2016

  1. v i t e z a  factor prioritar în instruirea fotbalistică a copiilor şi juniorilor de toate vârstele .paul răducan

  2. aspecte prioritare ale pregătirii şi promovării juniorilor a în fotbalul de performanţă .paul răducan

  3. aspectele pregătirii tactice ale jocului de fotbal. paul răducan

  4. planeta  albastră – nuvele vol 1. studiu introductiv de: prof. veturia adina colceag , ion catrina

  5. social media - suport de curs . dan valeriu voinea

  6. antibioterapia în arsuri. dilirici luiza, savu iulian

  7. țiganii sub regimul comunist . ion mihai (mituş)

  8. educaţia fizică în învăţământul superior de neprofil. maria lulescu

  9. ghid cu aplicații practice. interpretări hematologice și biochimice în statusul metabolic la animale de interes economic . carmen ioniță , florica bărbuceanu

  10. ghid cu aplicații practice. interpretări hematologice și biochimice în statusul metabolic la animale de interes economic   - vol. i  . carmen ioniță  ,florica bărbuceanu

  11. instituții de dreptul securității sociale. aracsia benţia

  12. mașini unelte cu comandă numerică. diaconu ilie, manta liviu florin

  13. regimul asigurărilor din românia. aracsia benţia

  14. reglementarea funcţiei publice in legislaţia specifică . sorin-andi pandele

  15. asistenta medicala a condamnatilor. benone ovidiu voicu

  16. grammaire du français: le nom et les articles. - aspects théoriques et pratiques- raluca lungu

  17. fundamente științifice ale jocului de fotbal modern. doru stoica, dumitru barbu

  18. tehnologia fabricarii produselor mecanice. marius zamfirache

  19. bazele evaluării pădurilor. aspecte legale, abordări, metode de analiză și evaluare a fondului forestier. marin badea

  20. superlativul absolut  în limba română . ramona gligă

  21. polinoame și corpuri ciclotomice  . dîrnu adriana

  22. predarea lecțiilor despre triunghi în învățământul gimnazial   . dîrnu adriana

  23. geometria triunghiului . dîrnu adriana

  24. memorator de paronime: analiză distinctive. olivia elena trifan

  25. managementul firmei. matei constantin robert

  26. privatizare prin restructurare. procesul de privatizare în bulgaria şi cehoslovacia 1990 – 1992. corneliu iacobov

  27. scurtă istorie a turismului de pretutindeni. maricel păcuraru

  28. teoreme de punct fix (matematică). cîrcior ion

  29. dreptul familiei. obligaţia de întreţinere în dreptul român actual. aurel pîrvu

  30. george coșbuc și lirismul obiectiv. dorina magdalena maria

  31. posteritatea creației lirice al lui lucian blaga. dorina magdalena maria

  32. metodica predării literaturii române în ciclul liceal. dorina magdalena maria

  33. personajul literar în opera lui camil petrescu . predușel elena

  34. mecanică i . daniela doina vintilă  ,  laura diana grigorie

  35. conservarea biodiversitatii, premisa pentru viitor. paris andreia marinela

  36. aspecte metodice privind predarea biologiei. paris andreia marinela

  37. principiul simbolic  în ortografia problemelor. blejan maria mihaela

  38. drept administrativ - partea generala, editia a iv a revizuita si adaugata. nicoleta miulescu

  39. drept administrativ i - partea generala, editia a iv a revizuita si adaugata. nicoleta miulescu

  40. drept administrativ ii - partea generala, editia a iv a revizuita si adaugata, nicoleta miulescu

  41. drept administrativ comparat - sisteme de drept comparat. nicoleta miulescu

  42. studiul privind sistemul de taxe şi impozite locale  în românia pe exemplul primăriei municipiului motru. dreghici elena manuela

  43. monografie doljană. asociaţia naţională a cadrelor militare în rezervă şi în retragere “alexandru ioan cuza” filiala judeţeană dolj “mihai viteazul” . coordonator: c-dor. (r) cococeanu octavian

  44. reprezentări ale citadinismului în proza lui marin preda. trifan olivia-elena

  45. inflația problema generală a economiei românești în primele două decenii postdecembriste . dorin dobrișan

  46. șipotu și spahii - două sate de poveste. trifan olivia-elena

  47. scrisoare târzie-poezii. dumitru bălă

  48. instruirea tehnico-tactică a fazei atacului la echipa reprezentativă a ciclului gimnazial-lc spec. onea andrei

  49. recuperarea copilului cu autism. dumitru andrei

  50. terapia in sindromul down. dumitru andrei 

  51. managementul proiectelor. ediția a ii-a revizuită și adăugită. negulescu mihai cristian, mario sorin marinescu, stănciulescu sorin cornel

  52. valoarea  documentară  şi literară a cronicii  lui  ion  neculce. anicuţa  budişteanu

  53. educare – reeducare motrică și funcțională în pediatrie. dumitru andrei

  54. configură erotice eminesciene – convenții și originalitate. băru maria andrea.

  55. romantismul eminescian. băru maria andrea

  56. metodologia proiectarii demersuui didactic pentru clasele a v-a și a vi-a. andrei onea

  57. metodologia proiectarii demersuui didactic pentru clasele a vii-a și a viii-a. andrei onea

  58. metodologia proiectarii demersuui didactic pentru clasa i. andrei onea

  59. metodologia proiectarii demersuui didactic pentru clasele a ii-a, a iii-a și a iv-a. andrei onea

  60. predarea fotbalului în învășământul goimnazial din mediul rural. andrei onea

  61. planificarea probelor de control la atletism, gimnastică și jocuri cu mingea pentru gimnaziu. andrei onea

  62. jocuri de mişcare. note de curs. albină constantin, albină  alina elena

  63. biologie clasa a ixa.  ghid de teste pentru evaluare inițială și examenul de  bacalaureat. iagăru florentina

  64. modalități de debut și evoluție ale artritei idiopatice juvenile. dalia dop(țîștea)

  65. managementul stresului în sistemul de siguranţă publică din românia. danil zepişi

  66. în vârtejul timpului : articole  . ion  catrina

  67. eficientizarea managementului  in turismul românesc. traşcă elisabeta

  68. drept constitutional si institutii politice . munteanu ana maria

  69. drept constitutional si institutii politice volum i. munteanu ana maria

  70. drept constitutional si institutii politice volum ii. munteanu ana maria

  71. evoluţia teoriilor şi a politicilor de securitate ale actorului non – clasic în mediul internaţional contemporan  . costică cojoc

