top of page

TIPOGRAFIA SITECH

Tipar digital de înaltă calitate și mare viteză 

Tipografia SITECH aigură tiparul digital de înaltă calitate și mare viteză atât pentru editurile proprii , Sitech și Contrafort, cât și pentru orice altă editură sau persoană interesată , serviciile de tipărire nefiind condiționate de serviciile de editare .

Pentru raportul calitate-preț oferit, tipografia SITECH are o lungă și frumoasă colaborare, pentru realizarea tiparului și cu alte edituri cunoscute , cum ar fi : Editura Universitaria, Editura Medicală Universitară Craiova, Editura Mitropolia Olteniei, Editura Beladi, Editura Etna, Editura RAMURI,
Editura Fundaţiei "Andrei Şaguna" Constanța, Editura – Muzeul Național al Marinei Române,  
Editura Fundaţiei „România de Mâine”, Editura SPER, Editura Fundaţiei Culturale „Ion D. Sîrbu” Petroșani ,Editura „Cuget Românesc“ Bârda, Editura Inkpres , Editura Contrafort, Editura Scrisul Romanesc, Editura Cuget Romanesc, Editura Parohia Malovaț, Editura Mănăstirii Sihăstria,Editura TipoMoldova, Editura M. Duțescu, precum și cu edituri străine, Editura Observatorul , Toronto, Canada, Editura Academica Greifswald, Germania , The Ohio State University at Columbus, Ohio, SUA .

Pentru clienții din alte localități nu este necesară deplasarea la sediul nostru, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță ( e-mai, whatsapp)
Astfel preluăm comanda, transmitem cotația de preț, realizăm tehnoredactarea și designul, transmitem în fomat fizic varianta prelucrată pentru ultimele corecturi, în vederea obținerii  bunului de tipar, pentru coperți și interior, tipărim și livrăm prin curier . 

Doriți să publicați o carte în 24 de ore ? La noi se poate .(cu iSBN și descriere CIP obținută în prealabil)

Tipărim cărți în orice tiraj în condiții grafice deosebite , inclusiv cu copertă tare (hardcover),  supracopertă , sau copertă din piele naturală/ecologică .

Tipărim pe hârtie și carton formulare generice sau personalizate , pe care le putem înseria , cum ar fi tipizate, registre, formulare cu regim special, fișe , ecusoane, carnete, legitimații sau orice alt tip de formular .

Tipărim materiale promoționale - flyere, broșuri, pliante, mape, cataloage și orice material de promovare pe suport de hartie sau carton .

Oferim prețuri promoționale pentru lucrările cadrelor didactice destinate elevilor și studenților, pentru a le oferi acestora posibilitatea achiziționării materialelor didactice la un cost cât mai scăzut .

 

Tipărim sau retipărim, la prețuri promoționale, pachete de cărți necesare cadrelor didactice în cazul mișcărilor de personal ( transfer, pretransfer, detașare, restrângere de activitate ) sau pentru obținerea treptelor de gradație, cu ISBN și descriere CIP, în tiraje minime, cum ar fi :

cărți de specialitate cu referent științific, cărți științifice, monografii, auxiliare curriculare, ghiduri metodice, fișe de lucru, planuri de lecții, culegeri de exerciții, caiete de lucru, programe școlare, manuale, etc.

Tipărim și asigurăm link publicare teze de doctorat .

Putem edita  în format electronic (pdf) sau pe suport digital - CD/DVD printabil publicații periodice, materiale didactice interactive sau materiale de prezentare

Facilităm publicarea articolelor și studiilor  cadrelor didactice în reviste de specialitate cu ISSN .

Asigurăm, gratuit, publicarea resurselor educaționale destinate elevilor și profesorilor și a altor resurse electronice  (e-book) realizate în editurile noastre.

bottom of page