top of page

                                     Apariții editoriale 2017

 1.  la typologie du discours juridique editia a ii-a . mirela-mirabela popescu

 2. metode şi tehnici operative. fundamente teoretice şi aplicaţii practice . curs  universitar. petrică mihail marcoci .         tiberiu adrian toader

 3. stat de drept, democraţie şi securitate naţională. politici comparate. george antoniu pișleag

 4. actualități și perspective ale evaluării la biologie. nicolae ion , nicolae mariana

 5. ipostaze ale naturii în poezia lui eminescu. anca mihaela manolache

 6. psihologie judiciară (ediție revizuită și adăugită). mihăilă marius-florin

 7. numai pentu ea versuri. lucrețiu radu

 8. exerciții de limba și literatura română și limba franceză pentru învățământul primar. ionela anișoara spiridon

 9. exerciții și probleme de matematică . clasele i-iv. ionela anișoara spiridon

 10. teste. limba și literaura română. clasa a iii a. ionela anișoara spiridon

 11. lucrăm împreună la matematică. fișe de lucru . clasa a iii a. ionela anișoara spiridon

 12. metafizica voinței și valoarea existenței la arthur schopenhauer. ionela anișoara spiridon

 13. invățarea și consolidarea prin joc a procedeelor tehnice din handbal în învățământul primar. ionela anișoara spiridon

 14. orașe și cetăți romane la dunăre în secolele ii-iii p. chr. ionela anișoara spiridon

 15. predarea- învățarea noțiunilor de raport și proporție  . ionela anișoara spiridon

 16. strategii de monitorizare a securității mediului on line în faţa atacurilor cibernetice. mihai ioan cosmin

 17. managementul calităţii în creşterea eficienţei educaţiei în liceu. gheorghe necşuleu

 18. le discours de la presse  dans l’espace de la vie quotidienne  et de la classe de fle . bănuţoiu gabriela

 19. les stéréotypes dans le  discours politique. bănuţoiu gabriela

 20. teste de matematică pentru clasa a vi a- ed a ii a. popa maria mădălina

 21. teste de matematică pentru clasa a v a- ed a ii a. popa maria mădălina

 22. elemente de calcul vectorial în plan și spațiu- ed a ii a. popa maria mădălina

 23. probleme de coliniaritate- ed a ii a. popa maria mădălina

 24. metode de rezolvare a problemelor de geometrie plană- ed a ii a . popa maria mădălina

 25. inegalități celebre- ed a ii a. popa maria mădălina

 26. transformări afine- ed a ii a. popa maria mădălina

 27. teoreme fundamentale în teoria curbelor și suprafețelor din ↋3- ed a ii a. popa maria mădălina

 28. cercetări experimentale de inginerie industrială pentru prelucrarea aliajelor metalice. sever șontea  , gheorghe tîrpe

 29. motivaţie şi performanţă în organizaţia şcolară. management educațional. sîrbu maria

 30. formarea continuă a personalului   din  învăţământul preuniversitar. sîrbu maria

 31. pdi-planul de dezvoltare instituţională. ghid metodic pentru managerii din şcoli. sîrbu maria

 32. thomas hardy - a monography  (tess d'urberville). simona-angela roșca

 33. dezvoltarea capacității de autoevaluare la elevii din ciclul primar. spiridon ionela anișoara

 34. cauze ale succesului sau insuccesului școlar. spiridon ionela anișoara

 35. chimie organică volumul 2 curs pentru studenţii anului al ii-lea ediţia a ii-a, revizuită şi adăugită . gabriela rău

 36. mijloace de realizare a modurilor verbale. dorina-magdalena maria

 37. intermediate grammar practice. dobre sonia gabriela

 38. practice makes perfect. grammar exercises for intermediate students. dobre sonia gabriela

 39. the french element in english. dobre sonia gabriela

 40. test validity and reliability. general approach. dobre sonia gabriela

 41. the category of number and case in english compound nouns. dobre sonia gabriela

 42. continuitatea grădiniță- școală în însușirea noțiunilor matematice. iulica grasu

 43. educarea preșcolarilor pentru cunoșterea mediului. iulica grasu

 44. modalități de pregătire a copiilor preșcolari în vederea adaptării optime la activitatea școlară. iulica grasu

 45. evaluarea activității matematice. iulica grasu

 46. tehnologia procesării produselor de origine animală (note de curs şi laborator). simion mariana , radu vasilica, bucătaru teodor

 47. lecția, forma principal de organizare și desfășurare a procesului de predare-învățare. roșculeasa verginica

 48. rolul rezolvării problemelor de fizică în însușirea fenomenelor electrice și magnetice. roșculeasa verginica

 49. influența slavă de est și de vest asupra limbii romane. doina tutică-stănoi

 50. surse ale comicului în „momente și schițe”. doina tutică-stănoi modernizarea societăţii  româneşti 1878-1914. daniela vieru

 51. proza citadină a lui  mihail sadoveanu. frumușelu claudia marinela

 52. culegere de probleme de optica și electricitate. maria sîrbu

 53. culegere de probleme de mecanica și termodinamica. maria sîrbu

 54. dreptul muncii și securitații sociale . note de curs . eliodor tanislav

 55. nostalgie. doina bonescu

 56. arta narativă la marin preda . simona apirculese

 57. drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor .creţu georgeta

 58. etiologia terorismului și a comportamentului uman prin prisma imigrării. mîndrilă danel      

 59. la philosophie morale. mîndrilă danel         

 60. riscurile imigrației. mîndrilă danel     ciobanu mariana      

 61. drept internațional public. ștefan țarcă

 62. toleranțe și control dimensional. îndrumar de laborator. liliana luca

 63. catrene închipuite ale lui omar  khayyâm în traducere imaginară / les quatrains en hommage à omar khayyâm en traduction imaginaire ediţie bilingvă română-franceză tradus din română de roxana bulmez  petre gigea-gorun

 64. învăţarea prin descoperire dirijată. irizoiu simona-loredana

 65. chimie organică .teorie și lucrări practice

 66. irizoiu simona-loredana. dumnezeu, îngeri şi demoni există – argumente şi mărturii. pr. simion desrobitu

 67. grammar exercises for intermediate students. dobre sonia gabriela

 68. grammar exercises for elementary students. dobre sonia gabriela

 69. importanța evaluării din perspectiva reformei învățământului. nicoleta roxana căpraru

