top of page

                                          2016

 1. v i t e z a  factor prioritar în instruirea fotbalistică a copiilor şi juniorilor de toate vârstele .paul răducan

 2. aspecte prioritare ale pregătirii şi promovării juniorilor a în fotbalul de performanţă .paul răducan

 3. aspectele pregătirii tactice ale jocului de fotbal. paul răducan

 4. planeta  albastră – nuvele vol 1. studiu introductiv de: prof. veturia adina colceag , ion catrina

 5. social media - suport de curs . dan valeriu voinea

 6. antibioterapia în arsuri. dilirici luiza, savu iulian

 7. țiganii sub regimul comunist . ion mihai (mituş)

 8. educaţia fizică în învăţământul superior de neprofil. maria lulescu

 9. ghid cu aplicații practice. interpretări hematologice și biochimice în statusul metabolic la animale de interes economic . carmen ioniță , florica bărbuceanu

 10. ghid cu aplicații practice. interpretări hematologice și biochimice în statusul metabolic la animale de interes economic   - vol. i  . carmen ioniță  ,florica bărbuceanu

 11. instituții de dreptul securității sociale. aracsia benţia

 12. mașini unelte cu comandă numerică. diaconu ilie, manta liviu florin

 13. regimul asigurărilor din românia. aracsia benţia

 14. reglementarea funcţiei publice in legislaţia specifică . sorin-andi pandele

 15. asistenta medicala a condamnatilor. benone ovidiu voicu

 16. grammaire du français: le nom et les articles. - aspects théoriques et pratiques- raluca lungu

 17. fundamente științifice ale jocului de fotbal modern. doru stoica, dumitru barbu

 18. tehnologia fabricarii produselor mecanice. marius zamfirache

 19. bazele evaluării pădurilor. aspecte legale, abordări, metode de analiză și evaluare a fondului forestier. marin badea

 20. superlativul absolut  în limba română . ramona gligă

 21. polinoame și corpuri ciclotomice  . dîrnu adriana

 22. predarea lecțiilor despre triunghi în învățământul gimnazial   . dîrnu adriana

 23. geometria triunghiului . dîrnu adriana

 24. memorator de paronime: analiză distinctive. olivia elena trifan

 25. managementul firmei. matei constantin robert

 26. privatizare prin restructurare. procesul de privatizare în bulgaria şi cehoslovacia 1990 – 1992. corneliu iacobov

 27. scurtă istorie a turismului de pretutindeni. maricel păcuraru

 28. teoreme de punct fix (matematică). cîrcior ion

 29. dreptul familiei. obligaţia de întreţinere în dreptul român actual. aurel pîrvu

 30. george coșbuc și lirismul obiectiv. dorina magdalena maria

 31. posteritatea creației lirice al lui lucian blaga. dorina magdalena maria

 32. metodica predării literaturii române în ciclul liceal. dorina magdalena maria

 33. personajul literar în opera lui camil petrescu . predușel elena

 34. mecanică i . daniela doina vintilă  ,  laura diana grigorie

 35. conservarea biodiversitatii, premisa pentru viitor. paris andreia marinela

 36. aspecte metodice privind predarea biologiei. paris andreia marinela

 37. principiul simbolic  în ortografia problemelor. blejan maria mihaela

 38. drept administrativ - partea generala, editia a iv a revizuita si adaugata. nicoleta miulescu

 39. drept administrativ i - partea generala, editia a iv a revizuita si adaugata. nicoleta miulescu

 40. drept administrativ ii - partea generala, editia a iv a revizuita si adaugata, nicoleta miulescu

 41. drept administrativ comparat - sisteme de drept comparat. nicoleta miulescu

 42. studiul privind sistemul de taxe şi impozite locale  în românia pe exemplul primăriei municipiului motru. dreghici elena manuela

 43. monografie doljană. asociaţia naţională a cadrelor militare în rezervă şi în retragere “alexandru ioan cuza” filiala judeţeană dolj “mihai viteazul” . coordonator: c-dor. (r) cococeanu octavian

 44. reprezentări ale citadinismului în proza lui marin preda. trifan olivia-elena

 45. inflația problema generală a economiei românești în primele două decenii postdecembriste . dorin dobrișan

 46. șipotu și spahii - două sate de poveste. trifan olivia-elena

 47. scrisoare târzie-poezii. dumitru bălă

 48. instruirea tehnico-tactică a fazei atacului la echipa reprezentativă a ciclului gimnazial-lc spec. onea andrei

 49. recuperarea copilului cu autism. dumitru andrei

 50. terapia in sindromul down. dumitru andrei 

 51. managementul proiectelor. ediția a ii-a revizuită și adăugită. negulescu mihai cristian, mario sorin marinescu, stănciulescu sorin cornel

 52. valoarea  documentară  şi literară a cronicii  lui  ion  neculce. anicuţa  budişteanu

 53. educare – reeducare motrică și funcțională în pediatrie. dumitru andrei

 54. configură erotice eminesciene – convenții și originalitate. băru maria andrea.

 55. romantismul eminescian. băru maria andrea

 56. metodologia proiectarii demersuui didactic pentru clasele a v-a și a vi-a. andrei onea

 57. metodologia proiectarii demersuui didactic pentru clasele a vii-a și a viii-a. andrei onea

 58. metodologia proiectarii demersuui didactic pentru clasa i. andrei onea

 59. metodologia proiectarii demersuui didactic pentru clasele a ii-a, a iii-a și a iv-a. andrei onea

 60. predarea fotbalului în învășământul goimnazial din mediul rural. andrei onea

 61. planificarea probelor de control la atletism, gimnastică și jocuri cu mingea pentru gimnaziu. andrei onea

 62. jocuri de mişcare. note de curs. albină constantin, albină  alina elena

 63. biologie clasa a ixa.  ghid de teste pentru evaluare inițială și examenul de  bacalaureat. iagăru florentina

 64. modalități de debut și evoluție ale artritei idiopatice juvenile. dalia dop(țîștea)

 65. managementul stresului în sistemul de siguranţă publică din românia. danil zepişi

 66. în vârtejul timpului : articole  . ion  catrina

 67. eficientizarea managementului  in turismul românesc. traşcă elisabeta

 68. drept constitutional si institutii politice . munteanu ana maria

 69. drept constitutional si institutii politice volum i. munteanu ana maria

 70. drept constitutional si institutii politice volum ii. munteanu ana maria

 71. evoluţia teoriilor şi a politicilor de securitate ale actorului non – clasic în mediul internaţional contemporan  . costică cojoc

