top of page

        Apariții editoriale 2018

   

 1. les images didactiques dans les manuels roumains de fle. valentina-mariana popescu

 2. catrene. dan adrian

 3. utilizarea jocului matematic în dezvoltarea raționamentului la preșcolari. ed a ii a . claudia elena artagea posti

 4. formarea deprinderilor de exprimare corectă la preșcolari. ed a ii a. claudia elena artagea posti

 5. stimularea creativității în cadrul activităţilor de dactilo-pictură și modelaj la preșcolari. ed a ii a. claudia elena artagea posti

 6. educația muzicală a preșcolarilor. ed a ii a. claudia elena artagea posti

 7. metodica predării cititului și scrisului la eelvii cu cerinţe educative speciale. adriana lavinia răducan

 8. integrarea copiilor cu cerințe educative speciale în învățământul primar. adriana lavinia răducan

 9. model pedagogic de stimulare a creativității copilului preșcolar ăn domeniul artistic-plastic. adriana lavinia răducan

 10. ghid metodologic pentru studierea relațiilor școală-comunitate. adriana lavinia răducan

 11. modalități de diagnosticare și planificare a terapiei tulburărilor de limbaj. adriana lavinia răducan

 12. propoziţia subordonata subiectivă. mădălina mihaela dăescu

 13. tendințe ale folosirii pronumelui in limba română actuală. mădălina mihaela dăescu

 14. clasa pronumelui în limba română. mădălina mihaela dăescu

 15. unificarea dreptului comertului international in ue. amelia diaconescu

 16. rolul familiei in prevenirea fenomenului de delincventa juvenila. amelia diaconescu

 17. lipsirea de viata la dorinta persoanei. amelia diaconescu

 18. curs master drept administrativ volumul iii.    ediția a ii-a  . nicoleta diaconu,   andruş cătălin, tiberiu pavelescu, elena-loredana pîrvu

 19. turism rural european ediția a ii-a. emilian m. dobrescu

 20. limba şi literatura română. notiuni teoretice si practice. mădălina mihaela dăescu

 21. pronumele și adjectivul pronominal demonstrativ  în limbile romanice. mădălina mihaela dăescu

 22. subiectul și propoziția subordonată subiectivă . mădălina mihaela dăescu

 23. activităţile practice – mijloc de dezvoltare a personalităţii copiilor preşcolari. alina nicoleta dumitraşcu

 24. modalităţi de pregătire a copiilor  prescolari în vederea adaptării optime la activitatea  scolară. alina nicoleta dumitraşcu

 25. formarea reprezentărilor şi noţiunilor geografice la elevii din ciclul primar. alina nicoleta dumitraşcu

 26. jocul didactic  prin folclorul copiilor  de vârstă preşcolară alina nicoleta dumitraşcu

 27. lumea geto-dacă în tradiţia literară antică. cati mitrache

 28. dacii în ecuația etnogenezei românilor. cati mitrache

 29. dacismul în literatura secolelor xvii – xix. cati mitrache

 30. postmodernismul românesc. implicații culturale  și didactico-metodice. cati mitrache

 31. governance, intelligence and security in the 21st century. university babeș-bolyai of cluj-napoca. adrian ivan, cristian găzdac, claudiu marian

 32. sistemele de publicitate imobiliară prin cărţi funciare . ionela martie

 33. angajarea și promovarea personalului didactic. ionela martie

 34. disputele pentru ocuparea tronului principatelor române  în perioada premergătoare unirii. ionela martie

 35. modalități de evaluare formativă în învățământul primar. caranda gheorghiţa

 36. rolul jocurilor  didactice matematice in invatamantul primar. caranda gheorghiţa

 37. importanța elementelor de istorie locală și folosirea acestora în lecțiile de istorie. caranda gheorghiţa

 38. relații publice. manual universitar. adriana sandu

 39. dinamica consumului de droguri şi politicile sociale în domeniu ca urmare a aderării româniei la uniunea europeană. bogdan marinescu

 40. strategii didactice uilizate la învțământul preșcolar pentru însușirea cunoșințelor despre mediul înconjurător . gheorghița stanciu

 41. gătaia. monografie . valentin bugariu

 42. fete cu lipici. antologie de epigramă . any drăgoianu

 43. cu fata mea de mână prin lanul de cuvinte. gabriela maria bălă

 44. cross-border migration regulation. cristina goga, irena ilieva

 45. metodologia  cercetării științifice note de curs - daniela stănciulescu , sorin stănciulescu

 46. demnitatea persoanei umane. brigitte-izabela bratiloveanu

 47. legislaţia muncii şi securitatea socială transfrontalieră. radu roxana cristina, alexandrov  sashov andrey 

 48. turism internaţional. ramona pîrvu

 49. the american culture and the concept of power.georgiana trancă

 50. short english and american stories. georgiana trancă

 51. restructurarea economică în municipiul craiova și impactul acesteia asupra forței de muncă   georgiana trancă

 52. piața turistică în județul argeș  georgiana trancă

 53. an outlook on present versus past. georgiana trancă

 54. expressing past and future actions. georgiana trancă

 55. grammar exercises pronouns, articles, numeral and  preposition. georgiana trancă

 56. grammar exercises nouns, adjectives and  adverbs, georgiana trancă

 57. cross-border commercial law. stuparu lavinia elena, ognyan stefanov gerdjikov

 58. cross-border regulations in transports and cultural patrimony. ticu mădălin savu, nina stefanova chilova

 59. cross-border tax law. nițuleasa lucian constantin, ganeta minkova minkova

 60. dezvoltare durabilă şi protecţia mediului note de curs. lect.univ.dr. alexandra ilinca

 61. epistolele pastorale timotei şi tit ca model de responsabilitate pentru cler. zavate vasile