  72. ameninţări, vulnerabilităţi şi riscuri la adresa securităţii instituţiilor / corporaţiilor economice naţionale, internaţionale, multinaţionale şi transnaţionale. costică cojoc

  73. modelarea şi simularea în managementul de securitate pentru o instituţie / corporaţie economică. (note de curs). costică cojoc

  74. influenţa  auditului  asupra  managementului instituţiilor publice. popa daniela

  75. vibraţii  mecanice / mechanical vibrations

  76. autovehicule rutiere/ automotives  chestionar /teste     questionnary/tests . bogdan  mihaela-liana

  77. managementul de securitate în sport . costică cojoc

  78. teoria clasică a apărării . costică cojoc

  79. dreptul proprietății intelectuale. curs universitar. țăpuș iulia

  80. drept instituțional european. curs universitar. țăpuș iulia

  81. limba engleza-curs universitar pentru studentii din anul i. roxana goga-vigaru

  82. limba engleza-curs universitar pentru studentii din anul ii. roxana goga-vigaru

  83. manangementul investigării fraudei corporatiste. marcoci petrică mihail 

  84. investigarea criminalităţii economico-financiare (curs universitar). marcoci petrică mihail

  85. investigarea criminalităţii economico-financiare. aplicaţii practice. marcoci petrică mihail

  86. metode şi tehnici operative  (curs universitar). marcoci petrică mihail, toader adrian tiberiu

  87. investigarea fraudelor. contabilitate aplicată. marcoci petrică mihail

  88. ghid metodologic de evaluare la zoologie (gimnaziu si liceu). constantina ciurlin

  89. curriculum-ul de clasa a v a-ghid metodologic pentru profesorul de biologie. constantina ciurlin

  90. sa descoperim tainele zoologie .... - auxiliar pentru clasa a vi a. constantina ciurlin

  91. scurta incursiune in lumea plantelor - auxiliar pentru clasa a va si a ix a. constantina ciurlin

  92. nuditatea interioară a omului . dumitru  renţa

  93. mihai eminescu – scriitor canonic. stăicuţ laura maria

  94. protectia internationala a drepturilor omului. curs universitar. bogdan ghidirmic

  95. drept bugetar. marian tudor, daniela iancu, adriana pîrvu             

  96. introducere în economie şi politici economice. gheorghe bică, ionel sandu

  97. economie. gheorghe bică, ionel sandu

  98. politici publice. editia a ii-a revizuita si adaugita. ignat claudiu, nicoleta miulescu

  99. legistica formală, curs universitar. madescu  lionela

  100. basmul în literatura pentru copii. dinu simona

  101. optimizarea lecturii la clasele primare. dinu simona

  102. influenţa diferiţilor solvenţi asupra conţinutului total în polifenoli şi capacităţii antioxidante al fructelor de goji (lycium chinense). paraschiv raluca

  103. chimie organică experimentală ediţia a ii-a. mădălina drăgoi

  104. percheziţia judiciară. noul cod de procedură penală. marian alexandru

  105. controlul judiciar şi controlul judiciar pe cauţiune. noul cod de procedură penală. marian alexandru

  106. considerații privind utilizarea jocului didactic matematic în procesul de predare-învățare a operației aritmetice de adunare. marogel carmen loredana

  107. evaluarea-învățarea-autoevaluarea cunoștințelor de aritmetică utilizând jocuri didactice. marogel carmen loredana

  108. participanţii în procesul penal. noul cod de procedură penală. marian alexandru

  109. modurile de sesizare în procesul penal .noul cod de procedură penală. marian alexandru

  110. informatizarea serviciilor publice în învățământ. maria sîrbu

  111. legi de conservare în mecanica clasică. maria sîrbu

  112. managementul serviciilor din învățământul preuniversitar. maria sîrbu

  113. nemetale.  aspecte practice și teorie. paul chiriță

  114. călugăriţa detectiv. roman iulian popescu

  115. istoria dreptului românesc. curs universitar. lionela  madescu

  116. eseistii generatiei ’27. repere ale gandirii romanesti interbelice in formarea liceanului. eleanor flaminia mircea

  117. legislație schengen. curs universitar. gabriel lucian pereș

  118. la cumpana destinului. de la irod cel mare la sfantul nectarie din eghina. nicolae  rogobete

  119. metoda proiectelor între tradițional și modern. băru maria andreea

  120. research handbook of democracy, institutions and policy-making in communism and post-communism: facts, trends & outcomes. anca parmena olimid, cătălina maria georgescu

  121. sfertștanii. liviu jianu

  122. armonizarea fiscală globală. dinel staicu

  123. culegere de proverbe. stefania daniela danciu

  124. combaterea  criminalităţii organizate. ştefan gabriel dascălu

  125. gândurile copilăriei. daniel a. magherescu

  126. libertate, credinţă şi lege. marius andreescu

  127. cercetarea in stiintele educatiei . ghid metodologic operațional. aplicații . ioan neacșu, daniela căprioară

  128. fiabilitatea sistemelor tehnice utilizate de pompieri. aurel trofin

  129. accesorii, echipamente şi sisteme tehnice utilizate la intervenţii în situaţii de urgenţă. aurel trofin, florin neacşa

  130. fiziologia digestiei- aplicații practice - sfredel veronica, iancău maria, badea daniela, iancu ionela, mitran smaranda, romanescu florin, taisescu citto, bălșeanu adrian, dinescu venera,burada emilia, cătălin bogdan, corîci andreea

  131. metode  variaţionale  în studiul  operatorilor  diferenţiali. corina radu

  132. teoreme  şi inegalităţi de medie. corina radu

  133. considerații psihopedagogice privind predarea, învățarea unităților de măsură pentru lungime, la clasele i-iv. banghea cătălin ionuț

  134. management şcolar.de la impresii artistice şi reflecţii, la teorie şi aplicaţii. larisa ileana casangiu

  135. violența în familie. ionica lungu

  136. depresiunea tg jiu . caracterizare fizico-geografică. ed a ii a. deaconu daniela

  137. petit recueil de contes. deaconu daniela

  138. drept civil. contracte. andreea troanță rebeleș turculeanu

  139. în vârtejul timpului. articole . vol. 1. ion  catrina

  140. în vârtejul timpului. articole vol 2.ion  catrina

  141. poetica realismului in opera lui ioan ioan slavici. doina-mihaela scurtulescu

  142. biologie clasa a x-a. ghid de teste pentru evaluare iniţială şi examenul de bacalaureat. iagăru florentina

