Apariții editoriale  2021

 1. studii avansate în științe economice și juridice. miose adrian, laura gavrila

 2. receptarea textului scris și oral. manual de limba română pentru studenții străini - amelia motoi

 3. redactare și compoziție. limba română pentru studenții străini - amelia motoi

 4. probleme  de  mecanică - marian   p.   ciuperceanu

 5. probleme  de  termodinamică - marian   p.   ciuperceanu

 6. b-algebrefuzzy - constantina cristina drăgoianu

 7. culegere de itemi- gimnaziu - constantina cristina drăgoianu

 8. polinoame ortogonale. aplicații.- constantina cristina drăgoianu

 9. chimie organică. lucrări practice . ediția a ii-a -gabriela rău

 10. organic chemistry 2nd edition - gabriela rău   ,  anca mihaela stoian

 11. organic chemistry volume 1  - course for the second year students  2nd edition - gabriela rău , anca mihaela stoian

 12. chimie farmaceutică. lucrări practice  sinteze (pentru studenţii anilor iii şi iv) ediţia a iii-a - denisa constantina amzoiu  / sandra alice buteică / gabriela rău  / cornelia flori

 13. textele lui ion creangă în învățământul primar. modalități de predare-învățare - loredana-maria logăscu

 14. îndrumar practic de nefrologie pentru studenţi - robert dinu

 15. materiale   electrotehnice  lucrări de  laborator -ardeleanu mircea emilian

 16. riscul aritmic în bolile hepatice cronice - veronica gheorman

 17. securitatea cibernetică - provocări și perspective în educație -ioan-cosmin mihai, costel ciuchi și gabriel petrică

 18. studii fenologie la câteva specii de pomi fructiferi cultivate în zona drăgotești, județul gorj -necșulea cosmin marian

 19. interogarea bazelor de date in microsoft acces -necșulea cosmin marian

 20. aspecte metodice privind predarea operei lui i. l. caragiale. - grecu ramona nicoleta

 21. opera lui i. l. caragiale – o abordare curriculară - grecu ramona nicoleta

 22. militantele feminismului din oltenia (1848-1877) . ediția a ii-a - necșulea angelica

 23. mișcarea feminismului din oltenia (1878-1920). ediția a ii-a -necșulea angelica

 24. funcții haotice ed. a ii-a - ciobanu vivi mariana

 25. sinteze și teste de algebră pentru gimnaziu ed. a ii-a - ciobanu vivi mariana

 26. fișe de lucru la analiză pentru clasa a xi-a ed. a ii-a - ciobanu vivi mariana

 27. proiect de curs opțional pentru clasa a ix-a – inegalități celebre în matematica elementară ed. a ii-a -ciobanu vivi mariana

 28. subiecte rezolvate de matematică pentru bacalaureat ed. a ii-a -ciobanu vivi mariana

 29. elemente de criminologie - ediția a ii-a    - gheorghe costache 

 30. metode de dezvoltare a gândirii elevilor utilizate în învățământul primar -mistreanu maria-denisa

 31. l’ éducation interculturelle- un nouveau défi des enseignants -educația interculturală- o nouă provocare pentru profesor - deaconu adina

 32. studiul asupra eficacității jucatoarei de handbal specializată pe postul de extremă - scutelnicu marina-luiza

 33. aspecte lingvistice ale limbajului publicitar - vîrvoreanu camelia

 34. verbul “a face” în locuțiuni și expresii - vîrvoreanu camelia

 35. particularități ale limbii române vorbite în desenul animat - vîrvoreanu camelia

 36. expresii ale mentalităţii socioculturale româneşti - vîrvoreanu camelia

 37. fișe de lucru limba franceză ed. a ii-a - stăncioi mihaela

 38. memorator limba română ed. a ii-a aux did - stăncioi mihaela

 39. expresii uzuale limba franceză ed. a ii-a aux did - stăncioi mihaela

 40. jocuri didactice, cântece și poezii în limba franceză ed. a ii-a aux did - stăncioi mihaela

 41. la fidelité . en traduction juridique  ed. a ii-a lucr stiin - stăncioi mihaela