 62. taina preotiei in  sfanta scriptura si la sfintii parinti. zavate vasile

 63. contencios administrativ curs universitar. alexandrina marica

 64. formarea competenței manageriale a profesorului. preoteasa luminița

 65. matematică m2. preoteasa luminița

 66. metode de demonstrație matematică. preoteasa luminița

 67. metode de rezolvare a problemelor de geomerie plană. preoteasa luminița

 68. metodica predării matematicii. preoteasa luminița

 69. șiruri și limite de funcții. preoteasa luminița

 70. exerciții și probleme recapitulative pentru clasele a ix a și a x a. preoteasa luminița

 71. probleme de analiză și algebră pentru liceu. preoteasa luminița

 72. școala cornetti. anuar 2017. management și marketing educațional și cultural. augustin radu

 73. universul  fiscalităţii. nicolae grigorie lăcriţa

 74. restart în carieră. nataliea albu

 75. maşini electrice. tătar adina milena      mihuţ nicoleta maria

 76. comunicarea in administratia publica. note de curs. nicoleta miulescu

 77. abordări manageriale privind pregătirea economiei naţionale  şi a teritoriului pentru apărare. ion-bebe diaconu

 78. determinări privind potenţialul economic de apărare al româniei. actualitate şi orientări de perspectivă. ion-bebe diaconu

 79. rolul operatorilor economici în pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare. actualitate şi orientări de perspectivă. ion-bebe diaconu

 80. curajul de fiecare zi cu o postfață de ionel bota. mirela duma bîlc

 81. hiper proză scurtă . postfață de ionel bota. gela enea

 82. cum am salvat lumea. ionuţ calotă

 83. bogații nu visează niciodată scoici, cu o postfață de ionel bota. luminița zaharia

 84. cross-border criminal law .ruxandra răducanu, iva dimitrova pushkarova – gocheva

 85. predarea jocului de fotbal în cadrul lecțiilor de educație fizică din învățământul preuniversitar. ion tănasie

 86. tribologie, aspecte teoretice și aplicative. geonea ionuț,  margine alexandru

 87. introducere în calculul și proiectrea construcțiilor metalice. mirițoiu  cosmin mihai

 88. dinamica consumului de droguri şi politicile sociale în domeniu ca urmare a aderării româniei la uniunea europeană vol. 2.              bogdan marinescu

 89. itinerar pe drumul vieții. grecu n. gheorghe. politică și administrație publică. curs. gruia george

 90. grafica asistată de calculator. ludmila sass

 91. tehnici și metode ale adoptării deciziei administrative. note de curs. ignat claudiu , adriana sandu

 92. contabilitate  de  gestiune -teorie și aplicații- gabriela buşan , nicolae ecobici

 93. dreptul  transporturilor. note de curs. andra maria brezniceanu

 94. tehnici de intervenție în asistența integrată a consumatorului de droguri

 95. coordonator: mihaela alida tomiţă autori: cristina bredicean, anda jurma, diana şerban, adela şleam, mihai gafencu, radu năforniţă

 96. protecţia şi asistenţa integrată a victimelor traficului de persoane coodonator: mihaela alida tomiţă autori: tiberiu medeanu, ionel mereuţă, codrin miron, francesco parissi, adina schwartz, mihai şerban, mihaela alida tomiţă

 97. dreptul familiei. note de curs. andra maria brezniceanu

 98. drept funciar și cadastral. note de curs. andra maria brezniceanu

 99. teoria generală a dreptului. note de curs . andra maria brezniceanu

 100. biostatistica si statistica medicala. alexandru dragos-ovidiu

 101. grupuri de transformari. luminiţa preoteasa

 102. de la c la c11 . întrebări de programe în limbajul c. laviniu aurelian bădulescu

 103. drept  penal. partea generală. curs universitar - gheorghe buzescu       , nela manole

 104. particularități ale unor instituții de drept studii și articole – coordonator ivan anane

 105. teorie și tehnică în jocul de fotbal pentru elevi . ion tănasie

 106. impactul mass-media asupra creşterii calităţii vieţii prin promovarea educaţiei sportive în rândul populaţiei adulte. păsărin leonardo daniel

 107. investigatii criminale -teorie si practica judiciara. tupulan marin-claudiu

 108. les structures conditionnelles em francais contemporain. camen dimitria ileana

 109. metodica însușirii tehnicilor de joc la volei. ion tănasie

 110. aspecte  teoretice ale jocului de volei. ion tănasie

 111. biologie vegetală. cormobionta. (curs pentru studenţii anului i farmacie) ediţia a ii-a, revizuită şi adăugită. cornelia bejenaru, george dan mogoşanu, ludovic everard bejenaru, honorius popescu

 112. new exciting stories. corina vasile

 113. english  through choices ed. 2. corina vasile

 114. privire prin cortina de fier. roman. iulian popescu

 115. juridical and criminological sociology. ionuț șerban, gianmarco cifali

 116. competenţe antreprenoriale. coordonatori: daniela ancuţa şarpe, mihaela neculiţă autorii: liliana mihaela moga , nicoleta bărbuţă-mişu, nicoleta cristache, gianina mihai

 117. expediţie în „sahara olteană“. ilie purcaru

 118. educația – fenomen și acțiune socială. atena ulmeanu

 119. jean jaques rousseau – ”emil sau despre educație”. atena ulmeanu

 120. studiu privind valențele formativ – educative ale concepției lui j. j. rousseau. atena ulmeanu

 121. să  fii  în lume  şi totdeaunamai   presus  de lume. religie, filozofie şi drept.   studii. marius  andreescuboli dermatologice şi infecţii sexual-transmisibile ediţia a iv-a. virgil pătraşcu

 122. pământul îngerilor.  ed. a ii-a (roman). ion catrina

 123. viaţa anecdotică a marilor  pictori, sculptori şi arhitecţi ai lumii    (vol. al v-lea, literele p-r. dan eugen dumitrescu

 124. tratat de tehnică criminalistică. constantin drăghici, adrian iacob, ramona dobreanu (mahmood), răzvan iordache

