top of page

 

                                    Apariții editoriale  2022

 1. Chimie organică Volumul 1 Curs pentru studenţii anului al II-lea  EDIŢIA a III-a  - Gabriela Rău

 2. Organic Chemistry Volume 2 Course for the 2nd year students  2nd EDITION  - Gabriela Rău , Corina Brînduşa

 3. ORGANIC CHEMISTRY Practical Works for the 2nd year students
  2nd EDITION -  Gabriela Rău ,  Anca Mihaela Stoian

 4. Dinamica și controlul vehiculelor spațiale  - Romulus Lungu, Alin Buțu

 5. Reziliența strategică a Uniunii Europene, inclusiv în domeniile tehnologic și digital: scenarii de viitor și contribuții ale României - Ioan-Cosmin Mihai, Dan Cîmpean, Sabin Popescu, Alina Vasilescu

 6. SOCIETAEA ȘI STATUL ROMÂN ÎN PERIOADA STĂRII EXCEPȚIONALE
  Studii, Eseuri, Scrisori - Marius Andreescu

 7. Subiecte de admitere. Algebră și analiză matematică date la Facultatea de Pompieri în perioada 2004-2013 - Popescu, Garibald /  Sbora, Liviu. Damian, Cristian

 8. Influența aditivilor polimerici la curgerea apei prin conducte și accesorii destinate pentru stingerea incendiilor - Popescu, Garibald

 9. Prevenirea incendiilor. Cercetarea și stabilirea cauzelor de incendiu cu natură electrică - Popescu, Garibald /  Sbora, Liviu

 10. SISTEMELE JURIDIC, ECONOMIC ȘI ADMINISRATIV,COMPONENTE FUNDAMENTALE ALE UNEI SOCIETATI BAZATE PE RESPECTAREA 
  DREPTURILOR OMULUI - Costache Gheorghe

 11. VOINȚĂ Mecanismul mașinăriei umane - Alecsis-Dumitru Roșca

 12. Terminologia gastronomică românească – ipostaze trecute și actuale - Radu Golea Cristina

 13. VALORIFICAREA INFORMAȚIEI FINANCIAR – CONTABILE ÎN EVALUAREA PERFORMANȚELOR ORGANIZAȚIILOR - Preda Buzgurescu Olimpia Livia

 14. Istorii răzlețe versuri - Grigore Ileana 

 15. Bogăția intelectuală și bogăția materială Cum bogăția intelectuală mi-a generat bogăția materială Carte autobiografică  -Nicolae Grigorie Lăcriţa

 16. Mecanică-Probleme rezolvate - Bolcu Alexandru

 17. Viața, religia și impozitele   - Nicolae Grigorie Lăcriţa

 18. Contabilitate și raportare financiară pentru instituțiile Publice - Dima Florin Constantin

 19. Managementul  clasei Vol 3 SPAȚIU  ŞI TIMP   ȊN   CLASA  DE  ELEVI - Magdalena Dumitrana

 20. Cugetări foarte târzii - Circa Marius Iosif

 21. UN TABLOU PSIHOCOMPORTAMENTAL AL VÂRSTEI ADOLESCENȚEI - Sălceanu Claudia  , Floricel Mariana

 22. Erik și viața fără GLUTEN la 3 ani - Cătălina Tăgârță

 23. Limba franceză 100 teste grilă pentru admiterea la Academia de Poliție și la școlile postliceale de poliție și de jandarmi - Ana-Marina Tomescu

 24. COMPETENȚELE SOCIO-EMOȚIONALE  ÎN PERSPECTIVA EDUCAȚIEI MORALE. O ABORDARE APLICATIVĂ - CRINA POPA

 25. De la Breaza la Sibiu: proză - Bunescu Ion

 26. TESTE GRILĂ DE LIMBA ENGLEZĂ PENTRU ADMITEREA ÎN ȘCOLILE DE POLIȚIE - Mihăescu Gabriela-Mirela 

 27. Portrete de eroi și episoade din luptele duse de Regimentul 2 Dorobanți – Vâlcea pe frontul antihitlerist . Memorii de razboi  -  Mihăescu M. Ion

 28. IHTIOFAUNA LACULUI HĂNEŞTI - Cristina Daniela Popovici   

 29. EXERCICES DE GRAMMAIRE. Fiches de travail.  CLASA a-V-a -  Nicoleta-Aurora Ionașcu

 30.  COVID-19. FINALUL PANDEMIEI Crestomație alcătuită de Emilian M. Dobrescu 

 31. Studiu hidrologic asupra râului Jiu pe sectorul confluență Motru-confluență Amaradia - Ionuț-Adrian Drăguleasa

 32. AMELIORARE NISIPURI AGRICULTURĂ Lucrări practice de laborator - Dr. ing. DRĂGHICI IULIAN

 33. Adam Katzman, un scriitor francez insolit - Aurora Dumitrescu

 34. EXERCICES DE GRAMMAIRE. Fiches de travail.   Clasa a-VI-a - Nicoleta-Aurora Ionașcu

 35. RESSOURCES DIDACTIQUES - Nicoleta-Aurora Ionașcu

 36. Exercices de grammaire. Fiches de travail. Clasa a -VII-a. - Nicoleta-Aurora Ionașcu

 37. Exercices de grammaire. Fiches de travail. Clasa a -VIII-a.- Nicoleta-Aurora Ionașcu

 38. ECOGRAFIE GENERALĂ TEORETICĂ ŞI PRACTICĂ – NOŢIUNI DE BAZĂ
  Ediția a II-a, revizuită și adăugită - Adrian COSTACHE
  Cristina COSTACHE . Mihai DUMITRU