  143. biologie clasa a xi-a. ghid de teste pentru evaluare iniţială şi examenul de bacalaureat. iagăru florentina

  144. biologie clasa a xii-a. ghid de teste pentru evaluare iniţială şi examenul de bacalaureat. iagăru florentina

  145. agroturism, agrement, animație și sport. niculescu roberto daniel

  146. biometeorologie şi bioclimatologie.climatul şi bioclimatul staţiunilor balneare din românia. liviu enache

  147. baschet pentru începători. elemente de bază. manea liviu, manea daniela, vancea alin, vancea olguța

  148. modelul și modelarea în jocul de baschet. manea liviu, manea daniela, vancea alin, vancea olguța

  149. selecția și inițierea în baschetul școlar și de performanță. manea liviu, manea daniela, vancea alin, vancea olguța

  150. metodica dezcoltării calității motrice forța , la echipa de baschet juniori ii(16-17 ani) a clubului sportiv școlar universitatea craiova. manea liviu, manea daniela, vancea alin, vancea olguța 

  151. fundamentarea teoretico-aplicativă a unei strategii europene de pregătire a autorităţilor de frontieră în vederea eficientizării activităţilor specifice. sergiu adrian vasile

  152. manualul afacerilor interne contemporane. coordonatori: ion roceanu, ioan crăciun , dan-victor cavaropol,  ștefan prună, george țical

  153. mozaic de versuri – poeme. giorgiana david

  154. repere psiho–sociale ale evaluării în asistența maternală. marinela-carmen grigore

  155. managementul riscurilor asociate securităţii informatice ediție republicată. georgică panfil

  156. tehnică criminalistică. sinteze pentru studenții de la forma de învățământ cu frecvență redusă. georgică panfil

  157. soluţionarea  conflictelor în transportul pe apă. dobre   florin

  158. drept maritim. parte generală. dobre  florin              

  159. instituţii fundamentale de drept civil. elemente de drept civil. dobre florin

  160. riscuri şi asigurări în transportul maritim. dobre florin

  161. toxicologie. fundamente teoretice și practice. note de curs. adriana samide, cătălina ionescu

  162. prefectul - conducator al serviciilor publice deconcentrate. mariana padureanu

  163. statutul polițistului. cernovschi marcel

  164. dreptul concurenței. curs universitar. paul - robert titulescu

  165. prevenție oro-dentară. caiet de lucrări practice pentru studenții anului ii. andreea magdalena stanciu

  166. introducere în social media marketing. andreea pachițanu

  167. politica transporturilor  în uniunea europeană. florin dobre

  168. fundamentele științifice ale jocurilor sportive – baschet - note de curs . roberta georgiana ghețu

  169. ursa la începuturi un sat de plugari  . țuțu pișleag

  170. didactica educaţiei muzicale. mihaela modoran

  171. dreptul asigurărilor. ilinca-mocofan elena-alexandra

  172. politici ale uniunii europene. matei ion viorel

  173. probleme actuale ale pieţei muncii tinerilor în context naţional şi european. mariana balan

  174. dreptul mediului. note de curs. ilinca alexandra

  175. drept comercial . papa andreea

  176. metode de analiză și control în industria uleiului. căpruciu ramona

  177. adolescența , perioadă de trecere de la copilărie la vârsta adultă. georgescu giorgiana

  178. dinamica transformărilor cognitive asupra copilului preșcolar și a școlarului mic. georgescu giorgiana

  179. sisteme de gestiune avansate a bazelor de date. georgeta  manafu

  180. crearea blogurilor utilizand blogger. georgeta  manafu

  181. the villan in shakespeare` s plays. sinescu lavinia ramona

  182. etică şi deontologie.curs universitar pentru uzul studenţilor din cadrul academiei de poliţie „alexandru ioan cuza” bucureşti . cristian-eduard ştefan

  183. ghid pentru practica  de specialitate. programul de studii universitare de licenţă drept. costache gheorghe

  184. drept civil. teoria obligaţiilor. pagarin sofia

  185. drept civil. drepturile reale . pagarin sofia

  186. toleranțe și control dimensional. îndrumar de laborator. cristna-ileana pascu, alexandru stanimir

  187. jandarmeria română - tradiţii şi perspective. academia de poliţie "alexandru ioan cuza" (bucureşti )

  188. english adverbs and tenses. sinescu lavinia ramona

  189. british life and culture. sinescu lavinia ramona

  190. celebrations . sinescu lavinia ramona

  191. ipostaze ale metaforei apei în creaţia poetică – de la eminescu la blaga. ana munteanu

  192. modalităţi teoretice şi practice privind prevenirea şi combaterea infracţionalităţii economico-financiare. dică alexandru manuel

  193. forțele m.a.i în misiuni de stabilitate și sprijin a păcii. dan victor cavaropol, gabriel nicolae bucă

  194. ameninţări la adresa securităţii – explozii. cavaropol dan-victor, voin adrian-nicolae

  195. particularități metodologice în consolidarea și dezvoltarea deprinderilor motrice la preșcolari. iozefina tița

  196. particularitățile creativității și specificul integrării socio-afective la copilul preșcolar din grupa mare. iozefina tița

  197. motivația și performanță=satisfacție în organizația școlară. iozefina tița

  198. tehnici de comunicare în asistenţa socială  - aplicatii - marinela - carmen grigore

  199. tehnica probelor atletice predate în şcoală. albină alina elena investigarea criminalistică a infracţiunilor.curs universitar. viorel coroiu

  200. criminalitatea informatică – factor de risc major pentru ordinea publică și siguranța națională ediție republicată. viorel coroiu

  201. imnurile cenușăresei. liviu jianu

  202. book of abstracts of the forum on studies of society (fss). cristina ilie goga, emilia maria sorescu, alexandra porumbescu.  andreea mihaela niță

  203. drept  comercial - contracte – proceduri. gabriel mihai

  204. teoria generala a dreptului. cornel trandafir, emilian ciongaru

  205. clinica şi terapia edentaţiei totale. monica mihaela crăiţoiu, veronica mercuţ , monica scrieciu

  206. noțiuni de criminologie generală note de curs. cristina popa, bogdan mitric

  207. metode și tehnici de evaluare și îmbunătățire a progresului școlar la matematică clasele i-iv, dochia oana mădălina

  208. book of abstracts of the 25th symposium on thermal analysis and calorimetry–eugen segal. petru budrugeac , andrei rotaru

  209. oportunitate – roman. alexandru ion cristian

  210. etică și transparență- în administrația publică- daniela stănciulescu, nicoleta miulescu