 72. ameninţări, vulnerabilităţi şi riscuri la adresa securităţii instituţiilor / corporaţiilor economice naţionale, internaţionale, multinaţionale şi transnaţionale. costică cojoc

 73. modelarea şi simularea în managementul de securitate pentru o instituţie / corporaţie economică. (note de curs). costică cojoc

 74. influenţa  auditului  asupra  managementului instituţiilor publice. popa daniela

 75. vibraţii  mecanice / mechanical vibrations

 76. autovehicule rutiere/ automotives  chestionar /teste     questionnary/tests . bogdan  mihaela-liana

 77. managementul de securitate în sport . costică cojoc

 78. teoria clasică a apărării . costică cojoc

 79. dreptul proprietății intelectuale. curs universitar. țăpuș iulia

 80. drept instituțional european. curs universitar. țăpuș iulia

 81. limba engleza-curs universitar pentru studentii din anul i. roxana goga-vigaru

 82. limba engleza-curs universitar pentru studentii din anul ii. roxana goga-vigaru

 83. manangementul investigării fraudei corporatiste. marcoci petrică mihail 

 84. investigarea criminalităţii economico-financiare (curs universitar). marcoci petrică mihail

 85. investigarea criminalităţii economico-financiare. aplicaţii practice. marcoci petrică mihail

 86. metode şi tehnici operative  (curs universitar). marcoci petrică mihail, toader adrian tiberiu

 87. investigarea fraudelor. contabilitate aplicată. marcoci petrică mihail

 88. ghid metodologic de evaluare la zoologie (gimnaziu si liceu). constantina ciurlin

 89. curriculum-ul de clasa a v a-ghid metodologic pentru profesorul de biologie. constantina ciurlin

 90. sa descoperim tainele zoologie .... - auxiliar pentru clasa a vi a. constantina ciurlin

 91. scurta incursiune in lumea plantelor - auxiliar pentru clasa a va si a ix a. constantina ciurlin

 92. nuditatea interioară a omului . dumitru  renţa

 93. mihai eminescu – scriitor canonic. stăicuţ laura maria

 94. protectia internationala a drepturilor omului. curs universitar. bogdan ghidirmic

 95. drept bugetar. marian tudor, daniela iancu, adriana pîrvu             

 96. introducere în economie şi politici economice. gheorghe bică, ionel sandu

 97. economie. gheorghe bică, ionel sandu

 98. politici publice. editia a ii-a revizuita si adaugita. ignat claudiu, nicoleta miulescu

 99. legistica formală, curs universitar. madescu  lionela

 100. basmul în literatura pentru copii. dinu simona

 101. optimizarea lecturii la clasele primare. dinu simona

 102. influenţa diferiţilor solvenţi asupra conţinutului total în polifenoli şi capacităţii antioxidante al fructelor de goji (lycium chinense). paraschiv raluca

 103. chimie organică experimentală ediţia a ii-a. mădălina drăgoi

 104. percheziţia judiciară. noul cod de procedură penală. marian alexandru

 105. controlul judiciar şi controlul judiciar pe cauţiune. noul cod de procedură penală. marian alexandru

 106. considerații privind utilizarea jocului didactic matematic în procesul de predare-învățare a operației aritmetice de adunare. marogel carmen loredana

 107. evaluarea-învățarea-autoevaluarea cunoștințelor de aritmetică utilizând jocuri didactice. marogel carmen loredana

 108. participanţii în procesul penal. noul cod de procedură penală. marian alexandru

 109. modurile de sesizare în procesul penal .noul cod de procedură penală. marian alexandru

 110. informatizarea serviciilor publice în învățământ. maria sîrbu

 111. legi de conservare în mecanica clasică. maria sîrbu

 112. managementul serviciilor din învățământul preuniversitar. maria sîrbu

 113. nemetale.  aspecte practice și teorie. paul chiriță

 114. călugăriţa detectiv. roman iulian popescu

 115. istoria dreptului românesc. curs universitar. lionela  madescu

 116. eseistii generatiei ’27. repere ale gandirii romanesti interbelice in formarea liceanului. eleanor flaminia mircea

 117. legislație schengen. curs universitar. gabriel lucian pereș

 118. la cumpana destinului. de la irod cel mare la sfantul nectarie din eghina. nicolae  rogobete

 119. metoda proiectelor între tradițional și modern. băru maria andreea

 120. research handbook of democracy, institutions and policy-making in communism and post-communism: facts, trends & outcomes. anca parmena olimid, cătălina maria georgescu

 121. sfertștanii. liviu jianu

 122. armonizarea fiscală globală. dinel staicu

 123. culegere de proverbe. stefania daniela danciu

 124. combaterea  criminalităţii organizate. ştefan gabriel dascălu

 125. gândurile copilăriei. daniel a. magherescu

 126. libertate, credinţă şi lege. marius andreescu

 127. cercetarea in stiintele educatiei . ghid metodologic operațional. aplicații . ioan neacșu, daniela căprioară

 128. fiabilitatea sistemelor tehnice utilizate de pompieri. aurel trofin

 129. accesorii, echipamente şi sisteme tehnice utilizate la intervenţii în situaţii de urgenţă. aurel trofin, florin neacşa

 130. fiziologia digestiei- aplicații practice - sfredel veronica, iancău maria, badea daniela, iancu ionela, mitran smaranda, romanescu florin, taisescu citto, bălșeanu adrian, dinescu venera,burada emilia, cătălin bogdan, corîci andreea

 131. metode  variaţionale  în studiul  operatorilor  diferenţiali. corina radu

 132. teoreme  şi inegalităţi de medie. corina radu

 133. considerații psihopedagogice privind predarea, învățarea unităților de măsură pentru lungime, la clasele i-iv. banghea cătălin ionuț

 134. management şcolar.de la impresii artistice şi reflecţii, la teorie şi aplicaţii. larisa ileana casangiu

 135. violența în familie. ionica lungu

 136. depresiunea tg jiu . caracterizare fizico-geografică. ed a ii a. deaconu daniela

 137. petit recueil de contes. deaconu daniela

 138. drept civil. contracte. andreea troanță rebeleș turculeanu

 139. în vârtejul timpului. articole . vol. 1. ion  catrina

 140. în vârtejul timpului. articole vol 2.ion  catrina

 141. poetica realismului in opera lui ioan ioan slavici. doina-mihaela scurtulescu

 142. biologie clasa a x-a. ghid de teste pentru evaluare iniţială şi examenul de bacalaureat. iagăru florentina

