemului de sănătate publică (microbiological risk management in prevention of bacterial zoonoses and development of new medical therapies for the efficiency of public health system). simona ivana  implementarea strategiei de comunicare. aurelia dumitru  ,   mariana drîmbă

 321. conducerea structurilor mecatronice avansate utilizând ca mediu de comunicație internetul. ionuț resceanu.

 322. aplicații orientate pe obiecte pentru detectarea semantică a evenimentelor. ganea ion eugen

 323. evaluare clinică psihologică în vederea  precizării diagnosticului psihiatric pentru pacienții cu tulburări depresive și tulburări cognitive.caiet  de lucrări practice nr. 1 . camelia maria dindelegan   

 324. evaluarea clinică psihologică pentru precizarea diagnosticului psihiatric pentru pacienții cu tulburări de personalitate şi tulburări legate de consumul de alcool. caiet  de lucrări practice nr. 2   camelia maria dindelegan   

 325. importanţa evaluării clinice şi a intervenţiei psihoterapeutice  în paralel cu tratamentul medicamentos în remiterea simptomatologiei anxioase. caiet  de lucrări practice nr. 3. camelia maria dindelegan   

 326. rolul evaluării şi a intervenţiei cognitiv-comportamentale pentru diagnosticul de dependenţa de jocuri de  noroc.  caiet  de lucrări practice nr. 4. camelia maria dindelegan   

 327. rolul art-terapiei în schizofrenie. ateliere de creaţie. caiet  de lucrări practice nr. 5 camelia maria dindelegan   

 328. întârzierea în dezvoltarea mintală-evaluare clinică şi intervenţie . caiet  de lucrări practice nr. 6. camelia maria dindelegan   

 329. evaluarea, diagnosticul şi intervenţia  în rândul persoanelor cu diagnosticul de demenţă. caiet  de lucrări practice nr. 7. camelia maria dindelegan    

 330. de la legislaţia fatca la acordul multilateral privind schimbul de informaţii financiare. remus virgil baciu

 331. circuite cuplate magnetic. teorie, simulare, utilizare . ioana gabriela sîrbu

 332. sensurile  unor cuvinte în limbaje specializate. melania-elena iacob-calcinoschy

 333. percepţii şi comentarii legate de procedura insolvenţei persoanelor fizice şi juridice. enea constantin

 334. falsul intelectual in noul cod penal . benone ovidiu voicu

 335. manifestări cutanate în afecțiunile vasculare și în tulburări de coagulare. coordonator: prof. univ. dr. virgil pătraşcu

 336. tehnologia clasica privind lucrarile solului pentru infiintarea culturilor agricole. ţecu ionuţ florin

 337. detecția și localizarea defectelor în sistemele dinamice- studii teoretice și experimentale. maican camelia

 338. data mining - tehnici de extragere a regulilor de asociere. algoritmi şi aplicaţii. mihai gabroveanu

 339. analiza , modelarea și simularea suprafețelor de schimb de căldură din generatoarele de abur. duinea adelaida

 340. proceduri judiciare în combaterea falsului de monedă și alte valori. pirvu aurel

 341. alianţa evanghelică din românia istoric şi documente. bogdan emanuel răduţ

 342. reperele unui centenar 100 de ani de istorie şi mărturie a creştinilor după evanghelie în comuna goicea, judeţul dolj. bogdan emanuel răduţ

 343. rolul jocului didactic în dezvoltarea vocabularului  la şcolarii din clasa pregătitoare. mirică niculina adriana

 344. eficientizarea   strategiilor didactice în  învăţământul primar . mirică niculina adriana

 345. control financiar. dumitru mihaela

 346. audit intern . dumitru mihaela, burtescu claudia

 347. globalizarea şi securitatea mondială abordări teoretice. niculae florin

 348. etică şi transparenţă în administraţia publică . sinteze şi note de curs. cristian-eduard ştefan  ,  julia mateucă

 349. sistem de eficientizare a activității întreprinderilor bazat pe contabilitatea pe proiecte. apipie florentina-mihaela  , ilie bucur

 350. dreptul frontierei de stat . curs universitar pentru academia de poliţie . lucian gabriel pereş