  211. deontologia funcționarului public. nicoleta miulescu, daniela stănciulescu

  212. tratat de informatică aplicată . sergiu adrian vasile

  213. tratat de informatică aplicată volumul i - concepte hardware – sergiu adrian vasile

  214. limbajul sql. instrucţiuni şi exemple. manual universitar. emil burtescu

  215. strategii de intervenţie pentru prevenirea şi combaterea victimizării copilului. moldovan viorica ştefania

  216. india  în expresie artistică. anca – amelia dugăeșescu

  217. sugestii și dialoguri în psihologie - de la teorie la practică. rodica enache,irina ermolaev

  218. ana. ana maria florentina popa

  219. didactica specialității (agronomice). popescu cristian

  220. drept  poliţienesc şi contravenţional. secăreanu marian, constantin eugeniu ciprian

  221. drept  poliţienesc. secăreanu marian

  222. capitalul fiscal. dinel staicu

  223. modalități de îmbogățire a clasei verbului. delia marinică

  224. hașdeu-prozator și dramaturg. delia marinică

  225. concursul interjudeţean de matematică “ion ciolac”. subiecte propuse şi rezolvate . coordonatori: carmen-liana georgescu , nicolae tălău, raluca ciurcea

  226. patologia mucoasei bucale. asociaţiei dermatologilor din oltenia, coordonator: virgil pătraşcu

  227. drept constituțional- curs universitar- david ungureanu

  228. drept internaţional public– note de curs – adrian băncilă

  229. dreptul asigurărilor. adina laura pandele

  230. un gorjean în jurul lumii – roman. iulian popescu

  231. managementul securitatii si protectiei informatiilor. ioan-cosmin mihai

  232. tradiție, istorie, armată vol i. conf. univ. dr. habil. olimpiu manuel glodarenco

  233. microbiologia cavității orale vol.ii virusologie, micologie, parazitologie. adriana turculeanu

  234. turism rural european. emilian m dobrescu

  235. inteligenta emotionala si convingeri irationale. dumitru ioana

  236. ernest hemingway: the concept of nada. alina gabriela enache

  237. the impact of modern drama in literature. alina gabriela enache

  238. particularități ale unor instituții din noul cod de procedură penală - studii și articole   -coordonator stoica-constantin adrian

  239. pregătire militară generală - curs universitar  . cătălin enuță

  240. cultura economico-juridică. influența migrației asupra societății europene. mihnea claudiu drumea (coord.), laura patache mihaela bebeșelea, anca iulia stoian, liliana marilena lazăr

  241. la corte degli arlecchini curtea  arlechinilor. liliana ugolini   , mihaela colin cernitu

  242. tactică și metodologie criminalistică. curs universitar. viorel coroiu

  243. tehnică criminalistică aplicată domeniului poliției rutiere. curs universitar. georgică panfil

  244. technical english for engineering a multilayered approach. maria-magdalena făurar

  245. multiple vectors of social functionality in the fiction of alice walker and toni morrison. maria-magdalena făurar

  246. english for physics and mechanics. loredana daniela ispas

  247. pauză romantică într-un veac precipitat versuri. dan ionescu

  248. tradiție, istorie, armată vol 2. coordonator: conf. univ. dr. habil. olimpiu manuel glodarenco

  249. justiţie şi management în societatea modernă. camelia olteanu, mircea barbu, ana munteanu

  250. lucrari practice. ghid si caiet pentru practica de specialitate efectuata de studentii de la specialitatile administratie publica si drept. nicu alina livia

  251. complementaritatea normelor de contencios administrativ cu normele de procedura civila. nicu alina livia, dan mihail dogaru

  252. managementul transporturilor şi expediţiilor de mărfuri. ilie budică, adrian florin budică

  253. podgoria drăgășani –  marele areal colinar cu potențial  vinicol calitativ total. marin gheorghiță, laura costinela ionică, cristian nicolaescu, mihai cocoş,  tiberiu costea

  254. virtualități ale compromisului. studii de literatură . dan ionescu

  255. dicționar de dreptul mediului. florica brașoveanu

  256. viața anecdotică a marilor pictori, sculptori și arhitecți ai lumii. volumul iii (g - k). dan eugen dumitrescu

  257. english for business administration. costina denisa bărbuceanu

  258. baschet – caiet de lucrări practice. roberta georgiana ghețu , marian alexandru cosma

  259. instituții fundamentale ale dreptului internaţional public. florica brașoveanu

  260. chimie organică, volumul 1 curs pentru studenţii anului al ii-lea vol. ii ediţia a ii-a, revizuită şi adăugită . gabriela rău

  261. chimie organică, volumul 1 curs pentru studenţii anului al ii-lea ediţia a ii-a, revizuită şi adăugită  vol 1. gabriela rău

  262. finanţele instituţiilor publice. daniela popa

  263. turismul rural in dobrogea centrală.strategii şi perspective. elisabeta traşcă

  264. drept administrativ. metodologie pentru verificarea cunoștințelor de drept administrativ. ediția a ii a nicu alina livia

  265. știința administrației . ed a iii a. nicu alina livia

  266. drept administrativ. ghid pentru aplicații, ediția a ii a. nicu alina livia

  267. english for law enforcement. criminal justice - level 1, test book 1. andreea călugăriță

  268. evaluarea şi recuperarea în afecţiuni cardiovasculare . trăilă liviu alexandru

  269. hepatita cu virus b, evaluare, modalităţi evolutive. trăilă liviu alexandru

  270. recuperarea în afecţiuni cardiovasculare. trăilă liviu alexandru

  271. efectele managementului de proiect asupra creșterii economice. george cornel dumitrescu.