 125. cent poèmes dʼamour (o sută de poeme de dragoste)

 126. bilingue roumain-français. traduction du roumain en français par roxana bulmez. petre gigea-gorun

 127. cuibul de vulturi. versuri florea  florescu

 128. piscu oii. gheorghe sinescu

 129. mediul concurențial și competitivitatea firmei. elena jianu

 130. reglementări juridice la nivel național privitoare la returnarea străinilor. coordonatori: ştefan leonescu vasile dragoi

 131. studii de drept și științe administrative ediţie îngrijită de: mirela paula costache, ştefania cristina mirică “dunărea de jos” university of galaţi

 132. teoria generală a dreptului. brigitte-izabela bratiloveanu

 133. cerul infernului roman. ion catrina

 134. justiţie şi management în societatea modernă. ediția a iii-a coordonatori:  olteanu camelia, panzaru stelian, munteanu ana

 135. îndrumător pt lucrări practice de fitopatologie. mirela paraschivu

 136. prezentare la nivelul liceului a transformărilor geometrice în planul euclidian. gheorghe necșuleu

 137. algebră. clasa a  viii a. exemple, probleme propuse și probleme rezolvate. gheorghe necșuleu

 138. elemente de calcul vectorial și trigonometrie. aplicații în geometrie. gheorghe necșuleu

 139. medicina muncii. note de curs pentru studenți. nina  ionovici

 140. informatică medicală. lucrări practice .mihai tărâţă, daniel georgescu, dragoş ovidiu alexandru, mircea-sebastian şerbănescu

 141. percheziţia între drept şi realitate. mîndrilă dănel , ciobanu mariana

 142. expertiza balistică. mîndrilă dănel              

 143. implicarea factorului genetic în patologia cutanată. cazuri clinice,  de la diagnostic la tratament conferinţa asociaţiei dermatologilor din oltenia

 144. organizaţia naţiunilor unite - în slujba păcii și securităţii internaţionale. filofteia repez

 145. tezaurul uman al rădineştilor în vâltoarea celui de al doilea război mondial. constantin m. arcuş, liana marinela i. arcuş, marin i. arcuş

 146. diagnosticul costurilor firmei. emilia vasile ,  liliana manea

 147. al profirii mari iubiri. gheorghe nache

 148. atatia ani am strabatut. gheorghe nache

 149. developing teaching skills with an eye on business english. eleonora olivia bălănescu

 150. elaborarea unui model de selecție în tenis de masa prin stabilirea celor mai importante apitudini necesare proiectării acestui joc sportiv. răduțoiu sorin

 151. povestea locului meu. coordonatori. cristina ardeleanu, popistaş adrian

 152. joint study regarding employment and workforce mobility in the cross-border area, in the juridical field. birtu liliana daniela, goga cristina, gavrilă constantin adi, stanciu cristian valeriu, gruev peter kirilov

 153. experiențe, reflecții și perspective în consilierea psihologică și educațională. rodica gabriela enache , irina ermolaev   (coordonatori)

 154. elemente de pedagogie. ghid de pregătire pentru examenul de titularizare și definitivare în învăţământul primar şi preşcolar. stoian aida

 155. bazele economiei. ceaușescu aurelian ionuț

 156. aspecte teoretice şi practice privind  accesarea, implementarea, managementul şi contabilitatea  finanţărilor europene. florea ianc maria mirabela

 157. drept european. curs și fișe de seminar. cristina duță

 158. al xvi – lea simpozion naţional de morfologie microscopică cu participare internaţională    volum de rezumate societatea  română  de  morfologie (srm)  universitatea de medicină şi farmacie din craiova centrul pentru studii de morfologie microscopică şi imunologie colegiul medicilor dolj

 159. câmpia cu stele versuri. laurențiu drăgușin

 160. imagini pitorești și istoria orașului bănățean oravița, precum și a obiectivelor turiste din împrejurimi. locuri de vis – jurnal de călătorie. nana ileana filip (necșuțu)

 161. căutând după mere . un dialog amical. pavel rătundeanu-ferghete , ben todică

 162. școala și familia- vectori ai integrării copilului.ed a 2 a. prof. redeș adela      prof. dr. toderici ovidiu florin         prof. vitoreanu daniela violeta

 163. introducere în programare în c/c++ . laura coravu

 164. programarea creativă pentru copii. limbajul de programare scratch. laura coravu

 165. bazele electrotehnicii. adina milena tătar

 166. dreptul mediului înconjurător. niculescu liliana

 167. manual de contencios administrativ. note de curs. anca-jeanina niță

 168. modalități de abordare a textelor literare în învățământul primar  maria-antoaneta boborel

 169. proiectarea bazelor de date și dezvoltarea rapidă a aplicațiilor folosind oracle apex. laura coravu

 170. chimie organică pentru examenul admitere în învățământul superior. maria anghelache dobrescu

 171. istoria și didactica istoriei. specializarea: pedagogia învățământului primar și preșcolar -daniela osiac

 172. tendințe actuale în construcția și exploatarea mașinilor pentru tratamente fitosanitare și administrat îngrășăminte. mihnea glodeanu,  tudor alexandru, cristian vasile

 173. elementul autohton in limba romana. nadia blendea

 174. ghid metodic privind tehnica joculului de baschet. sorin radutoiu

 175. ghid metodic privind notiuni  fundamentale   de regulament si exercitii pregatitoare la baschet. sorin radutoiu

 176. al x-lea congres naţional  "zilele medicinei dentare craiovene" "implicaţiile schimbărilor din viaţa socială asupra practicii stomatologice" 7-9 iunie 2018, craiova u.m.f. craiova facultatea de medicină dentară, societatea română pentru cercetare în medicina dentară. cmd-dolj si cmd-gorj

 177. programarea vizuală în  scratch. ghid metodologic. laura coravu

 178. dezvoltarea calităților motrice prin jocuri de mișcare. ionișcu, irina mădălina