 39. Regimuri tranzitorii particulare la transformatoarele de putere - Nițu Maria Cristina

 40. THE GENERATIVE LEXICON AND THE FIELD-SPECIFIC VOCABULARY: MEDICAL AND ECONOMIC TERMINOLOGY - Ganea Ionela

 41. THE LANGUAGE- CULTURE CONNECTION IN TEACHING SPEAKING SKILLS - Butucea Loredana

 42. CONSIDÉRATIONS SUR L’IMPRESSIONNISME LITTÉRAIRE FRANÇAIS - Butucea Loredana

 43. Plans mémoriels du discours littéraire. Étude de l’œuvre d’Irène Némirovsky - Sava Adela

 44. Strategii de învățare în abordarea gestiunii și contabilității creditelor și împrumuturilor obținute - Barbu Mirela

 45. Lucrăm împreună la matematică  Fișe de lucru – clasa a III-a 
  Ediția a II-a
   
  -Spiridon Ionela Anișoara 

 46. Exerciții de limba și literatura română și franceză pentru învățământul primar  Ediția a II-a  -Spiridon Ionela Anișoara 

 47. Cauze ale succesului sau insuccesului școlar Ediția a II-a -Spiridon Ionela Anișoara  

 48. Predarea-învățarea noțiunilor de raport și proporție -Spiridon Ionela Anișoara 

 49. Orașe și cetăți romane la Dunăre în secolele II-III p. CHR. -Spiridon Ionela Anișoara 

 50. Contabilitatea și organizarea principalelor operațiuni din cadrul unei societăți comerciale - Barbu Mirela

 51. Criterii de stabilire a succesului în firma de exercițiu și firma reală - Barbu Mirela

 52. Rolul balanței contabile în furnizarea informației contabile - Barbu Mirela

 53. VALORIZAREA RELAȚIILOR INTERDISCIPLINARE ALE MATEMATICII, PRIN PROGRAME CURRICULARE OPȚIONALE - Bunăiașu Anca Gabriela

 54. BUSINESS MANAGEMENT IN DIGITAL ECONOMY - Simionescu Mihaela

 55. Pedologie Note de curs - Nijloveanu Daniel

 56. TEHNOLOGII AGRICOLE - Nijloveanu Daniel

 57. BUSINESS ENGLISH - Mirela Costeleanu

 58. PRINTRE CĂRŢI ŞI OAMENI  Vol. VIII - Tudor  Nedelcea

 59. POLICROMIA ÎN SCULPTURĂ Cercetare asupra practicilor sculpturale tradiționale și expresia lor contemporană - Nica Dan  Șerban

 60. ÎNVĂȚARE ȘI PREDARE ACTIVĂ – DE LA TEORIE LA PRACTICĂ - Inspectoratul Școlar Județean Dolj , Casa Corpului Didactic Dolj ,
  Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu”, Craiova

 61. Cugetări foarte târzii - Circa Iosif Marius

 62. LÂNGĂ TINE MEREU  VERSURI - MARIN BĂLTEANU

 63. DOBROGEA STUDIU GEOGRAFIC - Marin, Ion / Marin, Marian  /   Dumitrache , Lucian/ Boşneagu , Romeo  /   Ștefănescu , Diana/     Zaharia , Alexandra – Lucia    

 64. “Pas cu Pas”  Curs de dezvoltare a caracterului pentru copii - Asociația Youth In Action Romania