 42. discursul științific ed. a ii-a lucr spec - stăncioi mihaela

 43. tipologia personajelor lui ion luca caragiale ed. a ii-a lucr spec - stăncioi mihaela

 44. povestirile fantastice ale lui vasile voiculescu ed. a ii-a - stăncioi mihaela

 45. curriculum la decizia școlii la clasele primare  -lucrare științifică- croitoriu delia

 46. predarea geografiei  la clasa a iv a - croitoriu delia

 47. cartea bunicilor mei - lavinia mirica și alexandru jivan

 48. abordări teoretice şi practice privind arestul la domiciliu - petrescu adrian laurenţiu

 49. a contrastive approach to teaching intercultural competence - stîrcu ana-ramona

 50. teaching language variations for communicative effectiveness - cănuţ luiza - maria

 51. premise românești de filosofie liminară - iulian chivu

 52. teste de istorie pentru admiterea la academia de poliție - pandia adriana daniela , pandia oprea

 53. marș triumfal  - ion găvenea  şi fanfara  liceului cfr  craiova 1967 – 2007- costinel damian

 54. comoara piratului – roman - iulian popescu

 55. arta literară în teatrul lui i.l.caragiale  - nicoleta nadia ducu

 56. narațiunea istorică la mihail sadoveanu - nicoleta nadia ducu

 57. modalități de predare a operei lui caragiale la ciclurile gimnazial și liceal - nicoleta nadia ducu

 58. școala și comunitatea prin prisma politicilor educaționale - nicoleta nadia ducu

 59. participarea româniei la al doilea război mondial - alina vasile

 60. les îles volcaniques. études géologiques de darwin - oana bădiţa

 61. bazele contabilității - dima florin constantin

 62. body idioms tests - cănuţ luiza - maria stîrcu ana - ramona

 63. cum am devenit cantemirist - ion bunescu

 64. lucrări practice  pedologie ii - popescu cristian

 65. îmbrățișari prin cuvinte vol. I - gheorghe luță

 66. îmbrățișari prin cuvinte vol. Ii - gheorghe luță

 67. premise românești de filosofie liminară - iulian chivu

 68. teste de istorie pentru admiterea la academia de poliție - pandia adriana daniela , pandia oprea

 69. marș triumfal  - ion găvenea  şi fanfara  liceului cfr  craiova 1967 – 2007- costinel damian

 70. comoara piratului – roman - iulian popescu

 71. arta literară în teatrul lui i.l.caragiale  - nicoleta nadia ducu

 72. narațiunea istorică la mihail sadoveanu - nicoleta nadia ducu

 73. modalități de predare a operei lui caragiale la ciclurile gimnazial și liceal - nicoleta nadia ducu

 74. școala și comunitatea prin prisma politicilor educaționale - nicoleta nadia ducu

 75. participarea româniei la al doilea război mondial - alina vasile

 76. les îles volcaniques. études géologiques de darwin - oana bădiţa

 77. bazele contabilității - dima florin constantin

 78. body idioms tests - cănuţ luiza - maria stîrcu ana - ramona

 79. cum am devenit cantemirist - ion bunescu

 80. lucrări practice  pedologie ii - popescu cristian

 81. îmbrățișari prin cuvinte vol. I - gheorghe luță

 82. îmbrățișari prin cuvinte vol. Ii - gheorghe luță

 83. dreptul proprietăţii intelectuale  note de curs şi aplicaţii pentru ifr - daniela isabela scarlat

 84. jurnalul unei femei grele - irina alexandrescu

 85. drept administrativ. contencios administrativ - adina georgeta ponea

 86. management comparat - loredana hobeanu văcărescu

 87. fundamentele contabilității instituțiilor publice - constantin cristina / marian popescu

 88. portul popular bulgar din cioplea si popești-leordeni - gabriela mitu bulăreanu

 89. studiu privind influenţa activităţilor energetice din zona rovinari asupra calităţii aerului - grecu oana- mădălina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 90. elemente de monitoring al calităţii apelor - grecu oana-mădălina                                                                                                                                                                                                                                                                        