 143. biologie clasa a xi-a. ghid de teste pentru evaluare iniţială şi examenul de bacalaureat. iagăru florentina

 144. biologie clasa a xii-a. ghid de teste pentru evaluare iniţială şi examenul de bacalaureat. iagăru florentina

 145. agroturism, agrement, animație și sport. niculescu roberto daniel

 146. biometeorologie şi bioclimatologie.climatul şi bioclimatul staţiunilor balneare din românia. liviu enache

 147. baschet pentru începători. elemente de bază. manea liviu, manea daniela, vancea alin, vancea olguța

 148. modelul și modelarea în jocul de baschet. manea liviu, manea daniela, vancea alin, vancea olguța

 149. selecția și inițierea în baschetul școlar și de performanță. manea liviu, manea daniela, vancea alin, vancea olguța

 150. metodica dezcoltării calității motrice forța , la echipa de baschet juniori ii(16-17 ani) a clubului sportiv școlar universitatea craiova. manea liviu, manea daniela, vancea alin, vancea olguța 

 151. fundamentarea teoretico-aplicativă a unei strategii europene de pregătire a autorităţilor de frontieră în vederea eficientizării activităţilor specifice. sergiu adrian vasile

 152. manualul afacerilor interne contemporane. coordonatori: ion roceanu, ioan crăciun , dan-victor cavaropol,  ștefan prună, george țical

 153. mozaic de versuri – poeme. giorgiana david

 154. repere psiho–sociale ale evaluării în asistența maternală. marinela-carmen grigore

 155. managementul riscurilor asociate securităţii informatice ediție republicată. georgică panfil

 156. tehnică criminalistică. sinteze pentru studenții de la forma de învățământ cu frecvență redusă. georgică panfil

 157. soluţionarea  conflictelor în transportul pe apă. dobre   florin

 158. drept maritim. parte generală. dobre  florin              

 159. instituţii fundamentale de drept civil. elemente de drept civil. dobre florin

 160. riscuri şi asigurări în transportul maritim. dobre florin

 161. toxicologie. fundamente teoretice și practice. note de curs. adriana samide, cătălina ionescu

 162. prefectul - conducator al serviciilor publice deconcentrate. mariana padureanu

 163. statutul polițistului. cernovschi marcel

 164. dreptul concurenței. curs universitar. paul - robert titulescu

 165. prevenție oro-dentară. caiet de lucrări practice pentru studenții anului ii. andreea magdalena stanciu

 166. introducere în social media marketing. andreea pachițanu

 167. politica transporturilor  în uniunea europeană. florin dobre

 168. fundamentele științifice ale jocurilor sportive – baschet - note de curs . roberta georgiana ghețu

 169. ursa la începuturi un sat de plugari  . țuțu pișleag

 170. didactica educaţiei muzicale. mihaela modoran

 171. dreptul asigurărilor. ilinca-mocofan elena-alexandra

 172. politici ale uniunii europene. matei ion viorel

 173. probleme actuale ale pieţei muncii tinerilor în context naţional şi european. mariana balan

 174. dreptul mediului. note de curs. ilinca alexandra

 175. drept comercial . papa andreea

 176. metode de analiză și control în industria uleiului. căpruciu ramona

 177. adolescența , perioadă de trecere de la copilărie la vârsta adultă. georgescu giorgiana

 178. dinamica transformărilor cognitive asupra copilului preșcolar și a școlarului mic. georgescu giorgiana

 179. sisteme de gestiune avansate a bazelor de date. georgeta  manafu

 180. crearea blogurilor utilizand blogger. georgeta  manafu

 181. the villan in shakespeare` s plays. sinescu lavinia ramona

 182. etică şi deontologie.curs universitar pentru uzul studenţilor din cadrul academiei de poliţie „alexandru ioan cuza” bucureşti . cristian-eduard ştefan

 183. ghid pentru practica  de specialitate. programul de studii universitare de licenţă drept. costache gheorghe

 184. drept civil. teoria obligaţiilor. pagarin sofia

 185. drept civil. drepturile reale . pagarin sofia

 186. toleranțe și control dimensional. îndrumar de laborator. cristna-ileana pascu, alexandru stanimir

 187. jandarmeria română - tradiţii şi perspective. academia de poliţie "alexandru ioan cuza" (bucureşti )

 188. english adverbs and tenses. sinescu lavinia ramona

 189. british life and culture. sinescu lavinia ramona

 190. celebrations . sinescu lavinia ramona

 191. ipostaze ale metaforei apei în creaţia poetică – de la eminescu la blaga. ana munteanu

 192. modalităţi teoretice şi practice privind prevenirea şi combaterea infracţionalităţii economico-financiare. dică alexandru manuel

 193. forțele m.a.i în misiuni de stabilitate și sprijin a păcii. dan victor cavaropol, gabriel nicolae bucă

 194. ameninţări la adresa securităţii – explozii. cavaropol dan-victor, voin adrian-nicolae

 195. particularități metodologice în consolidarea și dezvoltarea deprinderilor motrice la preșcolari. iozefina tița

 196. particularitățile creativității și specificul integrării socio-afective la copilul preșcolar din grupa mare. iozefina tița

 197. motivația și performanță=satisfacție în organizația școlară. iozefina tița

 198. tehnici de comunicare în asistenţa socială  - aplicatii - marinela - carmen grigore

 199. tehnica probelor atletice predate în şcoală. albină alina elena investigarea criminalistică a infracţiunilor.curs universitar. viorel coroiu

 200. criminalitatea informatică – factor de risc major pentru ordinea publică și siguranța națională ediție republicată. viorel coroiu

 201. imnurile cenușăresei. liviu jianu

 202. book of abstracts of the forum on studies of society (fss). cristina ilie goga, emilia maria sorescu, alexandra porumbescu.  andreea mihaela niță

 203. drept  comercial - contracte – proceduri. gabriel mihai

 204. teoria generala a dreptului. cornel trandafir, emilian ciongaru

 205. clinica şi terapia edentaţiei totale. monica mihaela crăiţoiu, veronica mercuţ , monica scrieciu

 206. noțiuni de criminologie generală note de curs. cristina popa, bogdan mitric

 207. metode și tehnici de evaluare și îmbunătățire a progresului școlar la matematică clasele i-iv, dochia oana mădălina

 208. book of abstracts of the 25th symposium on thermal analysis and calorimetry–eugen segal. petru budrugeac , andrei rotaru

 209. oportunitate – roman. alexandru ion cristian

 210. etică și transparență- în administrația publică- daniela stănciulescu, nicoleta miulescu

