top of page

 

                                    Apariții editoriale  2021

 1. studii avansate în științe economice și juridice. miose adrian, laura gavrila

 2. receptarea textului scris și oral. manual de limba română pentru studenții străini - amelia motoi

 3. redactare și compoziție. limba română pentru studenții străini - amelia motoi

 4. probleme  de  mecanică - marian   p.   ciuperceanu

 5. probleme  de  termodinamică - marian   p.   ciuperceanu

 6. b-algebrefuzzy - constantina cristina drăgoianu

 7. culegere de itemi- gimnaziu - constantina cristina drăgoianu

 8. polinoame ortogonale. aplicații.- constantina cristina drăgoianu

 9. chimie organică. lucrări practice . ediția a ii-a -gabriela rău

 10. organic chemistry 2nd edition - gabriela rău   ,  anca mihaela stoian

 11. organic chemistry volume 1  - course for the second year students  2nd edition - gabriela rău , anca mihaela stoian

 12. chimie farmaceutică. lucrări practice  sinteze (pentru studenţii anilor iii şi iv) ediţia a iii-a - denisa constantina amzoiu  / sandra alice buteică / gabriela rău  / cornelia flori

 13. textele lui ion creangă în învățământul primar. modalități de predare-învățare - loredana-maria logăscu

 14. îndrumar practic de nefrologie pentru studenţi - robert dinu

 15. materiale   electrotehnice  lucrări de  laborator -ardeleanu mircea emilian

 16. riscul aritmic în bolile hepatice cronice - veronica gheorman

 17. securitatea cibernetică - provocări și perspective în educație -ioan-cosmin mihai, costel ciuchi și gabriel petrică

 18. studii fenologie la câteva specii de pomi fructiferi cultivate în zona drăgotești, județul gorj -necșulea cosmin marian

 19. interogarea bazelor de date in microsoft acces -necșulea cosmin marian

 20. aspecte metodice privind predarea operei lui i. l. caragiale. - grecu ramona nicoleta

 21. opera lui i. l. caragiale – o abordare curriculară - grecu ramona nicoleta

 22. militantele feminismului din oltenia (1848-1877) . ediția a ii-a - necșulea angelica

 23. mișcarea feminismului din oltenia (1878-1920). ediția a ii-a -necșulea angelica

 24. funcții haotice ed. a ii-a - ciobanu vivi mariana

 25. sinteze și teste de algebră pentru gimnaziu ed. a ii-a - ciobanu vivi mariana

 26. fișe de lucru la analiză pentru clasa a xi-a ed. a ii-a - ciobanu vivi mariana

 27. proiect de curs opțional pentru clasa a ix-a – inegalități celebre în matematica elementară ed. a ii-a -ciobanu vivi mariana

 28. subiecte rezolvate de matematică pentru bacalaureat ed. a ii-a -ciobanu vivi mariana

 29. elemente de criminologie - ediția a ii-a    - gheorghe costache 

 30. metode de dezvoltare a gândirii elevilor utilizate în învățământul primar -mistreanu maria-denisa

 31. l’ éducation interculturelle- un nouveau défi des enseignants -educația interculturală- o nouă provocare pentru profesor - deaconu adina

 32. studiul asupra eficacității jucatoarei de handbal specializată pe postul de extremă - scutelnicu marina-luiza

 33. aspecte lingvistice ale limbajului publicitar - vîrvoreanu camelia

 34. verbul “a face” în locuțiuni și expresii - vîrvoreanu camelia

 35. particularități ale limbii române vorbite în desenul animat - vîrvoreanu camelia

 36. expresii ale mentalităţii socioculturale româneşti - vîrvoreanu camelia

 37. fișe de lucru limba franceză ed. a ii-a - stăncioi mihaela

 38. memorator limba română ed. a ii-a aux did - stăncioi mihaela

 39. expresii uzuale limba franceză ed. a ii-a aux did - stăncioi mihaela

 40. jocuri didactice, cântece și poezii în limba franceză ed. a ii-a aux did - stăncioi mihaela

 41. la fidelité . en traduction juridique  ed. a ii-a lucr stiin - stăncioi mihaela

 42. discursul științific ed. a ii-a lucr spec - stăncioi mihaela

 43. tipologia personajelor lui ion luca caragiale ed. a ii-a lucr spec - stăncioi mihaela

 44. povestirile fantastice ale lui vasile voiculescu ed. a ii-a - stăncioi mihaela

 45. curriculum la decizia școlii la clasele primare  -lucrare științifică- croitoriu delia

 46. predarea geografiei  la clasa a iv a - croitoriu delia

 47. cartea bunicilor mei - lavinia mirica și alexandru jivan

 48. abordări teoretice şi practice privind arestul la domiciliu - petrescu adrian laurenţiu

