top of page

2020 Apariții editoriale

 1. studii avansate în științe economice și juridice. miose adrian, laura gavrila

 2. luptele de la robănești - 10 noiembrie 1916 ediție revizuită și adăugită. dumitru băluță

 3. aplicaţii formula lui taylor. ionela nineta oprescu

 4. english verbs and tenses. pelea maria magdalena

 5. english grammar. pelea maria magdalena

 6. james joyce. monography. pelea maria magdalena

 7. virginia woolf. pelea maria magdalena

 8. learn through games. pelea maria magdalena

 9. collection of classroom activities for teaching literary texts. mihaela corina pena

 10. advanced orientations in social sciences. dan valeriu voinea , aida stoian

 11. probleme de maxim şi de minim. ionela nineta oprescu

 12. elemente de algebră superioară pentru liceu. ionela nineta oprescu

 13. dicționar explicvativ şi istoricul noţiunilor matematice. ionela nineta oprescu

 14. noţiuni teoretice pentru bacalaureat. ionela nineta oprescu

 15. şiruri. ionela nineta oprescu

 16. manual de logică matematică. ionela nineta oprescu

 17. dreptul proprietății intelectuale  - curs universitar - constantin anechitoae

 18. elemente de estetică în opera călinesciană. boboșca crina maria

 19. ghid de conversație în limba franceză. boboșca crina maria

 20. ghid de conversaţie englez – român. pelea maria magdalena

 21. grammar practice for beginners. pelea maria magdalena

 22. reading comprehension exercises. pelea maria magdalena

 23. medicină internă. aparatul respirator aparatul cardiovascular .curs pentru studenţi. daniela ciobanu

 24. aplicații în analiza matematică. felicia ozunu

 25. management și managementul în domeniul educațional. mălăescu ionuț-viorel

 26. necesități și oportunități financiare pe termen scurt ale unei întreprinderi. sîrboiu vali

 27. le discours journalistique dans les manuels roumains de fle/ discursul jurnalistic în manualele românești de limba franceză. ed a ii a. adina camelia deaconu

 28. noțiuni fundamentale de teorie literară. ed a ii a. adina camelia deaconu

 29. tradiții și obiceiuri specifice hobiței lui brâncuși. ed a ii a. adina camelia deaconu

 30. aspecte ale influenței engleze în limba română în ultimele două decenii. ed a ii a. adina camelia deaconu

 31. bazele agriculturii ecologice, sistem agricol alternativ . elena bonciu

 32. introducere în calculul şi proiectarea construcţiilor metalice. ediţia a ii a. cosmin mihai miriţoiu                     

 33. fitopatologie. manual universitar pentru învățământul cu frecvență redusă. mirela paraschivu, aurelian marius paraschivu

 34. les faux-amis-pieges du discours juridique francais. ed a ii a. munteanu elena isabela

 35. l enseignement de la grammaire dans la classe de francais . langue etrangere. ed a ii a. munteanu elena isabela

 36. l enseignement- apprentissage des pronoms relatifs dans la classe de francais langue etrangere. ed a ii a. munteanu elena isabela

 37. nouvelles approaches des pronoms relatifs simples. ed a ii a. munteanu elena isabela

 38. elemente lirice ale filosofiei eminesciene. boboșca crina maria

 39. odobescu – eseist . boboșca crina maria

 40. scurtă monografie a versului popular ardelenesc. boboșca crina maria

 41. eficiența asocierii probioticelor în tratamentul etiopatogenic al enterocolitei acute \ la sugar și copilul mic. liana viaşu-bolocan

 42. ghid metodologic privind studiul metaforei în lirica eminesciană. maria feroiu

 43. modalităţi de receptare a dramei în clasele liceale – ghid metodologic. maria feroiu

 44. modelul hugolian în drama despot-vodă. maria feroiu

 45. concedierea   colectivă. asist. univ. dr. luiza lungu

 46. biologie celulară şi moleculară fără pompa ionică na+-k+/ cellular and molecular biology  without na+-k+ ionic pump. pârvuloiu m. constantin

 47. teste pentru aprofundarea cunoştinţelor despre arbori şi grafuri. liliana bancu

 48. fişe de laborator pentru microsoft power point. liliana bancu

 49. teste şi aplicaţii practice pentru microsoft acces. liliana bancu

 50. teste şi aplicaţii practice pentru microsoft excel. liliana bancu

 51. spune ”prezent!” nu fi absent ghid metodologic destinat promovării activităților educative de prevenire și combatere a absenteismului și abandonului școlar format elecronic !!!! (cd). monica pașca

 52. confesiunile unui învingător. constantin diaconu

 53. sunt celebră, invidiaţi-mă! (parodii şi poezii umoristice) . any drăgoianu

 54. univers cultural , celebritatea străzilor craiovei. elena buțu

 55. etică și integritate academică curs universitar. nicolescu adrian

 56. manual  abilităţi de viaţă pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie rezidenţial. mihaela tomiţă, roxana ungureanu, ourania xylouri, xenofon chalatsis, rudina rama, irida nasufi, eduardo figueira

 57. problema libertății la jaspers. ioana maria dubaciu

 58. analiza-diagnostic a potențialului economic la  sc rostrama sa. ioana maria dubaciu

 59. problema raportului corp-minte în concepţia lui k r popper. ioana maria dubaciu

 60. drept procesual civil. partea generală. note de curs ediție revăzută și adăugită. marian budă

 61. considerații metodice și didactice în predarea fizicii. mariana cuțitoiu

 62. metodica experimentului în predarea fizicii. valențe și limite. mariana cuțitoiu

 63. procedura de instruire şi dezvoltare personal implementată la s.c. zentiva s.r.l.. ioana maria dubaciu

 64. english textbook for science students. ioana cosma

 65. ghid metodic pentru pregătirea juniorilor în jocul de fotbal. valentin tîlvescu

 66. andre tardieu și românia la conferința de pace de la paris(1919-1920). ana amalia dobre