 65. Teoreme de medie din analiza matematică - Ion Necșuliu

 66. Teoremele fundamentale ale analizei matematice - Ion Necșuliu

 67. Teorema lui Rolle - - Ion Necșuliu

 68. Grupuri de matrice și grupuri de transformări - Ion Necșuliu

 69. Transformări geometrice - Gheorghe Necșuleu Ion Necșuliu

 70. Calculul unor limite de șiruri cu ajutorul integralelor definite din funcții iraționale - Ion Necșuliu

 71. Aplicații practice interdisciplinare ale haoticului - Ion Necșuliu

 72. Culegere de probleme de geometrie analitică - Ion Necșuliu

 73. Culegere de probleme de analiză matematică - Ion Necșuliu

 74. PRINCIPII DE REZOLVARE A PROBLEMELOR DE MATEMATICĂ -Bunăiașu Anca Gabriela

 75. FARMACOLOGIA TULBURĂRII DEPRESIVE ÎNTRE DIMNESIUNEA CLINICĂ ȘI NEUROBIOLOGICĂ MONOGRAFIE - ILEANA MARINESCU

 76. Şiruri recurente şi aplicaţiile lor în geometrie - Maria Dana Gurgui

 77. ARITMETICA ÎN GIMNAZIU - Maria Dana Gurgui

 78. PUNCTE IMPORTANTE ÎN TRIUNGHI - Maria Dana Gurgui

 79. Sinteze de matematică pentru clasa a VI Teorie și probleme - Maria Dana Gurgui

 80. Teste de matematică pentru  examenul de capacitate - Maria Dana Gurgui

 81. TESTE DE MATEMATICĂ PENTRU CLASA a V-a - Maria Dana Gurgui

 82. ABORDARE INTEGRATĂ A MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE DIN PERSPECTIVA CALITĂȚII SERVICIILOR ȘI A PERFORMANȚEI ORGANIZAȚIONALE - Camelia Maria Olari

 83. Dezvoltarea competențelor în domeniul administrării riscurilor la nivel organizațional și cibernetic - Ionuț RIZA

 84. SORTIMENTE DE SOIURI VITIS VINIFERA PENTRU DIFERITE AREALE ECOLOGICE DIN ROMÂNIA ȘI UTILIZAREA DATELOR ÎN PROCESUL DIDACTIC - Urziceanu Niculina Rodica

 85. FAIRY TALES AND THE SHIFT IN IDENTITY POETICS FROM MODERNISM TO POSTMODERNISM - Baciu Ana-Maria

 86. Algoritmi aritmetici utliziați în rezolvarea problemelor de matematică - Maria Dana Gurgui

 87. Metode tradiționale și metode moderne folosite în predarea matematicii - 
  Maria Dana Gurgui

 88. Relații româno-spaniole în perioada 1856-1900 - DRAGOMIR DENISA VICTORIA

 89. Provocări ale „crizei refugiaților” în Europa Occidentală (2015-2017).  Între Guvernanță multi-nivel și decuplare - DRAGOMIR DENISA VICTORIA

 90. Concepte istorice prin film. Predarea-învățarea conceptelor istorice la ciclul primar cu ajutorul  filmelor  - DRAGOMIR DENISA VICTORIA

 91. Documente privind relațiile româno-spaniole în a doua jumătate a secolului al XIX-lea - DRAGOMIR DENISA VICTORIA

 92. Cercetarea pedagogică aplicată la istorie -DRAGOMIR DENISA VICTORIA

 93. Teste de istorie pentru învățământul primar și gimnazial -DRAGOMIR DENISA VICTORIA

 94. Teste de Istorie pentru învățământul liceal -DRAGOMIR DENISA VICTORIA

 95. Activități specifice alternativei educaționale Step by Step în învățământul primar - DRAGOMIR DENISA VICTORIA

 96. Documente contabile Structură și mod de completare - Mirela Barbu

 97. ÎNTOCMIREA PLANULUI DE AFACERI ASPECTE TEORETICE ȘI PRACTICE GHID METODOLOGIC - Mirela Barbu

 98. EVALUARE PRIN 2000 DE TESTE GRILĂ PENTRU ACADEMIA DE POLIȚIE ȘI  ȘCOLILE DE SUBOFIȚERI - MĂDĂLINA-VIOLETA POPESCU

 99. SISTEMUL DREPTULUI - VIZITEU MĂDĂLINA

 100. METODE  DE  REZOLVARE  A PROBLEMELOR   DE ARITMETICĂ -FELICIA IONIȘOR , MARIA D. F. PREDA  ,MARIA  D.  PREDA

 101. DRUMURI ȘI CĂUTĂRI Cronici, studii, eseuri - Petru Ilie Birău

 102. Curs de neurologie pentru studenții facultății de medicină - Albu Valeria Carmen /  Pîrșcoveanu Denisa Floriana Vasilica / Târtea Elena-Anca / Ene Laurențiu / Tudorică Valerica

 103. REPERE ALE OPTIMIZĂRII MANAGEMENTULUI FORMĂRII INIŢIALE ÎN JANDARMERIA ROMÂNĂ -Vasiliu Ionel

 104. MODALITĂŢI  DE  INTEGRARE  A SURSELOR  DE  ISTORIE  LOCALĂ  ÎN  PROCESUL  INSTRUCTIV  - EDUCATIV - Căpuşă Mioara

 105. CONSTANTIN  DOBRESCU - ARGEŞ  - GÂNDIREA   ECONOMICĂ  ŞI  POLITICĂ - Căpuşă Mioara

 106. English for Healthcare - Iulia Cristina Frînculescu

 107. SOCIOLOGIA MARKETINGULUI - George Niculescu

 108. MOȘIILE FRĂSINETULUI DE CÂMP și VLĂDILEI. EVOLUȚIA PROPRIETĂȚII ASUPRA PĂMÂNTULUI - Marin Petran

 109. Fundamentele contabilității de gestiune și calculației costurilor - Cristina Otilia Constantin

 110. Noua sociologie economică - George Niculescu

 111. Astronavigația - De la gnomon şi astrolab la sextantul Apollo - Vasile Chirila

 112. ANIMALE MARI ȘI MICI SPUN POVEȘTI PENTRU PITICI - ELENA BONTA

 113. BAZELE STATISTICE ALE TEORIEI  FIABILITĂȚII - Alina BĂRBULESCU Cristian Ștefan DUMITRIU

 114. M-a binecuvântat Dumnezeu o viață - Iosefina Brătulescu Dănciulești

 115. Știinta materialelor. Suport de curs pentru invatamantul superior - Cristian Stefan DUMITRIU, Alina Barbulescu