 70. complementaritatea metodelor de evaluare cu aspecte practice. nicoleta roxana căpraru

 71. metode folosite în evaluarea didactică. nicoleta roxana căpraru

 72. mijloace de identificare în căutarea complementului sociativ. nicoleta roxana căpraru

 73. textes, tests, comptines. popa ștefania raluca

 74. limba franceză. exerciții . popa ștefania raluca

 75. inginerie  electrică (aplicaţii)  ediţia a-ii-a revăzută şi adăugită. ardeleanu mircea-emilian

 76. un gorjean în vestul sălbatic roman . iulian popescu

 77. geografie distractivă. elena cristina ionescu

 78. ecoturismul în masivul retezat. elena cristina ionescu

 79. pădurile virgine din carpații meridionali. elena cristina ionescu

 80. studiu geomorfometric asupra bazinului hidrografic al râului racovița. elena cristina ionescu

 81. „școala și familia - vectori ai integrării copilului!”. coord. vitoreanu daniela violeta

 82. în căutarea autenticității" - jurnal de autocunoaștere. natalia burtoiu

 83. apelul şi căile de atac extraordinare  în procesul penal noul cod de procedură penală. marian alexandru

 84. relații de echivalență. carla raluca cristofir

 85. individualizare și diferențiere în predarea relațiilor de evhivalență. carla raluca cristofir.

 86. breviar de geografie europeană. ciocoiu elena cristina

 87. metode de abordare didactică a romantismului eminescian. anca gavrilă

 88. clasicism şi romantism în opera lui costache negruzzi. valenţe didactice. mărgărit verginica-marinela. eminescu și novalis,  afinități elective. nanu iuliana.

 89. caiet de consiliere psihopedagogică și ore de dirigenție . militaru gabriela

 90. exerciții de logică și argumentare pentru examenul de bacalaureat. militaru gabriela

 91. exerciții de psihologie generală. militaru gabriela

 92. pe scurt despre filosofia  drepturilor  omului. militaru gabriela

 93. logica, pe înțelesul elevilor mei. militaru gabriela

 94. conceptul de personalitate. militaru gabriela

 95. psihologia  și  cunoașterea omului. militaru gabriela

 96. psihologie judiciară. adelina oana duţu

 97. caracteristici sintactice ale limbajului poetic eminescian-  florina andreea gheorghe

 98. metodologia educației plastice în învățământul primar. florina andreea gheorghe

 99. 120 exerciții practice pentru consolidarea cunoștințelor de psihologie. militaru gabriela

 100. poeme cu aripi de înger. valentina geambaşu

 101. contribuția memorizarilor la formarea personalitații preșcolare. claudia ciortea cîrstoc

 102. integrarea datelor în cadrul aplicaţiilor web pentru sgbd-uri. dănuț-octavian simion

 103. elemente de informatică aplicată în economie. dănuț-octavian simion

 104. baze de date pentru afaceri. dănuț-octavian simion

 105. proiectarea sistemelor informatice. sisteme informatice de gestiune. dănuț-octavian simion

 106. probleme de fizică pentru clasa a vi-a. panaghianu magdalena

 107. memoria presei gorjene şi arădene. articole, recenzii, pamflete, interviuri. gheorghe sinescu

 108. grammar and vocabulary exercises . auxiliar curricular la limba engleză. a1 – elementary. stoenică  andreea

 109. grammar and vocabulary exercises . auxiliar curricular la limba engleză. a2 - pre intermediate. stoenică  andreea

 110. grammar and vocabulary exercises. auxiliar curricular la limba engleză. b1 – intermediate. stoenică  andreea

 111. grammar and vocabulary exercises . auxiliar curricular la limba engleză b2 - upper intermediate. stoenică  andreea

 112. educația  părinților – factor important în dezvoltarea copiilor și tinerilor. dochin elena meda

 113. fizica şi mediul. magdalena panaghianu

 114. lumini şi umbre în cosmos. magdalena panaghianu

 115. fizica particulelor elementare. magdalena panaghianu

 116. radioactivitatea. magdalena panaghianu

 117. grigore alexandrescu. monografie literară. alina grosu .

 118. democratia  directa un model de guvernare care ar putea sa salveze românia. tudor olimpius bompa

 119. fișe de lucru ii pentru clasele v – viii. auxiliar curricular. doina tutică – stănoi

 120. dreptul la viață privată. eliodor tanislav

 121. factorul psihologic în artele marțiale. marius-florin mihăilă evolutia fertilitatii solurilor de pe teritoriul comunei daneti+dolj .radu petrina

 122. studii privind imbunatatirea metodicii de predare a cunostintelor de educatie tehnologica cu referire la tehnologiile agricole si principaleleproprietati ale solului brun roscat din zona municipiului  craiova. radu petrina

 123. puncte de extrem (matematica). mihaela nascu

 124. rolul comunicării manageriale în motivarea profesorilor și a elevilor. ed a ii a. mihaela lica

 125. instrumente și tehnici de evaluare a randamentului școlar la matematică. ed a ii a. mihaela lica

 126. probleme de fizică pentru clasa a vii-a. panaghianu magdalena

 127. probleme de fizică pentru clasa a viii-a. panaghianu magdalena

 128. probleme de fizică pentru clasa a ix-a. panaghianu magdalena

 129. proprietătți calitative ale spațiilor de funcţii aplicații la studiul edp. temereancă georgiana-alina

 130. criterii de stabilire a succesului. mirela barbu

 131. organizarea ergonomică a muncii și performanța profesională. mirela barbu

 132. strategii de învățare în abordarea gestiunii și contabilităţii creditelor și împrumuturilor obținute. mirela barbu

 133. plasarea firmei în contextul economiei de piață. mirela barbu

 134. teoria generală a răspunderii penale. cătălin bucur

 135. hematologie – imunologie note de curs. simona daniela neamțu                    

 136. iulia robertina tudorașcu. cristian ovidiu neamțu

 137. jandarmeria română - tradiţii şi perspective  academia de poliţie "alexandru ioan cuza" (bucureşti )

 138. dreptul vamal editia a ii- a revazuta si completata. vasile iancu

 139. manuela luiza iancu. dreptul concurentei comerciale editia a iv-a revazuta si completata . vasile iancu,  cristian sabin iancu