 211. deontologia funcționarului public. nicoleta miulescu, daniela stănciulescu

 212. tratat de informatică aplicată . sergiu adrian vasile

 213. tratat de informatică aplicată volumul i - concepte hardware – sergiu adrian vasile

 214. limbajul sql. instrucţiuni şi exemple. manual universitar. emil burtescu

 215. strategii de intervenţie pentru prevenirea şi combaterea victimizării copilului. moldovan viorica ştefania

 216. india  în expresie artistică. anca – amelia dugăeșescu

 217. sugestii și dialoguri în psihologie - de la teorie la practică. rodica enache,irina ermolaev

 218. ana. ana maria florentina popa

 219. didactica specialității (agronomice). popescu cristian

 220. drept  poliţienesc şi contravenţional. secăreanu marian, constantin eugeniu ciprian

 221. drept  poliţienesc. secăreanu marian

 222. capitalul fiscal. dinel staicu

 223. modalități de îmbogățire a clasei verbului. delia marinică

 224. hașdeu-prozator și dramaturg. delia marinică

 225. concursul interjudeţean de matematică “ion ciolac”. subiecte propuse şi rezolvate . coordonatori: carmen-liana georgescu , nicolae tălău, raluca ciurcea

 226. patologia mucoasei bucale. asociaţiei dermatologilor din oltenia, coordonator: virgil pătraşcu

 227. drept constituțional- curs universitar- david ungureanu

 228. drept internaţional public– note de curs – adrian băncilă

 229. dreptul asigurărilor. adina laura pandele

 230. un gorjean în jurul lumii – roman. iulian popescu

 231. managementul securitatii si protectiei informatiilor. ioan-cosmin mihai

 232. tradiție, istorie, armată vol i. conf. univ. dr. habil. olimpiu manuel glodarenco

 233. microbiologia cavității orale vol.ii virusologie, micologie, parazitologie. adriana turculeanu

 234. turism rural european. emilian m dobrescu

 235. inteligenta emotionala si convingeri irationale. dumitru ioana

 236. ernest hemingway: the concept of nada. alina gabriela enache

 237. the impact of modern drama in literature. alina gabriela enache

 238. particularități ale unor instituții din noul cod de procedură penală - studii și articole   -coordonator stoica-constantin adrian

 239. pregătire militară generală - curs universitar  . cătălin enuță

 240. cultura economico-juridică. influența migrației asupra societății europene. mihnea claudiu drumea (coord.), laura patache mihaela bebeșelea, anca iulia stoian, liliana marilena lazăr

 241. la corte degli arlecchini curtea  arlechinilor. liliana ugolini   , mihaela colin cernitu

 242. tactică și metodologie criminalistică. curs universitar. viorel coroiu

 243. tehnică criminalistică aplicată domeniului poliției rutiere. curs universitar. georgică panfil

 244. technical english for engineering a multilayered approach. maria-magdalena făurar

 245. multiple vectors of social functionality in the fiction of alice walker and toni morrison. maria-magdalena făurar

 246. english for physics and mechanics. loredana daniela ispas

 247. pauză romantică într-un veac precipitat versuri. dan ionescu

 248. tradiție, istorie, armată vol 2. coordonator: conf. univ. dr. habil. olimpiu manuel glodarenco

 249. justiţie şi management în societatea modernă. camelia olteanu, mircea barbu, ana munteanu

 250. lucrari practice. ghid si caiet pentru practica de specialitate efectuata de studentii de la specialitatile administratie publica si drept. nicu alina livia

 251. complementaritatea normelor de contencios administrativ cu normele de procedura civila. nicu alina livia, dan mihail dogaru

 252. managementul transporturilor şi expediţiilor de mărfuri. ilie budică, adrian florin budică

 253. podgoria drăgășani –  marele areal colinar cu potențial  vinicol calitativ total. marin gheorghiță, laura costinela ionică, cristian nicolaescu, mihai cocoş,  tiberiu costea

 254. virtualități ale compromisului. studii de literatură . dan ionescu

 255. dicționar de dreptul mediului. florica brașoveanu

 256. viața anecdotică a marilor pictori, sculptori și arhitecți ai lumii. volumul iii (g - k). dan eugen dumitrescu

 257. english for business administration. costina denisa bărbuceanu

 258. baschet – caiet de lucrări practice. roberta georgiana ghețu , marian alexandru cosma

 259. instituții fundamentale ale dreptului internaţional public. florica brașoveanu

 260. chimie organică, volumul 1 curs pentru studenţii anului al ii-lea vol. ii ediţia a ii-a, revizuită şi adăugită . gabriela rău

 261. chimie organică, volumul 1 curs pentru studenţii anului al ii-lea ediţia a ii-a, revizuită şi adăugită  vol 1. gabriela rău

 262. finanţele instituţiilor publice. daniela popa

 263. turismul rural in dobrogea centrală.strategii şi perspective. elisabeta traşcă

 264. drept administrativ. metodologie pentru verificarea cunoștințelor de drept administrativ. ediția a ii a nicu alina livia

 265. știința administrației . ed a iii a. nicu alina livia

 266. drept administrativ. ghid pentru aplicații, ediția a ii a. nicu alina livia

 267. english for law enforcement. criminal justice - level 1, test book 1. andreea călugăriță

 268. evaluarea şi recuperarea în afecţiuni cardiovasculare . trăilă liviu alexandru

 269. hepatita cu virus b, evaluare, modalităţi evolutive. trăilă liviu alexandru

 270. recuperarea în afecţiuni cardiovasculare. trăilă liviu alexandru

 271. efectele managementului de proiect asupra creșterii economice. george cornel dumitrescu.