  272. interdisciplinaritate în medicina dentară. coord. veronica mercuţ, popescu sanda mihaela

  273. legislaţia privind azilul în românia, versiune actualizatã mai 2016 coordonatori: stefan leonescu, vasile dragoi

  274. teoria atașamentului și repere metodologice în construirea unui instrument standardizat. ioana dumitru

  275. metode eficiente de evaluare ale managementului corporativ. oana ion-bocănete

  276. poluarea apelor jiului în județul dolj. angela felicia grigorescu

  277. cooperarea judiciară a agenţiilor de aplicare a legii. ştefan eduard cristian, toader tiberiu adrian, petre cristian, ioniţă adrian gabriel

  278. perfecţionarea evaluării eficienţei economice a proiectelor de investiţii. cătuţi constantin cristian

  279. imnurile poeziei. jianu liviu-florian

  280. din dragoste, capra capricioşilor epigramişti. janet nică

  281. istoria dreptului românesc- curs universitar- octavian burcin, bogdănel pozdercă

  282. din  lutul  luncii. valeriu  ion  găgiulescu

  283. drept comercial ii. costache gheorghe , papa andreea-diana

  284. programarea şi planificarea în schiul alpin. brabiescu călinescu maria luminiţa

  285. drept civil. succesiuni. ion turculeanu, andreea troanţă r. turculeanu

  286. drept administrativ (curs universitar). delia magherescu

  287. masaj şi tehnici complementare. curs. trăilă liviu alexandru

  288. drept civil. drepturile reale. note de curs. lazăr liliana marilena

  289. drept civil. teoria generală a obligațiilor. note de curs. lazăr liliana marilena

  290. simbolul solar în arta populară maramureeană – emilia burlan – firă

  291. simbolul solar în arta populară maramureeană - originea şi evoluţia simbolului solar – vol 1. emilia burlan – firă

  292. simbolul solar în arta popularămaramureeană  - ideea ,,drumul soarelui,, divinitate solară, principal generator al existenţei – vol 2. emilia burlan – firă

  293. simbolul solar în arta populară maramureeană  - maramureşul, un muzeu viu – vol 3. emilia burlan – firă

  294. english for law enforcement. criminal justice - level 1, test book 1- andreea călugăriță

  295. investigarea criminalității transfrontaliere. sergiu vasile

  296. activităţi de maximă violenţă circumscrise  actelor teroriste. factori de risc generaţi de exploatarea         vulnerabilităţilor lumii moderne în era globalizării. secăreanu marian

  297. investigaţii criminale. curs universitar . secăreanu marian

  298. etică în afaceri. flaviu meghişan

  299. imaginea strainului în literatura națională. onorina botezat

  300. investigaţii criminale. volumul i. secăreanu marian

  301. noţiuni de tehnică criminalistică. aplicații în materia investigării  diferitelor categorii de infracțiuni -curs universitar- viorel coroiu, georgică panfil

  302. analiza informatiilor. laurenţiu giurea

  303. rolul activităţii informative în instrumentarea cauzelor penale. laurenţiu giurea

  304. kinetoterapia in pediatrie. repere teoretice și aplicative. andrei dumitru

  305. dreptul şi integrarea europeană aspecte majore din perspectiva teoriei generale a dreptului. lăcraru florin bogdan

  306. drept internaţional  public. lăcraru florin bogdan

  307. drept bancar, noţiuni generale. adriana ioana pîrvu

  308. metode   de    rezolvare a    problemelor    de    matematica .analiza   si   sinteza   in   dezvoltarea raţionamentului    matematic. alina stoica

  309. activităţi specifice organelor de ordine publică pentru prevenirea şi combaterea fraudării cărţilor de credit. laurenţiu giurea

  310. aspecte privind rezolvarea în ciclul primar a problemelor de aflare a douá márimi  când se cunosc suma şi diferenţa lor  . alina stoica

  311. matematică . manual pentru clasa a viii a. geometrie . gheorghe necșuleu, ion necșuliu

  312. matematică . manual pentru clasa a viii a. algebră. gheorghe necșuleu, ion necșuliu

  313. aspecte calitative ale teoremelor fundamentale ale analizei matematice pe r. emanuela geanina necșuliu

  314. elementul religios în poezia interbelică românească din perspectivă pedagogică. alina marieta rucăreanu

  315. povestiri sentimentale. panait popescu

  316. culegere  de  teste şi  aplicaţii  pentru  admiterea  la  programele de  masterat  consultanţă  în  afaceri şi business consulting. paul marinescu, sorin-george toma , oana simona hudea, cătălin grădinaru

  317. locuri geometrice şi imagini estetice generate cu mecanisme. iulian popescu

  318. organic chemistry  practical works for the 2nd year students. gabriela rău , anca mihaela stoian

  319. 13 povești. jianu liviu-florian

  320. tradiții  și obiceiuri pe valea dunării- format electronic. coordonatori gherghe dorina, petrache alina

  321. cartea- comoară de înțelepciune- format electronic. coordonatori gherghe dorina, petrache alina

  322. spațiul educațional digital. roșulescu mariana

  323. flores latinitatis  (poezii română-latină). ina stîncă

  324. tratat  de  alchimie.toma d’aquino. prefaţă, traducere şi note de ina stîncă

  325. izvoarele -    roman  . dugăeșescu ion

  326. auxiliar didactic  pentru disciplina fizică. roșulescu mariana

  327. dezvoltarea  creativitǎţii  preşcolarilor  prin  activitǎţi  artistico-plastice. udrea carmen-claudia

  328. metanimicuri. popescu panait

  329. cultivarea limbii corecte în ciclul primar. dragomir natalia nicoleta

  330. istoria bisericească universală. aurel jivi

  331. molière – création et créateur. uţă livia

  332. sculptura monumentală din craiova 1850-2000. emilian popescu

  333. biserica, trupul tainic al lui hristos. nicolae maria-dana

  334. cultul maicii domnului în vechiul şi noul testament.un scurt catehism marianic. pr. laurenţiu giurea

  335. le livre d`une identité fracturée  nina bouraoui  -  mes mauvaises pensées . livia uţă

  336. educația estetică a preșcolarilor. metode și tehnici de realizare. vîlceanu maria cosmina

  337. metode și procedee folosite pentru însușirea semnelor . vîlceanu maria cosmina

  338. nouvelles approches des pronoms relatifs simple. miron costina violeta

  339. particularități ale metodologiei evaluării în învățământul primar. cîrceanu petre

  340. psihologie  criminologică. dinamici sociale, politice și culturale în criminalitatea națională și internațională. alin leș

  341. limba română.  părţile de vorbire flexibile. ghid de pregătire pentru admiterea la facultate- în conformitate cu programele școlare în vigoare -amelia barbu , simona-nicoleta tămaş                    

  342. operă și personaj ghid de pregătire pentru examenul de bacalaureat-       în conformitate cu programele școlare în vigoare - simona-nicoleta tămaș, amelia  barbu

  343. galii ediţia a ii-a revăzută .ina stîncǎ

  344. valori şi comportamente religioase  în viaţa socială românească. ediţia a ii-a revizuită. nicolae maria – dana

  345. infracțiuni specifice criminalităţii săvârşite cu violenţă. asanache damian daniel ciprian