 179. sintaxa pentru ciclul primar de la teorie la practică. sintaxa propoziției. sintaxa frazei. ionișcu, irina mădălina

 180. notiuni teoretice de limba  si literatura romana. madalina mihaela daescu

 181. teste de verificare a cunostintelor la limba romana. madalina mihaela daescu

 182. english for engineering. mirela costeleanu 

 183. spre zări albastre. roman. iulian popescu

 184. procesul de migrare, integrare şi identitate a etnicilor saşi din transilvania  în societatea germană. florea ramona dorina

 185. pagini din istoria satului moşnenesc radoşi – judeţul gorj. dinică ciobotea, ion zarzără

 186. povestea martișorului. angelica necşulea ,cosmin necșulea ,  diana pătrașcu

 187. fehler   und   fehlerkorrektur. blendea lelia   nadia

 188. cultures en miroirs. stamate d.luiza-olivia

 189. tests d évaluation.pour les classes de fle. stamate d.luiza-olivia

 190. didactique des compétences langagières. stamate d.luiza-olivia

 191. exercices de grammaire. niveau intermediaires.stamate d.luiza-olivia

 192. relația profesor elev în educația fizică. sorin răduțoiu

 193. teste de biologie pentru  clasa  a ix a . mădălina adriana pleşu

 194. teste de biologie. sinteze. mădălina adriana pleşu

 195. selecția și antrenamentul in gimnastica artistica. sorin răduțoiu

 196. activizarea , dezvoltarea și nuanțarea vocabularului elevilor din ciclul primar. nimar mariana genoveva

 197. consilierea  părinţilor  în mediul preşcolar. croitoru camelia

 198. inginerie   electrică  generală. ardeleanu mircea- emilian

 199. urmașul (roman) ed. 2. ion catrina

 200. literatura pentru copii.antologie de texte literare. prioteasa madalina denisa

 201. sa studiem matematica in clasa i a. prioteasa madalina denisa

 202. cin’ se pune cu oltenii? epigrame. any drăgoianu

 203. în lupta cu tuberculoza. memorii. șerban oprișescu

 204. conceptul de modernizare a romaniei prin discursuri, inițiative și elemente de strategie politica (1859-1914). florin f. nacu

 205. viaţa, fiscalitatea şi religia. nicolae grigorie lăcriţa

 206. teoria şi practica merchandisingului. meghişan flaviu

 207. istoria baroului dolj 1928-1948. şerban pătraşcu

 208. drept general şi al familiei în asistenţă socială. valeria pîrlici

 209. rezistenţa materialelor.  -  vol.2 stări complexe de tensiune şi de deformaţie. vâlcu roşca

 210. studii de istorie eclesiastică, coordonator marius oanță

 211. lucrarile simpozionului judetean lumea copiilor, editia a iii-a ,   scoala gimnaziala constantin daicoviciu. cd. coordonator ileana loredana conciatu

 212. îmbunătățiri funciare imanual universitar pentru învățământul cu frecvență redusă. mihaela bălan

 213. cu nostalgii la vedere, cu o postfață de ionel bota. carmen tania grigore

 214. caractere la vedere cu o prefață de dan sîrbu proză scurtă satirică - claudiu nicolae șimonați

 215. pagini de viață. ion diaconu

 216. impactul religiei asupra securității în contextul extinderii uniunii europene. tigău ștefan

 217. școala de vară. amfiteatrul studenției. coordonator: dumitru ilie, tutunea dragoș, racila laurențiu

 218. mecanisme politice şi juridice privind asigurarea dreptului la siguranţă a cetăţeanului. drept public (constituţional); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept. solomon ioan

 219. istoria sfintei mănăstiri  valea călugărului – 1859. alexie nafir ediţie îngrijită de lorin cimponeriu

 220. form/existence/spirit traducere dochinoiu elena, tudor păroiu

 221. transormare/spaţiu/timp. tudor păroiu

 222. hygiene. hand book of practical hygiene. radu lucrețiu

 223. metode didactice eficiente în educația incluzivă. alina vlad, emil cristea

 224. modalităţi de optimizare a lecţiei  de  istorie. angelica necsulea

 225. contextualized police english with exercises and glossary. gabriela șerbănoiu

 226. public administration today- a comparative study. gabriela șerbănoiu

 227. arta  interpretării cantului vocal bisericesc . cristea emil

 228. importanța orei de religie în învățământul românesc. cristea emil

 229. managementul frontierelor externe ale uniunii europene şi spațiului schengen. adrian lăzăroaia

 230. sisteme de organizare și funcționare a politicilor de frontieră în uniunea europeană prin prisma conceptului de securitate internă        . câmpeanu ( niculiu) ileana andreea

 231. dimensiunea socio-economică a terorismului economic cu impact asupra siguranţei naţionale. botez (bakhaya) irina

 232. poveste din drănic. ilie luță

 233. evaluarea cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor elevilor în lecțiile de limba și literature română. ed a ii a revizuită. vancică alina ioana

 234. apărarea împotriva incendiilor. studii. referate. aplicații. gabriela șerbănoiu

 235. lifting pentru iulia. iulia david

 236. ghidul profesorului diriginte. clasele v-viii . vancică alina ioana

 237. întrebări   la  care  doar  fizica  poate să răspundă. daniela elena- prodănescu

 238. amintiri din viitor sau în sfârșit le-am adunat într-o carte. versuri și proza scurta. iulian coman

 239. contextualized types of crimes. gabriela șerbănoiu

 240. monolingual dictionary of police slang. gabriela șerbănoiu

 241. english-romanian romanian-english dictionary of police  slang. gabriela șerbănoiu

 242. organizarea si desfasurarea jocului didactic matematic in invatamantul primar. tereacă constanța

 243. turismul ca alternativă de dezvoltare economică în subcarpații gorjului. iuliana bora

