top of page

 

                                    Apariții editoriale  2023

 1. 978-606-11-8310-4    CAIET DE EXERCIȚII  Reglementări în domeniul imigrației    Adrian Băncilă

 2. 978-606-11-8311-1    Drept internațional public – note de curs Ediția a II-a revăzută și adăugită    Adrian Băncilă

 3. 978-606-11-8312-8    Reglementări în domeniul imigrației    Adrian Băncilă

 4. 978-606-11-8313-5    Acte comunitare și proceduri legislative ale Uniunii Europene - note de curs    Adrian Băncilă

 5. 978-606-11-8314-2    Reglementări în domeniul azilului și protecției internaționale în România    Adrian Băncilă

 6. 978-606-11-8315-9    Drept Social European    Vlad Barbu

 7. 978-606-11-8316-6    Între ficțiune și prozaic    Petre Stamatoiu

 8. 978-606-11-8317-3    Multipolaritate și decizie      Ioana Leucea, Mădălina Cuc

 9. 978-606-11-8318-0    CONSILIEREA DE PRIM NIVEL Lucrare de specialitate    Aurelia Mihăilescu

 10. 978-606-11-8319-7    PERSONALITATEA JURIDICĂ INTERNAȚIONALĂ A STATULUI ÎN EPOCA CONTEMPORANĂ    Voicescu Vlad Alexandru

 11. 978-606-11-8320-3    RĂZBOIUL PSIHOLOGIC,  COMPONENTĂ MODERNĂ A RĂZBOIULUI INFORMAȚIONAL    Adrian-Cristian DAVID

 12. 978-606-11-8321-0    Mixul de marketing în învățământul preuniversitar Lucrare ştiinţifică    Ciulpan Mirela Roxana

 13. 978-606-11-8322-7    Metode, procedee şi tehnici didactice utilizate în învăţământul istoric din clasele primare pentru motivarea elevilor în studiul istoriei naţionale Lucrare specialitate    Ciulpan Mirela Roxana

 14. 978-606-11-8323-4    Cercetări Avansate în Științe Juridice, Economice și Administrative  Ediția a II-a    Gavrilă, Laura /  Moise Adrian Cristian / Ghidrmic Bogdan

 15. 978-606-11-8324-1    GRIGORE  VIERU SAU PĂTIMIREA BASARABEANĂ    TUDOR NEDELCEA

 16. 978-606-11-8325-8    CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ Etica profesională în mediul de afaceri    Mihăilescu Aurelia

 17. 978-606-11-8326-5    DOCTRINE JURIDICE - curs universitar -    EMILIAN CIONGARU

 18. 978-606-11-8328-9    DREPT CONSTITUȚIONAL (I) (partea generală)    EMILIAN CIONGARU

 19. 978-606-11-8329-6    DREPT CONSTITUȚIONAL (II) (instituții politice)    EMILIAN CIONGARU

 20. 978-606-11-8330-2    ORGANIZAREA ȘI ETICA PROFESIILOR JURIDICE - curs universitar -    EMILIAN CIONGARU

 21. 978-606-11-8331-9    Etică morală și deontologie    Aurelia Mihăilescu

 22. 978-606-11-8332-6    Fenomene fundamentale ale mecanicii fluidelor în instalații hidraulice
  - îndrumar de laborator    Daniel Măriuța , Lucian Constantin, Paul-Virgil Roșu

 23. 978-606-11-8333-3    ANALIZA GUVERNĂRII - Note de curs - - Teste de autoevaluare -    LECTOR UNIV. DR. LUCIANA BEZERIȚĂ TOMESCU

 24. 978-606-11-8334-0    ASPECTE ALE PREDĂRII-ÎNVĂȚĂRII-EVALUĂRII OPERAȚIEI ARITMETICE DE SCĂDERE A NUMERELOR NATURALE    DRĂGOIANU I. CONSTANTINA-CRISTINA

 25. 978-606-11-8337-1    Drept administrativ suport de curs    EMILIAN CIONGARU

 26. 978-606-11-8339-5    Drept administrativ II suport de curs    EMILIAN CIONGARU

 27. 978-606-11-8340-1    Contributions to modeling and control of dynamic systems using formal methods and to computer vision tasks    Marius BREZOVAN

 28. 978-606-11-8341-8    Limbaje formale și aplicații în știința calculatoarelor    Marius Brezovan

 29. 978-606-11-8342-5    Elemente de programare vizuală utilizând Visual C++ și biblioteca MFC    Marius Brezovan, Eugen Ganea

 30. 978-606-11-8343-2    TEHNOLOGII DE CREȘTERE A ANIMALELOR    Colă Florica, Colă Mugurel

 31. 978-606-11-8344-9    INTRODUCTION TO ENGLISH GRAMMAR Lucrare de specialitate    Victoriţa-Elena Preda