  346. cartea mea de nota 10. frîntu maria

  347. scurtă istorie a economiei românești. olimpiu manuel glodarenco securitatea modernă – aspecte juridice (naționale și internaționale) george antoniu pișleag

  348. organic chemistry.  volume 2.  course for the 2nd year students . gabriela rău , corina brînduşa

  349. instruirea asistată de calculator.  platformă și aplicație specifică. rușeț adela lelia

  350. uscarea legumelor. mendea elena claudia

  351. valorizarea relațiilor interdisciplinare ale matematicii, prin programe curriculare opționale. gabriela anca  bunăiașu

  352. trixy și foxy la școală. fătu oana magdalena, marin angela

  353. metode de formare a competențelor comunicative. angela butulescu

  354. poligraful. detector de minciuni versus detector de adevăr . ghid introductiv . alin leș, hadrian vaida

  355. îmbunătăţirea managementului resurselor umane prin proiectarea posturilor într o instituție publică. ristea elena georgiana

  356. rezistenţa la antibiotice a germenilor nosocomiali. ristea elena georgiana

  357. aspecte teoretice ale metodicii predării biologiei. ristea elena georgiana

  358. obstacole în calea cunoaşterii promovării şi respectării drepturilor omului. george velicu

  359. teaching the passive voice in english. maria-magdalena dumitraşcu

  360. methodological aspects of teaching passive voice in english. maria-magdalena dumitraşcu

  361. eu însumi printre cuvinte (exerciții de rostire poetică). ștefan tunsoiu

  362. norme igienico-sanitare într-o unitate de învățământ cu bloc alimentar. george alexandru popa

  363. povestea – tehnică literară pentru dezvoltarea aptitudinilor literare la preşcolar. stroe irina – gabriela

  364. atributul şi propoziţia subordonată atributivă. stroe irina – gabriela

  365. valorizarea cunoştinţelor despre autori şi textele literare în vederea dezvoltării personalităţii elevilor" - carte educativă  . maria frîntu

  366. dezvoltarea regională durabilă în context european: aspectul juridico-administrativ. pătru alina daniela

  367. cercetǎri privind potențialul eco-bio-geo economic a turismului rural şi balnear în județul arad. boițǎ marius.

  368. ghid  privind protecția invențiilor . izabela bratiloveanu

  369. essential of environmental health and food hygiene. ileana prejbeanu

  370. drept procesual penal.  partea generală – sinteză curs universitar. bogea marius ciprian

  371. drept penal. partea generală. curs universitar. bogea marius ciprian

  372. rolul asistentului social în procesul adopției. botezatu alexandrina angela

  373. pasărea  phöenix versuri . florin stama

  374. formarea deprinderilor de scriere corectă la clasele i a și a ii a. claudia nicolescu

  375. first steps in learning english. verona popa

  376. test your english. 1800 multiple choice questions. verona popa

  377. english verbs in use. verona popa

  378. "eficienţă - rentabilitate- performanţă, ecuaţie ce face posibilă eliminarea multor necunoscute în turismul românesc". enea constanţa

  379. după ochi ca murele…  roman. iulian popescu

  380. fiziologia plantelor horticole atacate de patogeni .nicolae ion       ,  nicolae mariana

  381. reprezentarea vizuală a sfinţilor mucenici militari gheorghe şi dimitrie în frizele bisericilor din judeţul olt. tehnica frescă. viorel chirea

  382. pedagogul de cuvinte. stănculescu virgil

  383. comportamentul geopolitic. corneliu sîrbu constantin florea, florin raduslav

  384. patrimoine pharmaceutique historique.le musée national d'histoire de la pharmacie section a – collection „maître de conférence d.ph. zisi st.fârşirotu”. faculté de pharmacie, bucarest . ana carată, adriana-elena tăerel, emilia stancu

  385. mecanică. bolcu dumitru

  386. relaxarea cantitativă şi impactul său asupra riscului de credit ȋn europa centrală şi de est. adrian cantemir călin

  387. personalităţi celebre de-a lungul timpului vol i -partea a i-a  - 120 personalităţi celebre din românia -partea a ii-a - 120 personalităţi celebre din afara româniei . mircea ursei- breznicescu, constantin brânzan

  388. tehnici de comunicare  pentru un management organizațional eficient.obacu lavinica

  389. managerul şcolar -factor de decizie la nivelul unității școlare .enaiche tinca

  390. necesitatea abordării manageriale a activităților educaționale. obacu lavinica

  391. managementul resurselor umane în sistemul de învățământ. enaiche tinca

  392. din cartea marelui poet: poporul doina mea pe codru-i scrisă folclor poetic. nicolae rogobete

  393. inegalități deduse prin intercalare lu exploatarea ordinii. onete florin iulian

  394. drănic. ilie luță

  395. metode de rezolvare a problemelor în geometria elementară. onete florin iulian

  396. cruciada  a iv-a (1202-1204)  şi consecinţele ei pentru istoria bizanţului. nicuşor duţă

  397. aspecte metodice privind dezvoltarea vitezei și îndemânării la grupele de 14-15 ani-cadeți-din cadrul cluburilor sportive școlare. marius drăgancea

  398. finanţarea activităţii agricole. provocări ale integrării în uniunea europeană. iulia martin petre

  399. resursele umane ale activităţilor de extracţie şi prelucrare a ţiţeiului. elena-mirela martin ciobanu

  400. elemente teoretice şi practice privind violenţa în familie. filip  carmen  simona

  401. a doua conferință națională a societății române pentru cercetare in medicină dentară . 23-24 septembrie 2016 . volum de rezumate. – electronic. coordonator popescu sanda mihaela

  402. interogația reflexivă. marius-florin mihăilă

  403. interogația investigativă. marius-florin mihăilă

  404. probleme de matematică pentru clasa a ix-a. manuela stroie , iulian stroie

  405. procurorii... altfel - povestiri - ilie luță

  406. managementul brandului. cătălin mihail barbu

  407. monografie faunistică organismele vertebrate din zona tinca (judeţul bihor, românia). aurelian leonardo ilie

  408. interacţiunea radiaţiilor cu substanţa vie. puiu elena

  409. seara poveștilor. ilie luță

  410. drept civil. partea generală îndreptar pentru seminarii constantin diaconu, gheorghe bică, olivia elena trifan, cristian firică

  411. surgical semiology. ionică daniel vîlcea, cecil sorin mirea, ion vasile

  412. microeconomie manual universitar. gheorghe pîrvu, ramona costina pîrvu,

  413. diagnostic pozitiv şi diferenţial în oftalmologie  ediţia ii-a. carmen mocanu            