 244. serviciile sociale în context contemporan. felicia andrioni

 245. icef, ura-ura-ura! după o juma de veac. petre ion florin vasilescu

 246. metodologia predarii predicatului si a propozitiei predicative in gimnaziu. minodora deca

 247. aspecte metodologice ale predarii limbii latine. ed a ii a. minodora deca

 248. dinamica serviciilor sociale din valea jiului. felicia andrioni

 249. modelarea şi predicţia pieţelor de capital emergente. modeling and prediction of emerging capital markets. ramona birău

 250. zona de confort. any drăgoianu

 251. fata din vis. irina lucia mihalca

 252. inflexiuni. eseuri și note de lectură

 253. mihail soare. despre complexitatea omului și modalități de comunicare în sistemul social și familial. marin ciobanu

 254. povestiri atomice. angela dina-moțățăianu

 255. english language studies and articles. iulia cristina frînculescu

 256. syntheses of anglo-romanian lexicology, lexicography and contrastivity. constantin manea

 257. translation matters. constantin manea

 258. organizaţia naţiunilor unite – în slujba păcii și securităţii internaţionale. filofteia repez  , niculai-tudorel lehaci

 259. balada lui sofronie. dan adrian

 260. optimizarea sistemelor . aspecte teoretice şi practice. emil petre

 261. importanța și semnificația cărții. cd. petrache alina, gherghe dorina, dulea ionuța

 262. jocuri fizice și virtuale pentru educația și inserția social a persoanelor cu dizabilități intelectuale . dorina goiceanu

 263. utilizarea roboților și platformelor virtuale pentru infuziune și diversitate în educație. dorina goiceanu, sandu goiceanu

 264. metode moderne interactive în educație. dorina goiceanu, sandu goiceanu

 265. pedologie  i. manual universitar pentru învățământul cu frecvență redusă. popescu cristian

 266. pedologie  ii. manual universitar pentru învățământul cu frecvență redusă. popescu cristian

 267. când stropii vremii curg precum nisipul...( versuri). daniela marchetti

 268. emoții (poezii). alina crăciunescu

 269. utilizarea aplicațiilor informatice în managementul carierei. vătuiu teodora, dorina goiceanu, sandu goiceanu, udroiu adriana

 270. limitele libertății religioase în contextul asigurării securității naționale. gabriela petruța știrbu

 271. international scientific conference „preventing crimes of genocide and mass atrocities through international humanitarian law instruments”, academia de poliție „a. i. cuza“ , coordonator țonea bogdan

 272. din maramureş în seychelles  roman iulian popescu

 273. managementul activităților judiciare și impactul contrafacerii și falsificării de monedă. daniel crețu

 274. complementul circumstanțial de scop și propoziția subordonată circumstanțială de scop. gligă ramona

 275. modalitati de implicare a preşcolarilor in activitati de cunoaştere si protejare a  mediului. tereacă constanța

 276. ghid metodologic pentru formarea armonioasa si integrala a personalitatii  copilului prin educatie. tereacă constanța

 277. dezvoltarea capacitatii intelectuale la copiii prescolari  folosind jocuri logico-matematice . tereacă constanța

 278. drept internațional penal. dr. daniel-ştefan paraschiv, dr. ramona-gabriela paraschiv, dr. gavril paraschiv

 279. sfânta scriptură şi poezia eminesciană. antologie tematică. marian niţă, florin mihail

 280. dinamica crizelor ce pot afecta ordinea publică şi managementul acestora. toma claudiu marius

 281. considerații privind locul și rolul serviciului de protecție și pază determinate de dinamica factorilor de risc din mediul de securitate. toma cătălin robert

 282. heterogene – cronici, note și eseuri critice – iulian chivu

 283. virusologie medicală. anca ungureanu    ,  alice găman

 284. evaluarea datelor colectate din exploatarea sistemelor tehnice utilizate de pompieri. aurel trofin

 285. ansamblul monumental „calea eroilor”  creat de constantin brâncuși la târgu-jiu. istoric, documente și imagini de arhivă, fotografii vechi și noi/ the monumental ensemble ”the way of heroes”  created by constantin brâncuși in târgu-jiu. history, documents and images of archive, old and new photos. sorin lory buliga, adina andrițoiu

 286. dezvoltare regională durabilă. alina daniela pătru

 287. elemente de geografie locală. judeţul caraş-severin. auxiliar didactic pentru ciclul primar. cristina ardeleanu

 288. teatru vechi din oravița. un monument unicat al barocului vienez în românia. bota ionel

 289. a iv-a conferinţă naţională a srcmd. utilizarea computerului în reabilitarea orală. coord. sanda mihaela popescu facultatea de medicină dentară craiova, societatea română pentru cercetare în medicina dentară

 290. fiscalitate aplicată și procedură fiscală –  suport de curs  . mihail antonescu

 291. manualul uniunii europene privind returnarea volumul 1 coordonator ștefan leonescu            

 292. manualul uniunii europene privind returnarea volumul 2 coordonator ștefan leonescu            

 293. infracțiuni  la regimul circulației  aeriene și navale. legislație, doctrină, jurisprudență, propunere de lege ferenda. eliodor tanislav

 294. lucrări practice de psihologia muncii și organizațională. specializarea psihologie. anul ii de studii.       ediția a ii-a, revăzută și adăugită. mihaela luminița sandu  , claudia sălceanu                             

 295. culorile trăirii . georgeta muscă-oană

 296. povestiri și poezii numai pentru voi, copii! - cu o postfață de ionel bota. mihaela oancea

 297. seminar european - cooperarea dintre statele membre ale uniunii europene în vederea soluționării cauzelor civile referitoare la deplasarea sau reținerea ilicită a unui copil. proiect finanțat de comisia europeana

 298. programarea calculatoarelor. aplicații practice . cd. dănuț-octavian simion

 299. limba  și literatura română. opera epică . auxiliar didactic. teste adaptate  pentru elevii cu ces din învățământul de masă.    clasa a viii-a. alina vlad, sanda andrei