 67. civilizația arabă între asia și europa. modalități de integrare a cunoștintelor de cultură arabă în lecțiile de istorie. ana amalia dobre

 68. flora și caracterul vegetației din zona comunei stoina lc de sp . hîrsu elena

 69. integrarea social și școlară a copilului autist. lia maria orțan

 70. metodica predării predicatului. ediția a ii a. lia maria orțan

 71. glandele endocrine ale organismului uman în activități sportive. lc sp. hîrsu elena

 72. combustibilii alternativi - o soluție pentru reducerea poluării. lc st. hîrsu elena

 73. probleme de loc geometric. bianca ciortan

 74. piratul singuratic. puică aurelian radu

 75. drepturile copilului. valeria pîrlici

 76. poluarea apelor jiului în judeţul dolj. angela felicia grigorescu

 77. contrabanda în legislaţia penală română. bărăscu mihai florentin

 78. războiul pe mare de la regina elisabeta i la napoleon bonaparte. olimpiu manuel glodarenco, ionel dan ciocoiu

 79. fata din munți versuri. doina bonescu

 80. grile şi probleme clasa a ix-a. andrei emanuela maria

 81. grile şi probleme clasa a x-a. andrei emanuela maria

 82. grile şi probleme clasa a xi-a. andrei emanuela maria

 83. grile şi probleme clasa a xii-a. andrei emanuela maria

 84. le français des affaires. travaux dirigés de traduction. ana-marina tomescu

 85. metodologia dezvoltării calităților motrice prin jocuri de mișcare în ciclul primar. blendea dănuț

 86. dezvoltarea calităților motrice la elevii de gimnaziu prin aplicarea în lecția de educație fizică a unor mijloace specifice handbalului. blendea dănuț

 87. însemnări literare  (note, semnalări, apariții editoriale, prefață de carte, eseuri, comentarii). vasile bele

 88. fiziologia digestiei  - aplicații practice –ediţia a iv-a revizuită. sfredel veronica , iancău maria , badea daniela, iancu ionela, mitran smaranda, romanescu florin, taisescu citto , bălșeanu adrian , dinescu venera, burada emilia, cătălin bogdan, corîci andreea

 89. cordul şi vasele sanguine:  fiziologie şi explorare ediţia a iv-a revizuită. daniela carmen badea, ionela iancu , veronica sfredel, tudor-adrian bălşeanu, smaranda ioana mitran, bogdan cătălin

 90. elementele figurate sanguine. fiziologie şi explorare. daniela badea, ionela iancu veronica sfredel, tudor-adrian bălşeanu, smaranda ioana mitran, bogdan cătălin

 91. metode şi procedee foloste în cadrul orelor de literatură română la liceu. maria mihu

 92. desculţă sau în opinci…  roman. iulian popescu

 93. lumina în creația artistică. olaru georgeta mihaela

 94. elemente de limbaj și mijloace de expresie. olaru georgeta mihaela

 95. artele textile contemporane. olaru georgeta mihaela

 96. sacrul în artele plastice. olaru georgeta mihaela. chimie farmaceutică

 97. antiseptice – dezinfectante. chimioterapice antimicrobiene curs pentru studenţii anului al iii-lea ediţia a iii-a. gabriela rău, denisa constantina amzoiu

 98. chimie farmaceutică teste grilă pentru examene şi concursuri ediţia a iii-a. gabriela rău  , denisa constantina amzoiu  cornelia flori

 99. chimie farmaceutică substanţe auxiliare curs pentru studenţii anului al iii-lea ediţia a iii-a. gabriela rău , denisa constantina amzoiu

 100. aniversare  s.c.d.c.p.n. dăbuleni   - punte peste generații- aurelia diaconu, ștefan nanu, iulian rățoi, mihaela croitoru, reta drăghici, elena ciuciuc,  iulian drăghici,  milica dima, ioan pintilie,  alina nicoleta paraschiv, gheorghe coteț, loredana mirela sfîrloagă

 101. limbajul sql. diaconu narcis ionel

 102. ghid practic pentru microsoft excel. diaconu narcis ionel

 103. ghid practic pentru microsoft acces. diaconu narcis ionel

 104. elemente de programare pentru web design  (html și javascript). diaconu narcis ionel

 105. ghid practic pentru microsoft powerpoint. diaconu narcis ionel

 106. teste de evaluare pentru arbori și grafuri. diaconu narcis ionel

 107. ghid practic pentru microsoft word. diaconu narcis ionel

 108. elemente de teoria grafurilor. diaconu narcis ionel

 109. the moral dimension of rural versus urban in dickens`s works. angela-maria popescu

 110. modalități de aplicare  a dreptului. nacu ghe. alexandra

 111. bazele  psihopedagogice și metodologice ale activităților matematice în grădiniță. angela-maria popescu

 112. everyday english. mirela costeleanu

 113. english for humanities. laura ionică

 114. caracteristici fonetice, lexicale și morfosintactice ale limbajului din orațiile de nuntă și de botez din satul lelești, județul gorj. popescu adriana-mihaela

 115. literatura română și politicul. interogații filologice și răspunsuri didactice. popescu adriana-mihaela

 116. boli dermatologice şi infecţii sexual-transmisibile ediţia a v-a – vol i. virgil pătraşcu

 117. boli dermatologice şi infecţii sexual-transmisibile ediţia a v-a – vol 2. virgil pătraşcu

 118. studiul plantelor floricole, bulboase în școală. mirela bianca apostol

 119. cerințe ecologice și aplicații practice la studiul angiospermelor. mirela bianca apostol

 120. specii vegetale rare din județul vâlcea și metode de protejare a lor. mirela bianca apostol

 121. teste pentru evaluarea cunoștințelor la fizică . mariana cuțitoiu

 122. îmbunătățirea metodicii de predare a cunoștințelor de educație tehnologică cu referire la tehnologiile agricole. mihaela cristina crăciunescu

 123. utilizarea jocurilor didactice pentru perfecționare la limba franceză. crina maria boboșca

 124. fișe de lucru la limba franceză. crina maria boboșca

 125. ghid de conversație în limba franceză. crina maria boboșca

 126. academic and professional languages. translation and interpretation. theoretical and practical considerations. adina matrozi

 127. lucrări practice pentru laboratorul de fizică. mariana cuțitoiu, tudor teodorescu-braniște.