 140. viața anecdotică a marilor pictori, sculptori și arhitecți ai lumii volumul iv (l - m). dan eugen dumitrescu

 141. să lucrăm microsoft excel! . adriana gîju

 142. sistemul de operare windows – îndrumar de laborator – adriana gîju

 143. lungime, arie, volum. ionica mihaela pupăză

 144. elearning în românia . adriana gîju

 145. culegere de exerciții și probleme pentru clasa a vii-a. ionica mihaela pupăză

 146. aritmetica și teoria numerelor. ionica mihaela pupăză

 147. teste de matematică pentru liceu. ionica mihaela pupăză

 148. teste de matematică clasa a viii-a. ionica mihaela pupăză  politica ocupării forţei de muncă în uniunea europeană daniela gheorghița iftimov

 149. posesia în dreptul civil român . daniela gheorghița iftimov

 150. strategii şi tactici microeconomice în domeniul investiţiilor . dobrescu   georgeta   margareta

 151. essentials  of  immunology . isabela  siloși

 152. geografia româniei. suporturi cu divertisment geografic(rebusuri, șarade, ghicitori, texte georafice). cismaru cristian

 153. geografie umană. clasa a x a. cismaru cristian

 154. castrele – traiane. laura cercel-mihaita

 155. provocări ale modernității - între bioetică și teologie. cristina tatomir

 156. „o adoram de-o vreme-ntreagă”. roman. iulian popescu

 157. dimensiunea socio- juridică a consumului de droguri şi criminalitatea conexă. ion necşulescu

 158. creșterea prestigiului școlii în comunitate. ileana mihaela stănilă

 159. creșterea calității procesului instructiv-educativ. ileana mihaela stănilă

 160. cuvinte cu sensuri diferite. ileana mihaela stănilă

 161. jocul didactic. metodă eficientă de învățare și educare. ileana mihaela stănilă

 162. românia. studii media și analize. xenia negrea, ionuț răduică, dan valeriu voinea (coordonator)

 163. metodologia rezolvării problemelor de mișcare. marian p ciuperceanu

 164. zăpezi topite (poezii). doina bonescu

 165. la littérature en classe de fle: comment développer la créativité des élèves? mitrache carmen camelia

 166. approche critique des instruments traditionnels: les manuels. mitrache carmen camelia

 167. analiza situației economico-financiare pe baza bilanțului contabil . dumitru iftimov

 168. impozitele şi taxele locale în sistemul fiscal al româniei. dumitru iftimov

 169. drept  comercial.  contracte * proceduricurs universitar  ediţie reviziuită şi actualizată. gabriel mihai

 170. fundamentarea deciziilor strategice în mediul internaţional de securitate. dorin-marinel eparu

 171. accentul românesc. fonologie și ortoepie. bondrescu georgeta laura

 172. rolul clasei pregǎtitoare în pregǎtirea elevilor pentru activitatea de învǎţare. bondrescu georgeta laura

 173. finanțe corporative -manual universitar- ion viorel matei

 174. relaţii financiar-valutare internaţionale. viorel matei, eduard ionescu

 175. drumul răscumpărării . mesaje biblice din carte rut. bogdan emanuel răduţ

 176. veşti  bune…  lia marinela avram

 177. veşti  bune…   vol i  - cuvinte de înţelepciune  lia marinela avram

 178. să înțelegem și să folosim jocul copiilor. marian p ciuperceanu

 179. mesures d absorption dans des fibres optiques dopes aux terres rares. marian p ciuperceanu

 180. fizicieni recunoscători….dinamitei. marian p ciuperceanu

 181. evaluarea întreprinderii. dragoș ilie

 182. english for communicative purposes. marin cristina-gabriela

 183. date actuale privind cancerele cutanate varia. conferinţa asociaţiei dermatologilor din oltenia

 184. drept execuţional penal. costache gheorghe

 185. reconstrucția ecologică și ameliorarea solurilor și terenurilor degradate. popescu cristian

 186. contabilitatea societăţilor de asigurări. elena diaconu, ion șuiu

 187. inegalităţi algebrice abordate trigonometric - ghid metodologic- orlando alecu, anicuţa patricia beţiu, ion emanuel crăciunescu, denisa iulia drăghia, mihaela mioara mirea         , mihaela cristiana moţăţeanu, mihaela carmen stăncele, ileana stanciu, marian voinea, nelu lucian tuţescu

 188. dicționar român-italian / italian român. diana loredana pavel colombo

 189. prevenirea în managementul conflictelor şi crizelor. ştefan pop

 190. diplomaţia şi instituţii de securitate. ştefan pop

 191. comerţ internaţional teorie, teste grilă, aplicaţii şi studii de caz- manual universitar destinat pregătirii studenţilor de la învăţământul cu frecvenţă redusă - meghişan flaviu

 192. geografie. culegere de fișe, teste și aplicații pentru liceu. cismaru cristian

 193. geografie fizică generală. clasa a ix a. cismaru cristian

 194. clima municipiului craiova și influența ei asupra poluării aerului. cismaru cristian

 195. metodologii de evaluare formativă în predarea-învățarea cunoștințelor de geografie. cismaru cristian

 196. elemente de meteorologie în cultura populară românească. cismaru cristian

 197. clima județului vâlcea. cismaru cristian

 198. tratat de drepturile omului. ion dragoman , david ungureanu

 199. metode de cunoaștere a personalității școlarului mic. oproiu vasilica adina

 200. cercetarea psihologică a personalității școlarului mic. oproiu vasilica adina

 201. te iubesc prin veac. gheorghe nache

 202. vieți de rezervă. any drăgoianu

 203. arborele gânditor . aprecieri şi sinteze socio-culturale în 21 de teme. gabriel i.ungureanu

 204. justitie si management in societatea moderna. editia a doua . olteanu camelia, panzaru stelian, munteanu ana

 205. implicaţiile managementului ştiinţific în îmbunătaţirea activităţii la clasa de elevi. arsu maria-cristina

 206. grafică asistată pe calculator. aplicații. sass ludmila, popa dragoș, duță alina,  marinescu gabriel

 207. curs control financiar – fiscal . emil ghiță

 208. organizarea instituțională a auditului intern – curs .emil ghiță

 209. licitație cu pomană deschisă  schițe  jianu liviu-florian

 210. apa  grea – drobeta marcel nică

 211.  ,,arhanghelul” din birda. 5 ani în slujba comunității parohiale. valentin bugariu

