top of page

 

                                    Apariții editoriale  2022

 1. Chimie organică Volumul 1 Curs pentru studenţii anului al II-lea  EDIŢIA a III-a  - Gabriela Rău

 2. Organic Chemistry Volume 2 Course for the 2nd year students  2nd EDITION  - Gabriela Rău , Corina Brînduşa

 3. ORGANIC CHEMISTRY Practical Works for the 2nd year students
  2nd EDITION -  Gabriela Rău ,  Anca Mihaela Stoian

 4. Dinamica și controlul vehiculelor spațiale  - Romulus Lungu, Alin Buțu

 5. Reziliența strategică a Uniunii Europene, inclusiv în domeniile tehnologic și digital: scenarii de viitor și contribuții ale României - Ioan-Cosmin Mihai, Dan Cîmpean, Sabin Popescu, Alina Vasilescu

 6. SOCIETAEA ȘI STATUL ROMÂN ÎN PERIOADA STĂRII EXCEPȚIONALE
  Studii, Eseuri, Scrisori - Marius Andreescu

 7. Subiecte de admitere. Algebră și analiză matematică date la Facultatea de Pompieri în perioada 2004-2013 - Popescu, Garibald /  Sbora, Liviu. Damian, Cristian

 8. Influența aditivilor polimerici la curgerea apei prin conducte și accesorii destinate pentru stingerea incendiilor - Popescu, Garibald

 9. Prevenirea incendiilor. Cercetarea și stabilirea cauzelor de incendiu cu natură electrică - Popescu, Garibald /  Sbora, Liviu

 10. SISTEMELE JURIDIC, ECONOMIC ȘI ADMINISRATIV,COMPONENTE FUNDAMENTALE ALE UNEI SOCIETATI BAZATE PE RESPECTAREA 
  DREPTURILOR OMULUI - Costache Gheorghe

 11. VOINȚĂ Mecanismul mașinăriei umane - Alecsis-Dumitru Roșca

 12. Terminologia gastronomică românească – ipostaze trecute și actuale - Radu Golea Cristina

 13. VALORIFICAREA INFORMAȚIEI FINANCIAR – CONTABILE ÎN EVALUAREA PERFORMANȚELOR ORGANIZAȚIILOR - Preda Buzgurescu Olimpia Livia

 14. Istorii răzlețe versuri - Grigore Ileana 

 15. Bogăția intelectuală și bogăția materială Cum bogăția intelectuală mi-a generat bogăția materială Carte autobiografică  -Nicolae Grigorie Lăcriţa

 16. Mecanică-Probleme rezolvate - Bolcu Alexandru

 17. Viața, religia și impozitele   - Nicolae Grigorie Lăcriţa

 18. Contabilitate și raportare financiară pentru instituțiile Publice - Dima Florin Constantin

 19. Managementul  clasei Vol 3 SPAȚIU  ŞI TIMP   ȊN   CLASA  DE  ELEVI - Magdalena Dumitrana

 20. Cugetări foarte târzii - Circa Marius Iosif

 21. UN TABLOU PSIHOCOMPORTAMENTAL AL VÂRSTEI ADOLESCENȚEI - Sălceanu Claudia  , Floricel Mariana

 22. Erik și viața fără GLUTEN la 3 ani - Cătălina Tăgârță

 23. Limba franceză 100 teste grilă pentru admiterea la Academia de Poliție și la școlile postliceale de poliție și de jandarmi - Ana-Marina Tomescu

 24. COMPETENȚELE SOCIO-EMOȚIONALE  ÎN PERSPECTIVA EDUCAȚIEI MORALE. O ABORDARE APLICATIVĂ - CRINA POPA

 25. De la Breaza la Sibiu: proză - Bunescu Ion

 26. TESTE GRILĂ DE LIMBA ENGLEZĂ PENTRU ADMITEREA ÎN ȘCOLILE DE POLIȚIE - Mihăescu Gabriela-Mirela 

 27. Portrete de eroi și episoade din luptele duse de Regimentul 2 Dorobanți – Vâlcea pe frontul antihitlerist . Memorii de razboi  -  Mihăescu M. Ion