  414. studia in honorem. lelia trocan

  415. îndrumar pentru lucrări practice de laborator. tutunea dragoș ,  gherghina george         

  416. economie europeană. gheorghe pîrvu, elena lolescu ramona pîrvu, anca tănasie

  417. français juridique. support de cours iie année, ier semestre . diana-domnica dănișor

  418. terminologie juridică franceză actuală. diana-domnica dănișor

  419. fiziologia digestiei - aplicații practice – ediţia a ii-a  revizuită . sfredel veronica, iancău maria badea daniela, iancu ionela mitran smaranda, romanescu florin, taisescu citto, bălșeanu adrian, dinescu venera, burada emilia, cătălin bogdan, corîci andreea

  420. fertilizarea cu zinc și implicații în nutriția plantelor. adriana elena grigore, mihail dumitru, traian mihai cioroianu, carmen eugenia sîrbu

  421. expertiza criminalistică în probațiunea judiciară. constantin drăghici, ionel necula, maria-georgeta stoian

  422. derivate şi subproduse în industria vinicolă tehnologie, valorificare şi metode de analiză. felicia stoica

  423. am fost la shakespeare acasă... petre gigea-gorun

  424. reabilitarea implant-protetică. curs pentru studenții de la tehnică dentară. alexandru andrei iliescu

  425. acces la ocupare - ghid practic adresat specialistilor din serviciile de suport pentru grupuri vulnerabile / access to employment - a practical guide for the specialists working with vulnerable groups. coordonator: teodor mircea alexiu johans sanvin tveit,  ingrid fylling janne iren paulsen breimo,  melinda dinca, theofild andrei lazar, andreea georgiana birneanu

  426. natura nu minte niciodată. petre gigea–gorun               

  427. ștefan manea. luptele de la robănești 10 noiembrie 1916. băluță dumitru

  428. teste de matematică pentru bacalaureat. stănculescu adrian

  429. aplicații ale ultrasunetelor în managementul deșeurilor-2017. doinița bălășoiu

  430. drept procesual penal . parte generală. curs pentru ifr/id. boboc ștefan

  431. balsam pentru inima mea: părculeţul “sfântul dumitru”. alina emilia felicia nicu

  432. english for special purposees information,technology,automation. stoian andreea mihaela

  433. probleme de matematică  pentru clasa a x-a. manuela stroie , iulian stroie

  434. patologia mucoasei genitale varia conferinţa asociaţiei dermatologilor din oltenia tehnică criminalistică. îndrumar teoretic și practic curs universitar cătălin alexandru toader

  435. furtul de identitate, amenințare din mediul informatic ediție republicată cătălin alexandru toader

  436. übungen  zur  grammatik schritt für schritt (a1-b1). cristea  camelia  ecaterina

  437. echivalente  germane  ale  locuţiunilor  verbale  româneşti  . cristea camelia ecaterina

  438. andreï makine.  “ le crime d’olga arbélina “  approche thématique . bãlteanu corina adelina

  439. le mythe littéraire canadien  -maria chapdelaine- bãlteanu corina adelina

  440. acces la ocupare - ghid practic adresat specialistilor din serviciile de suport pentru grupuri vulnerabile . coordonator: teodor mircea alexiu autori: johans sanvin tveit, ingrid fylling, janne iren paulsen breimo, melinda dinca,theofild andrei lazar, andreea georgiana birneanu

  441. übungen  zur  deutschen  grammatik grundstufe (a1-a2) .cristea  camelia  ecaterina

  442. übungen  zur  deutschen  grammatik mittelstufe (b1-b2) . cristea  camelia  ecaterina

  443. rolul creativităţii cadrului didactic             în dezvoltarea limbajului la copilul de vârstă şcolară mică. iordache mihaela – luminița

  444. reabilitarea implanto-protetica curs pentru studenţii de la tehnică dentară. alexandru andrei iliescu

  445. angoasă și penitență. iulian chivu

  446. drept și legislație economică -curs-  daniela-doina vintilă ,  gheorghe vintilă

  447. drept internaţional public. loredana pîrvu

  448. curbe de bielă în diferite plane şi locuri geometrice generate de mecanisme . iulian popescu

  449. numai dascăl să nu fii…  roman. iulian popescu

  450. sarcini  şi  exerciţii  activante pentru  elevi -schüleraktivierende aufgaben  und übungen-  cristea camelia ecaterina

  451. sfinţi, eroi şi martiri  coordonatori  cdor conf. univ. dr. habil. olimpiu manuel glodarenco, paul bocănete,  cristina constantin

  452. le français pour les policiers. ghiţescu melania – georgiana

  453. dictionar roman – francez / francez – roman de termeni folositi in domeniul penitenciarelor. ghițescu melania – georgiana

  454. cours pratique de français médical edition revue et augmentée - ve  edition -cătălin ilie

  455. tratamentul edentaţiei parţiale prin punţi dentare. veronica mercuţ,   monica mihaela crăiţoiu, luminiţa dăguci

  456. posibilităţi de finanţare exogenă a firmelor. liliana-mioara stanciu

  457. fundamente de inginerie mecanică. adina cătăneanu       , dan gheorghe băgnaru

  458. noțiuni generale de medicină legală -curs universitar- rață horia

  459. notiuni generale de medicina legala - curs universitar  rață horia

  460. problematica actuală medico – legală şi criminalistică a leziunilor şi tanatogenezei în morţile violente prin acţiunea armelor de foc şi exploziilor. rață horia

  461. aspecte medico-legale și criminalistice privind moartea prin accidente de trafic rutier. rață horia

  462. utilizarea amprentei genetice în identificarea medico – legală. rață horia

  463. comprendre  et  pratiquer le  français  médical et  pharmaceutique ii e édition. cătălin ilie, marius ciurea

  464. raluca ciurea, cristiana geormăneanu, dan gheonea, chirigiu larisa marina

  465. manipularea naivitate sau cinism? marius mihaila

  466. compendiu de medicină internă pentru asistente medicale și moașe. neagoe daniela

  467. aspecte teoretice pentru înţelegerea problematicii specifice leadershipului. lucian dragoş popescu

  468. aspecte teoretice pentru înţelegerea problematicii specifice managementului organizaţional. lucian dragoş popescu

  469. motivul lumii ca teatru  în literatura engleză, spaniolă și română. william shakespeare, calderon de la barca și mihai eminescu( andreea mihaela stoian

  470. viziunea asupra istoriei în opera lui mihai eminescu. florin grigore

  471. english for theology. an elementary guide of christian-orthodox concepts. florin grigore