 300. marele joc al vieţii. jean pelissier traducere din lb franceza de moruju cristina

 301. ferestre de muzeu. marin georgescu, florea florescu

 302. test your technical vocabulary. mirela costeleanu

 303. sisteme de operare . windows xp, windows vista. mihai istrate, marian staicu, ion săceanu, valentin olaru

 304. contemporary social work between theory and practice. felicia andrioni

 305. semiologie chirurgicală. lucrări practice. dorin mercuţ, alexandru gogănău, răzvan mercuţ

 306. directiva europeană privind returnarea 2008/115/ce  coordonatori  ștefan leonescu, vasile drăgoi

 307. balade şi cântece din trecut. laurenţiu giurea

 308. nădejdea phoenixului 2 sau cu stelele e prins binele la plug. pavel rătundeanu-ferghete

 309. current challenges in the field of cybersecurity – the impact and romania’s contribution to the field. ioan-cosmin mihai,  costel ciuchi si  gabriel petrica

 310. dialogul intercultural și egalitatea de șanse. inspectoratul şcolar județean dolj, casa corpului didactic dolj

 311. zarea  din  somn versuri . dumitru  toma

 312. provocări actuale în domeniul securității cibernetice - impact și contribuția româniei în domeniu. ioan-cosmin mihai,  costel ciuchi,gabriel petrica

 313. culegere de exerciții structurate  suport pentru profesori în procesul de consiliere primară a elevilor –  ramona paloș (coord.) , daniela moza, ildikó erdei, roxana păcurar, anca luștrea, mariana crașovan, simona ileana dabu, roxana andreea toma

 314. personalitate si abilitati cognitive. studii si aplicatii in domeniul dezvoltarii umane.(cercetari si reflectii asupra copilariei si adolescentei)     vol 1. claudia sălceanu

 315. personalitate si abilitati cognitive. studii si aplicatii in domeniul dezvoltarii umane.  (cercetari empirice ale tineretii si varstei adulte)   vol 2. claudia sălceanu

 316. limba românã comoara neamului. curs practic. frimu bogdan, ligia bogdan

 317. dreptul finanţelor publice ediţia a vi-a, revăzută şi completată . vasile iancu

 318. plutaşa de pe bistriţa roman iulian popescu

 319. joint strategy regarding employment and workforce mobility in the cross-border area, in the juridical field . birtu liliana daniela, goga cristina, gavrilă constantin adi, stanciu cristian valeriu, gruev peter kirilov 

 320. fasolița.  planta solurilor nisipoase . draghici reta

 321. first steps in business english. ana munteanu

 322. dermatoze prin infiltrate celulare limfo-mono-mielocitare. cazuri clinice rare: diagnostic, tratament  conferinţa asociaţiei dermatologilor din oltenia/ proceedings of the 8th international conference on business and economy. turbulent times: economic and political directions. patache laura, trandafir adina, nădrag lavinia (eds.)

 323. introducere in geopolitică  curs- cursul este destinat studenţilor şi masteranzilor din învăţământul militar. maria stoicovicinoţiuni introductive de strategie de securitate şi apărare -curs- cursul este destinat studenţilor şi masteranzilor din învăţământul militar. maria stoicovici

 324. monografia echipei de fotbal universitatea craiova 70 de ani în arena fotbalului românesc și european (1948-2018) the monography of the footbal team universitatea craiova 70 years in the arena of the roumanian and european football league (1948-2018) ediție bilingvă: română-engleză, traducerea: mihaela pârvu. dumitru otovescu / coord. dan păsărin,    cristina otovescu, ion jianu,

 325. psihologia relațiilor interpersonale. concepte, teorii, experimente. manual universitar. filaret sîntion

 326. international conference on law & social order  1918-2018: 100 years  of legal communication lso 2018.     constanta november 9-10, 2018. editor onorina botezat

 327. limba si literatura română la ciclul primar. ed a ii a . buia mariana

 328. răscoala ţărănească din banat de la 1738-1739. ediţia îngrijită de lorin cimponeriu colecţia istorii – restituiri ion stoia-udrea

 329. investigarea criminalistică şi psihologică a crimelor şi criminalilor în serie       . ramona dobreanu (mahmoud)

 330. drept  comercial    i. profesionistul și întreprinderea - curs universitar- gabriel mihai

 331. proceedings the 2nd edition of the international conference trends in the current economic environment 7-8 december, 2018 bucharest, romania / hyperion university of bucharest  faculty of economic sciences

 332. consecinţele migraţiei internaţionale asupra securităţii statelor. carmen uzlău

 333. ancheta judiciară  (suport pentru exerciții și aplicații). marius-florin mihăilă

 334. aspecte deterministe şi probabiliste în evaluarea prin metoda elementului finit a comportării ansamblului canal combustibil de tip candu 600 în regim normal de exploatare. silviu florea (coord.), gheorghe olteanu, alina cristina răduţ

 335. contabilitate. note de curs. guni claudia nicoleta

 336. criminalitatea informatică - o problemă a societăţii moderne. adriana iuliana tudorache

 337. new creative approaches in social sciences. davian vlad,  alexandra iorgulescu   mihaela marcu             
  aida cornelia stoian (editors)

 338. ediţia a i-a a acţiunii „65+“ asociaţia veteranmont romania să călătorim cu veteranmont românia. constantin brânzan

 339. drept constituţional şi instituţii politice.    curs universitar ediţia a xii-a, revizuită şi adăugită. mihai bădescu

 340. trăsnăi la grupa mică. florentina anghel

 341. adevăruri biblice pentru oameni siguri. un studiu despre siguranţele creştinului. bogdan emanuel răduţ

 342. teoria generală  a dreptului curs universitar - mihai bădescu

 343. english for specific purposes: engineering and electromechanics. suport de curs. andreea-mihaela stoian

 344. factori care contribuie la degradarea materialelor structurale ale generatorului de abur. dumitra lucan