 28. IHTIOFAUNA LACULUI HĂNEŞTI - Cristina Daniela Popovici   

 29. EXERCICES DE GRAMMAIRE. Fiches de travail.  CLASA a-V-a -  Nicoleta-Aurora Ionașcu

 30.  COVID-19. FINALUL PANDEMIEI Crestomație alcătuită de Emilian M. Dobrescu 

 31. Studiu hidrologic asupra râului Jiu pe sectorul confluență Motru-confluență Amaradia - Ionuț-Adrian Drăguleasa

 32. AMELIORARE NISIPURI AGRICULTURĂ Lucrări practice de laborator - Dr. ing. DRĂGHICI IULIAN

 33. Adam Katzman, un scriitor francez insolit - Aurora Dumitrescu

 34. EXERCICES DE GRAMMAIRE. Fiches de travail.   Clasa a-VI-a - Nicoleta-Aurora Ionașcu

 35. RESSOURCES DIDACTIQUES - Nicoleta-Aurora Ionașcu

 36. Exercices de grammaire. Fiches de travail. Clasa a -VII-a. - Nicoleta-Aurora Ionașcu

 37. Exercices de grammaire. Fiches de travail. Clasa a -VIII-a.- Nicoleta-Aurora Ionașcu

 38. ECOGRAFIE GENERALĂ TEORETICĂ ŞI PRACTICĂ – NOŢIUNI DE BAZĂ
  Ediția a II-a, revizuită și adăugită - Adrian COSTACHE
  Cristina COSTACHE . Mihai DUMITRU

 39. Regimuri tranzitorii particulare la transformatoarele de putere - Nițu Maria Cristina

 40. THE GENERATIVE LEXICON AND THE FIELD-SPECIFIC VOCABULARY: MEDICAL AND ECONOMIC TERMINOLOGY - Ganea Ionela

 41. THE LANGUAGE- CULTURE CONNECTION IN TEACHING SPEAKING SKILLS - Butucea Loredana

 42. CONSIDÉRATIONS SUR L’IMPRESSIONNISME LITTÉRAIRE FRANÇAIS - Butucea Loredana

 43. Plans mémoriels du discours littéraire. Étude de l’œuvre d’Irène Némirovsky - Sava Adela

 44. Strategii de învățare în abordarea gestiunii și contabilității creditelor și împrumuturilor obținute - Barbu Mirela

 45. Lucrăm împreună la matematică  Fișe de lucru – clasa a III-a 
  Ediția a II-a
   
  -Spiridon Ionela Anișoara 

 46. Exerciții de limba și literatura română și franceză pentru învățământul primar  Ediția a II-a  -Spiridon Ionela Anișoara 

 47. Cauze ale succesului sau insuccesului școlar Ediția a II-a -Spiridon Ionela Anișoara  

 48. Predarea-învățarea noțiunilor de raport și proporție -Spiridon Ionela Anișoara 

 49. Orașe și cetăți romane la Dunăre în secolele II-III p. CHR. -Spiridon Ionela Anișoara 

 50. Contabilitatea și organizarea principalelor operațiuni din cadrul unei societăți comerciale - Barbu Mirela

 51. Criterii de stabilire a succesului în firma de exercițiu și firma reală - Barbu Mirela

 52. Rolul balanței contabile în furnizarea informației contabile - Barbu Mirela

 53. VALORIZAREA RELAȚIILOR INTERDISCIPLINARE ALE MATEMATICII, PRIN PROGRAME CURRICULARE OPȚIONALE - Bunăiașu Anca Gabriela

 54. BUSINESS MANAGEMENT IN DIGITAL ECONOMY - Simionescu Mihaela

 55. Pedologie Note de curs - Nijloveanu Daniel

 56. TEHNOLOGII AGRICOLE - Nijloveanu Daniel

 57. BUSINESS ENGLISH - Mirela Costeleanu

 58. PRINTRE CĂRŢI ŞI OAMENI  Vol. VIII - Tudor  Nedelcea

 59. POLICROMIA ÎN SCULPTURĂ Cercetare asupra practicilor sculpturale tradiționale și expresia lor contemporană - Nica Dan  Șerban

 60. ÎNVĂȚARE ȘI PREDARE ACTIVĂ – DE LA TEORIE LA PRACTICĂ - Inspectoratul Școlar Județean Dolj , Casa Corpului Didactic Dolj ,
  Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu”, Craiova

 61. Cugetări foarte târzii - Circa Iosif Marius

 62. LÂNGĂ TINE MEREU  VERSURI - MARIN BĂLTEANU

 63. DOBROGEA STUDIU GEOGRAFIC - Marin, Ion / Marin, Marian  /   Dumitrache , Lucian/ Boşneagu , Romeo  /   Ștefănescu , Diana/     Zaharia , Alexandra – Lucia    

 64. “Pas cu Pas”  Curs de dezvoltare a caracterului pentru copii - Asociația Youth In Action Romania