  472. monografia comunei vagiulesti. jugănaru florina nina

  473. ereditatea extranucleară. mariana voica

  474. aplicaţii practice privind ereditatea extranuclearădin celulele eucarioate. mariana voica

  475. influența schimbărilor climatice asupra distribuției speciilor. mariana voica

  476. aplicaţii practice privind schimbările climatice asupra speciilor la nivel global. mariana voica

  477. rolul parteneriatului educațional în stimularea învățării elevilor de vârstă școlar mică. mioara pasere

  478. eroii unei generaţii. mesaje biblice din cartea daniel. bogdan emanuel răduţ

  479. evolutia proprietatilor solurilor din zona maracineni - arges pe care s-au facut lucrari pentru infiintarea plantatiilor pomicole. carabulea vera

  480. bioremedierea solurilor poluate cu petrol prin utilizarea unor produse ecologice biodegradabile. mariana marinescu, anca lacatusu, mihail dumitru

  481. atașamentul copiilor aflați în plasament la un asistent maternal profesionist. andreea bîrneanu

  482. politici publice. curs universitar. sandu adriana magdalena

  483. informatică de gestiune( baze) și internet. curs universitar. sorin marian dincă

  484. analize şi prognoze privind îmbătrânirea populaţiei şi efectele socio-economice ale acesteia .coordonatori:mariana bălan brînduşa – mihaela radu

  485. metodele speciale de supraveghere sau cercetare in reglementarea codului de procedura penala cristian-eduard stefan

  486. integritate si prevenirea coruptiei (curs universitar) cristian-eduard stefan

  487. optimizarea managementului cooperării interagency în scopul prevenirii şi combaterii evaziunii fiscale. petrică-mihail marcoci

  488. investigarea criminalităţii economico financiare. aplicaţii practice. petrică mihail marcoci

  489. analiză chimică cantitativă. aplicaţii practice. tatiana grecu

  490. simptomatologia crimei 34 articole de specialitate. alin leș

  491. economie monetară și bancară. roxana maria bădîrcea, manta alina georgiana

  492. sisteme robot pentru aplicații industriale-doinița bălășoiu

  493. impactul fiabilității sistemelor de etanșare din structura gis asupra mediului  doinița bălășoiu

  494. sfântul ierarh spiridon al trimitundei - ocrotitor al unei biserici din craiova. alexandru isvoranu

  495. altar de poezie. magdalena rădulescu

  496. biologie vegetală. cormobionta (curs pentru studenţii anului i farmacie). cornelia bejenaru , george dan mogoşanu, ludovic everard bejenaru , honorius popescu

  497. dreptul familiei. curs universitar. laura macarovschi

  498. drept internaţional privat. laura macarovschi, nicoleta diaconu

  499. dreptul familiei și acte de stare civilă caiet de seminar ciocoiu mariana

  500. drept administrativ (i) - curs universitar- cîrciumaru andreea

  501. analiza unor elemente  de reformă în învăţământul militar . cătălin bursuc    

  502. management organizaţional. lucian dragoş popescu

  503. le français de spécialité pour les ingénieurs  (tcm et ar). mirela valerica ivan

  504. manual antidrog (2017). cătălin ţone

  505. aspecte farmacologice in boala alzheimer(d)f olivian stovicek,

  506. instruirea asistată de calculator şi softurile educaţionale. valeriu ștefănescu

  507. english for economics. mirela costeleanu

  508. reglementari juridice privind protectia consumatorilor in romania si statele uniunii europene. enea constantin

  509. piața europeană a asigurarilor comerciale. anca cristea

  510. influența costurilor asupra managementului de program. mirela pușcașu

  511. manegementul resurselor (de apărare)  programelor și proiectelor. mirela pușcașu

  512. managementul programelor majore. toma pleşanu, mirela puşcaşu

  513. ghidul lucrarilor de laborator la disciplina mecanisme.vol 1. cretu simona

  514. chirurgie orala .autor :  adrian camen , co autori  : cristina munteanu, galina paskova, eduard ciuca , mircea gheorghita 

  515. farmacologie. curs pentru studenții anului iv .anca berbecaru iovan

  516. farmacologie experimentală. lucrări practice pentru studenții anului iv. anca berbecaru iovan, maria bogdan, cristiana iulia dumitrescu

  517. managementul şi asigurarea calităţii în şcoala specială - demers de coresponsabilizare . loredana adriana tudorache

  518. protecția juridică a datelor cu character personal. bogdan lăcraru

  519. introducere în intelligence. george antoniu pișleag

  520. fonetică și vocabular. eugenia ciugulin

  521. locul intelectualului în opera lui camil petrescu. eugenia ciugulin

  522. ioan slavici în școală. eugenia ciugulin

  523. verbele copulative în galr. eugenia ciugulin.

  524. aprovizionarea unitatilor economice - o provocare mangeriala. sanda gheorghe gabriel

  525. terorismul mileniului iii concluzii şi învăţăminte după comiterea atacurilor teroriste 9/11 septembrie- ediţie revizuită şi adăugită . anghel andreescu, cătălin enuţă

  526. proiectul tematic integrat - repere aplicative in invatamantul prescolar si primar. stoian aida cornelia

  527. structura conflictelor internaționale în secolul al xxi-lea. george antoniu pișleag

  528. dezvoltarea  unităţii  şcolare  din învăţământul  profesional  şi  tehnic prin  programe  europene. mădălina călinescu

  529. comunicarea în organizaţia şcolară. mădălina călinescu

  530. dezvoltarea instituţională  a colegiului  naţional  economic „gheorghe chiţu” craiova prin proiecte  europene    . mădălina călinescu

  531. comunicarea în practicile educaţionale. mădălina călinescu

  532. grupul de interese . deac adriana

  533. drept societar teste grilă . deac adriana

  534. terorismul între starea de fapt și starea de drept. luca gabriela

  535. econometrie. aplicaţii rezolvate. mihaela simionescu

  536. roma și „ceilalți” în opera lui caius sallustius crispus. riza anișoara

  537. dimensiunea națională și euopeană a operei lui dimitrie cantemir. riza anișoara

  538. ghid metodologic pentru predarea istoriei. riza anișoara

  539. creative imagination in social sciences. alexandra iorgulescu,   mihaela marcu, alexandru constantin strungă ,  davian vlad   

  540. măsurile preventive prevăzute în noul cod de procedură penală. marian alexandru

  541. drept administrativ (i) -curs universitar- cîrciumaru andreea