 345. pedologie i. popescu cristian

 346. poluarea sonoră. principii fizice și consecințe. ghid stiintific. pașca monica

 347. contribuţii la studiul fragmentării combustibilului de dioxid de uraniu în condiţii de accident nuclear sever. iulia dumitrescu, maria mihalache

 348. povestea satului meu, seaca-olt. marian preda

 349. the first elements of verbal communication (course notes). ștefan vlăduțescu

 350. mesaj și comunicare verbală (note de curs). ștefan vlăduțescu

 351. pedologie . popescu cristian

 352. anina. oameni și fapte. vol. i.  alin muntean,  cristian – liviu mosoroceanu

 353. anina. oameni și fapte. volumul ii. alin muntean, cristian – liviu mosoroceanu

 354. ghid de bune practici agricole și de mediu în domeniul optimizării tehnologiei de cultivare a cartofului dulce. diaconu aurelia, draghici reta, cioloca mihaela, boiu sicuia oana, mohora angela, croitoru mihaela, paraschiv alina, draghici iulian, dima milica, coteț gheorghe

 355. tehnologia de producere a lăstarilor la cartoful dulce cultivat în zonele afectate de secetă. diaconu aurelia, draghici reta, croitoru mihaela, paraschiv alina, draghici iulian, dima milica, coteț gheorghe

 356. introducere în agricultură. andi ciobanu

 357. cugetări şi maxime vol. iii. alin muntean,        antonia mărilă

 358. cugetări şi maxime vol. iv. alin muntean,        antonia mărilă

 359. tehnologia de cultivare în câmp a cartofului dulce în zonele afectate de secetă. diaconu aurelia, draghici reta, croitoru mihaela, paraschiv alina, draghici iulian, dima milica, coteț gheorghe

 360. tehnologia de păstrare în depozit a cartofului dulce cultivat în zonele afectate de secetă. diaconu aurelia, mohora angela, drăghici reta, croitoru mihaela, paraschiv alina, drăghici iulian, dima milica, coteț gheorghe

 361. istoria anesteziei intravenoase. daniela carmen ababei, monica neamțu, alexandru vasincu, oana dana arcan, delia bulea, răzvan nicolae rusu,veronica bild

 362. legislația privind regimul străinilor în românia coordonatori ediție: ştefan leonescu, vasile drăgoi

 363. tendinţele pieţei muncii regionale în românia coordonatori. mariana bălan, carmen uzlău       , corina maria ene colectiv de autori:mariana bălancarmen uzlău, brînduşa mihaela radu, gabriela bilevskhy , corina maria ene

 364. fizica solidului și semiconductori. curs universitar. vol 1. gabriela eugenia iacobescu

 365. european seminar- cooperation between the eu member states for the purposes of solving the civil cases regarding the wrongful removal or retention of a child manual - autori : botond czellecz, anca ghideanu, juliane hirsch, inka hottgenroth, anastasija jumakova, tijana kokic, irēna kucina, mária kurucz, ionica ninu, michael nischt, dan-andrei popescu, anca - magda voiculescu, carmen-gina achimescu, marius floare, andrei iacuba, petre matei, emilian-constantin meiu, elena-alina oprea.

 366. ordinea publică în mediul urban. manual pentru uzul studenților an ii marius-florin mihăilă și colab.: vasile armașu, marius mihai, ion bejan, george dumitru, dorin fînaru, mihail preda, mihai venea, marian sora, ioan emil furdui

 367. ordinea publică în mediul rural. manual pentru uzul studenților an iii marius-florin mihăilă și colab.: vasile armașu, marius mihai, ion bejan, george dumitru, dorin fînaru, mihail preda, mihai venea, marian sora, ioan emil furdui

 368. practici parentale  care influenţează  devianţa şcolară. marius marici

 369. zece mari craioveni în lumina istoriei. acțiunea pentru renașterea craiovei

 370. tactica poliției de frontieră - supravegherea frontierei. petre robert ungureanu

 371. impactul discursului politic asupra comportamentului social. alexandra enescu

 372. întrebări și răspunsuri în reumatologie- a trimis pe mail doar titlul. anca emanuela mușetescu, paulina ciurea

 373. criminalitatea informatică privind transferurile financiare . mircea constantin șcheau

 374. chipuri, vremuri și locuri – istoria bisericilor parohiei  titerlești: - studiu monografic - victor – dănuț muscalu  pr. vasile ganțu

 375. jurisprudenţa relevantă a curţii de justiţie a uniunii europene privind returnarea . isbn general. coordonatori ediție: ştefan leonescu,  vasile drăgoi

 376. jurisprudenţa relevantă a curţii de justiţie a uniunii europene privind returnarea. volumul 1 coordonatori ediție: ştefan leonescu, vasile drăgoi

 377. jurisprudenţa relevantă a curţii de justiţie a uniunii europene privind returnarea. volumul 2 coordonatori ediție:  ştefan leonescu,  vasile drăgoi

 378. seminar european - cooperarea între statele membre ale ue în vederea soluționării cauzelor civile referitoare la deplasarea sau reținerea ilicită a unui copil   manual- autori : botond czellecz, anca ghideanu, juliane hirsch, inka hottgenroth, anastasija jumakova, tijana kokic, irēna kucina, mária kurucz, ionica ninu, michael nischt, dan-andrei popescu, anca - magda voiculescu, carmen-gina achimescu, marius floare, andrei iacuba, petre matei, emilian-constantin meiu, elena-alina oprea.

 379. economie europeana  curs - mihai bogdan alexandrescu tactica poliției de frontieră - măsurile polițienești. petre robert ungureanu

 380. book of abstracts of the  second forum on studies of society (fss). international conference on social sciences and humanities . ilie goga, cristina; porumbescu, alexandra; șerban, ionuț; dan, adrian; petcu, radu; cifaldi, gianmarco.