 128. cronici radiofonice. 1931-1934. delia duminică

 129. tehnici de evaluare a progresului școlar la matematică pentru ciclul primar. mirela vîlceanu

 130. căi și mijloace folosite în scopul dezvoltării vocabularului elevilor în orele de citire și gramatică. mirela vîlceanu

 131. ghid metodic pentru însușirea cunoștințelor de gramatică la ciclul primar. mirela vîlceanu

 132. jocuri pentru dezvoltarea calităților fizice la școlarii din ciclul primar. mirela vîlceanu

 133. a fi – ca diferență - eseuri - iulian chivu

 134. cadou pentru mama. auxiliar didactic. cristina ardeleanu

 135. finanțarea creșterii economice sustenabile prin intermediul fondurilor structurale în românia. oana maria stepan

 136. abordări strategice privind procesul de creare a valorii pentru client în industria de automobile. budică-iacob adrian florin

 137. managementul prevenirii și combaterii traficului de minori – abordare integrată . berechet bogdan alexandru

 138. formarea reprezentărilor şi noţiunilor de cunoaştere a mediului la elevii din învăţământul primar. mihaela cristina crăciunescu

 139. gândirea critică și modernizarea metodologiei didactice de predare-învățare-evaluare la ciclul primar. mihaela cristina crăciunescu

 140. gramatica limbii  germane  ilustrată prin maxime. silvia boncescu,                     dana chiriță

 141.  literatura pentru copii - note de curs. sorin mazilescu

 142. tipuri de jocuri didactice matematice pentru grădiniță. roxana luiza bîrlan

 143. aspecte ale utilizării jocului didactic în procesul de predare – învăţare – evaluare a noţiunilor matematice. roxana luiza bîrlan 

 144. zbor spre stele  versuri. maria aritina ibănescu

 145. vis albastru versuri maria-aritina ibănescu

 146. cercetări privind impactul factorului antropic asupra apelor freatice din județul gorj. cristina șchiopu

 147. cercetări privind îmbunătățirea tehnologiei de cultivare a pepenilor verzi pe solurile nisipoase din sudul olteniei. novac mihaela gabriela

 148. organizarea laboratorului de tehnică dentară. ergonomie și legislație profesională. curs pentru studenții facultății de tehnică dentară an ii. adina magdalena bunget

 149. samuel johnson’s london: cultural practices in eighteenth-century england. angela-maria popescu

 150. caiet  de practică pedagogică de specialitate în instituțiile  școlare. pescaru maria,  pescaru cristina-maria

 151. botanică farmaceutică, cormobionta. cornelia bejenaru, george dan mogoşanu, ludovic everard bejenaru, honorius popescu

 152. aspecte metodice ale însușirii noțiunilor de comunicare la clasele a iii a și a iv a. elena popescu

 153. exerciții de limba română pentru clasa a iv a. elena popescu 

 154. basmul- rolul formulelor inițiale, mediane și finale. călărașu carmen

 155. l`enseignement de la grammaire dans l`approche communicative. călărașu carmen

 156. aspecte psihopedagogice și metodologice ale stimulării motivației învățării la școlarul mic. calotă iuliana mariana

 157. cercetări taxonomice, biologice şi ecologice asupra gândacilor de frunze (crysomelidae, coleoptera) din judeţul bihor. voinescu (ilie) lorena cosma

 158. cooperare polițienească internă și internațională- curs universitar -gheorghe buzescu. dermatovenerologie. simona ianoși și colectiv

 159. ghid metodic pentru dezvoltarea capacităților de receptare a mesajului scris la elevii ciclului primar. elena popescu

 160. ghid metodic pentru formarea deprinderilor de scriere corectă la elevii ciclului primar. elena popescu

 161. repere psihopedagogice în dezvoltarea copilului preșcolar. roxana bîrlan

 162. ghid metodic pentru organizarea grupei de preșcolari pentru activități de învățare. roxana bîrlan

 163. cântece pentru preșcolari. hîrzoiu marcela florina

 164. abandonul în maternități: descriere, fenomene, factori. hîrzoiu marcela florina

 165. studii de caz privind abandonul copiilor în maternități. hîrzoiu marcela florina

 166. abandonul copiilor în maternități. definiții, concepte și teorii. hîrzoiu marcela florina

 167. studii de istorie eclesiastică, vol. 2.isbn general . marius oanță

 168. măsura și dimensiunea hausdorff. bianca ciortan

 169. proprietăți topologice ale subgrupurilor grupului liniar. bianca ciortan

 170. teoreme fundamentale. teorema cartan și teorema chevalley. bianca ciortan

 171. tipurile de comic în opera lui il caragiale. maria mihu

 172. probleme de matematică pentru bacalaureat. bianca ciortan

 173. didactica specializării. popescu cristian

 174. poeme din iarba limbii române. vol. i. pavel rătundeanu-ferghete

 175. poeme din iarba limbii române. volumul ii. pavel rătundeanu-ferghete

 176. tehnicile de detecție și procesarea semnalelor în navigatorii mems-ils (vine pe mail). negrea petre, grigorie teodor lucian

 177. impactul climatic şi antropic asupra reliefului din sectorul subcarpatic al bazinului gilortului. maria-ramona nică

 178. valorificarea cunoașterii orizontului local prin redactarea unei discipline opționale. maria-ramona nică

 179. metode activizante utilizate în predarea geografiei la liceu       -ghid metodologic- maria-ramona nică

 180. studii de biodiversitate și ecologie. coordonatori:
  edith mihaela dobrescu, emilian m. dobrescu, laurențiu ciornei