 351. modelarea şi simularea proceselor de dispersie a poluanţilor pe dunăre. liviu valentin bălănescu

 352. securitatea la incendiu a tunelurilor rutiere. bălănescu liviu–valentin, zgavarogea irina

 353. utilizarea calculatoarelor in activitatea pompierilor – note de curs. bălănescu liviu–valentin

 354. studiul curgerii fluidelor prin instalaţiile de stingere a incendiilor. bălănescu liviu–valentin, căpățână cristian dinel

 355. generalized compactifications of m-theory and implications for the f-theory limit. elena mirela babalic

 356. cercetări privind prezența și influența metalelor grele în agroecosistemul viticol. buzatu gilda diana

 357. privatizarea serviciilor de securitate. implicatii si determinari asupra securitatii nationale. porojanu marin

 358. studii privind adaptabilitatea unor linii izogene de grâu de toamnă în condiţiile ecologice din zona centrală a olteniei. ovidiu păniţă

 359. relații și organizații internaționale - curs universitar - coordonator prof.univ.dr. ion dragoman , david ungureanu ,  gabriel tauber, laura toader

 360. producerea seminţelor de cereale păioase, verigă importantă a tehnologiei agricole. ciocan cornel

 361. rase de taurine specializate pentru productia de carne. ciocan cornel

 362. ferma mixtă  - culturi de câmp şi creşterea tineretului taurin la îngrăşat. ciocan cornel

 363. factori psihologici în agresivitatea delincvenţilor juvenili din mediul şcolar. ungureanu gabriel

 364. materiale elaborate prin metalurgia pulberilor. nicolicescu claudiu

 365. rolul banilor in economiile contemporane. netoiu alexandru

 366. legal vocabulary practice. alina popescu

 367. românia. starea națiunii . coordonatori:   ionuț răduică, xenia negrea

 368. protocol clinic de grup pentru depresie destinat femeilor private de libertate coordonatori: aurora szentagotai –tătar, daniel david autori: gabriela-ioana brustu, cristina burcă, ionica ciocodei  monica popescu, elena radu, diana cândea, sergiu vălenaş

 369. china – cultura si structura organizationala. vasile mihail cristian

 370. compilaţie de jurisprudenţã privind returnarea. claudiu-marian draguşin , horaţiu pãtraşcu,  ovidiu spânu

 371. pedologie forestieră. popescu cristian

 372. bolile celulei stem. sub redacţia prof. univ. dr.  gabriel găman

 373. noua paradigmă a fundamentelor filosofice ale codului civil român. ticu mădălin

 374. a practical course in technical english. mirela costeleanu

 375. clasificarea administrativă a persoanelor condamnate în raport de periculozitatea conduitei. benone ovidiu voicu

 376. comoara de la cascada dintre brazi . iulian popescu

 377. dinamica raportului dintre libertate religioasă și ordine publică. tigău ștefan

 378. razboiul evenimentelor economice in europa centrala si de sud-est.cehia, grecia, polonia, romania, ungaria. popovici bogdan

 379. imaginea transilvaniei in spania in timpul razboiului de 30 de ani (1618-1648). oana andreia sambrian

 380. utilizarea acizilor humici şi a galactomananilor extraşi din seminţele de gleditsia triacanthos în fertilizarea extraradiculară a plantelor. dăbuleanu irina  daniela 

 381. tehnici de programare în calculul de înaltă performanţă pe arhitecturi de procesare masiv paralele. mihnea ioan gheorghiu

 382. sanatate si boala-definitii medicale si definitii sociale. barham khalil

 383. metode statistice in managementul afacerilor. george băzăvan

 384. agroturismul românesc între realităţi şi perspective. maricel păcuraru

 385. lucrari conferinţă naţională a societatii române pentru cercetare în medicina dentară. facultatea de medicina dentara craiova

 386. sistem de prelucrare a vibrașiilor pentru mentenanță predictivă în modelare în buclă închisă a unor procese complexe. popescu ion marian

 387. functia religiei in societatea contemporana. tigău ștefan

 388. combaterea  şi  sancţionarea faptelor  de  corupţie. diaconescu marius  bogdan