 381. studii privind ihtiofauna din bazinul hidrografic valea preajba şi încărcătura sa parazitară . studies on the ichthyofauna of preajba valley hydrogaphical basin and its parasite load . goga ionelia claudia, muzeul olteniei craiova

 382. introducere în utilizarea bazelor de date. ileana ștefan

 383. managerul școlar. factor de decizie la nivelul unității școlare. mihai istrate, marian staicu, ion săceanu, valentin olaru.

 384. principii şi aplicaţii practice în genetica medicală. florin burada

 385. aplicații ale analizei matematice în algebră și geometrie. rizea-niță ioana-rodica

 386. importanta utilizarii supravegherii tehnice in activitatea de administrare a probelor in procesul penal. petre ungureanu

 387. perspective teoretice privind victimizarea copilului . ediția a ii-a revizuită și adăugită. viorica ştefania moldovan

 388. pedepsele în legislaţia penală română. andreea-rurela cîrciumaru

 389. drept contravențional -curs universitar andreea-rurela cîrciumaru

 390. aspecte de pedagogie şi metodică aplicabile în domeniul ordine şi siguranţă publică . cătălin enuţă

 391. sfaturi pentru o tragere corectă tirul sportiv şi tragerea cu arma din dotare- cătălin enuţă

 392. consideraţii generale privind punerea în aplicare a mandatelor de aducere de către jandarmi. sorin stelian căpăţînă, sorin constantin lică

 393. pregătire militară generală    - partea i – curs universitar, sorin stelian căpăţînă, gabriel călin nistor

 394. școala „cornetti“ file de istorie la centenarul marii uniri, augustin șt. radu, cristinela-corina roșianu, roxana radu, gabriel-sandu catană

 395. masculin și feminin în modă. raluca iulia dăneț

 396. arta narativă în proza lui ion creangă. ed a ii a. raluca iulia dăneț

 397. delicvenţa juvenilă. cocoară iacob

 398. măsuri de îmbunătățire a calității în educație. boborel maria antoaneta

 399. biochimie medicală. note de curs pentru studenţii facultăţilor de medicină. aurel popa

 400. teoria generală a obligațiilor comerciale. lucian berndt săuleanu

 401. perfecţionarea pregătirii personalului, unităţilor şi  subunităţilor destinate asigurării sprijinului de comunicaţii şi informatică, în acţiunile militare ale forţelor terestre desfăşurate în mediul naţional şi/sau multinaţional. gheorghe boaru , petrică-marinel voicu

 402. românia, ţara mea –  ediția a viii-a  proiect educaţional inclus în calendarul activităţilor educative naţionale 2018, fără finanțare men  (înregistrat men – direcția generală evaluare și monitorizare învățământ preuniversitar sub nr. 24985/22.01.2018) domeniul cultural-artistic: arte vizuale - poziţia 13

 403. simpozion național    dascălul, de profesie român, coordonator cristina ardeleanu

 404. tactici, tehnici şi procedee de intervenţie, sorin stelian căpăţînă

 405. digestia la pești și metabolismul  lor energetic. emanuela maria andrei

 406. poluarea plantelor de elodea canadensis determinată de compuși cu sulf. emanuela maria andrei

 407. exercices de grammaire. ed a ii a liliana hoancă

 408. la preposition et la conjonction. ed a ii a. liliana hoancă

 409. l adverbe. ed a ii a. liliana hoancă

 410. teste grilă de limba franceză. ed a ii a. liliana hoancă

 411. les valeurs de la demande. ed a ii a . liliana hoancă

 412. etude constrastive de la negation dans les manuels scolaires. ed a ii a, liliana hoancă

 413. la demande et ses valeurs illocutionnaires. liliana hoancă

 414. tehnici de anestezie simultană .galina paskova

 415. la phrase negative en francais et en roumain. ed a ii a , liliana hoancă.

 416. drept internaţional umanitar note de curs- laura-elena maierean

 417. drept unional -note de curs- laura-elena maierean

 418. rolul autorităţilor de aplicare a legii în prevenirea abuzurilor asupra copiilor. ediția a ii-a revizuită și adăugită. viorica ştefania moldovan

 419. prevenirea și înlăturarea eșecului școlar. ed a ii a. valerica rotărescu

 420. metoda și cunoașterea științifică asupra comportamentului uman. ed a ii a. valerica rotărescu

 421. valențe formative ale activităţii de rezolvare și compunere a problemelor în direcția cultivării creativității la elevi. ed a ii a. valerica rotărescu

 422. castrul roman de la răcari . ed a ii a. valerica rotărescu

 423. cartea mea de nota 10. literatura română-clasele v-viii şi evaluare naţională . frîntu maria

 424. exercices de grammaire française en langage juridique et policier. ghițescu melania – georgiana

 425. le français pour les policiers. deuxième édition revue et augmentée. ghițescu melania – georgiana

 426. cântecul grâului roman iulian popescu

 427. „să fi rămas la coasă” ? roman autobiografic iulian popescu

 428. politicile publice de la teorie la practica națională. ștefania cristina stanciu

 429. the hiv / aids phenomenon - analysis and prognosis . felicia andrioni

 430. regimul juridic al gestionării deșeurilor. iulia-florina ţăpuş

 431. delicateţea lui dumnezeu. carmen-paula birău

 432. dreptul mediului-2018. hrestic maria-luiza

 433. informația în jurnalism. florin stoica

 434. evoluția contemporană a contabilității la confluența cu provocările globalizării. frujină mirela

 435. diagnosticul imagistic în osteonecroza aseptică. localizări particulare. aritina moroșanu

 436. elemente de securitate in europa de sud-est. sorin stelian căpăţînă

 437. eficienţa şi productivitatea factorilor de producţie. frujină mirela

 438. breviar de istorie  a româniei stancu-filipescu nicuşor-cristian

 439. la un pas de învățarea limbii române (daniela)cristina burtea-cioroianu

 440. le rôle de l’image fixe  en classe de fle. valentina-mariana popescu

bottom of page