 32. 978-606-11-8345-6    Dificultăți de analiză gramaticală    Silvia Pitiriciu

 33. 978-606-11-8346-3    Metodologia formării  noţiunilor de optică geometrică în gimnaziu
  Lucrare specialitate    Carmen -Florentina Armeanu

 34. 978-606-11-8347-0    Pile electrochimice acumulatori Lucrare specialitate    Carmen- Florentina Armeanu

 35. 978-606-11-8348-7    Teoria lui Frank pentru cristale lichide Lucrare științifică     Carmen- Florentina Armeanu

 36. 978-606-11-8349-4    Metode de rezolvare a problemelor de fizică Ghiod metodic    Carmen- Florentina Armeanu

 37. 978-606-11-8350-0    Probleme de fizică cu rezolvări pentru recapitulare generală la fizică
  Auxiliar curricular    Carmen- Florentina Armeanu

 38. 978-606-11-8351-7    Culegere de probleme de fizică pentru clasa a IX-a. Auxiliar curricular    Carmen- Florentina Armeanu

 39. 978-606-11-8352-4    Itemi care vizează nivelul de însușire a unor competențe legate de definirea mărimilor fizice și de enunțurile principiilor și legilor  Auxiliar curricular    Carmen- Florentina Armeanu

 40. 978-606-11-8353-1    Producerea energiei electrice prin metode clasice și metode neconvenționale
  Lucrare științifică    Carmen- Florentina Armeanu

 41. 978-606-11-8354-8    Logică juridică  ediția a II-a    Lect. Univ. Corina Scarlat

 42. 978-606-11-8355-5    ELEMENTE DE MANAGEMENT AL NEPROLIFERĂRII ARMELOR DE
  DISTRUGERE ÎN MASĂ    Dr. ec. Lucian IVAN

 43. 978-606-11-8357-9    Influența procesului de globalizare asupra societății românești    Andrada-Bianca Crăciun

 44. 978-606-11-8358-6    Combinații complexe cu liganzi monodentați și chelați
  Lucrare specialitate    Chiriță Mihaela-Viorica

 45. 978-606-11-8359-3    MODELAREA APLICATĂ  ÎN STUDIUL LEGĂTURILOR CHIMICE ÎN COMPUȘII ANORGANICI Lucrare de specialitate    Chiriță Mihaela-Viorica

 46. 978-606-11-8360-9    ISTORIA BAROULUI DOLJ 1948-2007    Sevastian Cercel , Șerban Pătrașcu ,
  Georgeta Ghionea

 47. 978-606-11-8362-3    Cu capul în nori – Poezii –    Paul CIŞMIGIU

 48. 978-606-11-8363-0    Lumini și Umbre    Carmen Cristina Oltean

 49. 978-606-11-8364-7    Scrisori către mine    Carmen Cristina Oltean

 50. 978-606-11-8365-4    Finanțe Internaționale    Bădîrcea Roxana Maria

 51. 978-606-11-8366-1    Finanțarea proiectelor din fonduri europene    Bădîrcea Roxana Maria

 52. 978-606-11-8367-8    SOCIOLOGIA POLITICII NOTE DE CURS    Eugenia Udangiu

 53. 978-606-11-8368-5    Elixirul frumuseții    Grety Stuparu

 54. 978-606-11-8369-2    SATIRE, IDENTITY AND STATE-OF-THE-NATION NOVELS IN JONATHAN COE’S FICTION    ȚACU Andreea Daniela

 55. 978-606-11-8370-8    Analiza și sinteza dispozitivelor numerice- Noțiuni teoretice și aplicative    Cristina Floriana Pană , Virginia Maria Rădulescu , Daniela Maria Pătrașcu

 56. 978-606-11-8371-5    Analiza de intelligence în social media Ediția a 2-a revizuită și adăugată    Emil Gîrdan

 57. 978-606-11-8372-2    The Syntax and  Semantics of English Verbs of Perception. Implications  for their Translation into Romanian and French    Manasia Mihaela Georgiana

 58. 978-606-11-8373-9    Strategiile de comunicare ale Clubului Sportiv Universitatea Craiova    Radu Ingrid Alexandra

 59. 978-606-11-8374-6    Valorificarea transferului în predarea fracțiilor în ciclul primar
  Lucrare științifică    Vasile Anișoara (Gorgoană)

 60. 978-606-11-8375-3    Proiectare didactică în învățământul primar Ghid metodologic    Dragomir Denisa Victoria

 61. 978-606-11-8376-0    Literația în învățământul primar Lucrare științifică    Dragomir Denisa Victoria

 62. 978-606-11-8377-7    Folosirea S.T.E.A.M. în învățământul primar Lucrare științifică    Dragomir Denisa Victoria