 181. implicaţiile participării forţelor militare româneşti la operaţiile de tip coaliţie, asupra evoluţiei şi dezvoltării sistemului militar naţional de comunicaţii şi informatic. gheorghe boaru , benedictos iorga

 182. trenuri în noapte. doina bonescu

 183. tratamente termice. daniela tărâţă

 184. ghid  metodic pentru  predarea disciplinelor biologice, utilizarea cercurilor de biologie și botanică. mirela bianca apostol

 185. ghid metodic pentru studiul bioactiv. mirela bianca apostol

 186. managementul diversităţii în contextul prevenirii discriminării în cadrul poliţiei. sava nicolae

 187. arc peste timp. şcoala gimnazială ,,paul p. brătăşanu”, comuna şopârliţa, olt (1860-2020). viorel ostropel

 188. adaptarea ofertei educaționale la necesitățile pieței muncii .aspecte specifice județului hunedoara. robert prodanciuc

 189. teste de limba română pentru ciclul primar. lia maria orțan

 190. importanța jocurilor didactice pentru socializarea copiilor din grădiniță. florentina niculeanu

 191. continuitatea între grădiniță și școală în învățarea matematicii. florentina niculeanu

 192. metode moderne şi activante pentru dezvoltarea competenţelor elevilor.   ghid de bune practici. mariana tănăsescu , emilia paraschiv, carmen maria diaconescu

 193. metode, mijloace şi procedee de lucru în predarea noţiunilor geometrice la ciclul primar. tutunaru eleonora liliana

 194. cum   vorbesc   copiii   nostri. tutunaru eleonora liliana

 195. monografia  comunei  ilovat. tutunaru eleonora liliana

 196. bazele metodologice ale rezolvării problemelor de matematică la ciclul primar. lia maria orțan

 197. exerciții de gramatică pentru ciclul primar. lia maria orțan

 198. implicaţii fiziologice ale patogenilor asupra plantelor  . nicolae ion             , nicolae mariana

 199. anuarul epigramiştilor români 2020. any drăgoianu, nelu vasile

 200. ghid promovarea educației incluzive și de calitate în școlile defavorizate. carmen banța

 201. curs proconstruct. ecaterina sarah frăsineanu

 202. resurse în școala pentru toți: activism, respect, toleranță (re-start) pentru cadrele didactice (educatoare, învățători, profesori) din învățământul preuniversitar din medii defavorizate. ilie vali (coord.)

 203. curs cesform. florentin remus mogonea (coord.)

 204. suport de curs. competenţe informatice. popîrlan cristina, dinu constantin cristian, dănciulescu daniela, tudor irina-valentina

 205. implicațiile inteligenței emoționale în evoluția carierei tinerilor. amalia raluca stepan

 206. punți de cer versuri doina bonescu

 207. ghid de  finantare nerambursabila din fonduri europene pentru scolile din invatamantul preuniversitar. cristian belgun, nicolae daniel militaru

 208. excursii de plăcere şi nu numai… roman. iulian popescu

 209. viața unui sat de munte - monografia satului negoești, mehedinți . victor – dănuț muscalu

 210. desen tenic. curs și îndrumar de laborator. marinescu gabriel cătălin, popa dragoș laurențiu, tutunea dragoș

 211. viața e un joc, dar nu te juca cu viața. lia avram

 212. mai presus de cuvinte . lia avram

 213. ghid metodic pentru studierea atributului în limba română. carmen călărașu

 214. ghid metodic pentru studierea operei lui i l caragiale. carmen călărașu

 215. revista „cugetul” o antologie a  epigramei româneşti. andrei  potcoavă

 216. perspective și provocări la vârsta preadolescenței. studii și aplicații în domeniul dezvoltării umane. claudia sălceanu, mariana floricica călin

 217. sistemul penitenciar românesc, înainte și după aderarea româniei la uniunea europeană. marinescu constantin victor lucian

 218. siguranța alimentară, factor de risc la siguranța națională. florescu răzvan adrian

 219. judecata  de  apoi - piesă de ficțiune ... și nu prea. ilie luţă

 220. inele și module noetheriene. barbu daniela

 221. aritmetica in inele. barbu daniela

 222. sub vremuri… roman. iulian popescu

 223. provocare şi dialog în societatea modernă. challenge and dialogue in modern society. coordonator:  alexandru ionaş

 224. cauciucul siliconic aplicații in inginerie. daniel popescu

 225. from canonical victorian writers to postmodernist approaches . victor olaru

 226. scuturile din dacia. dorel bondoc

 227. strategii de dezvoltare a turismului balnear în staţiunea băile felix . zaharia alexandra-lucia

 228. sociologie juridică . note de curs. cristina ilie goga     , eugenia udangiu

 229. educație nonformală, educație civică și consilierea carierei: resurse pentru o dezvoltare durabilă   -note de  curs- raluca-ștefania balica

 230. impactul disfuncţionalităţilor clinice şi comportamentale asupra activității personalului unităţilor operative din cadrul poliţie. filip carmen simona

 231. nu te teme de întuneric (povestea unei creaturi din gheață). alexia maria boacă

 232. obiectivele de baza ale kinetologiei. iulia-rahela marcu, rodica traistaru 

 233. competențele socio-emoționale în perspectiva educației morale. crina popa

 234. dezvoltarea regională și coeziunea economică în uniunea europeană. ionuț-mihai rădoi

 235. elemente de drept internațional public în studiul relațiilor internaționale. alexandra porumbescu

 236. “now what?: preparing and empowering youth leaving care”. coord. mihaela tomiţă

 237. radicalismul de dreapta populist între teorie politică și redefinirea principiilor democratice. mihaela ilie

 238. servicii și utilități publice (ed. prodcom tg jiu) vasilescu maria

 239. fundamentele controlului intern curs. emil ghiţă   , mirela claudia ghiţă

 240. intoarcerea roman,   ediția a doua, revăzută și adăugită. ion   catrina 

 241. păpușa  de  sticlă roman, ediția a doua revăzută și adăugită. ion   catrina

 242. potecile destinului ediţia a treia,   revăzută şi adăugită de autor. ion catrina