 49. a contrastive approach to teaching intercultural competence - stîrcu ana-ramona

 50. teaching language variations for communicative effectiveness - cănuţ luiza - maria

 51. premise românești de filosofie liminară - iulian chivu

 52. teste de istorie pentru admiterea la academia de poliție - pandia adriana daniela , pandia oprea

 53. marș triumfal  - ion găvenea  şi fanfara  liceului cfr  craiova 1967 – 2007- costinel damian

 54. comoara piratului – roman - iulian popescu

 55. arta literară în teatrul lui i.l.caragiale  - nicoleta nadia ducu

 56. narațiunea istorică la mihail sadoveanu - nicoleta nadia ducu

 57. modalități de predare a operei lui caragiale la ciclurile gimnazial și liceal - nicoleta nadia ducu

 58. școala și comunitatea prin prisma politicilor educaționale - nicoleta nadia ducu

 59. participarea româniei la al doilea război mondial - alina vasile

 60. les îles volcaniques. études géologiques de darwin - oana bădiţa

 61. bazele contabilității - dima florin constantin

 62. body idioms tests - cănuţ luiza - maria stîrcu ana - ramona

 63. cum am devenit cantemirist - ion bunescu

 64. lucrări practice  pedologie ii - popescu cristian

 65. îmbrățișari prin cuvinte vol. I - gheorghe luță

 66. îmbrățișari prin cuvinte vol. Ii - gheorghe luță

 67. premise românești de filosofie liminară - iulian chivu

 68. teste de istorie pentru admiterea la academia de poliție - pandia adriana daniela , pandia oprea

 69. marș triumfal  - ion găvenea  şi fanfara  liceului cfr  craiova 1967 – 2007- costinel damian

 70. comoara piratului – roman - iulian popescu

 71. arta literară în teatrul lui i.l.caragiale  - nicoleta nadia ducu

 72. narațiunea istorică la mihail sadoveanu - nicoleta nadia ducu

 73. modalități de predare a operei lui caragiale la ciclurile gimnazial și liceal - nicoleta nadia ducu

 74. școala și comunitatea prin prisma politicilor educaționale - nicoleta nadia ducu

 75. participarea româniei la al doilea război mondial - alina vasile

 76. les îles volcaniques. études géologiques de darwin - oana bădiţa

 77. bazele contabilității - dima florin constantin

 78. body idioms tests - cănuţ luiza - maria stîrcu ana - ramona

 79. cum am devenit cantemirist - ion bunescu

 80. lucrări practice  pedologie ii - popescu cristian

 81. îmbrățișari prin cuvinte vol. I - gheorghe luță

 82. îmbrățișari prin cuvinte vol. Ii - gheorghe luță

 83. dreptul proprietăţii intelectuale  note de curs şi aplicaţii pentru ifr - daniela isabela scarlat

 84. jurnalul unei femei grele - irina alexandrescu

 85. drept administrativ. contencios administrativ - adina georgeta ponea

 86. management comparat - loredana hobeanu văcărescu

 87. fundamentele contabilității instituțiilor publice - constantin cristina / marian popescu

 88. portul popular bulgar din cioplea si popești-leordeni - gabriela mitu bulăreanu

 89. studiu privind influenţa activităţilor energetice din zona rovinari asupra calităţii aerului - grecu oana- mădălina                                     

 90.  elemente de monitoring al calităţii apelor - grecu oana-mădălina   

 91. improve your vocabulary - mirela costeleanu

 92. îmbunătăţirea deciziei manageriale la nivelul societăţilor deschise prin modelarea predictivă în timp real - mădălina cuc

 93. dreptul asigurărilor note de curs şi aplicații practice - daniela isabela scarlat

 94. vindecarea trupului începe din lăuntrul tău - cristina nae

 95. mihai viteazul - piesă de teatru în două acte - ilie luță

 96.  o altă dimensiune a legii insolvenţei - falimentul persoanei fizice în contextul modernizării legislaţiei naţionale - draghici cristian

 97. prizonier în u.r.s.s. – roman - piscati sorin

 98. mecanisme de prevenire şi combatere a corupţiei în domeniul afacerilor interne - sofia stoian

 99. l'île sainte-hélène - oana bădiţa

 100. amalgam plus - petre stamatoiu

 101. jocuri de mișcare în lecția de educație fizică în ciclul primar  - blendea dănuț

 102. jocuri de mișcare în lecția de educație fizică în ciclul gimnazial - blendea dănuț

 103. drepturile omului și nediscriminarea - valeria pîrlici

 104. competențele de comunicare ale elevilor din ciclul primar și rezultatele școlare ale acestora - vieru cristina