 212. managementul integrat al riscului în organizaţii. dumitru cătălin bursuc

 213. avantajele utilizării parteneriatului public-privat în domeniul asistenței sociale. ileana nana filip (necșuțu)

 214. schimbări climatice. elena gavrilescu

 215. procesul de învățământ . abordări teoretice și reflexiv-aplicative. mihaela ștefan

 216. medicina dentară în contextul schimbărilor demografice din societatea actuală. mihaela popescu

 217. metodologia evaluării riscului în activitatea de audit intern. emil ghiță, diaconu elena

 218. sisteme de managent financiar si control intern curs . emil ghiță, diaconu elena

 219. strategii de comunicaţie în cadrul societăţilor comerciale deţinute public . maria loredana popescu

 220. management de proiect . paul marinescu ionuț constantin

 221. noțiuni introductive în microsoft project . ionuț constantin

 222. criză, conflict şi securitate în sistemul internaţional post război rece . filofteia repez

 223. medical virology turculeanu adriana

 224. medical devices (lecture notes for iind year pharmacy students) ani-simona sevastre , andreea-gabriela mocanu, cristian mihai lupuliasa

 225. produse tehnico-medicale  (curs pentru studenţii facultăţii de farmacie) ani-simona sevastre , ionela belu

 226. cugetări şi maxime alin muntean   , antonia mărilă

 227. afaceri economice internaționale suzana popa

 228. drept comercial .valeria pîrlici

 229. oltenia, file de monografie. petrache alina

 230. terminologie specifică  structurilor nato şi ue. suport de curs. luiza-maria costea

 231. elemente realiste în romanul ion. militaru marinela gabriela

 232. aspecte metodico – didactice în predarea operei „ion“ de liviu rebreanu. militaru marinela gabriela

 233. asistenţa şi protecţia drepturilor copilului. nicolescu adrian

 234. principles and clinical relevance of immunological   investigations. isabela silosi, mihail v. boldeanu ,cristian a. silosi, lidia  boldeanu

 235. câteva păreri . marin arcuș

 236. paradigma schimbării în consilierea psihologică,  între deziderat şi realitate coordonatori: rodica gabriela enache, irina ermolaev

 237. limba franceza pentru asistente medicale . johana holt

 238. probleme metodologice și aplicative privind utilizarea corelației și a regresiei în analiza legăturilor dintre variabilele socio-economice. daniela-emanuela dănăcică

 239. dialogul intercultural și egalitatea de șanse- cd liceul teoretic„constantin brâncoveanu”

 240. electrosecuritatea instalațiilor energetice îndrumar de laborator. mircea paul mihai

 241. protecții electrice. îndrumar de laborator . mircea paul mihai

 242. nădejdea phoenixului . pavel rătundeanu-ferghete

 243. auditul performanței  - curs electronic . emil ghiță

 244. controlul extern în sistemul public și privat curs electronic . emil ghiță

 245. dreptul uniunii europene curs universitar . cătălin andruş

 246. comunicarea- cheie a succesului în şcoala românească. metode moderne şi tradiţionale de evaluare a competenţei de comunicare în gimnaziu. alina elena galan

 247. nașterea și moartea în dreptul civil. lazăr patrick

 248. drept civil. succesiuni. curs universitar. lazăr patrick

 249. drept civil. contracte civile. curs universitar. lazăr patrick

 250. compuși  heterociclici  cu  importanță  biologică. dorina ardelean  , svetlana trifunschi

 251. să spunem nu discriminării rasiale- cd liceul teoretic amărăștii de jos

 252. căi de combatere a violenței in scoala- cd liceul teoretic amărăștii de jos

 253. codul de procedură penală (partea generală) note de curs. ion necșulescu

 254. drept internațional privat note de curs. ion necșulescu

 255. drept internațional public. note de curs (sinteze)  florian coman  , ion necșulescu

 256. teste de matematică . reli diana stănculeasa

 257. vacanţă mare, bun venit! (cântece) . reli diana stănculeasa

 258. versuri printre fulgi de nea. reli diana stănculeasa

 259. dezvoltarea creativității elevilor în ciclul primar. reli diana stănculeasa

 260. cultivarea creativității elevilor prin activităţi de compunere și rezolvare de probleme. reli diana stănculeasa

 261. poluarea aerului şi măsuri preventive. adriana  duca

 262. e ziua ta, măicuța mea! vitoreanu daniela violeta

 263. construcția mulțimii numerelor complexe. balaci camelia

 264. construcția principalelor mulțimi de numere (n, z, q, r,) în ciclul gimnazial și liceal. balaci camelia

 265. sisteme expert în economie. evaluarea produselor software-electronic dănuț-octavian simion

 266. caietul  elevului  practicant. cornelia-adriana simescu, tania ţăndăreanu, vasile vionescu, panait popescu, gilda ciorecan,   liviu smarandache, adrian stroe, răzvan drînceanu, marius florin băloi, sandu goiceanu

 267. vis de vis. demoni cu cravată. dan luncan

 268. trente-trois jours de bonheur. un voyage fascinant à santiago de compostelle. ion dumitrașcu

 269. strategii de monitorizare a securității mediului on-line în fața atacurilor cibernetice. ioan-cosmin mihai

 270. portul  popular  în  dănciulești. primăria  dănciulești

 271. editoarele de texte și rolul lor în predarea tic(tehnologia informației și a comunicațiilor) . gabriela florescu

 272. strategii didactice inovative utilizate în predarea editorului microsoft word. gabriela florescu

 273. microsoft word- parte integrantă a tehnologiei informației. gabriela florescu

 274. curs de pediatrie ligia stănescu, liliana anghelina , veronica maria, liliana cismaru

 275. metodologia cercetării științifice, george -marius țical

 276. drept comunitar . note de curs. eliodor tanislav

 277. particularităţi metodice ale predării jocului de fotbal la elevii cu deficiențe auditive din ciclul liceal. tarbă aurelian

 278. file de poveste. creații literare: eseu/proză/poezie – realizate de elevii școlii gimnaziale nr. 1 bumbești-jiu, gorj. pătrăşcoiu ileana

 279. receptarea universului liric arghezian în școala gimnazială. pătrăşcoiu ileana

 280. impactul îmbătrânirii demografice asupra evoluţiei economico – sociale. radu brânduşa