 63. 978-606-11-8378-4    Valențele educative ale dramatizării și jocului de rol în învățământul primar
  Lucrare de specialitate    Dragomir Denisa Victoria

 64. 978-606-11-8379-1    ATUNCI & ACUM    Marin I. Arcuș

 65. 978-606-11-8380-7    TERAPIA SONOLUMINICĂ CALEA EVOLUȚIEI PSIHOSPIRITUALE    IONEL MOHÎRŢĂ

 66. 978-606-11-8381-4    Șocul pandemiei de COVID-19 asupra studenților/ The shock of the COVID-19 pandemic on students, Ediție bilingvă    Adrian Otovescu

 67. 978-606-11-8382-1    Comunitatea românilor din Cernăuți-Ucraina.Origine etnică și discriminare politică / The community of Romanians from Chernivtsi-Ukraine. Ethnic origin and political discrimination
  Ediția a II-a,revăzută și adăugită    Adrian Otovescu, Vlad Ovidiu Cioacă

 68. 978-606-11-8383-8    Introducere în reziliența cibernetică a sistemelor TIC    Florin POPESCU

 69. 978-606-11-8384-5    Ariana    Farago Corina Rodica

 70. 978-606-11-8385-2    PSIHOLOGIE SOCIALĂ NOTE DE CURS    Ștefan Viorel Ghenea , Eugenia Udangiu

 71. 978-606-11-8386-9    Rezistența la secetă a unor hibrizi de porumb în diferite condiții tehnologice pe luvosolul din Oltenia    Dunăreanu Ioana-Claudia

 72. 978-606-11-8387-6    Uzanțe diplomatice și de protocol    Luiza Loredana NĂSTASE

 73. 978-606-11-8388-3    IDENTIFICAREA EXPLOZIILOR DE CARIERĂ IN PARTEA DE NORD-EST A ROMÂNIEI PE BAZA DATELOR SEISMOLOGICE    Iulia-Ştefania ARMEANU

 74. 978-606-11-8389-0    Teoria generală a dreptului. Curs universitar    Iulia BOGHIRNEA

 75. 978-606-11-8390-6    PRINTRE CĂRŢI ŞI OAMENI Vol. IX    Tudor Nedelcea

 76. 978-606-11-8391-3    Managementul investițiilor - abordări teoretice și practice    Barbu Corina Aurora 
  Ionașcu Alina Elena

 77. 978-606-11-8392-0    CONSTRUCŢII METALICE. Îndrumar de laborator    Cosmin Mihai Miriţoiu, Adriana Pădeanu

 78. 978-606-11-8393-7    DREPT PROCESUAL CIVIL Note de Curs universitar    RALUCA  LUCIA  PAUL

 79. 978-606-11-8394-4    Introducere în Ingineria Sistemelor Informatice Critice    Lucian-Florentin BĂRBULESCU

 80. 978-606-11-8395-1    Shakespearean Adaptations and Appropriations („Adaptări şi aproprieri shakespeariene”)    Elena Paliţă

 81. 978-606-11-8396-8    Elemente didactice moderne și interactive în predarea-învățarea-evaluarea geografiei la ciclul gimnazial Lucrare de specialitate    Gaiș Marcela 

 82. 978-606-11-8397-5    Subcarpații Moldovei - studiu fizico-geografic Lucrare de specialitate    Gaiș Marcela

 83. 978-606-11-8398-2    Administrație Publică Digitală    Sorin Burlacu

 84. 978-606-11-8399-9    Traficul de persoane cu impact major la adresa securitatii nationale.    GOLOP  VASILE CĂTĂLIN 

 85. 978-606-11-8401-9    CONSTRUCȚII ȘI REGLEMENTĂRI TEHNICE PRIVIND SECURITATEA 
  LA INCENDIU Volumul I    Dragoş - Iulian Pavel

 86. 978-606-11-8402-6    Genetica și agrigenomica    Bonciu Elena

 87. 978-606-11-8403-3    INTERDISCIPLINARITATEA ÎN DERMATOLOGIE – DE LA TEORIE LA PRACTICĂ    Stoica Loredana Elena

 88. 978-606-11-8405-7    Astronavigația De la gnomon și astrolab la sextantul Apollo Ediția a II-a, revizuită și adăugită    Comandor Vasile Chirila

 89. 978-606-11-8406-4    Ecoul Dintre Plaiuri Antologia Cenaclului Literar „Uniunea Artelor”    Rodica Nicoleta Ion , Vasile Tudorache, Cornelia Georgescu

 90. 978-606-11-8407-1    Elementary applied notions of mathematics for English language learners    Florin Grigore

 91. 978-606-11-8408-8    Basic legal and economic-administrative theory with applications in administrative law    Florin Grigore

 92. 978-606-11-8409-5    EROII DE PE CRUCEA CENOTAF    Col. (r) dr. Viorel Ostropel