 243. cenușa tatălui ‒roman‒ iulian chivu

 244. improve your english vocabulary - phrases, idioms and phrasal verbs. mirela costeleanu

 245. subiecte de sinteza si teste grila pentru pregatirea examenului de licenta: drept civil, dreptul familiei, drept procesual civil, drept penal, drept procesual penal. alin-gheorghe gavrilescu, titu ionașcu, moise bojincă
  rodica peptan, laura magdalena trocan, elena-giorgiana simionescu, remus ionescu

 246. set de instrumente pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă . coord. mihaela tomiţă

 247. soluţii nutriţionale pe bază de sorg, mazăre şi aditiv furajer microbian pentru purcei   . lefter nicoleta aurelia, dumitru mihaela, gheorghe anca, idriceanu lavinia, hăbeanu mihaela

 248. aditiv furajer pe bază de bacillus licheniformis  și efectul acestuia asupra microbiotei purceilor în criza de înțărcare. mihaela dumitru,  nicoleta lefter, anca gheorghe, lavinia idriceanu,mihaela habeanu

 249. ghid privind creșterea sustenabilă a suinelor. mihaela hăbeanu

 250. ghid metodic pentru rezolvarea problemelor de loc geometric. jinga emilia

 251. teste de matematică pentru clasa a xi a. jinga emilia

 252. fișe de lucru la matematică pentru clasa a viii a. jinga emilia

 253. grupuri și subgrupuri liniare. jinga emilia

 254. extremele funcțiilor de variabile reale .jinga emilia

 255. probleme pregătitoare pentru bacalaureat. jinga emilia

 256. cercetări studențești în științe economice, juridice și administrative. coordonatori volum adrian cristian moise, cristina mihaela barbu

 257. o clipă doar  doina bonescu

 258. politica românească după 1989. vol 1. participarea politică. anca parmena olimid

 259. politica românească după 1989. vol 2. instituțiile politice.anca parmena olimid

 260. managementul clasei  vol. 2   mediul educațional și  mediul de învǎțare. magdalena dumitrana

 261. reprezentări liniare de grupuri finite. aplicații practice. jinga emilia

 262. artmetica în inele. aplicații practice. jinga emilia

 263. politica românească după 1989.anca parmena olimid

 264. îndrumător pentru studiul algebrei în clasa a viii-a.florin onete

 265. ghid metodic pentru pregătirea problemelor de bacalaureat de la clasele a xi a și a xii a. florin onete

 266. ghid metodic pentru calculul limitelor de șiruri folosind integrala definită. florin onete

 267. îndrumător metodic pentru pregătirea subiectelor de bacalaureat la matematică(m2). florin onete

 268. epigrama românească în  context european  și mondial. andrei  potcoavă

 269. lungul drum  spre lumină. dumitru gelu

 270. chimia şi biologia apelor naturale. manual orientativ pentru clasa a xii-a profil: resurse naturale şi protecţia mediului. cristina tatomir

 271. forme ale miraculosului în cultura veche românească. marinela valentina gongea

 272. renaissance magic in marlowe`s dr faustus and shakespeare`s the tempest. marinela valentina gongea. eseuri structurate, caracterizări, curente literare. marinela valentina gongea.

 273. top ten american problems. marinela valentina gongea

 274. exercitii de limba franceza (auxiliar didactic). uță livia

 275. sa invatam limba franceza impreuna ! (auxiliar didactic). uță livia

 276. gramatica limbii franceze prin exercitii (auxiliar didactic). uță livia

 277. zapping sur la grammaire (auxiliar didactic). uță livia

 278. volum omagial. in memoriam. elena petre coordonator: anca păunescu autori: olivia bălanescu, nicoleta ștefan, amelia motoi, cristina burtea-cioroianu, laviniu lăpădat

 279. prea  târziu , piesă de teatru în două acte . ilie luță

 280. vino, doamne, mă ridică… ieromonah augustin mâzgoiu

 281. managementul resurselor umane într-o unitate cu profil educațional . tudor alin dumitru

 282. ghid orientativ pentru interacțiunea cetățenilor cu serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor și cu oficiile de stare civilă. bobocică mihai-ciprian

 283. reforme majore în domeniul stării civile și al evidenței persoanelor de la apariție și până în prezent. bobocică mihai-ciprian

 284. limbajul python - un curs practic. laviniu aurelian bădulescu

 285. python. aplicații și teste. laviniu aurelian bădulescu

 286. guvernul şi administraţia ministerială . curs universitar ,   ediţia a iii-a, revizuită şi completată. alina livia nicu

 287. drept administrativ.  curs practic pentru autoevaluarea cunoştinţelor. alina livia nicu

 288. studiază itemii, titularizează-te! viorica dobrescu

 289. classroom laboratory reader. coordonator volum: trond berge

 290. din carnetul cu amintiri. petre gigea gorun

 291. descifrarea unor enigme. constantin d. chioralia

 292. descifrarea unor enigme. volumul i - energia de piramidă ediţie adăugită. constantin d. chioralia

 293. dinamica apariţiei bolilor „cheie” la măr în staţiunea didactică banu mărăcine. cristina ciobanu

 294. principalele implicatii cutaneo-mucoase in etilismul cronic. cristina ciobanu. modificări  produse  de  dăunătorii  animali   la rădăcină, colet şi tulpină . cristina ciobanu

 295. dăunătorii animali ai frunzei,fructului, florii şi  seminţei. cristina ciobanu

 296. tehnologii neconvenționale. daniel popescu

 297. miresme de campie. versuri ion bunescu

 298. mlădieri de spice. versuri. ion bunescu

 299. cum să implementăm eficient sisteme de management   (10, pentru oltenia !). traian crişu

 300. covid-19. din culisele pandemiei. emilian m. dobrescu, edith mihaela dobrescu, teodor palade

 301. gastroenterologie pediatrică. nedelcuţă ramona mihaela, călin gigi, ciora cosmin alexandru