 281. etica în afaceri în contextul european. burcea nelu

 282. culegere de teste şi aplicaţii pentru admiterea la programele de masterat consultanţă în afaceri şi business consulting. paul marinescu, sorin-george toma, oana simona hudea, cătălin grădinaru

 283. contribuţii la perfecţionarea  echipamentelor de monitorizare  şi diagnosticare a transformatoarelor electrice de putere dumitru sacerdoțianu,  marcel nicola , ion pătru,  anca purcaru

 284. fiziologia și fiziopatologia clinică a sistemului nervos. bălșeanu tudor adrian , cătălin bogdan,  burada emilia

 285. teoreme de medie. ilinca sebastian petrișor

 286. indirect speech in english and romanian. preda victoriţa-elena

 287. etica și deontologia funcționarului public  note de curs. eliodor tanislav

 288. studiu asupra interdicției prevăzută de articolul 85 alin 1 cee(drept). steliana luminița dumitrescu

 289. organizarea administrativă, armata și sistemul defensiv în dacia romană. steliana luminița dumitrescu

 290. titu maiorescu- omul politic. steliana luminița dumitrescu

 291. rolul personalităților politice reflectat în curricula școlară. steliana luminița dumitrescu

 292. despre copii, bătrâni și persoane cu boli terminale, sărăcie. îndrumar pentru a o viață echilibrată și sănătoasă. ileana nana filip (necșuțu)

 293. curcubeul literelor  (d). boborel iuliana

 294. teste de specialitate verificări, colocvii şi examene , academia de poliţie „alexandru ioan cuza”, facultatea de pompieri aurel trofin

 295. activitățile extrașcolare în educația incluzivă ghid pentru cadrele didactice. alina vlad, camelia liliana petrescu

 296. educarea limbajului la vârsta preşcolară. metode, mijloace, strategii didactice . puiu georgeta

 297. dezvoltarea și evaluarea vorbirii în grădinița de copii. puiu georgeta  continuitatea activităților matematice în învățământul preșcolar floriana gabriela vasile

 298. educatia si lumea muncii . romee natalia daniela

 299. profesiile si domeniul tehnic . romee natalia daniela

 300. salariat sau antreprenor!?! romee natalia daniela

 301. exerciții de gramatică franceză . victoriţa-elena preda

 302. o viață în slujba profesiei. in honorem iliescu nicolae

 303. français juridique/franceză juridică diana dănișor

 304. „cin’ se ia cu mine rău…”  roman  iulian popescu

 305. curs practic de biologie celulara ioana mihai

 306. elemente de genetica fundamentala. burada florin

 307. îndrumătorul practic și explicativ  pentru cultura plantelor - legume, pomi, flori și vie- vasile petcu

 308. perfecționarea instruirii tehnice și fizice la caiaciștii juniori pentru marea performanță. zdurcea ionel

 309. particularităţi anatomo-fiziologice şi psihologice ale vârstei juniorilor ii și i . truică c-tin

 310. modelarea procesului de instruire și antrenament în kaiac-canoe  la grupele de juniori ii și i. poncea gabriel

 311. fenomene fizice folosite în investigarea medicală. vîlceanu mihai

 312. teoria punctului fix . o teorie interdisciplinară. pîrvulescu eduard

 313. teste grilă de criminalistică pentru studenții academiei de poliție. georgică panfil

 314. tehnică criminalistică. curs universitar pentru studenții academiei de poliție. georgică panfil, cătălin toader

 315. aspecte ale securităţii naţionale a româniei în perioada postcomunistă. filofteia repez

 316. testing and evaluation in teaching writing. cristian daniel maria

 317. a sociolinguistic approach to english language teaching. olivia nicolae

 318. teste de limba engleză pentru admiterea la liceu în clasele de predare cu profil bilingv. olivia nicolae

 319. critical thinking and the teaching process. olivia nicolae

 320. romantic features in english literature . aspects of teaching poetry. olivia nicolae

 321. rolul jocurilor didactice în cadrul lecțiilor matematice. rotaru pleșeanu m. veronica-mihaela

 322. îndrumătorul practic și explicativ pentru cultura legumelor. vasile petcu

 323. mic dicționar de cuvinte și structuri uzuale pentru vorbitorii străini de limbă română ediție bilingvă română-engleză    (d) cristina burtea-cioroianu

 324. testing writing skills at lower secondary school ionela-maria paşek

 325. mihail sadoveanu ispita romanului interbelic. preda iuliana florentina

 326. universul laminine . ghid de înscriere și comandă . mircea roman

 327. studiul privind identificarea relaţiei optime între parametrii efortului pentru dezvoltarea forţei în macrociclul anual la sportivii kaiacişti . olteiu gabriel nicolae

 328. educarea calității motrice de bază a kaiacistului. vasiliche mirel

 329. engleză pentru personalul medical. nicuşor-cristian zapodeanu

 330. engleză pentru personalul medical partea i . nicuşor-cristian zapodeanu

 331. engleză pentru personalul medical partea ii. nicuşor-cristian zapodeanu

 332. motoare pas cu pas. stela șarpe

 333. evaluarea prin probe scrise . realizarea itemilor și a baremurilor de corectare și notare. stela șarpe

 334. traductoare . stela șarpe

 335. repere conceptuale şi metodologice în curriculum naţional. stela șarpe , simona ciulu

 336. automatizarea proceselor industriale. stela șarpe

 337. sa recapitulam la matematica. exerciții și probleme pentru clasa a v a . pîrvulescu eduard

 338. innovation in the classroom. teaching creative drama. cioc florentina ramona

 339. motifs and symbols in emily bronte s „wuthering heights”. cioc florentina ramona

 340. teste de limba engleză pentru clasa a iv a. cioc florentina ramona, sugman andrada călina, sălceanu simona

 341. note de curs drept civil. persoanele. grigore stolojescu

 342. comunicare în limba română. comunicare în limba engleză. fișe și teste pentru elevii cu ces  din învățământul de masă clasele i-iv. alina vlad , camelia liliana petrescu

 343. instituția prefectului, ioana florea

 344. dezvoltarea limbajului prin intermediul jocului didactic .bîrnoiu maria

 345. dreptul maritim internațional. adrian filip

 346. locul şi rolul funcţionarului public în aparatul de stat . buzescu gheorghe

 347.  infinity of the bird in space. drumul cunoașterii operei și filosofiei lui constantin brâncuși. mihaela cristina crăciunescu             nicolae ruşeţ