 105. aspecte ale utilizării metodelor activ-participative în procesul de predare – învățare - evaluare a noțiunilor matematice - săceanu otilia elena

 106. evaluarea randamentului școlar la matematică în învațământul primar - săceanu otilia elena

 107. utilizarea calculatorului în predarea matematicii la învățământul primar - săceanu otilia elena

 108. muguri de lumină poezii - bonescu doina

 109. filosofie oltenească - proză umoristică - any drăgoianu

 110. varietas delectat - marin i. arcuș

 111. mărturii necenzurate - petre gigea-gorun

 112. din intuneric au început să crească flori - stancu alexandra

 113. etică și integritate  (curs pentru uzul studenților) - marius-florin mihăilă

 114. dreptul securităţii sociale - tită cezar

 115. fizica particulelor elementare la nivelul liceal - matei jenică florin

 116. recepția vizuală a radiațiilor . ediția a ii-a - matei jenică florin

 117. predarea diferențiată a fizicii în invățământul preuniversitar. ed a ii-a - matei jenică florin

 118. metode de rezolvare a ecuației fokker-planck - matei jenică florin

 119. evaluarea progresului școlar cu ajutorul testelor . ediția a doua - matei jenică florin

 120. metode moderne de predare a fizicii ghid metodologic - matei jenică florin

 121. metoda experimentului la fizică - matei jenică florin

 122. probleme de fizică pentru gimnaziu - matei jenică florin

 123. responsabilitatea și răspunderea juridică – fundamente ale ordinii sociale - stănculescu irina – loredana

 124. particularități ale predării educației muzicale la clasele i-iv - ghiță anca denisa

 125. metodologia formării deprinderilor de citit-scris muzical - ghiță anca denisa

 126. teste de evaluare inițială pentru clasele iii-iv la matematică - ghiță anca denisa

 127. teste de evaluare inițială pentru clasele iii-iv la limba și literatura română - ghiță anca denisa

 128. teste grilă matematică pentru clasele  i-iv - ghiță anca denisa

 129. modernism in virginia woolf’s fiction - boarță mihaela tatiana

 130. approaches to teaching virginia woolf’s „to the lighthouse”  to high-school students - boarță mihaela tatiana

 131. ghid metodic pentru realizarea experimentelor de laborator la chimie pentru clasele ix-xii - frîntu vasilica daniela

 132. ghid metodic pentru realizarea în condiții specifice a experimentelor de laborator la chimie pentru gimnaziu - frîntu vasilica daniela

 133. modele de  rezolvare a problemelor de chimie anorganică - frîntu vasilica daniela

 134. modele de  rezolvare a problemelor de chimie organică - frîntu vasilica daniela

 135. teste de evaluare inițială a cunoștințelor de chimie pentru gimnaziu - frîntu vasilica daniela

 136. teste de evaluare inițială a cunoștințelor de chimie pentru liceu - frîntu vasilica daniela

 137. tehnici moderne de control - liliana luca

 138. cazinoul… cu bucluc  roman poliţist - iulian popescu

 139. voltaire et “l’appel lucide a l’action” - rădulescu leliana-mihaela

 140. cum să înțelegem autocontrolul copiilor ? bianca roxana lipciuc, marius marici

 141. aspecte fiscale şi contabile specifice jocurilor de noroc - cătuţoiu oana letiţia

 142. paradoxism vegetal - andrușa r. vătuiu  / florentin smarandache

 143. carbo- şi heterocicluri heptaatomice  parte componentă a unor compuşi biologic activi - frîntu vasilica daniela

 144. compendiu de perspective contemporane asupra problematicii familiei - andreea mihaela nita

 145. lirica românească. sinteze ed a ii-a - trifan olivia-elena

 146. reprezentări ale citadinismului în proza lui marin preda ed a ii-a - trifan olivia-elena

 147. șipotu și spahii-două sate de poveste ed a ii-a - trifan olivia-elena

 148. the integrated approach to teaching grammar with (upper) intermediate students (abordarea integrativă în predarea gramaticii la elevii de nivel mediu) - cornescu corina lavinia

 149. elemente de etică și deontologie în consilierea psihologică - zavate, vasile

 150. inserția absolvenților de învățământ superior pe piața muncii - naroș maria-simona

 151. printre cărţi şi oameni   /   vol. Vii - colecţia opera omnia. publicistică şi eseu contemporan - tudor  nedelcea