 272. interdisciplinaritate în medicina dentară. coord. veronica mercuţ, popescu sanda mihaela

 273. legislaţia privind azilul în românia, versiune actualizatã mai 2016 coordonatori: stefan leonescu, vasile dragoi

 274. teoria atașamentului și repere metodologice în construirea unui instrument standardizat. ioana dumitru

 275. metode eficiente de evaluare ale managementului corporativ. oana ion-bocănete

 276. poluarea apelor jiului în județul dolj. angela felicia grigorescu

 277. cooperarea judiciară a agenţiilor de aplicare a legii. ştefan eduard cristian, toader tiberiu adrian, petre cristian, ioniţă adrian gabriel

 278. perfecţionarea evaluării eficienţei economice a proiectelor de investiţii. cătuţi constantin cristian

 279. imnurile poeziei. jianu liviu-florian

 280. din dragoste, capra capricioşilor epigramişti. janet nică

 281. istoria dreptului românesc- curs universitar- octavian burcin, bogdănel pozdercă

 282. din  lutul  luncii. valeriu  ion  găgiulescu

 283. drept comercial ii. costache gheorghe , papa andreea-diana

 284. programarea şi planificarea în schiul alpin. brabiescu călinescu maria luminiţa

 285. drept civil. succesiuni. ion turculeanu, andreea troanţă r. turculeanu

 286. drept administrativ (curs universitar). delia magherescu

 287. masaj şi tehnici complementare. curs. trăilă liviu alexandru

 288. drept civil. drepturile reale. note de curs. lazăr liliana marilena

 289. drept civil. teoria generală a obligațiilor. note de curs. lazăr liliana marilena

 290. simbolul solar în arta populară maramureeană – emilia burlan – firă

 291. simbolul solar în arta populară maramureeană - originea şi evoluţia simbolului solar – vol 1. emilia burlan – firă

 292. simbolul solar în arta popularămaramureeană  - ideea ,,drumul soarelui,, divinitate solară, principal generator al existenţei – vol 2. emilia burlan – firă

 293. simbolul solar în arta populară maramureeană  - maramureşul, un muzeu viu – vol 3. emilia burlan – firă

 294. english for law enforcement. criminal justice - level 1, test book 1- andreea călugăriță

 295. investigarea criminalității transfrontaliere. sergiu vasile

 296. activităţi de maximă violenţă circumscrise  actelor teroriste. factori de risc generaţi de exploatarea         vulnerabilităţilor lumii moderne în era globalizării. secăreanu marian

 297. investigaţii criminale. curs universitar . secăreanu marian

 298. etică în afaceri. flaviu meghişan

 299. imaginea strainului în literatura națională. onorina botezat

 300. investigaţii criminale. volumul i. secăreanu marian

 301. noţiuni de tehnică criminalistică. aplicații în materia investigării  diferitelor categorii de infracțiuni -curs universitar- viorel coroiu, georgică panfil

 302. analiza informatiilor. laurenţiu giurea

 303. rolul activităţii informative în instrumentarea cauzelor penale. laurenţiu giurea

 304. kinetoterapia in pediatrie. repere teoretice și aplicative. andrei dumitru

 305. dreptul şi integrarea europeană aspecte majore din perspectiva teoriei generale a dreptului. lăcraru florin bogdan

 306. drept internaţional  public. lăcraru florin bogdan

 307. drept bancar, noţiuni generale. adriana ioana pîrvu

 308. metode   de    rezolvare a    problemelor    de    matematica .analiza   si   sinteza   in   dezvoltarea raţionamentului    matematic. alina stoica

 309. activităţi specifice organelor de ordine publică pentru prevenirea şi combaterea fraudării cărţilor de credit. laurenţiu giurea

 310. aspecte privind rezolvarea în ciclul primar a problemelor de aflare a douá márimi  când se cunosc suma şi diferenţa lor  . alina stoica

 311. matematică . manual pentru clasa a viii a. geometrie . gheorghe necșuleu, ion necșuliu

 312. matematică . manual pentru clasa a viii a. algebră. gheorghe necșuleu, ion necșuliu

 313. aspecte calitative ale teoremelor fundamentale ale analizei matematice pe r. emanuela geanina necșuliu

 314. elementul religios în poezia interbelică românească din perspectivă pedagogică. alina marieta rucăreanu

 315. povestiri sentimentale. panait popescu

 316. culegere  de  teste şi  aplicaţii  pentru  admiterea  la  programele de  masterat  consultanţă  în  afaceri şi business consulting. paul marinescu, sorin-george toma , oana simona hudea, cătălin grădinaru

 317. locuri geometrice şi imagini estetice generate cu mecanisme. iulian popescu

 318. organic chemistry  practical works for the 2nd year students. gabriela rău , anca mihaela stoian

 319. 13 povești. jianu liviu-florian

 320. tradiții  și obiceiuri pe valea dunării- format electronic. coordonatori gherghe dorina, petrache alina

 321. cartea- comoară de înțelepciune- format electronic. coordonatori gherghe dorina, petrache alina

 322. spațiul educațional digital. roșulescu mariana

 323. flores latinitatis  (poezii română-latină). ina stîncă

 324. tratat  de  alchimie.toma d’aquino. prefaţă, traducere şi note de ina stîncă

 325. izvoarele -    roman  . dugăeșescu ion

 326. auxiliar didactic  pentru disciplina fizică. roșulescu mariana

 327. dezvoltarea  creativitǎţii  preşcolarilor  prin  activitǎţi  artistico-plastice. udrea carmen-claudia

 328. metanimicuri. popescu panait

 329. cultivarea limbii corecte în ciclul primar. dragomir natalia nicoleta

 330. istoria bisericească universală. aurel jivi

 331. molière – création et créateur. uţă livia

 332. sculptura monumentală din craiova 1850-2000. emilian popescu

 333. biserica, trupul tainic al lui hristos. nicolae maria-dana

 334. cultul maicii domnului în vechiul şi noul testament.un scurt catehism marianic. pr. laurenţiu giurea

 335. le livre d`une identité fracturée  nina bouraoui  -  mes mauvaises pensées . livia uţă

 336. educația estetică a preșcolarilor. metode și tehnici de realizare. vîlceanu maria cosmina

 337. metode și procedee folosite pentru însușirea semnelor . vîlceanu maria cosmina

 338. nouvelles approches des pronoms relatifs simple. miron costina violeta

 339. particularități ale metodologiei evaluării în învățământul primar. cîrceanu petre

 340. psihologie  criminologică. dinamici sociale, politice și culturale în criminalitatea națională și internațională. alin leș

 341. limba română.  părţile de vorbire flexibile. ghid de pregătire pentru admiterea la facultate- în conformitate cu programele școlare în vigoare -amelia barbu , simona-nicoleta tămaş                    

 342. operă și personaj ghid de pregătire pentru examenul de bacalaureat-       în conformitate cu programele școlare în vigoare - simona-nicoleta tămaș, amelia  barbu

 343. galii ediţia a ii-a revăzută .ina stîncǎ

 344. valori şi comportamente religioase  în viaţa socială românească. ediţia a ii-a revizuită. nicolae maria – dana

 345. infracțiuni specifice criminalităţii săvârşite cu violenţă. asanache damian daniel ciprian