 302. inițiere  în  tenis   de   masă. gheorghe – gigi năuiu

 303. motorul care funcţionează cu apă. niculae  nicuşor

 304. conceptul one health ”o sănătate” cu o tradiţie de 10 ani şi un viitor promiţător. coordonator: psihosociolog cornelia prioteasa

 305. guideline of english and romanian medical terminology . îndrumar de terminologie medicală engleză și română medical english series. iulia cristina frînculescu

 306. unde ne sunt îngerii ? roman . iulian dian

 307. importanța cunoașterii și practicării înotului. păsărescu vasile cristian

 308. cercetare privind selecția dirijată sau sistematică în vederea identificării și trierii tinerilor cu aptitudini sportive. păsărescu vasile cristian

 309. modalități de îmbunătățire a calității motrice combinate, viteză-îndemânare. păsărescu elena

 310. studiu constatativ privitor la metodologia îmbunătățirii calității motrice combinate, viteză-îndemânare. păsărescu elena

 311. consilierea femeilor cu sarcină nedorită. mitran andreea mihaela

 312. l’absurde dans l’oeuvre de jean paul sartre. melania mihai

 313. elemente de genetică. suport pentru extindere și aprofundare

 314. cristina tatomir. studiu asupra statusului metabolico-functional după operația de by-pass gastric la şobolanii obezi. mirica radu mihail

 315. vutcani. despre cultură și civilizație. oameni, locuri, fapte. ion diaconu

 316. peștele care cântă . schițe vesele. george stoian

 317. expresivități vizuale religioase populare în spațiul contemporan. viorel chirea

 318. locuri geometrice. todea sorin matei

 319. programare liniară în numere întregi. todea sorin matei

 320. culegere tematică de exerciții și probleme de aritmetică pentru clasa i. marelia carmen nicolăiță

 321. kit de supraviețuire pentru elevii refugiați și imigranți/emigranți / survival kit for refugee and migrant students [rms] dorina goiceanu

 322. salvați pământul, nu avem un alt loc în care să mergem. îndrumător pentru activități extracurriculare și extrașcolare. dorina goiceanu, nuță angelica, munteanu daniela, andrei lenuța, iliuță anca, cojocaru sorina, schneider delia, șomîcu silviu

 323. repere pentru o dezvoltare incluzivă de succes. dorina goiceanu. problematica ruralității în opera lui liviu rebreanu. claudiu crețu

 324. sursele comicului în dramaturgia lui caragiale. modele didactice şi activităti de învăţare. cătălina-simona bălașa

 325. sursele comicului în dramaturgia lui i.l. caragiale. cătălina-simona bălașa

 326. grădiniṭa de vară. bucuria copiilor și alternativa părinților. ghid metodologic- exemple  de bune practici- tomescu victoria , muṣat maria, muṣat florina lavinia , ioniṭă iulia

 327. țara hălmagiului și monumentele ei. filip veronica nicoleta

 328. metode clasice şi metode euristice folosite în predarea limbii şi literaturii  române. claudiu crețu

 329. approaches to teaching daniel defoe’s robinson crusoe. the colonial and postcolonial perspectives. ciopac angela simona

 330. characteristics of technical language. ciopac angela simona

 331. anacolutul. ciopac angela simona

 332. exerciţii de limba engleză. ciopac angela simona

 333. fişe de lucru de limba engleză . ciopac angela simona

 334. auxiliar didactic. fiṣe evaluare pentru activităṭi matematice. nivel 3-6 ani. muṣat florina lavinia

 335. discours authentiques des manuels de fle en contexte roumain d’enseignement. loredana ionica

 336. modalităţi de abordare a textelor romantice. modelul eminescu. dragu veronica-daniela

 337. autocunoaștere și dezvoltare personală. ghid metodic. oprică nicoleta

 338. comunicarea interpersonală. auxiliar didactic. oprică nicoleta

 339. softurile educaţionale şi aplicarea lor în instruirea asistată de calculator. todea sorin matei

 340. studiul funcțiilor haotice. todea sorin matei

 341. culegere de probleme de algebră pentru clasa a x a. todea sorin matei

 342. culegere de probleme de limite de șiruri . enunțuri și rezolvări. todea sorin matei.

 343. educaţia la distanţă. istoric, tradiţii şi perspective. marelia  carmen nicolăiţă, mihaela nicolescu, ionela gina iacob

 344. verb practice. mirela costeleanu

 345. căutând lumină în întuneric. luca nicolae

 346. culegere de probleme de matematică pentru clasa a viii a. ștefania iliescu

 347. metode de rezolvare a problemelor de geometrie plană. iliescu vasile

 348. metode de rezolvare a problemelor de geometrie în spațiu. iliescu vasile

 349. funcții lipschitz. ștefania iliescu

 350. aplicații ale numerelor complexe în geometrie. ștefania iliescu

 351. numere p-adice. iliescu vasile

 352. dreptul asigurărilor. caiet de seminar. daniela isabela scarlat

 353. locul și importanța literaturii în școala primară. amelia eugenia bulugean

 354. scheme de rezolvare a problemelor de aritmetică la ciclul primar. amelia eugenia bulugean

 355. pronoms relatifs et subordonee relative. elena groza

 356. anthologie- michel houellebecq. elena groza

 357. noţiunii teoretice și practice privind limba română. gabriela negrea

 358. activități de predare-învățare-evaluare la limba română. gabriela negrea

 359. ghid metodic pentru studierea operei scriitorului ioan slavici . gabriela negrea

 360. modalități de îmbogățire a vocabularului prin orele de limba română. gabriela negrea

 361. ipostaze ale naturii în lirica eminesciană. gabriela negrea. teste de evaluare la limba română. gabriela negrea.