 152. a guide to formal and informal letter writing in english - corina vasile

 153. implications of the category of aspect in using english - corina vasile

 154. the chronotope in william faulkner’s „ light in august” - corina vasile

 155. a guide to writing narratives - corina vasile

 156. formarea competențelor manageriale ale profesorului - zavate, vasile

 157. cine ești dumneata, moșule? - voicu lăzăruț

 158. balada lui antim ivireanu - dan adrian

 159. dezvoltarea calităților motrice în ciclul primar și gimnazial . ghid metodic - blendea dănuț

 160. creativitatea lexicală în jurnalismul literar “ românia literară “ - cosmina chircuși

 161. locuțiunile verbale ale verbului “ a da “ - cosmina chircuși

 162. altfel despre reportaj și portret - ștefana ciortea-neamțiu

 163. bune practici antreprenoriale studențești - autor: ciurea maria / recenzori isac claudia, niță dorina

 164. technical english for the automobile industry - mirela costeleanu

 165. culorile copilăriei - janina elena biber

 166. writing formal letters in english - vasile corina

 167. writing narratives - vasile corina

 168. informal letter writing in english - vasile corina

 169. perfect tenses – theory and practice - vasile corina

 170. noile şi vechile provocări ale societății moderne / the new and old challenges of modern society - coordonator alexandru ionaş

 171. laboratory manual of human physiology - andrei cârstea

 172. chimia și alte științe - angela-felicia  grigorescu

 173. elemente de grafică 3d - studiu de caz: jocurile pe calculator în unity - popa radu teodoru

 174. minunile eutherpei - marin i. arcuș

 175. matematică. manual pentru clasa a viii-a. geometrie - luminița preoteasa

 176. consiliere și dezvoltare personală în gimnaziu - luminița preoteasa

 177. curs - management și decizie în procesele de intelligence din ecosistemele big data - cuc mădălina

 178. impactul big data asupra deciziei de intelligence la nivelul conflictelor internaționale – îndreptar pentru studenți - cuc mădălina

 179. aspecte funcțional-tehnice ale conflictului din afganistan – îndreptar pentru studenți -cuc mădălina

 180. studiu privind introducerea sistemelor virtuale educaționale centrate pe student in managementul procesului educațional universitar - cuc mădălina

 181. mecanica zidăriilor - vintilă daniela doina / ionescu adriana

 182. mașini și utilaje folosite în construcții - vintilă daniela doina / băgnaru, dan gheorghe

 183. strategii  didactice  de  predare -învăţare –evaluare în studiul chimiei - angela-felicia  grigorescu

 184. Elemente de grafică 3D Studiu de caz: Jocurile pe calculator în Unity - POPA Radu Teodoru

 185. MINUNILE EUTHERPEI - Marin I. Arcuș

 186. Matematică. Manual pentru clasa a VIII-a. Geometrie - Luminița Preoteasa

 187. Consiliere și dezvoltare personală în gimnaziu - Luminița Preoteasa

 188. DECIZIE ȘI ANALIZĂ BIG DATA - Cuc Mădălina

 189. Impactul BIG DATA asupra deciziei de Intelligence la nivelul conflictelor internaționale – Îndrumar pentru studenți - Cuc Mădălina

 190. Aspecte funcțional-tehnice ale conflictului din Afganistan – Îndrumar pentru studenți - Cuc Mădălina

 191. Studiu privind introducerea sistemelor virtuale educaționale centrate pe student in managementul procesului educațional universitar - Cuc Mădălina

 192. Mecanica zidăriilor - Vintilă Daniela Doina / Ionescu Adriana

 193. Mașini și utilaje folosite în construcții - Vintilă Daniela Doina / Băgnaru, Dan Gheorghe

 194. Strategii  didactice  de  predare -învăţare –evaluare în studiul chimiei - Angela-Felicia  Grigorescu

 195. SCRIITORI DIN SUDUL DOLJULUI – ANTOLOGIE DE TEXTE ȘI APRECIERI CRITICE - RODICA POSPAI PĂVĂLAN

 196. De la Polul Nord la Polul Sud - Iulian Popescu

 197. Mecanică generală - Daniela Vintilă, Gheorghe Nanu

 198. Asistența primară a stării de sănătate - Dinescu Sorin Nicolae , Vasile Ramona Constantina,  Dinescu Venera Cristina

 199. Cercetări avansate în științe juridice, economice și administrative - Laura Nicola-Gavrilă / Adrian Cristian Moise / Bogdan Ghidirmic

 200. Primii ani de școală 2016 – 2021 - Cristina Ardeleanu

 201. Ghidul elevului de clasa a V-a. Educație tehnologică - Ileana Pomoja

 202. Impactul folosirii instrumentarului analizei de Intelligence la nivelul managementului educaţional universitar - Cuc Mădălina