 389. democraţia participativă: context, provocări şi perspective pentru românia şi uniunea europeană. lazar marina-irina 

 390. provocări și strategii de securitate cibernetică. ioan-cosmin mihai, gabriel petrică

 391. considerații asupra infecțiilor bacteriene la pacienții hiv pozitivi, stoian andreea cristina

 392. sisteme şi algoritmi de conducere a roboţilor hiperredundanţi utilizând materiale inteligente. mihaela florescu

 393. linear, nonlinear, chaotic and fuzzy time series analysis. vasile georgescu

 394. contribuţia înaltei curţi de casaţie şi justiţie la realizarea unei viitoare codificări legislative europene. sperilă (crăciunescu) mariana-daniela

 395. partajul-modalitate specific de încetare a proprietății comune în noua legislație civilă procesual civilă și administrativă. cismaru raluca lucia

 396. influențele convenției europene a drepturilor omului asupra procesului civil român. adriana florina bălășoiu

 397. english grammar exercises. gegiu iuliana mariana

 398. economie. teste grilă şi aplicaţii. ungureanu emilia

 399. comunicarea de criză în sistemul naţional de management al situaţiilor de urgenţă. ligia cristina maria stancu

 400. transformări geometrice. gheorghe  necșuleu ,   ion  necșuliu 

 401. protecţia juridică a patrimoniului cultural naţional mobil în românia şi germania. andreea călugăriţă

 402. procese tehnologice şi metode de analiză în indusria alimentară. stoica  felicia

 403. management bancar. cristi spulbăr

 404. fotbalul românesc. instituţii şi organisme, performanţe, sistem competiţional general. vasile avram

 405. ghid de practică elaborat în cadrul proiectului “pregătiți pentru performanță pe piața muncii” . universitatea din craiova

 406. imigranții români din statele unite ale americii. dan voinea

 407. imigraţia românilor în anglia. wedad quffa

 408. economia fiscala de piata. dinel staicu

 409. tetragonal tungsten bronzes. relaxor dielectric niobates – report on a case study. andrei rotaru

 410. chimie farmaceutică. lucrări practice. sinteze (pentru studenţii anilor iii şi iv)  ediţia a ii-a, revizuită şi adăugită. denisa constantina amzoiu ,   sandra alice buteică, gabriela rău ,   cornelia flori

 411. comerciant şi actual profesionist. provocări ale legislaţiei civile actuale. cojocaru cristina

 412. negocierea conflictului în administrația publică. ștefan pop

 413. ferma zootehnică pentru îngrăşarea tineretului taurin în sistem semiintensiv. ciocan cornel

 414. elemente tehnologice necesare în proiectarea fermelor de caprine. ciocan cornel

 415. managementul producţiei de carne la ovine şi caprine. ciocan cornel

 416. limbă. literatură. comunivcare. culegere. clasa a vi-a  . laura anca  căţăgoi

 417. cântecul lebedei – versuri, costy răduţ argetoaia

 418. relaţii financiar – monetare internaţionale. ștefan bratu                  

 419. hemografia sau scrierea cu sine insusi. viorel t. ionel

 420. desen tehnic   teorie și aplicații. gherghina george,tutunea dragoș , popa dragoș                                                  

 421. dinamica sensurilor anglicismelor din limbajul publicistic românesc de după 1989. cristina pielmuș

 422. stările de criză în democraţie. cătălin voicu

 423. cordul şi vasele sanguine: fiziologie şi explorare.ediţia a ii-a revizuită. veronica sfredel , smaranda ioana mitran, daniela carmen badea , tudor-adrian bălşeanu, ionela iancu ,   bogdan cătălin

 424. prevenirea conflictului. ștefan pop

 425. interdisciplinaritatea şi transdisciplinaritatea artelor în învăţământul preşcolar şi şcolar. crăciun dorina

 426. comprendre et pratiquer le franҫais médical et pharmaceutique. cătălin ilie ,  marius ciurea, raluca ciurea ,  cristiana geormăneanu, dragoș popa