 65. Teoreme de medie din analiza matematică - Ion Necșuliu

 66. Teoremele fundamentale ale analizei matematice - Ion Necșuliu

 67. Teorema lui Rolle - - Ion Necșuliu

 68. Grupuri de matrice și grupuri de transformări - Ion Necșuliu

 69. Transformări geometrice - Gheorghe Necșuleu Ion Necșuliu

 70. Calculul unor limite de șiruri cu ajutorul integralelor definite din funcții iraționale - Ion Necșuliu

 71. Aplicații practice interdisciplinare ale haoticului - Ion Necșuliu

 72. Culegere de probleme de geometrie analitică - Ion Necșuliu

 73. Culegere de probleme de analiză matematică - Ion Necșuliu

 74. PRINCIPII DE REZOLVARE A PROBLEMELOR DE MATEMATICĂ -Bunăiașu Anca Gabriela

 75. FARMACOLOGIA TULBURĂRII DEPRESIVE ÎNTRE DIMNESIUNEA CLINICĂ ȘI NEUROBIOLOGICĂ MONOGRAFIE - ILEANA MARINESCU

 76. Şiruri recurente şi aplicaţiile lor în geometrie - Maria Dana Gurgui

 77. ARITMETICA ÎN GIMNAZIU - Maria Dana Gurgui

 78. PUNCTE IMPORTANTE ÎN TRIUNGHI - Maria Dana Gurgui

 79. Sinteze de matematică pentru clasa a VI Teorie și probleme - Maria Dana Gurgui

 80. Teste de matematică pentru  examenul de capacitate - Maria Dana Gurgui

 81. TESTE DE MATEMATICĂ PENTRU CLASA a V-a - Maria Dana Gurgui

 82. ABORDARE INTEGRATĂ A MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE DIN PERSPECTIVA CALITĂȚII SERVICIILOR ȘI A PERFORMANȚEI ORGANIZAȚIONALE - Camelia Maria Olari

 83. Dezvoltarea competențelor în domeniul administrării riscurilor la nivel organizațional și cibernetic - Ionuț RIZA

 84. SORTIMENTE DE SOIURI VITIS VINIFERA PENTRU DIFERITE AREALE ECOLOGICE DIN ROMÂNIA ȘI UTILIZAREA DATELOR ÎN PROCESUL DIDACTIC - Urziceanu Niculina Rodica

 85. FAIRY TALES AND THE SHIFT IN IDENTITY POETICS FROM MODERNISM TO POSTMODERNISM - Baciu Ana-Maria

 86. Algoritmi aritmetici utliziați în rezolvarea problemelor de matematică - Maria Dana Gurgui

 87. Metode tradiționale și metode moderne folosite în predarea matematicii - 
  Maria Dana Gurgui

 88. Relații româno-spaniole în perioada 1856-1900 - DRAGOMIR DENISA VICTORIA

 89. Provocări ale „crizei refugiaților” în Europa Occidentală (2015-2017).  Între Guvernanță multi-nivel și decuplare - DRAGOMIR DENISA VICTORIA

 90. Concepte istorice prin film. Predarea-învățarea conceptelor istorice la ciclul primar cu ajutorul  filmelor  - DRAGOMIR DENISA VICTORIA

 91. Documente privind relațiile româno-spaniole în a doua jumătate a secolului al XIX-lea - DRAGOMIR DENISA VICTORIA

 92. Cercetarea pedagogică aplicată la istorie -DRAGOMIR DENISA VICTORIA

 93. Teste de istorie pentru învățământul primar și gimnazial -DRAGOMIR DENISA VICTORIA

 94. Teste de Istorie pentru învățământul liceal -DRAGOMIR DENISA VICTORIA

 95. Activități specifice alternativei educaționale Step by Step în învățământul primar - DRAGOMIR DENISA VICTORIA

 96. Documente contabile Structură și mod de completare - Mirela Barbu

 97. ÎNTOCMIREA PLANULUI DE AFACERI ASPECTE TEORETICE ȘI PRACTICE GHID METODOLOGIC - Mirela Barbu

 98. EVALUARE PRIN 2000 DE TESTE GRILĂ PENTRU ACADEMIA DE POLIȚIE ȘI  ȘCOLILE DE SUBOFIȚERI - MĂDĂLINA-VIOLETA POPESCU

 99. SISTEMUL DREPTULUI - VIZITEU MĂDĂLINA

 100. METODE  DE  REZOLVARE  A PROBLEMELOR   DE ARITMETICĂ -FELICIA IONIȘOR , MARIA D. F. PREDA  ,MARIA  D.  PREDA

 101. DRUMURI ȘI CĂUTĂRI Cronici, studii, eseuri - Petru Ilie Birău

 102. Curs de neurologie pentru studenții facultății de medicină - Albu Valeria Carmen /  Pîrșcoveanu Denisa Floriana Vasilica / Târtea Elena-Anca / Ene Laurențiu / Tudorică Valerica