 346. cartea mea de nota 10. frîntu maria

 347. scurtă istorie a economiei românești. olimpiu manuel glodarenco securitatea modernă – aspecte juridice (naționale și internaționale) george antoniu pișleag

 348. organic chemistry.  volume 2.  course for the 2nd year students . gabriela rău , corina brînduşa

 349. instruirea asistată de calculator.  platformă și aplicație specifică. rușeț adela lelia

 350. uscarea legumelor. mendea elena claudia

 351. valorizarea relațiilor interdisciplinare ale matematicii, prin programe curriculare opționale. gabriela anca  bunăiașu

 352. trixy și foxy la școală. fătu oana magdalena, marin angela

 353. metode de formare a competențelor comunicative. angela butulescu

 354. poligraful. detector de minciuni versus detector de adevăr . ghid introductiv . alin leș, hadrian vaida

 355. îmbunătăţirea managementului resurselor umane prin proiectarea posturilor într o instituție publică. ristea elena georgiana

 356. rezistenţa la antibiotice a germenilor nosocomiali. ristea elena georgiana

 357. aspecte teoretice ale metodicii predării biologiei. ristea elena georgiana

 358. obstacole în calea cunoaşterii promovării şi respectării drepturilor omului. george velicu

 359. teaching the passive voice in english. maria-magdalena dumitraşcu

 360. methodological aspects of teaching passive voice in english. maria-magdalena dumitraşcu

 361. eu însumi printre cuvinte (exerciții de rostire poetică). ștefan tunsoiu

 362. norme igienico-sanitare într-o unitate de învățământ cu bloc alimentar. george alexandru popa

 363. povestea – tehnică literară pentru dezvoltarea aptitudinilor literare la preşcolar. stroe irina – gabriela

 364. atributul şi propoziţia subordonată atributivă. stroe irina – gabriela

 365. valorizarea cunoştinţelor despre autori şi textele literare în vederea dezvoltării personalităţii elevilor" - carte educativă  . maria frîntu

 366. dezvoltarea regională durabilă în context european: aspectul juridico-administrativ. pătru alina daniela

 367. cercetǎri privind potențialul eco-bio-geo economic a turismului rural şi balnear în județul arad. boițǎ marius.

 368. ghid  privind protecția invențiilor . izabela bratiloveanu

 369. essential of environmental health and food hygiene. ileana prejbeanu

 370. drept procesual penal.  partea generală – sinteză curs universitar. bogea marius ciprian

 371. drept penal. partea generală. curs universitar. bogea marius ciprian

 372. rolul asistentului social în procesul adopției. botezatu alexandrina angela

 373. pasărea  phöenix versuri . florin stama

 374. formarea deprinderilor de scriere corectă la clasele i a și a ii a. claudia nicolescu

 375. first steps in learning english. verona popa

 376. test your english. 1800 multiple choice questions. verona popa

 377. english verbs in use. verona popa

 378. "eficienţă - rentabilitate- performanţă, ecuaţie ce face posibilă eliminarea multor necunoscute în turismul românesc". enea constanţa

 379. după ochi ca murele…  roman. iulian popescu

 380. fiziologia plantelor horticole atacate de patogeni .nicolae ion       ,  nicolae mariana

 381. reprezentarea vizuală a sfinţilor mucenici militari gheorghe şi dimitrie în frizele bisericilor din judeţul olt. tehnica frescă. viorel chirea

 382. pedagogul de cuvinte. stănculescu virgil

 383. comportamentul geopolitic. corneliu sîrbu constantin florea, florin raduslav

 384. patrimoine pharmaceutique historique.le musée national d'histoire de la pharmacie section a – collection „maître de conférence d.ph. zisi st.fârşirotu”. faculté de pharmacie, bucarest . ana carată, adriana-elena tăerel, emilia stancu

 385. mecanică. bolcu dumitru

 386. relaxarea cantitativă şi impactul său asupra riscului de credit ȋn europa centrală şi de est. adrian cantemir călin

 387. personalităţi celebre de-a lungul timpului vol i -partea a i-a  - 120 personalităţi celebre din românia -partea a ii-a - 120 personalităţi celebre din afara româniei . mircea ursei- breznicescu, constantin brânzan

 388. tehnici de comunicare  pentru un management organizațional eficient.obacu lavinica

 389. managerul şcolar -factor de decizie la nivelul unității școlare .enaiche tinca

 390. necesitatea abordării manageriale a activităților educaționale. obacu lavinica

 391. managementul resurselor umane în sistemul de învățământ. enaiche tinca

 392. din cartea marelui poet: poporul doina mea pe codru-i scrisă folclor poetic. nicolae rogobete

 393. inegalități deduse prin intercalare lu exploatarea ordinii. onete florin iulian

 394. drănic. ilie luță

 395. metode de rezolvare a problemelor în geometria elementară. onete florin iulian

 396. cruciada  a iv-a (1202-1204)  şi consecinţele ei pentru istoria bizanţului. nicuşor duţă

 397. aspecte metodice privind dezvoltarea vitezei și îndemânării la grupele de 14-15 ani-cadeți-din cadrul cluburilor sportive școlare. marius drăgancea

 398. finanţarea activităţii agricole. provocări ale integrării în uniunea europeană. iulia martin petre

 399. resursele umane ale activităţilor de extracţie şi prelucrare a ţiţeiului. elena-mirela martin ciobanu

 400. elemente teoretice şi practice privind violenţa în familie. filip  carmen  simona

 401. a doua conferință națională a societății române pentru cercetare in medicină dentară . 23-24 septembrie 2016 . volum de rezumate. – electronic. coordonator popescu sanda mihaela

 402. interogația reflexivă. marius-florin mihăilă

 403. interogația investigativă. marius-florin mihăilă

 404. probleme de matematică pentru clasa a ix-a. manuela stroie , iulian stroie

 405. procurorii... altfel - povestiri - ilie luță

 406. managementul brandului. cătălin mihail barbu

 407. monografie faunistică organismele vertebrate din zona tinca (judeţul bihor, românia). aurelian leonardo ilie

 408. interacţiunea radiaţiilor cu substanţa vie. puiu elena

 409. seara poveștilor. ilie luță

 410. drept civil. partea generală îndreptar pentru seminarii constantin diaconu, gheorghe bică, olivia elena trifan, cristian firică

 411. surgical semiology. ionică daniel vîlcea, cecil sorin mirea, ion vasile

 412. microeconomie manual universitar. gheorghe pîrvu, ramona costina pîrvu,

 413. diagnostic pozitiv şi diferenţial în oftalmologie  ediţia ii-a. carmen mocanu            