 427. istoria dreptului românesc. coordonator prof.univ.dr. octavian burcin, dr. david ungureanu

 428. dreptul finanţelor publice. prof.univ.dr. vasile iancu

 429. sinteze de literatura română veche și modernă . ediția a ii-a, revizuită și completată. marius-valeriu grecu

 430. folclor din segarcea – dolj. jurnale orale

 431. poezie. paul  anuța

 432. infracţiuni la regimul juridic al vanătorii şi protecţia fondului cinegetic. pîrvu aurel

 433. drept penal – partea generală. ediţia a ii-a, revăzută şi adăugită .niculeanu costel

 434. drept penal – partea generală  volumul i. infracțiunea și răspunderea penală în noul cod penal. ediţia a ii-a, revăzută şi adăugită  . niculeanu costel

 435. drept penal – partea generală  volumul ii . sancțiunile penale în noul cod penal . ediţia a ii-a, revăzută şi adăugită . niculeanu costel

 436. evaluarea stocurilor. abordări, analize și metode de evaluare. marin badea

 437. evaluarea stocurilor.  abordări, analize și metode de evaluare. volumul i. marin badea

 438. modificări fiziologice produse de patogeni la culturile legumicole din seră. nicolae ion

 439. discursul politic. alexandru bogdan nichiţelea

 440. apus  versuri. bonescu doina

 441. trasee aplicative şcolare pentru gimnaziu. septimiu sorin popescu  ,  gheorghe bîltac

 442. fizică. biofizică. liviu enache

 443. teoria generală a infracțiunii și a răspunderii penale. curs pentru master - conform noului cod penal-cătălin bucur

 444. pedagogia  situațiilor educative. viorel ionel

 445. credinta, calea spre mantuirea omului contemporan. iova valentin

 446. sistematizarea poliţiei de proximitate  în contextul ordinii publice actuale . secăreanu marian / constantin eugeniu-ciprian /moghilaş maria-cristina / petre ştefăniţă

 447. drepturile omului şi dreptul umanitar pentru forţele de ordine şi siguranţă publică. dr. david ungureanu

 448. aspecte economice ale procesului de creditare bancara. netoiu titu alexandru

 449. mioara avram – in memoriam  coord. silvia pitiriciu

 450. industria petrolului din românia. studiu de caz: rafo oneşti. iacobov corneliu

 451. repere in formarea initiala a   profesorilor. vali ilie

 452. armonizarea fiscală globală. dinel staicu

 453. patologie şi clinică medicală veterinară vol ii (ediție revizuită și adăugită). prof.univ.dr. lucian ioniţă

 454. the true teaching on amida buddha and his pure land. rev. jōshō adrian cîrlea

 455. consideraţii privind securitatea internă pe coordonatele noilor realităţi geopolitice. niculae florin

 456. idei matematice. ioan stanciu, ileana stanciu,emil stanciu .

 457. identificarea riscurilor, ameninţărilor si vulnerabilităţilor la frontierele externe ale uniunii europene . adrian lazaroaia.

 458. elemente de psihologie inginereasca. eugen tămășanu

 459. drept penal. partea generală -conform noului cod penal- cătălin bucur

 460. the reception of shakespeare in the arab world: a cultural and linguistic approach . raad h. kambash

 461. aspecte bioetice și legislative  ale tehnologiei medicale. danciu mihai cosmin

 462. modele internaţionale de „vacation ownership"  şi „fractional property". popovici bogdan

 463. dreptul familiei în reglementarea codului civil .ediție revizuită și completată. laura macarovschi

 464. biserică și presă în banat. valentin bugariu

 465. rolul jocului didactic în formarea deprinderilor de activitate intelectuala la vârsta preşcolară. vintilă elena liliana

 466. noţiuni de tehnologie a protezei parţiale mobilizabile cu schelet metalic. monica scrieciu / crăiţoiu monica mihaela /dăguci luminiţa /amărăscu marina olimpia/ ştefârţă alexandru /opri mirela /găman simina