 116. Problematica cercetării empirice în sociologia academică - Dumitru Otovescu (coord.)

 117. Societatea românească. Diagnoză și terapii sociologice - Vlad Ovidiu Cioacă

 118. ROLUL PROGRAMULUI KINETOTERAPEUTIC ÎN CONTROLUL ȘI RECUPERAREA COORDONĂRII LA COPIII TETRAPARETICI - Motoș Andrei Răzvan

 119. PROGRAME KINETOTERAPEUTICE PENTRU CORECTAREA AFECȚIUNILOR FIZICE LA COPII  - Motoș Andrei Răzvan

 120. STUDII SOCIALE. APLICAȚII - Simona Coșerea     Adrian Gorun    
  George Niculescu

 121. Drept Internațional Public.  Curs universitar pentru I.F.R./I.D. - Tudor Tănăsescu

 122. GHID METODIC PENTRU STUDIEREA RĂZBOIULUI DE INDEPENDENȚĂ CU EVIDENȚIEREA CONTRIBUȚIEI JUDEȚULUI GORJ - Purdescu Claudiu Mihail

 123. GHID METODIC PENTRU EVALUAREA RANDAMENTULUI ȘCOLAR LA ISTORIE - Purdescu Claudiu Mihail

 124. PRIMII PAȘI ÎN MATEMATICĂ - Cristina Ardeleanu

 125. DREPT PENAL PARTEA SPECIALĂ Curs universitar - Alina V. Popescu ,      Ion Stoica  

 126. Neo-Victorianism and the Nineteenth Century British Historical Fiction
  Neo-Victorianismul si proza istorica britanica a sec. al XIX-lea
   - Victor Olaru

 127. Primește-mi inima! - CRISTIAN STĂNCIULESCU-BÂRDA

 128. Provocările secolului XXI Challenges of the 21st century - Coordonator Alexandru Ionaş

 129. USING STORY-TELLING TO TEACH ENGLISH - Corina Mariana Mitrulescu

 130. REABILITARE ORALĂ Curs pentru studenții anului VI  Medicină Dentară
  Vol. II,  Ediţia a II-a - Sanda Mihaela Popescu

 131. GHID METODIC PENTRU UTILIZAREA AUTOCAD 2D ȊN   MODELAREA GRAFICĂ - Pîrvulescu Eduard - Nelu

 132. PROVOCĂRI MATEMATICE  AUXILIAR CURRICULAR PENTRU CLASELE a IV-a și a V-a - Pîrvulescu Eduard - Nelu

 133. ”STOMATOLOGIA IN TIMPUL PANDEMIEI COVID 19” - Popescu Sanda Mihaela

 134. MANAGEMENTUL  RELAŢIILOR INTERPERSONALE  ÎN  MEDIUL ŞCOLAR - Mirela Gorun

 135. Matematica o gândire logică și o învățare inteligentă - Mirela Gorun

 136. Motivația învățării la școlarul mic - Mirela Gorun

 137. Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic la lecția de matematică - Mirela Gorun

 138. POEME DE DUMINICĂ - Liviu Băițel

 139. Contabilitate de gestiune. Implicații manageriale ale contabilității - Bocean Vărzaru Anca Antoaneta

 140. Eu sunt numai un copilaș ! - Poezii și povești terapeutice - Daniela Ghigeanu

 141. ACTUALITĂȚI ȘI PERSPECTIVE ÎN TERAPIA DERMATOLOGICĂ CAZURI CLINICE, DE LA DIAGNOSTIC LA TRATAMENT - Asociaţia Dermatologilor din Oltenia

 142. ARHANGHELUL” DIN BIRDA. 10 ANI ÎN SLUJBA COMUNITĂȚII PAROHIALE REVISTA DE CULTURĂ ȘI RELIGIE RURALĂ - Preot dr. VALENTIN BUGARIU

 143. CONDUCEREA AUTOVEHICULELOR SUB INFLUENŢA DROGURILOR, ALCOOLULUI ŞI MEDICAMENTELOR  - FACTOR DE RISC LA ADRESA SIGURANŢEI RUTIERE - SLABU MARIAN