 414. studia in honorem. lelia trocan

 415. îndrumar pentru lucrări practice de laborator. tutunea dragoș ,  gherghina george         

 416. economie europeană. gheorghe pîrvu, elena lolescu ramona pîrvu, anca tănasie

 417. français juridique. support de cours iie année, ier semestre . diana-domnica dănișor

 418. terminologie juridică franceză actuală. diana-domnica dănișor

 419. fiziologia digestiei - aplicații practice – ediţia a ii-a  revizuită . sfredel veronica, iancău maria badea daniela, iancu ionela mitran smaranda, romanescu florin, taisescu citto, bălșeanu adrian, dinescu venera, burada emilia, cătălin bogdan, corîci andreea

 420. fertilizarea cu zinc și implicații în nutriția plantelor. adriana elena grigore, mihail dumitru, traian mihai cioroianu, carmen eugenia sîrbu

 421. expertiza criminalistică în probațiunea judiciară. constantin drăghici, ionel necula, maria-georgeta stoian

 422. derivate şi subproduse în industria vinicolă tehnologie, valorificare şi metode de analiză. felicia stoica

 423. am fost la shakespeare acasă... petre gigea-gorun

 424. reabilitarea implant-protetică. curs pentru studenții de la tehnică dentară. alexandru andrei iliescu

 425. acces la ocupare - ghid practic adresat specialistilor din serviciile de suport pentru grupuri vulnerabile / access to employment - a practical guide for the specialists working with vulnerable groups. coordonator: teodor mircea alexiu johans sanvin tveit,  ingrid fylling janne iren paulsen breimo,  melinda dinca, theofild andrei lazar, andreea georgiana birneanu

 426. natura nu minte niciodată. petre gigea–gorun               

 427. ștefan manea. luptele de la robănești 10 noiembrie 1916. băluță dumitru

 428. teste de matematică pentru bacalaureat. stănculescu adrian

 429. aplicații ale ultrasunetelor în managementul deșeurilor-2017. doinița bălășoiu

 430. drept procesual penal . parte generală. curs pentru ifr/id. boboc ștefan

 431. balsam pentru inima mea: părculeţul “sfântul dumitru”. alina emilia felicia nicu

 432. english for special purposees information,technology,automation. stoian andreea mihaela

 433. probleme de matematică  pentru clasa a x-a. manuela stroie , iulian stroie

 434. patologia mucoasei genitale varia conferinţa asociaţiei dermatologilor din oltenia tehnică criminalistică. îndrumar teoretic și practic curs universitar cătălin alexandru toader

 435. furtul de identitate, amenințare din mediul informatic ediție republicată cătălin alexandru toader

 436. übungen  zur  grammatik schritt für schritt (a1-b1). cristea  camelia  ecaterina

 437. echivalente  germane  ale  locuţiunilor  verbale  româneşti  . cristea camelia ecaterina

 438. andreï makine.  “ le crime d’olga arbélina “  approche thématique . bãlteanu corina adelina

 439. le mythe littéraire canadien  -maria chapdelaine- bãlteanu corina adelina

 440. acces la ocupare - ghid practic adresat specialistilor din serviciile de suport pentru grupuri vulnerabile . coordonator: teodor mircea alexiu autori: johans sanvin tveit, ingrid fylling, janne iren paulsen breimo, melinda dinca,theofild andrei lazar, andreea georgiana birneanu

 441. übungen  zur  deutschen  grammatik grundstufe (a1-a2) .cristea  camelia  ecaterina

 442. übungen  zur  deutschen  grammatik mittelstufe (b1-b2) . cristea  camelia  ecaterina

 443. rolul creativităţii cadrului didactic             în dezvoltarea limbajului la copilul de vârstă şcolară mică. iordache mihaela – luminița

 444. reabilitarea implanto-protetica curs pentru studenţii de la tehnică dentară. alexandru andrei iliescu

 445. angoasă și penitență. iulian chivu

 446. drept și legislație economică -curs-  daniela-doina vintilă ,  gheorghe vintilă

 447. drept internaţional public. loredana pîrvu

 448. curbe de bielă în diferite plane şi locuri geometrice generate de mecanisme . iulian popescu

 449. numai dascăl să nu fii…  roman. iulian popescu

 450. sarcini  şi  exerciţii  activante pentru  elevi -schüleraktivierende aufgaben  und übungen-  cristea camelia ecaterina

 451. sfinţi, eroi şi martiri  coordonatori  cdor conf. univ. dr. habil. olimpiu manuel glodarenco, paul bocănete,  cristina constantin

 452. le français pour les policiers. ghiţescu melania – georgiana

 453. dictionar roman – francez / francez – roman de termeni folositi in domeniul penitenciarelor. ghițescu melania – georgiana

 454. cours pratique de français médical edition revue et augmentée - ve  edition -cătălin ilie

 455. tratamentul edentaţiei parţiale prin punţi dentare. veronica mercuţ,   monica mihaela crăiţoiu, luminiţa dăguci

 456. posibilităţi de finanţare exogenă a firmelor. liliana-mioara stanciu

 457. fundamente de inginerie mecanică. adina cătăneanu       , dan gheorghe băgnaru

 458. noțiuni generale de medicină legală -curs universitar- rață horia

 459. notiuni generale de medicina legala - curs universitar  rață horia

 460. problematica actuală medico – legală şi criminalistică a leziunilor şi tanatogenezei în morţile violente prin acţiunea armelor de foc şi exploziilor. rață horia

 461. aspecte medico-legale și criminalistice privind moartea prin accidente de trafic rutier. rață horia

 462. utilizarea amprentei genetice în identificarea medico – legală. rață horia

 463. comprendre  et  pratiquer le  français  médical et  pharmaceutique ii e édition. cătălin ilie, marius ciurea

 464. raluca ciurea, cristiana geormăneanu, dan gheonea, chirigiu larisa marina

 465. manipularea naivitate sau cinism? marius mihaila

 466. compendiu de medicină internă pentru asistente medicale și moașe. neagoe daniela

 467. aspecte teoretice pentru înţelegerea problematicii specifice leadershipului. lucian dragoş popescu

 468. aspecte teoretice pentru înţelegerea problematicii specifice managementului organizaţional. lucian dragoş popescu

 469. motivul lumii ca teatru  în literatura engleză, spaniolă și română. william shakespeare, calderon de la barca și mihai eminescu( andreea mihaela stoian

 470. viziunea asupra istoriei în opera lui mihai eminescu. florin grigore

 471. english for theology. an elementary guide of christian-orthodox concepts. florin grigore