 467. noţiuni de tehnologie a protezei parţiale mobilizabile cu schelet metalic partea i elemente componente ale protezei parţiale mobilizabile scheletate -pentru uzul studenţilor anulului iii t.d.- monica scrieciu / crăiţoiu monica mihaela /dăguci luminiţa /amărăscu marina olimpia/ ştefârţă alexandru /opri mirela /găman simina 

 468. leadership – între carisma și jung zi. vasile mihail cristian

 469. drept constituţional teoria generală. drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale. instituţia cetăţeniei  ediția a iv-a revizuită și adăugită   - curs universitar- marius andreescu  /      andra nicoleta puran

 470. contractul colectiv de muncă. aspecte practice . șereș ioan-codruț

 471. viața anecdotică a marilor pictori, sculptori și arhitecți ai lumii   vol. ii (d-f). dan eugen dumitrescu

 472. drept financiar. anişoara băbălău

 473. religie si religiozitate in romania. veronica gheorghita

 474. practica asistată de calculator pentru construcții – modelare și programare. dragoș popa, duță alina, sass ludmila, george gerghina, tutunea dragoș, stănescu gelica

 475. migraţia românilor în germania. alexandra porumbescu

 476. english language course for police. partea b. suport de curs pentru învăţământ cu frecvenţă redusă. chervase carmen valeria

 477. drepturile condamnatilor in cazul aplicarii regimurilor semideschise si deschise in penitenciare. benone ovidiu voicu

 478. ghid de orientare și consiliere profesională în domeniul învățământului superior juridic. diseminare si popularizare rezultate proiect  posdru/161/2.1/g/ 132586. onorina botezat,anca iulia stoian, adela voicu

 479. studiu statistic privind traseul profesional real al absolvenților din învățământului superior juridic. onorina botezat,neguriță octav

 480. ghidul de bune practici în desfășurarea stagiilor de practică în domeniul învățământului superior juridic. diseminare si popularizare rezultate proiect  posdru/161/2.1/ g/132586. onorina botezat, covrig georgiana, alecu gheorghe, merei luminița, anca iulia stoian

 481. english language course for police. chervase carmen valeria

 482. subvarietăți în spații riemann. rizea-niță ioana rodica

 483. proiectarea fizică  a bazelor de date relaţionale. rizea-niță ioana rodica

 484. ingineria securităţii la incendiu. subsistemul 6 – procesul de evacuare: comportamentul, localizarea și starea fizică a utilizatorilor. ion anghel, popa constantin

 485. teoria contractului. teste grilă. remus virgil baciu

 486. veteranmont românia, prin oamenii şi faptele lor  vol. 2 vol 1 -  constantin brânzan

 487.  english for business and professions ediția a ii-a revizuită. gabriela şerbănoiu

 488. fertilizanți cu substanțe humice. carmen eugenia sîrbu, mihail dumitru,  traian mihai cioroianu,  lavinia parvan

 489. aspecte ale sistemului de tranzactionare din cadrul bursei de valori. mihăilescu andrei

 490. microbiologia cavității orale. vol 1. bacteriologie . turculeanu adriana

 491. tehnici de examinare a pacientului edentat parțial. coord monica scrieciu

 492. protocol clinic pentru tulburări de personalitate destinat femeilor private de libertate. conf. univ. dr. violeta ştefania rotărescu  ,conf. univ. dr. elena otilia vladislav emanuel ionel andelin, ionica ciocodei, raluca larisa croitoru, elena radu, oana nicoleta sorescu

 493. program de optimizare personală destinat femeilor private de libertate . conf. univ. dr. ioan durnescu lector univ. dv. adrian luca claudia loredana axinte, lorena elena bolfă, monica burescu, raluca alina chiorean, ioana plugaru, ana voiculeţ

 494. dreptul transporturilor. costache gheorghe

 495. management organizaţional. costel dumitrescu

 496. investigarea asasinării profesorului nicolae iorga. damian miclea, george octavian toma,  iulian maxim

 497. le français médical. cătălin ilie

 498. terminologie juridică actuală (franceză-română)- daniela diana-domnica dănișor

 499. notiuni introductive de agricultura – daniela ciobanu andi , iancu dragoș

 500. contractul de comerț internațional. legea aplicabilă. daune-interese. dobânzi. conservarea mărfurilor cojanu constantin