 144. Prevenirea și înlăturarea eșecului școlar - Anela Hantea

 145. Prevenirea şi combaterea falsificării de monedă şi a altor instrumente de plată - DRUMCEA GABRIEL

 146. ȘCOALA DE VARĂ VIItor STUDent - Roșca Adrian Sorin Racilă Laurențiu Daniel ,  Ionescu Adriana,  Tutunea Dragoș

 147. MULŢIMI, RELAŢII ŞI FUNCŢII ÎN MATEMATICA DE GIMNAZIU - Șerban Simona-Marinela 

 148. Spații de funcții și aplicații la studiul problemei Sturm-Liouville - Șerban Simona-Marinela

 149. Teaching Oliver Twist to middle class pupils - Enache Alina

 150. Grammar practice - Enache Alina

 151. ROMANTIC FEATURES IN ENGLISH LITERATURE ASPECTS OF TEACHING POETRY - Olivia Nicolae

 152. Comunicarea prin joc didactic - mijloc de socializare a elevilor din învățământul primar - Crina POPA

 153. OLIMPIADE ȘI CONCURSURI ȘCOLARE Clasa a VIII-a - MIRCEA POPESCU

 154. OLIMPIADE ȘI CONCURSURI ȘCOLARE Clasa a VII-a- MIRCEA POPESCU

 155. CEEC- PCMSI Book of abstracts 1st Central and European Conference on Physical Chemistry and Materials  Science 26-30 July 2022, Split, Croatia -  Matko ErcagAndrei Rotaru , Ladislav Vrsalovic

 156. CRITICAL THINKING AND THE TEACHING PROCESS - Olivia Nicolae

 157. Metode clasice şi metode euristice folosite în predarea limbii şi literaturii române - Creţu Claudiu

 158. Problematica ruralităţii în opera lui Liviu Rebreanu - Creţu Claudiu

 159. Logopedia. Prevenire şi corectare a tulburărilor de limbaj la şcolarii mici - Mariana Buia

 160. Studii sociologice. Impactul sărăciei și excluziunii sociale asupra dezvoltării sustenabile în țările emergente - Ramona Birău

 161. METODE ITERATIVE DE CALCUL NUMERIC - Antonie Cristian-Daniel

 162. METODE ITERATIVE DE CALCUL NUMERIC PENTRU SISTEME DE ECUAȚII - Antonie Cristian-Daniel

 163. ISTORIE CAIET DE LUCRU. APLICAȚII CLASA A VI-A - BALACI CLAUDIA-EUGENIA

 164. Rolul educației în dezvoltarea comportamentului și personalității elevului - Anela Hantea

 165. Elemente de Geografie  Auxiliar pentru clasa a VI-a - Dogaru Letiţia Nadia

 166. REPREZENTĂRI ALE SIMBOLULUI POMUL VIEȚII ÎN ARTA POPULARĂ 
  DIN OLTENIA - Lidia Petrescu Mărgelu

 167. Responsabilitate prin economie sociala - Bune practici ale întreprinderilor sociale - Victor Nicolaescu

 168. Bune practici pentru sprijinirea înființării și dezvoltării de întreprinderi sociale  - Victor Nicolaescu

 169. MANAGEMENTUL MOTIVĂRII ÎN COMPANIILE DE ASIGURĂRI DIN ROMÂNIA - Bogdan ȘTEFĂNESCU

 170. DEZVOLTAREA UMANĂ SUB CUPOLA ONU - Emilian M. Dobrescu
  Edith Mihaela Dobrescu

 171. TESTING WRITING SKILLS AT LOWER SECONDARY SCHOOL - Prof. Ionela-Maria Paşek

 172. Tehnici avansate de investigare a materialelor - Tărâță Daniela  Mirițoiu Cosmin

 173. Izvoarele dreptului- o nouă abordare. Privire specială asupra practicii judiciare și precedentului judiciar ca izvoare formale ale dreptului obiectiv - Iulia Boghirnea

 174. Sociologie juridică (curs universitar) - Iulia Boghirnea

 175. NE VORBESC STRĂMOȘII - Ulpiu Chirițescu

 176. Camil Petrescu de la roman la jurnal - Predi Amalia

 177. Probleme de estetică la Eugen Lovinescu - Predi Amalia

 178. Mobilitatea entităților economice în context contabil. Aspecte ale contabilității de grup și contabilității consolidate - Bocean Vărzaru Anca Antoaneta

 179. LA PAS PRIN REȘIȚA Suport de curs pentru ciclul primar - Cristina Ardeleanu

 180. MATEMATICA LA CLASA PREGĂTITOARE Ghid metodic - Cristina Ardeleanu

 181. Actualitatea sistemului de probațiune. Reflecții și perspective - Dobre Răducu

 182. INELE DE FRACŢII. CORPUL NUMERELOR RAŢIONALE ŞI  CORPUL FUNCŢIILOR ALGEBRICE  RAŢIONALE. - ALINA NICOLĂESCU

 183. Site de prezentare "MATEKIDS" - ALINA NICOLĂESCU

 184. Teoreme: Directă, Reciprocă, Contrară, Contrară reciprocei. Exemple din diverse capitole ale programei școlare - ALINA NICOLĂESCU