 203. Actualități în diabetul zaharat. Managmenul urgențelor diabetice - Vladu Ionela Mihaela Clenciu Diana / Forțofoiu Maria Forțofoiu Mircea-Cătălin

 204. Aspecte curente în practica stomatologică - Sanda Mihaela Popescu

 205. LILII, MUICĂ, CE  FĂCUŞI IAR? - Heidel, Ioana

 206. Le poussin de zdrang - Ion Dumitrașcu

 207. Puiul de zdrâng - Ion Dumitrașcu

 208. DREPT ROMAN -note de curs - NICULESCU LILIANA

 209. Experimentul – metodă fundamentală în îmvățarea chimiei - Mioara Mergea

 210. Repere critice, vol 2 - Tudor Nedelcea

 211. ISTORIA ROMÂNILOR   sinteze – Adam Adrian

 212. Dreptul Transportului - Ciocoiu Mariana, Niculescu Liliana

 213. Dreptul Transportului Caiet de seminar - Ciocoiu Mariana, Niculescu Liliana

 214. Tehnologia epurării apelor uzate orășanești - DICU ALEXANDRA

 215. Dreptul la apărare  - rolul avocatului în derularea unui proces echitabil - Corina Scarlat

 216. Reprezentarea geometrică a numerelor complexe scrise sub formă algebrică Lucrare în domeniul educațional - Vălean Mariana Cristina

 217. Impactul viiturilor din Bazinul râului Trotuş, asupra comunităţilor omeneşti - Cozma Florin-Ionuţ             

 218. Studiul aupra comportamentului soluției aproximative Cercetare științifică de specialitate - Vălean Mariana Cristina

 219. ȘCOALA DE VARĂ VIItor STUDent - Coordonatori: Roșca Adrian Sorin
  Racilă Laurențiu Daniel, Ionescu Adriana, Tutunea Dragoș

 220. BOOK OF ABSTRACTS - Editors: Andrei Rotaru, Matko Erceg

 221. HERGHELIA BREBENI - OLT (1920-1949) - Radian Vasile  /  Marin Ene

 222. COVID-19: EVOLUȚIA PANDEMIEI ȘI CONCLUZII  - Emilian M. Dobrescu 
  Edith Mihaela Dobrescu

 223. GOING BACK IN TIME MEMORIES - MARIA-MĂDĂLINA POIANĂ

 224. Rolul experimentului de laborator în studiul conceptelor fenomenelor chimice
  Auxiliar curricular - Militaru Mihaela