 103. REPERE ALE OPTIMIZĂRII MANAGEMENTULUI FORMĂRII INIŢIALE ÎN JANDARMERIA ROMÂNĂ -Vasiliu Ionel

 104. MODALITĂŢI  DE  INTEGRARE  A SURSELOR  DE  ISTORIE  LOCALĂ  ÎN  PROCESUL  INSTRUCTIV  - EDUCATIV - Căpuşă Mioara

 105. CONSTANTIN  DOBRESCU - ARGEŞ  - GÂNDIREA   ECONOMICĂ  ŞI  POLITICĂ - Căpuşă Mioara

 106. English for Healthcare - Iulia Cristina Frînculescu

 107. SOCIOLOGIA MARKETINGULUI - George Niculescu

 108. MOȘIILE FRĂSINETULUI DE CÂMP și VLĂDILEI. EVOLUȚIA PROPRIETĂȚII ASUPRA PĂMÂNTULUI - Marin Petran

 109. Fundamentele contabilității de gestiune și calculației costurilor - Cristina Otilia Constantin

 110. Noua sociologie economică - George Niculescu

 111. Astronavigația - De la gnomon şi astrolab la sextantul Apollo - Vasile Chirila

 112. ANIMALE MARI ȘI MICI SPUN POVEȘTI PENTRU PITICI - ELENA BONTA

 113. BAZELE STATISTICE ALE TEORIEI  FIABILITĂȚII - Alina BĂRBULESCU Cristian Ștefan DUMITRIU

 114. M-a binecuvântat Dumnezeu o viață - Iosefina Brătulescu Dănciulești

 115. Știinta materialelor. Suport de curs pentru invatamantul superior - Cristian Stefan DUMITRIU, Alina Barbulescu

 116. Problematica cercetării empirice în sociologia academică - Dumitru Otovescu (coord.)

 117. Societatea românească. Diagnoză și terapii sociologice - Vlad Ovidiu Cioacă

 118. ROLUL PROGRAMULUI KINETOTERAPEUTIC ÎN CONTROLUL ȘI RECUPERAREA COORDONĂRII LA COPIII TETRAPARETICI - Motoș Andrei Răzvan

 119. PROGRAME KINETOTERAPEUTICE PENTRU CORECTAREA AFECȚIUNILOR FIZICE LA COPII  - Motoș Andrei Răzvan

 120. STUDII SOCIALE. APLICAȚII - Simona Coșerea     Adrian Gorun    
  George Niculescu

 121. Drept Internațional Public.  Curs universitar pentru I.F.R./I.D. - Tudor Tănăsescu

 122. GHID METODIC PENTRU STUDIEREA RĂZBOIULUI DE INDEPENDENȚĂ CU EVIDENȚIEREA CONTRIBUȚIEI JUDEȚULUI GORJ - Purdescu Claudiu Mihail

 123. GHID METODIC PENTRU EVALUAREA RANDAMENTULUI ȘCOLAR LA ISTORIE - Purdescu Claudiu Mihail

 124. PRIMII PAȘI ÎN MATEMATICĂ - Cristina Ardeleanu

 125. DREPT PENAL PARTEA SPECIALĂ Curs universitar - Alina V. Popescu ,      Ion Stoica  

 126. Neo-Victorianism and the Nineteenth Century British Historical Fiction
  Neo-Victorianismul si proza istorica britanica a sec. al XIX-lea
   - Victor Olaru

 127. Primește-mi inima! - CRISTIAN STĂNCIULESCU-BÂRDA

 128. Provocările secolului XXI Challenges of the 21st century - Coordonator Alexandru Ionaş

 129. USING STORY-TELLING TO TEACH ENGLISH - Corina Mariana Mitrulescu

 130. REABILITARE ORALĂ Curs pentru studenții anului VI  Medicină Dentară
  Vol. II,  Ediţia a II-a - Sanda Mihaela Popescu