 91. improve your vocabulary - mirela costeleanu

 92. îmbunătăţirea deciziei manageriale la nivelul societăţilor deschise prin modelarea predictivă în timp real - mădălina cuc

 93. dreptul asigurărilor note de curs şi aplicații practice - daniela isabela scarlat

 94. vindecarea trupului începe din lăuntrul tău - cristina nae

 95. mihai viteazul - piesă de teatru în două acte - ilie luță

 96.  o altă dimensiune a legii insolvenţei - falimentul persoanei fizice în contextul modernizării legislaţiei naţionale - draghici cristian

 97. prizonier în u.r.s.s. – roman - piscati sorin

 98. mecanisme de prevenire şi combatere a corupţiei în domeniul afacerilor interne - sofia stoian

 99. l'île sainte-hélène - oana bădiţa

 100. amalgam plus - petre stamatoiu

 101. jocuri de mișcare în lecția de educație fizică în ciclul primar  - blendea dănuț

 102. jocuri de mișcare în lecția de educație fizică în ciclul gimnazial - blendea dănuț

 103. drepturile omului și nediscriminarea - valeria pîrlici

 104. competențele de comunicare ale elevilor din ciclul primar și rezultatele școlare ale acestora - vieru cristina

 105. aspecte ale utilizării metodelor activ-participative în procesul de predare – învățare - evaluare a noțiunilor matematice - săceanu otilia elena

 106. evaluarea randamentului școlar la matematică în învațământul primar - săceanu otilia elena

 107. utilizarea calculatorului în predarea matematicii la învățământul primar - săceanu otilia elena

 108. muguri de lumină poezii - bonescu doina

 109. filosofie oltenească - proză umoristică - any drăgoianu

 110. varietas delectat - marin i. arcuș

 111. mărturii necenzurate - petre gigea-gorun

 112. din intuneric au început să crească flori - stancu alexandra

 113. etică și integritate  (curs pentru uzul studenților) - marius-florin mihăilă

 114. dreptul securităţii sociale - tită cezar

 115. fizica particulelor elementare la nivelul liceal - matei jenică florin

 116. recepția vizuală a radiațiilor . ediția a ii-a - matei jenică florin

 117. predarea diferențiată a fizicii în invățământul preuniversitar. ed a ii-a - matei jenică florin

 118. metode de rezolvare a ecuației fokker-planck - matei jenică florin

 119. evaluarea progresului școlar cu ajutorul testelor . ediția a doua - matei jenică florin

 120. metode moderne de predare a fizicii ghid metodologic - matei jenică florin

 121. metoda experimentului la fizică - matei jenică florin

 122. probleme de fizică pentru gimnaziu - matei jenică florin

 123. responsabilitatea și răspunderea juridică – fundamente ale ordinii sociale - stănculescu irina – loredana

 124. particularități ale predării educației muzicale la clasele i-iv - ghiță anca denisa

 125. metodologia formării deprinderilor de citit-scris muzical - ghiță anca denisa

 126. teste de evaluare inițială pentru clasele iii-iv la matematică - ghiță anca denisa

 127. teste de evaluare inițială pentru clasele iii-iv la limba și literatura română - ghiță anca denisa

 128. teste grilă matematică pentru clasele  i-iv - ghiță anca denisa

 129. modernism in virginia woolf’s fiction - boarță mihaela tatiana

 130. approaches to teaching virginia woolf’s „to the lighthouse”  to high-school students - boarță mihaela tatiana

 131. ghid metodic pentru realizarea experimentelor de laborator la chimie pentru clasele ix-xii - frîntu vasilica daniela

 132. ghid metodic pentru realizarea în condiții specifice a experimentelor de laborator la chimie pentru gimnaziu - frîntu vasilica daniela

 133. modele de  rezolvare a problemelor de chimie anorganică - frîntu vasilica daniela

 134. modele de  rezolvare a problemelor de chimie organică - frîntu vasilica daniela

 135. teste de evaluare inițială a cunoștințelor de chimie pentru gimnaziu - frîntu vasilica daniela

 136. teste de evaluare inițială a cunoștințelor de chimie pentru liceu - frîntu vasilica daniela