 225. Realizarea unui experiment didactic privind recapitularea cunoștințelor de chimie - Militaru Mihaela

 226. Probleme de chimie  pentru clasa a VII-a - Militaru Mihaela

 227. Derivați funcționali ai acizilor carboxilici - Militaru Mihaela

 228. Hidrocarburi alifatice - Militaru Mihaela

 229. Noțiuni introductive de chimie organică - Militaru Mihaela

 230. Elemente de chimie organică pentru bacalaureat - Militaru Mihaela

 231. Culegere de probleme de chimie anorganică pentru gimnaziu - Militaru Mihaela

 232. Din „vorbele de duh” ale Sarei sau Cei șapte ani de acasă - Tudor Nedelcea

 233. Elemente de Geografie  Auxiliar pentru clasa a VIII-a - DOGARU LETIŢIA NADIA
  MOISE LIVIU, ROF CLAUDIA
   / 

 234. ISTORIE  Auxiliar pentru clasa a V-a - DOGARU LETIŢIA NADIA /ROF CLAUDIA, MOISE LIVIU
 235. DICȚIONAR DE TERMENI INFORMATICI ENGLEZ-ROMÂN  E-J VOLUMUL 2
  ENGLISH - ROMANIAN DICTIONARY OF INFORMATICS TERMINOLOGY FROM E TO J SECOND VOLUME - VERDEŞ MARIA-ROCSELANA,  BUZERA MARIUS
 236. SERBAREA ŞCOLARĂ-MIJLOC DE  EDUCAŢIE ESTETICĂ - ANA DINCĂ
 237. PROIECTELE FILANTROPICE - O FORMĂ DE IUBIRE CREȘTINĂ - CHIRUGU GIANINA
 238. Instalații cu tunuri și microtunuri pneumatice tip Big-Blaster: teorie și aplicații - Teișanu Florin, Chelan Constantin, Butoi Marinela
 239. MODALITĂȚI DE VALORIFICARE A JOCULUI DIDACTIC ÎN PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV DIN GRĂDINIȚĂ - DANIELA CÎRCIUMARU
 240. EVOLUȚIA DREPTURILOR SUCCESORALE ALE SOŢULUI SUPRAVIEŢUITOR
  Studiu de doctrină și jurisprudență Ediția a II-a - Creţu Georgeta
 241. FRÂNTURI DIN VIAȚA UNUI EMIGRANT - Teodor Bunea
 242. Awesome games and activities for small kids - Andrei Tagarta
 243. NARAŢIUNI POPULARE - LEGENDA  - ASPECTE METODICE - BUŞE MIHAILA
 244. 1000+ Grile de Limba franceză 35 de teste de antrenament pentru examenele de admitere în învățământul superior - Corina CIOBANU
 245. APPROCHES DE L’INTERCULTUREL À TRAVERS LA LITTÉRATURE. APPLICATIONS SUR ”MONSIEUR IBRAHIM ET LES FLEURS DU CORAN” -D’ERIC EMMANUEL-SCHMITT - Jeanina Marinela Andrei
 246. Metode și tehnici de predare-învățare interactivă pentru  stimularea creativității preșcolarilor - Luminița Gonea
 247. Oameni care rămân - Vasile, Paul M.
 248. DULCE BUCOVINĂ Roman - Iulian Popescu
 249. ASIGURAREA ECHILIBRULUI FINANCIAR-VALUTAR ÎN CONDIȚII DE INSTABILITATE ECONOMICĂ - COCA Carmen Elena
 250. DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII DE EXPRIMARE ORALĂ, DE ÎNȚELEGERE ȘI UTILIZARE CORECTĂ A SEMNIFICAȚIILOR STRUCTURILORVERBALE LA DOMENIUL LIMBA ȘI COMUNICARE PENTRU NIVEL PREȘCOLAR 3-6/7ANI - Străinu Cioclei Georgiana
 251. „Cartea-comoară de înțelepciune“ - Inspectoratul Școlar Județean Dolj
  Liceul Teoretic „Constantin Brâncoveanu“ Dăbuleni
 252. David Lodge and the Tradition of the English Comic Novel . Theoretical approach  - Stancu  Estera Ligia
 253. David Lodge’s Contribution to the Development of the Comic Novel. Didactic activity sheets - Stancu  Estera Ligia
 254. Ecuatii in Z - Cristina Ungureanu
 255. Ecuatii diophantice - Cristina Ungureanu
 256. Amalgam - Petre Stamatoiu
 257. POLITICI ȘI STRATEGII PENTRU DEZVOLTAREA TURISMULUI DURABIL – REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA - IONUȚ-ADRIAN DRĂGULEASA  
 258. REPERE PRIVIND VICTIMOLOGIA, VICTIMIZAREA și VICTIMELE ÎN ROMÂNIA - Aura Marcela Preda
 259. STRATREGII  EDUCAȚIONALE CENTRATE PE DEZVOLTAREA EMOȚIONALĂ A PREȘCOLARILOR - Cazacu   Șt. Amalia-Mariela
 260. COMUNA GODEANU MEHEDINȚI: ÎNSEMNĂRI MONOGRAFICE. OAMENI. LOCURI. POVESTIRI - Nicolae Băbălău  , Gheorghe Gherghinescu
 261. Niveluri de  Conștiință - Orvas Georgiana Adelina