 501. reguli de drept roman  izvoare, persoane, procedura, drepturi reale. teodor sambrian

 502. jocul didactic matematic în învățământul primar. daniela constantinescu

 503. îmbogățirea, activizarea și nuanțarea vocabularului elevilor din ciclul primar. daniela constantinescu

 504. predarea noțiunilor de teorie literară la clasele primare. daniela constantinescu

 505. abordări inovative în dezvoltarea competențelor manageriale ale personalului de penitenciare. coaching și mentoring. autoritatea naţională a penitenciarelor

 506. energia geotermală. vol 3. economia și ecologia proiectelor geotermale. toader gaureanu

 507. litera logik. dan luncan

 508. pucțiile dentare cu deficit de suport dento-parodontal. dăguci constantin

 509. drept international privat. ramona gabriela paraschiv, daniel stefan paraschiv, gavril paraschiv

 510. introducere în tehnologie şi legislaţie farmaceutică . curs pentru studenţii anului i farmacie. daniela cornelia călina

 511. cercetări farmacognostice asupra speciei robinia pseudoacacia l. (fabaceae). daniela cornelia călina

 512. vectori și valori proprii. felicia ozunu

 513. securitatea ue în contextul globalizării. niculae florin

 514. viața anecdotică a marilor pictori, sculptori și arhitecți ai lumii. 

 515. dan eugen dumitrescu. elemente de evaluare a riscului de credit. adrian cantemir călin

 516. impactul deciziilor de politică monetară de stimulare a economiei asupra pieţelor financiare internaționale. adrian cantemir călin

 517. managementul strategic al afacerilor. claudia isac

 518. jandarmeria română în misiuni internaționale sub egida politicii de securitate și apărare comună. cătălin enuță

 519. operații multinaționale. curs universitar pentru studenții anului iii - specialitatea jandarmi. cristian profirescu

 520. gimnastica de baza – caiet de lucrari practice. nanu marian costin, cosma germina.

 521. metodica predării gimnasticii în școală - caiet de lucrări practice. nanu marian costin, cosma germina

 522. contractul de agenție. dan mihail dogaru

 523. norme igienico-sanitare într-o unitate de învățământ cu bloc alimentar. george alexandru popa

 524. natura și iubirea în poeziile lui m.eminescu, gabriela vlădulescu

 525. rolul jocului didactic în însușirea normelor gramaticale ale limbii române în ciclul primar. gabriela vlădulescu

 526. "jandarmeria română - de la structuri arhaice la eurogendfor". u n i v e r s i t a t e a   d i n   c r a i o v a inspectoratul de jandarmi județean ”mihai bravul” dolj , uniunea ziariștilor profesioniști din românia

 527. recuperarea în afecţiunile artrozice ale genunchiului. popescu david leontin

 528.  drept comercial român. ştefan mihăilă evaluarea stocurilor - aplicații volumul ii. marin badea

 529. teoria generală a dreptului. curs universitar. gabriel moinescu                              

 530. fitness pentru sănătatea ta. albină constantin

 531. managementul bolilor, creșterii și nutriției la păsările de interes economic. carmen  ioniță explorări funcționale în medicina veterinară . carmen  ioniță

 532. angels in-between:the poetics of excess and the crisis of representation. ioana cosma

 533. explorări funcționale în medicinas veterinară. isbn general. carmen  ioniță

 534. tratat de patologia și clinica cabalinelor. coord.  andrei tănase

 535. jocul – ca formă specifică de conduită în copilarie. tudorașcu florentina liliana

 536. gimnastca în școlaă. ediție revizuitpă șiu adăugită. orțănescu dorina, nanu marian costin, popescu sorin, cosma germina alina

 537. rezistența materialelor. solicitări simple și elemente de teoria elasticității. cosmin mihai mirițoiu,  dan ilincioiu

 538. dinamica și controlul zborul microvehiculelor aeriene. romulus lungu, lucian sepcu, mihai lungu

 539. ghidul activității de laborator la disciplina ”geometrie descriptivă”. alina duța, gabriel marinescu