 185. Repere privind victimologia, victimizarea și victimele în/ din  România. -  Aura Preda

 186. Influența inteligenței generaționale asupra factorilor de risc ai calității vieții la persoanele vârstnice: singurătatea și abuzul - Căciulă Ioana

 187. Elemente de gramatică franceză - explicații și exerciții - Margareta Chetreanu

 188. Aventurile albinuței lucrătoare - Mariana Chirea

 189. Maşina de inducţie hexafazată - comandă vectorială - Maria Cristina Nițu

 190. Politica publică alternativă privind ajutorul umanitar în domeniul dezastrelor – Rolul Crucii Roșii Române - Victor Nicolaescu

 191. INDEZIRABIL - IULIAN CHIVU

 192. Viața sub un cer albastru - Grety Stuparu

 193. MODELAJ PRIN AMPRENTARE Ghid practic Grădiniță și clasele primare -Cristina Simion

 194.  ENGLISH FOR AGRICULTURE AND HORTICULTURE VOLUME I - MIRELA PARASCHIVU  ,  DENISA BĂRBUCEANU

 195. Lectura literară și specificul psiho-intelectual al copilului de ciclu primar. propuneri conținutistice și metodologice - Roxana Larisa Humă

 196. DEZVOLTAREA UMANĂ SUB CUPOLA ONU - Emilian M. Dobrescu
  Edith Mihaela Dobrescu

 197. Clasa mea pregătitoare, versuri Auxiliar curricular - Drăgoianu Constantina-Cristina

 198. CINE ÎNVAŢĂ ALFABETUL, VERSURI Auxiliar curricular - Drăgoianu Constantina-Cristina

 199. GRAMATICA LIMBII ALBANEZE - CRISTIAN BEȘLEAGĂ

 200. Profil de autor - Marin  I. Arcuș

 201. Versuri și imagini. Opinii.... Meditații.... Dedicații - Constantin Brânzan

 202. AUXILIAR CURRICULAR Clasa a VI-a  MATERIALE ȘI TEHNOLOGII - Ileana Pomoja

 203. MATERII PRIME ȘI MATERIALE METALICE SUPORT DE CURS CLASA A VII-A, PENTRU PROFESOR ȘI PENTRU ELEV- Ileana Pomoja

 204. PROIECTE EDUCAȚIONALE  ELABORARE ȘI MODELE - Gabriela Elena Gorun     Rodica David     Luiza Maria Dragomir      

 205.  ABORDĂRI STRATEGICE PRIVIND ACTIVITATEA DE TURISM ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII REGIONALE DURABILE - Flaviu Doru NEAGA

 206. Playing to EcoBuild for Learning to Protect Environment
  Implementation Guide of the EcoBuild Educational Platform
   - Dorina Goiceanu

 207. EcoBuild Together - Dorina Goiceanu, Ileana  Didu, Cristina Gherghinescu,  Marinela Dochia, Diana Cotescu,   Maria Cismaru 
  Genelia Petrescu, Schevach Laura

 208. Jocuri educaționale pentru protejarea mediului înconjurător -  Dorina Goiceanu, Ileana  Didu, Cristina Gherghinescu,  Marinela Dochia, Diana Cotescu,   Maria Cismaru, Genelia Petrescu, Schevach Laura

 209. TERORISMUL INTERNAȚIONAL REPERE ISTORICE, FORME DE MANIFESTARE ȘI CONSIDERAȚII JURIDICE (Ediția a II-a)    - MASTER - Tudor Tănăsescu

 210. INSTRUMENTE JURIDICE PRIVIND PREVENIREA ȘI REPRIMAREA TERORISMULUI (Ediția a II-a)  - MASTER - Tudor Tănăsescu

 211. REFACEREA CAPACITĂȚII DE PRODUCȚIE ȘI PROTECȚIE A AGROECOSISTEMELOR DIN ZONA SOLURILOR NISIPOASE PRIN PROMOVAREA ÎN CULTURĂ A UNOR SPECII DE PLANTE TOLERANTE LA STRESUL TERMOHIDRIC  FASOLIȚĂ, SORG, SECARĂ - Reta Drăghici, Georgeta CIURESCU, Gheorghe MATEI

 212. FONDURILE EUROPENE ȘI IMPACTUL LOR ASUPRA DEZVOLTĂRII RURALE ÎN ROMÂNIA - Lili Țenea

 213. TEHNICI MODERNE PENTRU DIAGNOSTICUL AFECȚIUNILOR DERMATOLOGICE ȘI SCORURILE ACTUALE PENTRU CUANTIFICAREA SEVERITĂȚII ACESTORA CAZURI CLINICE, DE LA DIAGNOSTIC LA TRATAMENT  - Asociaţia Dermatologilor din Oltenia