 131. GHID METODIC PENTRU UTILIZAREA AUTOCAD 2D ȊN   MODELAREA GRAFICĂ - Pîrvulescu Eduard - Nelu

 132. PROVOCĂRI MATEMATICE  AUXILIAR CURRICULAR PENTRU CLASELE a IV-a și a V-a - Pîrvulescu Eduard - Nelu

 133. ”STOMATOLOGIA IN TIMPUL PANDEMIEI COVID 19” - Popescu Sanda Mihaela

 134. MANAGEMENTUL  RELAŢIILOR INTERPERSONALE  ÎN  MEDIUL ŞCOLAR - Mirela Gorun

 135. Matematica o gândire logică și o învățare inteligentă - Mirela Gorun

 136. Motivația învățării la școlarul mic - Mirela Gorun

 137. Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic la lecția de matematică - Mirela Gorun

 138. POEME DE DUMINICĂ - Liviu Băițel

 139. Contabilitate de gestiune. Implicații manageriale ale contabilității - Bocean Vărzaru Anca Antoaneta

 140. Eu sunt numai un copilaș ! - Poezii și povești terapeutice - Daniela Ghigeanu

 141. ACTUALITĂȚI ȘI PERSPECTIVE ÎN TERAPIA DERMATOLOGICĂ CAZURI CLINICE, DE LA DIAGNOSTIC LA TRATAMENT - Asociaţia Dermatologilor din Oltenia

 142. ARHANGHELUL” DIN BIRDA. 10 ANI ÎN SLUJBA COMUNITĂȚII PAROHIALE REVISTA DE CULTURĂ ȘI RELIGIE RURALĂ - Preot dr. VALENTIN BUGARIU

 143. CONDUCEREA AUTOVEHICULELOR SUB INFLUENŢA DROGURILOR, ALCOOLULUI ŞI MEDICAMENTELOR  - FACTOR DE RISC LA ADRESA SIGURANŢEI RUTIERE - SLABU MARIAN

 144. Prevenirea și înlăturarea eșecului școlar - Anela Hantea

 145. Prevenirea şi combaterea falsificării de monedă şi a altor instrumente de plată - DRUMCEA GABRIEL

 146. ȘCOALA DE VARĂ VIItor STUDent - Roșca Adrian Sorin Racilă Laurențiu Daniel ,  Ionescu Adriana,  Tutunea Dragoș

 147. MULŢIMI, RELAŢII ŞI FUNCŢII ÎN MATEMATICA DE GIMNAZIU - Șerban Simona-Marinela 

 148. Spații de funcții și aplicații la studiul problemei Sturm-Liouville - Șerban Simona-Marinela

 149. Teaching Oliver Twist to middle class pupils - Enache Alina

 150. Grammar practice - Enache Alina

 151. ROMANTIC FEATURES IN ENGLISH LITERATURE ASPECTS OF TEACHING POETRY - Olivia Nicolae

 152. Comunicarea prin joc didactic - mijloc de socializare a elevilor din învățământul primar - Crina POPA

 153. OLIMPIADE ȘI CONCURSURI ȘCOLARE Clasa a VIII-a - MIRCEA POPESCU

 154. OLIMPIADE ȘI CONCURSURI ȘCOLARE Clasa a VII-a- MIRCEA POPESCU

 155. CEEC- PCMSI Book of abstracts 1st Central and European Conference on Physical Chemistry and Materials  Science 26-30 July 2022, Split, Croatia -  Matko ErcagAndrei Rotaru , Ladislav Vrsalovic

 156. CRITICAL THINKING AND THE TEACHING PROCESS - Olivia Nicolae

 157. Metode clasice şi metode euristice folosite în predarea limbii şi literaturii române - Creţu Claudiu

 158. Problematica ruralităţii în opera lui Liviu Rebreanu - Creţu Claudiu

 159. Logopedia. Prevenire şi corectare a tulburărilor de limbaj la şcolarii mici - Mariana Buia

 160. Studii sociologice. Impactul sărăciei și excluziunii sociale asupra dezvoltării sustenabile în țările emergente - Ramona Birău