 348. stimularea motivaţiei invaţării şcolare. monica preda

 349. subiecte pentru bacalaureat la analiză și algebră. clasele a xi a și a xii a. victoria necșuleu

 350. subiecte pentru bacalaureat la analiză și algebră. clasele a ix a și a x a. victoria necșuleu

 351. probleme pregătitoare pentru bacalaureat însoțite de breviare teoretice pentru clasele a ix a și a x a. victoria necșuleu

 352. probleme pregătitoare pentru bacalaureat pentru clasele a xi a și a xii a(m1+m2). victoria necșuleu

 353. algebră clasa a viii a. teorie și aplicații. victoria necșuleu

 354. geometrie și trigonometrie. clasa a ix a. teorie și aplicații. victoria necșuleu

 355. probleme distractive de matematică aplicată în gimnaziu. victoria necșuleu

 356. transformări geometrice ale spațiului. victoria necșuleu

 357. grammar practice. alina gabriela enache

 358. influenta fantasticului eminescian in proza interbelica. alina gabriela enache

 359. cartușiera cu greieri versuri. florea  florescu

 360. introducere în psihologia experimentală. sălceanu claudia

 361. developing communicative skills through multimedia materials. dinu mădălina andreea

 362. metode de rezolvare a problemelor de fizică în gimnaziu. ed a ii a. monica pașca

 363. management educațional. comunicarea și negocierea în școala. monica pașca

 364. drepturile omului – obiectiv prioritar al româniei democratice, esenţă a existenţei umane. george velicu

 365. metode interactive în formarea reprezentărilor  şi noţiunilor geografice din ciclul primar.. irina neagoe

 366. instituția azilului  între solidaritate și provocări la adre-sa siguranței naționale a statelor membre. sofroni (cătuți) cătălina elena

 367. drept comercial şi fiscal - note de curs - enea constantin

 368. freedom/constraint as reflection of reality tudor păroiu

 369. oliver twist to middle class pupils. alina gabriela enache

 370. approaches to teaching literature. alina gabriela enache

 371. școala de vară amfiteatrul studenției. coordonator: dumitru ilie,  tutunea dragoș, racila laurențiu

 372. dynamic adaptive hypermedia systems for e-learning . elvira popescu

 373. energie geotermală. prezent și viitor . romee natalia daniela

 374. o viață într-un articol. ion diaconu

 375. probleme de matematică de gimnaziu date la bacalaureat gheorghe  necșuleu , victoria necșuleu

 376. scurt istoric al adunărilor de creştini după evanghelie din românia  – 1899-1989 – bogdan emanuel răduţ

 377. cioplea, reşedinţă a episcopilor pasionişti (1806-1847) o serie de comunicări ştiinţifice. marius oanţă

 378. rolul basmului în dezvoltarea  limbajului la preşcolari. popescu v. gabriela

 379. basmul. metode şi tehnici de predare. moșilă  manuela

 380. drept roman. caiet de seminar. diaconescu amelia

 381. metodica predării jocului de fotbal în învăţământul gimnazial. nicolae cosmin

 382. „banii n-aduc fericirea” roman . iulian popescu

 383. stat şi biserică în banat(1780 - 1886) în lumina unei arhive inedite . al. stănciulescu-bârda

 384. românii din canada. elena basarab

 385. în lumea basmelor. moșilă  manuela

 386. licărirea de divin versuri. daniela luţă percheziţia domiciliară şi arestul la domiciliu între drept si realitate. daniel mîndrila   mariana ciobanu

 387. drept roman. note de curs pt ifr. diaconescu amelia

 388. drept roman. curs universitar. diaconescu amelia

 389. povești călătoare coordonator   . morie  anamaria  neli

 390. viaţa cotidiană în primul război mondial. muzeul militar naţional „regele ferdinand i”. cristina constantin

 391. să învățăm pas cu pas limba română. curs pentru studenții străini. nivel a1-a2 . cristina burtea-cioroianu

 392. infografică. tutunea dragoș

 393. dimensiuni ale comunicării politice în românia. andra seceleanu

 394. controlul giroscopic al atitudinii sateliţilor. romulus lungu , mihai ioan , mihai lungu

 395. transformări afine și inversiuni în spațiu . teorie și aplicații . gheorghe necșuleu, victoria necșuleu

 396. contribuții la studiul grupurilor de transformări. gheorghe necșuleu, victoria necșuleu

 397. comunicare și negociere (comunicare tactică) ediția a ii-a. țuțu pișleag, george antoniu pișleag, alexandra mărgărit-enescu

 398. întâlniri prieteneşti cu  ştefan manea în împăraţia plantelor. petre gigea gorun

 399. jubileu  „70 +“  – ediţia a x-a ( 16 xii 2017 craiova) . brânzan constantin

 400. dreptul comerțului internațional. diaconescu amelia

 401. rezistenţa  materialelor. cosmin mihai miriţoiu   , dan ilincioiu

 402. personalităţi celebre de-a lungul timpului   (vol ii). brânzan  constantin

 403. cartea și importanța lecturii. ghid metodologic de bune practici coordonatori: prof. petrache alina prof. gherghe dorina

 404. international conference on law & social order  lso 2017. coord. onorina botezat

 405. procedures for detecting cybercrime activities on websites ioan-cosmin mihai.