 214. Elemente de mecatronica auto. Noțiuni teoretice și practice - Tutunea Dragos

 215. COURS PRATIQUE DE FRANÇAIS MÉDICAL Ediția a VI-a - Cătălin Ilie

 216. ,,TINERE CONDEIE’’ - Troacă Ionuț-Daniel

 217. Camera cu pereți de oglinzi Convorbiri elective - Dumitru Velea

 218. Platforma GenTOPIA pentru promovarea egalității de gen în spațiul educațional MULTIMEDIA HANDBOOK HANDBOOK & GeGAME GUIDE - Dorina Goiceanu

 219. GENTOPIA THE PLATFORM FOR PROMOTING GENDER EQUALITY IN THE EDUCATIONAL SPACE MULTIMEDIA HANDBOOK 
  HANDBOOK & GeGAME GUIDE - Dorina Goiceanu

 220. Hoinar printre catrene - Ion Iancu

 221. Cercetări privind comportarea în sisteme ecologic și convențional a soiurilor „Columna“ și „Mamaia“ în podgoria Murfatlar în vederea extinderii în cultură și diversificării ofertei de vinuri de înaltă calitate - STROE TRAIAN CIPRIAN

 222. Grammaire française pour le lycee - Bandaloiu Liviu

 223. MONOGRAFIA ONOMASTICĂ A COMUNEI CĂLĂRAȘI – DOLJ - MARIAN BĂUTORU

 224. ELEMENTE DE FARMACIE CLINICĂ PRACTICĂ -Cornelia Daniela CĂLINA, Mihaela-Simona SUBȚIRELU

 225. MARKETING   -Curs- Gheorghe Pistol , Maria-Loredana Popescu

 226. Povești de suflet, cu iz tehnic, pentru oamenii gospodari - Traian Crișu

 227. Doar iubirea  -  doar El, Dumnezeu… - Ieromonah Augustin Mîzgoiu

 228. FITOPATOLOGIE FORESTIERA - Paraschivu Mirela , Paraschivu Aurelian Marius

 229. INFLUENŢA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ASUPRA VARIABILITĂŢII UNOR CARACTERE LA SPECII POMICOLE SPONTANE ÎN ECOSISTEME DIN ZONA DE SUD A OLTENIEI - Stoenescu Ana-Maria

 230. ÎNFIINȚAREA CULTURII DE LAVANDĂ DIN SEMINȚE  STUDIU DE CAZ  COMUNA GĂLBINAŞI, JUDEŢUL  BUZĂU - Stroe Traian Ciprian
  Panaitescu Liliana

 231. FRĂȚIA URSITOARELOR - Laurențiu Drăgușin

 232. Drept financiar si fiscal - Cristian Dumitrescu

 233. Dreptul contractelor administrative  - Cristian Dumitrescu

 234. CAIET DE LUCRARI PRACTICE. ODONTOTERAPIE RESTAURATOARE - Mihaela Tuculina, Ana Maria Rica, Adelina Bugala, Alexandru Dan Popescu, Adela Staicu

 235. Strategii de predare-învățare la matematică. - Alina Nicolăescu

 236. Ghid metodic pentru studierea inegalităților geometrice - Alina Nicolăescu

 237. Fișă de lucru la matematică pentru gimnaziu Auxiliar curricular - Alina Nicolăescu

 238. Teme alese de matematică pentru activități de performanță Ghid metodic - Alina Nicolăescu

 239. Ghid metodic pentru studierea sistemelor algebrice - Alina Nicolăescu

 240. Suport metodologic – mobilitate staff - Tutunaru Mariana. Rușeț Nicolae
  Ardeiu Iulica Daniela. Pășescu Ramona, Breazu Nadia, Rușeț Adela Lelia
  Pleșa Mădălina Adriana, Moldovanu Claudia

 241. Experiența ERASMUS + unică prin diversitate (ghid de bune practici) - Tutunaru Mariana

 242. TEST YOUR ENGLISH - Mirela Costeleanu

 243. PARTICULARITĂȚILE INTEROGATORIULUI ÎN CONTEXTUL   INVESTIGĂRII CRIMINALITĂȚII JUDICIARE - Toader Tiberiu Adrian

 244. Parentingul relațiilor de prietenie la copii - Marici Carmen, 
  Marici Marius

 245. Comunitatea românilor din Cernăuți-Ucraina. Coordonate istorice și reconstrucție identitară./ The community of Romanians from Chernivtsi-Ukraine. Historical coordinates and identity reconstruction,  Ediția a II-a, bilingvă română-engleză - Adrian OtovescuVlad Ovidiu Cioacă

 246. Influenta pandemiei de Covid-19 asupra vieții și activității tinerilor studenți.Cercetare sociologică/The influence of the Covid-19 pandemic on the life and activity of young students. Sociological research,bilingvă română-engleză - Adrian Otovescu