 472. monografia comunei vagiulesti. jugănaru florina nina

 473. ereditatea extranucleară. mariana voica

 474. aplicaţii practice privind ereditatea extranuclearădin celulele eucarioate. mariana voica

 475. influența schimbărilor climatice asupra distribuției speciilor. mariana voica

 476. aplicaţii practice privind schimbările climatice asupra speciilor la nivel global. mariana voica

 477. rolul parteneriatului educațional în stimularea învățării elevilor de vârstă școlar mică. mioara pasere

 478. eroii unei generaţii. mesaje biblice din cartea daniel. bogdan emanuel răduţ

 479. evolutia proprietatilor solurilor din zona maracineni - arges pe care s-au facut lucrari pentru infiintarea plantatiilor pomicole. carabulea vera

 480. bioremedierea solurilor poluate cu petrol prin utilizarea unor produse ecologice biodegradabile. mariana marinescu, anca lacatusu, mihail dumitru

 481. atașamentul copiilor aflați în plasament la un asistent maternal profesionist. andreea bîrneanu

 482. politici publice. curs universitar. sandu adriana magdalena

 483. informatică de gestiune( baze) și internet. curs universitar. sorin marian dincă

 484. analize şi prognoze privind îmbătrânirea populaţiei şi efectele socio-economice ale acesteia .coordonatori:mariana bălan brînduşa – mihaela radu

 485. metodele speciale de supraveghere sau cercetare in reglementarea codului de procedura penala cristian-eduard stefan

 486. integritate si prevenirea coruptiei (curs universitar) cristian-eduard stefan

 487. optimizarea managementului cooperării interagency în scopul prevenirii şi combaterii evaziunii fiscale. petrică-mihail marcoci

 488. investigarea criminalităţii economico financiare. aplicaţii practice. petrică mihail marcoci

 489. analiză chimică cantitativă. aplicaţii practice. tatiana grecu

 490. simptomatologia crimei 34 articole de specialitate. alin leș

 491. economie monetară și bancară. roxana maria bădîrcea, manta alina georgiana

 492. sisteme robot pentru aplicații industriale-doinița bălășoiu

 493. impactul fiabilității sistemelor de etanșare din structura gis asupra mediului  doinița bălășoiu

 494. sfântul ierarh spiridon al trimitundei - ocrotitor al unei biserici din craiova. alexandru isvoranu

 495. altar de poezie. magdalena rădulescu

 496. biologie vegetală. cormobionta (curs pentru studenţii anului i farmacie). cornelia bejenaru , george dan mogoşanu, ludovic everard bejenaru , honorius popescu

 497. dreptul familiei. curs universitar. laura macarovschi

 498. drept internaţional privat. laura macarovschi, nicoleta diaconu

 499. dreptul familiei și acte de stare civilă caiet de seminar ciocoiu mariana

 500. drept administrativ (i) - curs universitar- cîrciumaru andreea

 501. analiza unor elemente  de reformă în învăţământul militar . cătălin bursuc    

 502. management organizaţional. lucian dragoş popescu

 503. le français de spécialité pour les ingénieurs  (tcm et ar). mirela valerica ivan

 504. manual antidrog (2017). cătălin ţone

 505. aspecte farmacologice in boala alzheimer(d)f olivian stovicek,

 506. instruirea asistată de calculator şi softurile educaţionale. valeriu ștefănescu

 507. english for economics. mirela costeleanu

 508. reglementari juridice privind protectia consumatorilor in romania si statele uniunii europene. enea constantin

 509. piața europeană a asigurarilor comerciale. anca cristea

 510. influența costurilor asupra managementului de program. mirela pușcașu

 511. manegementul resurselor (de apărare)  programelor și proiectelor. mirela pușcașu

 512. managementul programelor majore. toma pleşanu, mirela puşcaşu

 513. ghidul lucrarilor de laborator la disciplina mecanisme.vol 1. cretu simona

 514. chirurgie orala .autor :  adrian camen , co autori  : cristina munteanu, galina paskova, eduard ciuca , mircea gheorghita 

 515. farmacologie. curs pentru studenții anului iv .anca berbecaru iovan

 516. farmacologie experimentală. lucrări practice pentru studenții anului iv. anca berbecaru iovan, maria bogdan, cristiana iulia dumitrescu

 517. managementul şi asigurarea calităţii în şcoala specială - demers de coresponsabilizare . loredana adriana tudorache

 518. protecția juridică a datelor cu character personal. bogdan lăcraru

 519. introducere în intelligence. george antoniu pișleag

 520. fonetică și vocabular. eugenia ciugulin

 521. locul intelectualului în opera lui camil petrescu. eugenia ciugulin

 522. ioan slavici în școală. eugenia ciugulin

 523. verbele copulative în galr. eugenia ciugulin.

 524. aprovizionarea unitatilor economice - o provocare mangeriala. sanda gheorghe gabriel

 525. terorismul mileniului iii concluzii şi învăţăminte după comiterea atacurilor teroriste 9/11 septembrie- ediţie revizuită şi adăugită . anghel andreescu, cătălin enuţă

 526. proiectul tematic integrat - repere aplicative in invatamantul prescolar si primar. stoian aida cornelia

 527. structura conflictelor internaționale în secolul al xxi-lea. george antoniu pișleag

 528. dezvoltarea  unităţii  şcolare  din învăţământul  profesional  şi  tehnic prin  programe  europene. mădălina călinescu

 529. comunicarea în organizaţia şcolară. mădălina călinescu

 530. dezvoltarea instituţională  a colegiului  naţional  economic „gheorghe chiţu” craiova prin proiecte  europene    . mădălina călinescu

 531. comunicarea în practicile educaţionale. mădălina călinescu

 532. grupul de interese . deac adriana

 533. drept societar teste grilă . deac adriana

 534. terorismul între starea de fapt și starea de drept. luca gabriela

 535. econometrie. aplicaţii rezolvate. mihaela simionescu

 536. roma și „ceilalți” în opera lui caius sallustius crispus. riza anișoara

 537. dimensiunea națională și euopeană a operei lui dimitrie cantemir. riza anișoara

 538. ghid metodologic pentru predarea istoriei. riza anișoara

 539. creative imagination in social sciences. alexandra iorgulescu,   mihaela marcu, alexandru constantin strungă ,  davian vlad   

 540. măsurile preventive prevăzute în noul cod de procedură penală. marian alexandru

 541. drept administrativ (i) -curs universitar- cîrciumaru andreea

bottom of page