 362. elaborarea compunerilor în limba română. gabriela negrea

 363. teste de evaluare a cunoștințelor de limba română la gimnaziu. gabriela negrea

 364. educația la distanță în context e-learning. sorin todea

 365. edificarea procesului de centralizare statală in franța (secolele x-xii). ariana pandia

 366. personalitatea domnitorului neagoe basarab al iv-lea (1512-1521). ariana pandia

 367. restructurarea economică în orașul târgu cărbunești.ariana pandia

 368. teste pentru bac și academia de poliție. ariana pandia

 369. monografia comunei  întorsura. nicolae emil bogdan

 370. jocuri de mișcare în lecția de educație fizică la ciclul primar. dănuț blendea

 371. jocuri de mișcare în lecția de educație fizică la ciclul gimnazial. dănuț blendea

 372. dezvoltarea calităților mortice la ciclul gimnazial și primar. dănuț blendea

 373. the grammatical categories of the verb. angela simona ciopac

 374. primii pași în gramatica limbii engleze. angela simona ciopac

 375. grammar exercises. angela simona ciopac

 376. principalele metode de rezolvare a problemelor de aritmetică și legătura lor cu formarea gândirii logice la elevi. ionela maria puzdrea

 377. câmp florar. lucian drând luce

 378. repertoriul produselor fitosanitare anorganice folosite în protecția plantelor cristina mihăescu

 379. aspecte privind bolile de natură neparazitară la unele plante de cultură. cristina mihăescu

 380. genealogia croaților din checea genealogija hrvata iz keče. francisc mixich , daniela birdean

 381. limba română actuală. ortografie și ortoepie. adriana elena geantă

 382. tumorile neuroendocrine – o provocare clinica si diagnostica ,,implicaţii fizio-patologice şi particularităţi în diagnosticul şi tratamentul tumorilor neuroendocrine’’ alexandra mirică

 383. gorjeanca de pe „titanic" . roman. iulian popescu

 384. răspunderea civilă pentru prejudiciul ecologic. alexandrina marica

 385. introducere  în fizica  fibrelor  optice. marian   p.  ciuperceanu

 386. dezvoltarea economică regională și coeziunea teritorială în uniunea europeană. sorin marian dinulescu.

 387. elemente de calcul matriceal, sisteme de ecuatii liniare. ștefania iliescu.

 388. elemente de analiză matematică. ștefania iliescu

 389. regimul juridic și protecția datelor personale. cezar tită

 390. bazele contabilităţii - teorie şi aplicaţii - gabriela buşan , irina-elena chirto, nicolae ecobici

 391. operațiunile instituțiilor de credit. marinela bărbulescu, alina hagiu

 392. produse și servicii bancare . marinela bărbulescu , alina hagiu

 393. english for physical therapy students and practitioners. bianca dabu

 394. culegere de proverbe și zicători - nicoleta mariana roman

 395. craiova,  monografie geografică, istorică, administrativă și economică - nicoleta mariana roman

 396. sibiu, monografie geografică, istorică, administrativă și economică - nicoleta mariana roman

 397. proiectarea algoritmilor în limbajul python - laviniu aurelian bădulescu

 398. notions fondamentales pour l’interprète - silvia boncescu

 399. research terminals in the social sciences- dan valeriu voinea    alexandru strungă

 400. economie manual universitar revizuit și completat- sandu ionel

 401. analiza de intelligence în social media - emil gîrdan

 402. exerciții și probleme de matematică pentru clasa a ii a- marian p ciuperceanu

 403. istoricul adunărilor creştine după evanghelie din românia (1899-1945) ediţie critică cu studiu introductiv, cronologie, note şi indice de bogdan emanuel răduţ , uniunea bisericilor crestine dupa evanghelie din romania , gheorghe oprea teodorescu   ,    marin ionescu

 404. armonie cer – pământ - valentina conțiu

 405. management. noțiuni de bază ale managementului organizației- văcărescu–hobeanu loredana

 406. noi tendințe în tehnologia construcțiilor de  mașini- daniel popescu

 407. implementarea unui sistem de tip erp-sap. studii de caz. volumul i. -viorel costin banta

 408. lunca jiului în sectorul turceni – gura motrului - oana oprişor

 409. noi tendințe în tehnologia construcțiilor de  mașini vol. i daniel popescu

 410. covid-19 la intefața economiei și societății emilian m. dobrescu, edith mihaela dobrescu, teodor palade

 411. drept internațional public: curs universitar ediția a vii-a revizuită și adăugită - tudor tănăsescu

 412. drept diplomatic și consular manual universitar ediția a iv-a -tudor tănăsescu

 413. protecția internațională a drepturilor omului curs universitar ediția a v-a -tudor tănăsescu

 414. robul lui dumnezeu şi al epigramei ionel iacob-bencei antologie realizată de any drăgoianu, mirela iacob, alexandra dogaru-aldo

 415. despre prietenie, o lume de poveste şi alte lucrări de artă - alin bîzoi-popescu

 416. drept procesual civil partea specială note de curs - marian budă

 417. perspective și provocări la tinerețe și vârsta adultă - studii și aplicații în domeniul dezvoltării umane

 418. claudia sălceanu, mariana floricica călin (coordonatori)

 419. odiseea unui poliţist - evenimente, cazuri, anchete, mărturii -nicolae văduva

 420. floralia -elena gavrilescu

 421. genealogia locuitorilor  satului  cojmănești – gorj 1500 – 1985 constantin a. gherghinescu

 422. impactul migrației ilegale asupra spațiului schengen - codreanu lăcrămioara-iuliana

 423. oltul din inimă destinul unei singure iubiri - in memoriam  constantin triță

 424. tabăra prieteniei literare „de amicitia” coordonator mariana moga

 425. nae ionescu – de la mistica monarhiei la mobilizarea totalitară mihai sebe

 426. dezvoltarea inteligenteței emoționale prin tehnici de psihoterapie - mihaela negrescu

 427. limba germana – optional – clasa a vii-a - ștefănoiu monica vasilica

 428. dicționar de termeni informatici englez-român a-d - verdeș maria rocselana, buzera marius

 429. terorismul internațional repere istorice, forme de manifestare și considerații juridice - tudor tănăsescu