 93. 978-606-11-8410-1    Elipsa Formule, comentarii    Octavian G. Mustafa

 94. 978-606-11-8411-8    EMBRIOLOGIA CORDULUI NOTE DE CURS PENTRU STUDENȚI    Corina Maria Vasile

 95. 978-606-11-8412-5    APLICABILITATEA DEEP LEARNING ÎN PRACTICA MEDICALĂ-ALGORITM DE INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ ÎN PATOLOGIA TIROIDIANĂ PEDIATRICĂ    Corina Maria Vasile

 96. 978-606-11-8413-2    ANATOMIA CORDULUI NOTE DE LABORATOR PENTRU STUDENȚI    Corina Maria Vasile

 97. 978-606-11-8414-9    Convergențe și divergențe în societatea modernă Convergent and divergent in modern society    Alexandru Ionaș

 98. 978-606-11-8416-3    NICA, Ionuț Cătălin    ELABORAREA ȘI IMPLEMENTAREA UNEI STRATEGII A MANAGEMENTULUI TALENTELOR ÎN ORGANIZAȚIILE PUBLICE

 99. 978-606-11-8442-2    Structura nuvelei și a romanului și instanțele comunicării narative în opera lui Ion Creangă, Ion Slavici și Ion Luca Caragiale Ghid metodic    Georgiana Eremia

 100. 978-606-11-8443-9    Modalități de citire și inițiere a elevilor în analiza textelor literar-artistice cu caracter epic    Georgiana Eremia

 101. 978-606-11-8444-6    Cartea evoluției    Eona  Mihaela Malic Habrony

 102. 978-606-11-8445-3    ÎNTÂLNIRI ȘI CONVORBIRI CU ÎNALTE PERSONALITĂȚI     Petre Gigea-Gorun

 103. 978-606-11-8446-0    DREPT INTERNAȚIONAL PUBLIC    Lungeanu Neculai

 104. 978-606-11-8447-7    Din poezia tinereții mele    Petre Gigea-Gorun

 105. 978-606-11-8448-4    Reprezentări media ale familiei în presa online din România    Dariana-Mihaela Brat (Mihai)

 106. 978-606-11-8449-1    Clepsidra literară    Carmen Pinte ,  Mitel Gîrleanu

 107. 978-606-11-8450-7    Studiu asupra aspectelor metodologice și psihopedagogice privind managementul clasei în condiții simultane. Studiu la nivel național realizat în colaborare cu Universitatea Constantin Brâncuși Tg. Jiu    Ramona Mariana Tîrlea

 108. 978-606-11-8451-4    RECEPTAREA CRITICĂ A OPEREI LUI IULIAN CHIVU    Gabriel Argeșeanu

 109. 978-606-11-8452-1  Educaţie, administraţie, justiţie / Alin-Gheorghe Gavrilescu, Laura Magdalena Trocan, Octavia Maria Cilibi

 110. 978-606-11-8453-8    Elemente realiste în romanul Ion  Lucrare științifică Editia. 2    Marinela Gabriela Militaru

 111. 978-606-11-8454-5    Aspecte metodico-didactice în predarea operei „Ion“ de Liviu Rebreanu
  Lucrare de specialitate
   Editia. 2    Marinela Gabriela Militaru

 112. 978-606-11-8455-2    Caleidoscopul lumilor    Luca Nicolae

 113. 978-606-11-8456-9    Mass media și exercițiul normativ    Georgiana Camelia Stănescu

 114. 978-606-11-8457-6    Programe audiovizuale în era digitală    Georgiana Camelia Stănescu

 115. 978-606-11-8458-3    COMUNA AFUMAȚI, DOLJ SATELE AMZULEȘTI - BOURENI - COVEI    Constantin Câşlaru

 116. 978-606-11-8459-0    Gheorghe G. Mironescu în viața social-politică a României    Florescu Răzvan Adrian

 117. 978-606-11-8460-6    Logică juridica  Note de curs pentru studenții ID/IDR Ediția a III-a    Scarlat Corina

 118. 978-606-11-8461-3    BOOK OF ABSTRACTS 7th Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry    Jiří Kučerík Pavel Šiler Andrei Rotaru

 119. 978-606-11-8462-0    Criminologie Curs universitar.    Carmina Tolbaru

 120. 978-606-11-8463-7    Elemente metodologice de investigare a unor infracțiuni care aduc atingere relațiilor privind conviețuirea socială    Carmina Tolbaru

 121. 978-606-11-8464-4    MATEMATICĂ ECONOMICĂ – BAZELE PROGRAMĂRII LINIARE    Mihaela Albici

 122. 978-606-11-8465-1    Condeierii plugari şi amintirile lor    Maria Mândroane


   

bottom of page