 540. programarea calculatoarelor și limbaje de programare. îndrumar de laborator. virginia maria rădulescu constantin șulea-iorgulescu

 541. curs de puericultură pentru studenții facultății de moașe și astență medicală. ligia stănescu, liliana anghelina

 542. ghid pentru realizarea unor stagii performante de practică pentru studenți. universitatea din craiova

 543. evoluția dialogului social în românia. marius petcu

 544. întru hristos, între cuvânt şi faptă. versuri . maria toma

 545. relatia dintre viata profesionala si viata de familie: perspective actuale. catalina cicei

 546. dreptul familiei . mariana ciocoiu

 547. dreptul familiei și acte de stare civilă . mariana ciocoiu, amelia mihaela diaconescu, nicu cristian gabriel

 548. elemente de teoria statului și dreptului. ediție revizuită și adăugită. mariana ciocoiu, cristiana ecaterina banu, paul robert titulescu

 549. drept civil.  i. partea generală. ii. persoanele  - curs universitar - firică manuel cristian

 550. „vrem să ne unim cu ţara! . iulian popescu

 551. marea neagră spaţiul de frontieră euro-atlantic. răspunderea internaţională a statelor. pîrvu aurel

 552. testamentul unui frate. alin-marian dodescu

 553. managementul energetic comparat al sistemelor europene cu aplicaţie la modernizarea companiilor energetice româneşti. șereș ioan codruț

 554. contribuţia basmului în dezvoltarea creativităţii. gabriela aranghel

 555. bucuria  de a scrie compuneri. gabriela aranghel

 556. drept roman. vol 1. amelia diaconescu

 557. drept roman. vol 2 amelia diaconescu

 558. repere în transformarea învăţământului militar - studii şi analize -cătălin bursuc , sorina mihaela mardar, mirela puşcaşu,  adriana rîşnoveanu

 559. mecanizarea lucrărilor de producere a materialului săditor in vederea inființării plantaţiilor silvice. bivolaru iulică-iulian

 560. early victorian non-fiction writers-an anthology. victor olaru . influența contextului organizational asupra tipului de conducere- vitoreanu daniela violeta

 561. inspecție și legislație fitosanitară- paraschivu aurelian marius, paraschivu mirela, cotuna otilia

 562. dictionar de termini medicali pentru uzul studentilor straini   . anca paunescu

 563. limba romana pentru studentii straini . amelia motoi

 564. planeta  albastră – nuvele studiu introductiv de: prof. veturia adina colceag , ion catrina

 565. tărâmul umbrelor - ediţia a doua, revăzută și adăugită studiu introductiv de prof. veturia - adina colceag , ion catrina

 566. activități sportive pentru persoanele cu dizabilități. ioan-cosmin boca

 567. jurisprudență în materia legii nr.360/2002 privind statutul polițistului. marcel cernovschi

 568. deontologie, calitate şi coopetiţie – piloni de bază ai profesiei contabile. avram greti daniela

 569. morphologie; sintaxe et semantique des noms massifs. mariana cristina ocheșel

 570. la categorie de l aspect – contraste francais/anglais/italien . mariana cristina ocheșel

 571. comentarii mtematice. cum ne pregătim pentru susţinerea examenului de bacalaureat?

 572. sorin cojocaru. dreptul afacerilor. dan-mihail dogaru , izabela bratiloveanu

 573. dreptul uniunii europene curs universitar  . cătălin andruş

 574. metode comparative pe cicluri de învăţământ.geometria tetraedrului  . morcov valentina irina

 575. contabilitate de gestiune. marian ţaicu

 576. fiziologia digestiei. aplicatii practice . sfredel veronica si col.

 577. tratate, politici și strategii în domeniul afacerilor interne.vol I vasile bogdan , isbn 978-606-11-5145-5

 578. tratate, politici și strategii în domeniul afacerilor interne. vol IIvasile bogdan, 978-606-11-5146-2

 579. studii privind bunele practici în domeniul combaterii şederii ilegale şi a returnării .claudiu-marian drăgușin,  ștefan leonescu, horațiu pătrașcu,  ovidiu spânu

bottom of page