 262. CĂRȚILE DESTRĂMĂRII Introducere în apocalipsele literare Evaluatorul Blanchot și povestașii -  JOHANA HOLT  / LAZĂR POPESCU
 263. SURVIVAL KIT for EDUCATION of REFUGEES ANS MIGRANTS CHILDREN
  Kit de Supravieţuire pentru Elevii Refugiaţi şi Imigranţi-Emigranţi Raport de cercetare
  - Dorina Goiceanu
 264. ONU LA 76 DE ANI - Emilian M. Dobrescu Edith Mihaela Dobrescu
 265. LIMBA ROMÂNĂ ACTUALĂ  În NOȚIUNI TEORETICE ȘI TESTE-GRILĂ pentru admiterea în învățământul superior - Ana-Daniela Mustață
 266. PARADISUL NEBUNILOR - Carmen Benedicta Amboise
 267. ADEVĂRURI SIBILICE (antologie) - IULIAN CHIVU
 268. Keep your Information System Safe (KISS) – Practical Steps for Implementation –
  – Best Practices and Legal Considerations – Authors: Theodor Octavian Adam, Florin Andrei, Larisa Găbudeanu, Vasile Victor Rotaru Editor and guest writer: Alexandru Mircea Rotaru
 269. PEDOLOGIE FORESTIERĂ -POPESCU CRISTIAN
 270. PEDOLOGIE: FORMAREA, EVOLUȚIA, ALCĂTUIREA ŞI PROPRIETĂŢILE SOLURILOR DIN ROMÂNIA-POPESCU CRISTIAN
 271. PEDOLOGIE: CADRUL NATURAL DE GENEZĂ, CLASIFICAREA, RĂSPÂNDIREA ŞI CARACTERIZAREA SOLURILOR DIN ROMÂNIA-POPESCU CRISTIAN
 272. DREPTUL LA ADEVĂR: RETROSPECTIVA UNUI OFIȚER DE SECURITATE/INTELLIGENCE ~ mărturii istorice ~ IOAN UNTARU
 273. STUDII ŞI CERCETĂRI DE INGINERIE MECANICĂ (CULEGERE DE LUCRĂRI)
  Volumul  8   (LUCRĂRILE  336 – 374) - IULIAN POPESCU
 274. STUDII ŞI CERCETĂRI DE INGINERIE MECANICĂ (CULEGERE DE LUCRĂRI)
  Volumul  9   (LUCRĂRILE  375 – 407) - IULIAN POPESCU
 275. STUDII ŞI CERCETĂRI DE INGINERIE MECANICĂ (CULEGERE DE LUCRĂRI)
  Volumul  10   (LUCRĂRILE  408 - 443) - IULIAN POPESCU
 276. STUDII ŞI CERCETĂRI DE INGINERIE MECANICĂ (CULEGERE DE LUCRĂRI) Volumul  11    (LUCRĂRILE  444 - 474) - IULIAN POPESCU
 277. STUDII ŞI CERCETĂRI DE INGINERIE MECANICĂ (CULEGERE DE LUCRĂRI)
  Volumul  12    (LUCRĂRILE  475 - 496) - IULIAN POPESCU
 278. CULEGERE DE SPEȚE Extrase din hotărâri judecătorești privind succesiunile
  - GEORGETA CREȚU
 279. O ENERGIE CURATĂ -Tătar Adina Milena
 280. CHIMIE ȘI BIOCHIMIE VEGETALĂ Lucrări practice de laborator - STAȚIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CULTURA PLANTELOR PE NISIPURI DĂBULENI
 281. ABORDAREA LEXICOLOGIEI ÎN LICEU - MITROI Magdalena Elena
 282. Curs de Drept Civil. SUCCESIUNI - Rodica Mihaela Dobrin
 283. Curs de Drept Civil. CONTRACTE - Rodica Mihaela Dobrin
 284. Influența schimbării organizaționale asupra procesului decizional - Alecsoiu Olivia Roxana
 285. Geometrie descriptivă. Aplicații - Sass, Ludmila / Duță, Alina 
 286. MATEMATICĂ – OLIMPIADE ȘI CONCURSURI ȘCOLARE –  CLASA A V-A - MIRCEA POPESCU   ,  SIMONA GUȘATU
 287. MATEMATICĂ – OLIMPIADE ȘI CONCURSURI ȘCOLARE –  CLASA A VI-A  - MIRCEA POPESCU   ,  SIMONA GUȘATU
 288. PROBLEME DE EXTREM ÎN GEOMETRIA ELEMENTARĂ - Bălăşescu Aurora-Cristina 
 289. MECANISME CU CAME - Simona-Mariana Cretu, Andrei Corzanu, Valentin Corzanu
 290. Sume Gauss şi sume Jacobi - Bălăşescu Aurora-Cristina 
 291. DERIVATELE PREŢURILOR OPŢIUNILOR - Bălăşescu Aurora-Cristina 
 292. Consilierea  de prim nivel - Măgirescu  Viorica - Lenuța
 293. Ro lu l părі nțі lo r în rе u șі ta  șсo la ră a  е lе vі lo r dі n învățământu l  prі ma r -       O ndu  O a na  – Da nu ѕі a 
 294. Erori de gândire cu efecte pe termen lung prezentate în 5 studii de psihologie - Ungureanu Gabriel
 295. DATE ACTUALE PRIVIND FIZIOLOGIA ȘI PATOLOGIA PĂRULUI . CAZURI CLINICE, DE LA DIAGNOSTIC LA TRATAMENT - ASOCIAŢIA DERMATOLOGILOR DIN OLTENIA
 296. Mărturisiri necenzurate - Petre Gigea Gorun
 297. ORIENT ȘI ORIENTALISM – antologie de autor – Iulian Chivu
 298. Utilizarea metodelor statistice în fundamentarea deciziilor manageriale - MATEI – CERNĂIANU ALICE-DALINA