 406. dreptul uniunii europene. cornel trandafir

 407. anestezie terapie intensivă pentru studenți și medici rezidenți   / curs luminița chiuțu, alice drăgoescu, andreea stănculescu, marius novac, maria stoica

 408. ce contează? curajul de a-ţi schimba viaţa . lia marinela avram

 409. informatică judiciară. manual universitar . adrian cristian moise, laura gavrilă

 410. investigarea infracţiunilor din domeniul dreptului de autor şi drepturilor conex. toma-cosmin cojanu

 411. monografia  bisericii  întorsura.. bogdan  emil – nicolae

 412. legenda şi educaţia şcolarului. ghimpu mioara

 413. drept internaţional public curs universitar tudor  tănăsescu

 414. protecţia internaţională a drepturilor omului curs universitar  tudor tănăsescu

 415. drept diplomatic şi consular manual universitar. tudor tănăsescu

 416. particularitățile dreptului contravențional gheorghe buzescu

 417. cercetări lingvistice.  omagiu doamnei profesoare adriana stoichițoiu ichim. coordonator: dragoș vlad topală

 418. studiu privind selectia tehnico-tactica la juniorii i din liceul cu clase de fotbal traian demetrescu craiova. cosmin sima

 419. importanța examenelor complementare în dermatologie.  exemplificarea dificultăților de diagnostic prin cazuri clinice . asociaţia dermatologilor din oltenia

 420. managementul imm-urilor. vacarescu hobeanu loredana

 421. libertăți fundamentale. curs universitar. bogdan ghidirmic

 422. cercetări avansate în științe juridice, economice și administrative. laura gavrilă, adrian cristian moise , bogdan ghidirmic

 423. managementul brandului. cătălin mihail barbu

 424. english for business and professions . prof. univ. dr. gabriela şerbănoiu

 425. ion creangă. monografie. ed a ii a . raluca ileana boroată

 426. viața lui mihai eminescu. ed a ii a . raluca ileana boroată

 427. erori cognitive în analiza informațiilor curs universitar - ella magdalena ciupercă

 428. psihologie socială aplicată în intelligence . ella magdalena ciupercă

 429. recuperare reumatologică. vol 1 bumbea ana-maria, trăistaru rodica

 430. recuperare reumatologică. vol 1. bumbea ana-maria, trăistaru rodica

 431. drama de conștiință a lui apostol bologa sima camelia

 432. metodologia predării substantivului în ciclul primar sima camelia

 433. drept penal.   partea generală cătălin bucur

 434. drept penal.   partea generală cătălin bucur

 435. civilization landmarks of britain, ed a ii a victor olaru

 436. între zâmbet și lacrimă . valentina bucur conțiu

 437. ghidul lucrărilor de laborator la disciplina mecanisme. vol 2. simona mariana crețu

 438. management bancar. nețoiu lavinia

 439. comportamentul non-verbal. facilitator sau trădător al comunicării? mihăilă marius-florin

 440. competențele profesionale ale pompierilor profesioniști. ion anghel

 441. formarea și evaluarea abilităţilor specifice pompierilor profesionişti  - nivel i servant - ion anghel

 442. sociologie generala. fundamente teoretice - curs universitar.  ella magdalena ciupercă

 443. cercetǎri privind potențialul eco-bio-geo economic al agroturismului în vestul româniei. pribeanu gheorghe

 444. teoria așteptării - modele matematice. florentina loredana dragomir

 445. ghid de proceduri operaționale standard în recuperarea  după  intervenții chirurgicale ortopedice  la nivelul  membrului inferior. rodica trăistaru, otilia rogoveanu, elena taina avramescu, diana kamal, constantin kamal

 446. regimul juridic și protecția datelor personale cezar tită, bogdan ghidirmic

 447. cercetări operaționale - fundamente teoretice florentina loredana dragomir, gelu alexandrescu

 448. bazele teoretice ale simulării proceselor florentina loredana dragomir

 449. microsoft office.   culegere de probleme. ileana ștefan

 450. procese tehnologice de prelucrări mecanice şi optimizarea lor. marius zamfirache

 451. corpul uman în dreptul civil. liliana marilena lazăr

 452. tainice iubiri. roman. iulian popescu

 453. cultul  grâului și al pâinii la  români (ediția a iii-a) . iulian chivu

 454. intelligence-ul multinaţional în sprijinul procesului decizional al planificării operaţiilor la nivel nato. teodorescu stelian

 455. drept penal. parte generală. anca iulia stoian

 456. fundamentele răspunderii internaționale pentru daunele aduse mediului. nicolescu adrian

 457. elemente  de  farmacie clinică practică. ediția a doua, revizuită şi adăugită. cornelia daniela cǎlina

 458. realism și fantastic în proza eminesciană.  amelia motoi

 459. limba română ca limba străină. olivia bălănescu

 460. administrație publică, comentarii, legislație, doctrină, jurisprudență, teste de autoevaluare, teme de reflecție și de cercetare . luciana bezeriță tomescu

 461. educația adulților cd . sorina mardar

 462. psihopedagogia adolescentilor, tinerilor si adultilor. cd. sorina mardar

 463. inroducere în pedagogie. cd. sorina mardar

 464. chimia… puţin altfel. ioana ispas

 465. compendiu interdisciplinar de psihologie judiciară - analiză comportamentală –victimologie - psihologie victimală – criminalistică. butoi b. tudorel /mîndrilă dănel ionescu cristian/ butoi ioana teodora /butoi alexandru / ciobanu mariana /puț cătălin g.

 466. neurologie. lucrări practice. pîrșcoveanu denisa floriana vasilica, pirici ionica,  tudorică valerica, bălșeanu tudor adrian, albu valeria carmen, zaharia cornelia, cătălin bogdan, taisescu oana, stovicek puiu olivian

 467. calcul matriceal și sisteme de ecuații liniare. claudia diaconescu-armășescu

 468. ecuații și sisteme de ecuații în gimnaziu. teorie și aplicații. claudia diaconescu-armășecu

 469. aplicații ale matematicii în studiul fenomenelor mutuale la sateliții lui saturn. claudia diaconescu-armășecu

 470. aspecte metodice privind predarea matematicii în gimnaziu și liceu. claudia diaconescu-armășecu

 471. jocuri și activități educative pentru cei mici. ciuperceanu mihaela corina

 472. elemente de dreptul muncii.note de curs.  olteanu camelia

 473. proiectul european ca demers geopolitic. dan călin beșliu

 474. românii și polonezii – triumfători împreună. ion dugăeșescu

 475. consideraţii teoretice şi modele de contracte din dreptul civil, dreptul proprietatii intelectuale şi dreptul comerţului international . şerban-cernat claudia

 476. fracturile complexe ale structurilor nazo-maxilo-etmoido-frontale și mandibulare. gheorghiță mircea ionuț

 477. sisteme poliţieneşti occidentale. constantin eugeniu ciprian

 478. finanțe publice. antonescu mihai

 479. doctrine juridice. emilian ciongaru

 480. organizarea si etica profesiilor juridice . emilian ciongaru

 481. introduction to oral and maxillafacial surgery. adrian camen, ciucă eduard, gheorghiţă mircea, munteanu cristina