 247. GHID METODIC PENTRU EVALUAREA LA ISTORIE PENTRU CLASELE A IX și a X-A - Oprea Pandia

 248. GHID METODIC PENTRU EVALUAREA LA ISTORIE PENTRU CLASELE A XI și a XII-A - Oprea Pandia

 249. Naipaul’s (de)colonizing of the Empire: The Indian Travel Narratives of a Globe Trotter - Adina Maria Paicu

 250. CRONICI, NOTE, COMENTARII - Iulian Chivu

 251. Poezii hazlii pentru copii - Grety Stuparu

 252. ASPECTE TEORETICE ȘI PRACTICE PRIVIND PROCEDURA CIVILĂ
  Curs universitar
   - Ilincuța Andreea Mihaela , Tomescu Raluca Antoanetta

 253. Mecanică-teorie și aplicații - Bolcu Alexandru

 254. Abordări sociologice privind evoluția omului în contextul modernizării muncii sale - Chirurgu Gianina Mădălina

 255. Aspecte comune ale limbilor română și albaneză. O abordare sincronică - Cristian Beșleagă

 256. Formation of the chemistry research competence in the interdisciplinary university context - Eduard COROPCEANU, Sergiu CODREANU

 257. NOȚIUNI DE ANATOMIE RADIOLOGICĂ și teste de verificare - DANA-MARIA ALBULESCU

 258. ISTORIA DREPTULUI ROMÂNESC NOTE DE CURS.   Pentru studenți ID/IFR - Scarlat, Corina

 259. CONTENCIOS CONSTITUȚIONAL CURS UNIVERSITAR - Ana Daniela Bobaru

 260. Semiologie Neurologică Note de curs - Stanca Iulia Diana
  Criciotoiu Oana

 261. ANATOMIA FUNCȚIONALĂ A ANALIZATORILOR - Căpitănescu Bogdan, Osman Andrei, Cercelaru Liliana, Cristovici Florentina Ileana Maria, Mîndrilă Ion

 262. COMPONENTE TEHNICE ȘI TEHNOLOGICE ALE RĂZBOIULUI INFORMAȚIONAL - Gheorghe BOARU, Adrian-Cristian DAVID

 263. Volum omagial „O constelație de cinci stele“. In honorem prof. univ. dr. Adrian Gorun - Gheorghe Gorun , Niculescu George

 264. MAȘINI HIDRAULICE - Ionici Cristina Felicia

 265. Mecanica fluidelor . Proprietăţile fluidelor Lucrare de specialitate - Ionici Cristina Felicia

 266. Jurnal cu  zâmbete - Nicolae Emil Bogdan

 267. Introducere în studiul dreptului  - Viorel Miulescu

 268. Gestionarea crizelor de imagine.Comunicarea în situații de criză - Viorel Miulescu

 269. Relațiile publice.Strategii, tactici si proceduri . - Viorel Miulescu

 270. ELEMENTE DE ELECTRONICĂ  ANALOGICĂ - Marius-Cristian Niculescu

 271. DUPĂ 15 ANI - Dan-Mihai Rohozneanu

 272. VALORI CREȘTINE, CULTURALE ȘI JURIDICE STUDII, ESEURI, CUGETĂRI - Marius Andreescu

 273. ORDINEA JURIDICĂ ȘI JUSTIȚIA ÎN SPAȚIUL EUROPEAN - GAVRILESCU, Alin-Gheorghe / TROCAN, Laura Magdalena / CILIBIU, Octavia Maria /
  SIMIONESCU, Elena Giorgiana/ PEPTAN, Rodica / BOBARU, Ana Daniela / CORNESCU, Adrian / DAVIȚOIU, Raluca Nicolița

 274. Managementul securității cibernetice - Ioan-Cosmin MIHAI / Costel CIUCHI / Gabriel PETRICĂ

 275. CREATIVE POSITIONS IN THE SOCIAL SCIENCES - Georgiana Stănescu, Davian Vlad

 276. Managementul strategic al resurselor umane - Bocean Vărzaru Anca Antoaneta , Bocean Claudiu George

 277. Managementul proiectelor - Bocean Vărzaru Anca Antoaneta
  Bocean Claudiu George

 278. STUDII DE ETNOLOGIE – ȘI POVESTIRILE CONTINUĂ... - Boangiu Gabriela

 279. LOGISTICA  FIRMEI    Daniel Popescu

 280. APLICAȚII  ÎN  LOGISTICA  FIRMEI    Daniel Popescu

 281. Palpitații versuri    Bonescu Doina

 282. METODE TRADIȚIONALE VERSUS METODE MODERNE ÎN PREDAREA ȘI EVALUAREA DISCIPLINEI „ELEMENTE DE STATISTICĂ, FINANȚE ȘI ASIGURĂRI”    AURELIA MIHĂILESCU

 283. CHIRURGIE ORALA EDIȚIA A 2-A     AUTOR :  ADRIAN CAMEN 
  CO AUTORI  : CRISTINA MUNTEANU, GALINA PASKOVA, EDUARD CIUCA , MIRCEA GHEORGHITA
  COLABORATORI ADRIAN PĂTRU, ALEX IOAN SALAN, ANCUȚA RAMONA BOICEA

 284. Tehnologii neconvenționale , Ediția a II-a    Daniel Popescu

 285. Administrație consulară – note de curs –    Adrian Băncilă

   

bottom of page