 137. tehnici moderne de control - liliana luca

 138. cazinoul… cu bucluc  roman poliţist - iulian popescu

 139. voltaire et “l’appel lucide a l’action” - rădulescu leliana-mihaela

 140. cum să înțelegem autocontrolul copiilor ? bianca roxana lipciuc, marius marici

 141. aspecte fiscale şi contabile specifice jocurilor de noroc - cătuţoiu oana letiţia

 142. paradoxism vegetal - andrușa r. vătuiu  / florentin smarandache

 143. carbo- şi heterocicluri heptaatomice  parte componentă a unor compuşi biologic activi - frîntu vasilica daniela

 144. compendiu de perspective contemporane asupra problematicii familiei - andreea mihaela nita

 145. lirica românească. sinteze ed a ii-a - trifan olivia-elena

 146. reprezentări ale citadinismului în proza lui marin preda ed a ii-a - trifan olivia-elena

 147. șipotu și spahii-două sate de poveste ed a ii-a - trifan olivia-elena

 148. the integrated approach to teaching grammar with (upper) intermediate students (abordarea integrativă în predarea gramaticii la elevii de nivel mediu) - cornescu corina lavinia

 149. elemente de etică și deontologie în consilierea psihologică - zavate, vasile

 150. inserția absolvenților de învățământ superior pe piața muncii - naroș maria-simona

 151. printre cărţi şi oameni   /   vol. Vii - colecţia opera omnia. publicistică şi eseu contemporan - tudor  nedelcea

 152. a guide to formal and informal letter writing in english - corina vasile

 153. implications of the category of aspect in using english - corina vasile

 154. the chronotope in william faulkner’s „ light in august” - corina vasile

 155. a guide to writing narratives - corina vasile

 156. formarea competențelor manageriale ale profesorului - zavate, vasile

 157. cine ești dumneata, moșule? - voicu lăzăruț

 158. balada lui antim ivireanu - dan adrian

 159. dezvoltarea calităților motrice în ciclul primar și gimnazial . ghid metodic - blendea dănuț

 160. creativitatea lexicală în jurnalismul literar “ românia literară “ - cosmina chircuși

 161. locuțiunile verbale ale verbului “ a da “ - cosmina chircuși

 162. altfel despre reportaj și portret - ștefana ciortea-neamțiu

 163. bune practici antreprenoriale studențești - autor: ciurea maria / recenzori isac claudia, niță dorina

 164. technical english for the automobile industry - mirela costeleanu

 165. culorile copilăriei - janina elena biber

 166. writing formal letters in english - vasile corina

 167. writing narratives - vasile corina

 168. informal letter writing in english - vasile corina

 169. perfect tenses – theory and practice - vasile corina

 170. noile şi vechile provocări ale societății moderne / the new and old challenges of modern society - coordonator alexandru ionaş

 171. laboratory manual of human physiology - andrei cârstea

 172. chimia și alte științe - angela-felicia  grigorescu

 173. elemente de grafică 3d - studiu de caz: jocurile pe calculator în unity - popa radu teodoru

 174. minunile eutherpei - marin i. arcuș

 175. matematică. manual pentru clasa a viii-a. geometrie - luminița preoteasa

 176. consiliere și dezvoltare personală în gimnaziu - luminița preoteasa

 177. curs - management și decizie în procesele de intelligence din ecosistemele big data - cuc mădălina

 178. impactul big data asupra deciziei de intelligence la nivelul conflictelor internaționale – îndreptar pentru studenți - cuc mădălina

 179. aspecte funcțional-tehnice ale conflictului din afganistan – îndreptar pentru studenți -cuc mădălina

 180. studiu privind introducerea sistemelor virtuale educaționale centrate pe student in managementul procesului educațional universitar - cuc mădălina

 181. mecanica zidăriilor - vintilă daniela doina / ionescu adriana

 182. mașini și utilaje folosite în construcții - vintilă daniela doina / băgnaru, dan gheorghe

 183. strategii  didactice  de  predare -învăţare –evaluare în studiul chimiei - angela-felicia  grigorescu