 299. Elemente de matematică aplicată în economie - MATEI – CERNĂIANU ALICE-DALINA
 300. Evaluarea întreprinderii -teorie si aplicații - MATEI – CERNĂIANU ALICE-DALINA
 301. Statistică - teorie si aplicații -- MATEI – CERNĂIANU ALICE-DALINA
 302. Analiză economico-financiară - MATEI – CERNĂIANU ALICE-DALINA
 303. CENTRUL REMEDIAL EDUCAȚIONAL AL STUDENȚILOR CAPACITAȚI AI UNIVERSITĂȚII DIN PETROȘANI C.R.E.S.C. - UPET - Felicia Andrioni
 304. Din amintirile unui vechi delegat - TRAIAN   CRIȘU
 305. DREPT  PENAL.  PARTEA  SPECIALĂ  Curs universitar - Ion Stoica  ,         Alina V. Popescu
 306. PERSPECTIVE MULTIDISCIPLINARE ÎN PSIHIATRIA ȘI  PSIHOFARMACOLOGIA ACTUALĂ - DRAGOȘ MARINESCU, PUIU OLIVIAN STOVICEK, ILEANA MARINESCU
 307. ASPECTE DE NURSING ÎN ÎNGRIJIRILE PALIATIVE - PUIU OLIVIAN STOVICEK
 308. Analiza de date in jamovi Aplicații în științele sociale  - Marius Marici
 309. Test Your Business English - ELENA-CRISTINA ILINCA
 310. Deținuți politici împotriva impostorilor - Voicu Lăzăruț
 311. MEDICAȚIA ANTIALERGICĂ - Covrig Gabriela Loredana
 312. MONOGRAFIA FILIALEI DOLJ „FRAȚII BUZEȘTI” A ASOCIAȚIEI NAȚIONALE CULTUL EROILOR „REGINA MARIA” - ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ CULTUL EROILOR ”REGINA MARIA” 
 313. Antrenamente specifice desfășurate în poligonul de căutare-salvare Editia a II-a - Conf. Univ. dr. Aurel Trofin
 314. ARIPI DE CUVÂNT versuri - GEORGETA GIUREA
 315. POVEȘTI CU...EROI (FILE DE ISTORIE LOCALĂ) -Cocoană Rosemarie, Leoreanu Michaela, Tîrcă Clara
 316. INFLUENȚA PANDEMIEI GENERATĂ DE CORONAVIRUS ASUPRA DIVERSELOR CATEGORII DE POPULAȚIE - Felicia ANDRIONI
 317. GHID DE BUNE PRACTICI „Implică-mă, implică-mi familia și voi veni la școală! - Prof. Gheorghe Duță    
 318. Regăsirea sensului pierdut:autoreflecții biografice ale studenților despre viața în pandemia generată de coronavirus - Felicia ANDRIONI
 319. Algoritmica Grafurilor. Aplicații în Limbajul C - Mirel Coșulschi, 
  Mihai Gabroveanu
 320. Logică juridică  Note de curs - Scarlat Corina
 321. Drept procesual penal: Partea generală. Partea specială ediția a 2-a - Delia Magherescu
 322. PDI - Planul de dezvoltare instituţională Ediția a II-a - Sîrbu, Maria
 323. Formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar Ghid metodic Ediția a II-a - Sîrbu, Maria
 324. Experimente de fizică pentru gimnaziu -Sîrbu, Maria
 325. Managementul serviciilor din învăţământul preuniversitar Ediția a II-a - Sîrbu, Maria
 326. Informatizarea serviciilor publice în învăţământ Ediția a II-a - Sîrbu, Maria
 327. Legi de conservare în mecanica clasică Ediția a II-a - Sîrbu, Maria
 328. Culegere de probleme de mecanică şi termodinamică Auxiliar curricular Ediția a II-a - Sîrbu, Maria
 329. Culegere de probleme de optică și electricitate  Auxiliar curricular Ediția a II-a - Sîrbu, Maria
 330. Motivaţie şi performanţă în organizaţia şcolară - Sîrbu, Maria
 331. Moliére, courte monographie  - Andrei, Jeanina Marinela
 332. RECENT TRENDS IN SOCIAL SCIENCES - Georgiana Stănescu
  Alexandru Constantin Strungă, Xenia Natalia Negrea
 333. ESEURI  pentru alte vremuri - CORNELIA ŞENDROIU
 334. INTRODUCERE ÎN OPERELE  MARILOR NOŞTRI CLASICI - CORNELIA ŞENDROIU
 335. Structuri electronice 1 - Marius-Cristian Niculescu
 336. Modelarea și predicția piețelor financiare utilizând tehnici de inteligență computațională - Florentina-Mihaela APIPIE
 337. Evaluarea riscurilor de incendiu și explozie. Aplicații de curs și seminar - Popescu Garibald
 338. Prevenirea incendiilor. Concepte specifice și conexe. Elemente de curs  și seminar - Popescu Garibald
bottom of page