 430. united arab emirates – romania relations in the context of eu – gcc free trade agreement - ioana măglaș

 431. totul se plătește… iulian popescu

 432. restituiri veteranmontiste-  constantin brânzan

 433. pentru o soartă mai bună - provenienţa şi viața  familiei mele - ediție revăzută și adăugită -grigore bucur

 434. psalmii lui pavel -pavel rătundeanu ferghete

 435. credința ortodoxă, constituția și constituționalismul românesc contemporan studii și eseuri -marius andreescu

 436. lucrări practice pedologie i - popescu cristian

 437. legislație şi politici educaționale -adrian nicolescu

 438. cum sa dezvolţi autocontrolul la copii? - simona pojoga, marius marici, david teodorescu

 439. file de viaţă, istorie şi  învăţătură -bogdan emanuel răduţ

 440. teatrul ca metodă alternativă de stimulare a creativității verbale și non-verbale - eficientizarea demersului didactic în învățarea limbilor străine - ileana mihaela chirițescu

 441. drept internațional public  note de curs -ușurelu georgeta - alina

 442. diagnostic pozitiv şi diferenţial în oftalmologie curs și lucrări practice pentru studenți ediția a iii-a revizuită și adăugită -carmen mocanu

 443.  managementul strategic în afacerile interne - nechita dănuț

 444. sisteme comparate de ordine publică - curs universitar i - gheorghe  buzescu

 445. drept internațional privat note de curs - ușurelu georgeta - alina

 446. modelarea unor procese economice regasite intr-un sistem de tip erp - sap. studii de caz. -banța viorel costin ,dumitru valentin florentin

 447. sistemele informatice integrate: rolul și impactul acestora în procesele de afaceri ediție revizuită și adăugită - dumitru valentin florentin ,banța viorel costin

 448. drept administrativ. note de curs -nedelcu paul iulian

 449. antologie de texte. recenzii de cărți – personalități ale literaturii contemporane. sincerus verba vol. i - vasile bele, gelu dragoș, nelu danci

 450. viața ca un labirint versuri -doina bonescu

 451. finanțe publice și teorie fiscală, vol.1 -leontin stanciu

 452. managementul organizației militare.--fundamente teoretico-aplicative.- leontin stanciu

 453. un gorjean în orientul îndepărtat roman - popescu iulian

 454. promoția «prof. ion georgescu» marin i. arcuș

 455. primary care for medical students - kamal kamal constantin, viorela enachescu, dogaru carmen adriana, radu mirela, kamal adina maria  ,constantinescu elena codruta

 456. interogarea bazelor de date prin exemple -ileana ștefan

 457. teaching the sequence of tenses to intermediate students - dana cone-onete

 458. the cognitive metaphor -dana cone-onete

 459. managementul prevenirii şi combaterii pornografiei infantile prin sistemele informatice -stolojescu alexandru-georgian

 460. sănătatea mintală – perspective interdisciplinare - pîrlog mihail cristian , crișan cătălina angela

 461. anatomy of nervous system - oana taisescu

 462. respectarea drepturilor omului în contextul activităţilor de prevenire şi combatere a terorismului - lucian cristian teodor

 463. contributions to platyhelminthes – tricladida and arachnida – opiliones - anda felicia babalean

 464. verificați-vă cunoștințele la biologie ! -podeanu, maria antoneta leila

 465. 21 tests avec clé - melania mihai

 466. l’education interculturelle: une approche positive de la différence -melania mihai

 467. studiu privind datoria publică a româniei  în perioada 2015-2018 și implicațiile sale asupra mediului militar - leontin stanciu  ,  loredana-gabriela mocanu

 468. methodological experiment on teaching sequence of tenses to intermediate students -dana cone-onete

 469. drept civil  partea generală . persoanele -marica alexandrina

 470. elemente ale educației și profesionalizării tehnologice aplicate la ,,sisteme de măsurare și control automat ai parametrilor tehnologici'' - tutunaru  mariana

 471. tipuri de itemi la biologie - podeanu, maria antoneta leila

 472. global english: the asian context - vîrzob augustina valeria

 473. cercetări de abordare terapeutică în depresii - udriștoiu ion

 474. aspecte privind respectarea drepturilor omului în condițiile impuse de apariția unor pandemii sau situații speciale-  coordonator costache gheorghe

 475. dascălul, de profesie român - coord: prof. cristina ardeleanu

 476. geometria triunghiurilor ortologice -ion pătrașcu ,  florentin smarandache

 477. inegalități brunn-minkowski gaussiene - popescu ancuța ionela

 478. temps et aspect en anglais et en français / tense and aspect in english and french- maria mădălina poiană

 479. deutsch für profis caiet de germană - auxiliar pentru elevi - clasa a viii a nivel mediu – avansat - monica ștefănoiu

 480. învatarea limbii germane prin muzica si film caiet de germană auxiliar pentru elevi - clasele a vii și a viii-a nivel avansat - monica ștefănoiu

 481. instrumente de evaluare la biologie -podeanu, maria antoneta leila

 482. teste de verificare a cunoștințelor la istorie pentru clasa a ix-a - pandia daniela ariana

 483. teste de verificare a cunoștințelor la istorie pentru clasa a x-a - pandia daniela ariana

 484. teste de verificare a cunoștințelor la istorie pentru clasa a xi-a - pandia daniela ariana

 485. teste de verificare a cunoștințelor la istorie pentru clasa a xii-a - pandia daniela ariana

 486. poezii pentru copii - ursei breznicescu mircea

 487. analiza investigativă prin tehnicile profiling în contextul cercetării criminalităţii judiciare - cornelia mădălina dusciuc

 488. foc de gheață - eduward-sorin vîlceanu  

 489. polifonii convergente  (cronici, comentarii, consemnări) -iulian chivu

 490. locul şi rolul coproprietăţii în sistemul modalităţilor juridice ale dreptului de proprietate - ușurelu georgeta – alina

 491. adjectivul  clasa a vi-a - mehedințu laura - florentina

bottom of page