 482. curriculum la decizia școlii în învățământul preșcolar. ciuperceanu mihaela corina

 483. proiecte tematice-modele de abordare integrată a conținuturilor în grădiniță. ciuperceanu mihaela corina

 484. curbe diferențiabile în r 3 cu torsiune și curbură prescrisă. marogel delia lăcrămioara

 485. elemente de teoria punctului fix. aplicații. marogel delia lăcrămioara

 486. ghid practic de sindroame neurologice. pîrșcoveanu denisa floriana vasilica

 487. școala ”cornetti”  . oameni și fapte. creativitate, inovare și interpretare. augustin radu

 488. clima şi hazardele meteo-climatice din sectorul teraselor  dunării,  dintre calafat şi turnu-măgurele. diaconu luminița

 489. drept international public .curs universitar pt ifr si id. tanasescu tudor

 490. drept diplomatic si consular.manual unv pt ifr si id. tanasescu tudor

 491. protectia internationala a drepturilor omului.curs universitar pt ifr si id. tanasescu tudor

 492. proiectarea optimală a sistemului de formare a resurselor umane ale ministerului apărării naţionale în condiţiile integrării euro-atlantice a româniei. constantin zanfir

 493. medicină internă  - cardiologie - curs pentru studenți sub redacția: octavian istrătoaie, ionuț donoiu

 494. aspecte biomedicale ale ionizării aerului monografie.  enache liviu-mircea

 495. strategii didactice interactive valorificate în activitățile experiențiale (ade) . țîrcă-floroiu maria psihologie - suport de curs. adriana rîșnoveanu-

 496. managementul echipei de proiect - suport de curs. adriana rîșnoveanu

 497. pedagogie - teoria si metodologia curriculum-ului - suport de curs. adriana rîșnoveanu

 498. pedagogie - teoria si metodologia evaluarii - suport de curs. adriana rîșnoveanu

 499. arsenie boca - un mare prooroc și sfânt al româniei. gheorghe i. drăghici- slăvuțescu

 500. pharmaceutical technology of non-sterile liquid solutions. (laboratory guidebook for iiird year pharmacy students). ani-simona sevastre  , dumitru lupuliasa,  ionela belu, ioana-andreea braslă

 501. pharmaceutical technology  of non-sterile liquid solutions.  lecture notes ani-simona sevastre, dumitru lupuliasa, ionela belu, ioana-andreea braslă

 502. securitate, confruntare și război în spațiul cibernetic. cătălin iulian balog

 503. dezvoltarea vocabularului preșcolarilor în cadrul activităților din grădiniță. tetileanu  nadia-ionela

 504. drept procesual penal. partea speciala. curs pentru ifr – id. boboc ștefan

 505. poezii cu moș crăciun. cojocaru andreea mihaela

 506. metode non formale pentru grădiniță. cojocaru andreea mihaela

 507. creativity and language in social sciences .xenia negrea   , alexandru-constantin strungă , ștefan vlăduțescu     (editors)

 508. topografia  satului  şi  hotarului măidan - cea mai veche monografie din banat - sofronie liuba şi aurelie iana ediție revăzută și îngrijită de lorin cimponeriu, cristian gabriel ghinea

 509. adverb phrase in english. preda elena victorița

 510. noun phrase in english. preda elena victorița

 511. test your english grammar and vocabulary. mirela costeleanu

 512. incursiuni europene în cuvinte și imagini. daniel a magherescu

 513. răspunsul inflamator sistemic în peritonita acută la copil. firescu dorel, șerban cristina

 514. diagnostic imagistic al maselor mediastinale. dan vasile moroşanu, sas teodor nicușor

 515. funcţii de transfer la mecanisme plane. iulian popescu

 516. din olanda’n arizona          roman. iulian popescu

 517. bune practici în activitatea structurilor de ordine publică. constantin eugeniu ciprian

 518. drept polițienesc și contravențional.culegere de teste grilă. constantin eugeniu ciprian

 519. tactică polițienească. culegere de teste grilă. constantin eugeniu ciprian

 520. poliție transporturi. culegere de teste grilă. constantin eugeniu ciprian

 521. metode și principii în matematica de gimnaziu și liceu. gheorghe necșuleu ,  victoria necșuleu claudia diaconescu-armășescu

 522. comentarii matematice . claudia diaconescu-armășescu

 523. rolul expertizei criminalistice în activitatea de investigare a infracțiunilor. mihai costea

 524. artă și tradiții în europa-cd . gherghe dorina, petrache alina

 525. orașul craiova/ craiova city. dumitru otovescu, cristina otovescu

 526. răspunderea ministerială. ioan tomescu

 527. grile drept procesual penal. noul cod de procedură penală. marian alexandru , mihai-alexandru stanciu  

 528. tehnologia informației în administrația publică. sorin dincă

 529. să ne reamintim „stenografia” o practică uitată. micu violeta, dumitru daniel

 530. accomodation strategies in communication . an intralingual perspective. dumitru daniel

 531. noile sisteme economice și sociale . mihaela dobrescu

 532. ghid metodologic pentru practica  pedagogică – educaţie adulţi. micu violeta, dumitru daniel 

 533. be happy with your english. dumitru daniel

 534. funny games . dumitru daniel

 535. sinteze de literatură pentru copii. note de curs. marius-valeriu grecu

 536. curs master drept administrativ. volumul iii.    ediția a ii-a. nicoleta diaconu,   andruş cătălin, tiberiu pavelescu, elena-loredana pîrvu

 537. contencios administrative. curs universitar. marica alexandrina

 538. biotehnologii. cătălin gălan

 539. cercetarea falsurilor în documente și a scrisului de mână – elemente de interes pentru structurile cu rol în aplicarea legii georgică panfil , petruț florin enache

 540. chimie farmaceutică.  lucrări practice. analiza substanţelor medicamentoase (pentru studenţii anului al iv-lea), ediţia a ii-a. sandra alice buteică,  denisa constantina amzoiu, gabriela rău, cornelia flori

 541. informatica aplicata.platforme de laborator. ioan cosmin mihai

 542. construcţii metalice  îndrumar de laborator . cosmin mihai miriţoiu  , adriana pădeanu

 543. involuția omului. ella ciupercă, cristian ciupercă

 544. societatea informaţională -aspecte particulare cu privire la elearning- popescu valentina-mariana

bottom of page