 161. METODE ITERATIVE DE CALCUL NUMERIC - Antonie Cristian-Daniel

 162. METODE ITERATIVE DE CALCUL NUMERIC PENTRU SISTEME DE ECUAȚII - Antonie Cristian-Daniel

 163. ISTORIE CAIET DE LUCRU. APLICAȚII CLASA A VI-A - BALACI CLAUDIA-EUGENIA

 164. Rolul educației în dezvoltarea comportamentului și personalității elevului - Anela Hantea

 165. Elemente de Geografie  Auxiliar pentru clasa a VI-a - Dogaru Letiţia Nadia

 166. REPREZENTĂRI ALE SIMBOLULUI POMUL VIEȚII ÎN ARTA POPULARĂ 
  DIN OLTENIA - Lidia Petrescu Mărgelu

 167. Responsabilitate prin economie sociala - Bune practici ale întreprinderilor sociale - Victor Nicolaescu

 168. Bune practici pentru sprijinirea înființării și dezvoltării de întreprinderi sociale  - Victor Nicolaescu

 169. MANAGEMENTUL MOTIVĂRII ÎN COMPANIILE DE ASIGURĂRI DIN ROMÂNIA - Bogdan ȘTEFĂNESCU

 170. DEZVOLTAREA UMANĂ SUB CUPOLA ONU - Emilian M. Dobrescu
  Edith Mihaela Dobrescu

 171. TESTING WRITING SKILLS AT LOWER SECONDARY SCHOOL - Prof. Ionela-Maria Paşek

 172. Tehnici avansate de investigare a materialelor - Tărâță Daniela  Mirițoiu Cosmin

 173. Izvoarele dreptului- o nouă abordare. Privire specială asupra practicii judiciare și precedentului judiciar ca izvoare formale ale dreptului obiectiv - Iulia Boghirnea

 174. Sociologie juridică (curs universitar) - Iulia Boghirnea

 175. NE VORBESC STRĂMOȘII - Ulpiu Chirițescu

 176. Camil Petrescu de la roman la jurnal - Predi Amalia

 177. Probleme de estetică la Eugen Lovinescu - Predi Amalia

 178. Mobilitatea entităților economice în context contabil. Aspecte ale contabilității de grup și contabilității consolidate - Bocean Vărzaru Anca Antoaneta

 179. LA PAS PRIN REȘIȚA Suport de curs pentru ciclul primar - Cristina Ardeleanu

 180. MATEMATICA LA CLASA PREGĂTITOARE Ghid metodic - Cristina Ardeleanu

 181. Actualitatea sistemului de probațiune. Reflecții și perspective - Dobre Răducu

 182. INELE DE FRACŢII. CORPUL NUMERELOR RAŢIONALE ŞI  CORPUL FUNCŢIILOR ALGEBRICE  RAŢIONALE. - ALINA NICOLĂESCU

 183. Site de prezentare "MATEKIDS" - ALINA NICOLĂESCU

 184. Teoreme: Directă, Reciprocă, Contrară, Contrară reciprocei. Exemple din diverse capitole ale programei școlare - ALINA NICOLĂESCU

 185. Repere privind victimologia, victimizarea și victimele în/ din  România. -  Aura Preda

 186. Influența inteligenței generaționale asupra factorilor de risc ai calității vieții la persoanele vârstnice: singurătatea și abuzul - Căciulă Ioana

 187. Elemente de gramatică franceză - explicații și exerciții - Margareta Chetreanu

 188. Aventurile albinuței lucrătoare - Mariana Chirea

 189. Maşina de inducţie hexafazată - comandă vectorială - Maria Cristina Nițu

 190. Politica publică alternativă privind ajutorul umanitar în domeniul dezastrelor – Rolul Crucii Roșii Române - Victor Nicolaescu

 191. INDEZIRABIL - IULIAN CHIVU

 192. Viața sub un cer albastru - Grety Stuparu

 193. MODELAJ PRIN AMPRENTARE Ghid practic Grădiniță și clasele primare -Cristina Simion

 194.  ENGLISH FOR AGRICULTURE AND HORTICULTURE VOLUME I - MIRELA PARASCHIVU  ,  DENISA BĂRBUCEANU

 195. Lectura literară și specificul psiho-intelectual al copilului de ciclu primar. propuneri conținutistice și metodologice - Roxana Larisa Humă

 196. DEZVOLTAREA UMANĂ SUB CUPOLA ONU - Emilian M. Dobrescu
  Edith Mihaela Dobrescu

 197. Clasa mea pregătitoare, versuri Auxiliar curricular - Drăgoianu Constantina-Cristina

 198. CINE ÎNVAŢĂ ALFABETUL, VERSURI Auxiliar curricular - Drăgoianu Constantina-Cristina

 199. GRAMATICA LIMBII ALBANEZE - CRISTIAN BEȘLEAGĂ

 200. Profil de autor - Marin  I. Arcuș

 201. Versuri și imagini. Opinii.... Meditații.... Dedicații - Constantin Brânzan

 202. AUXILIAR CURRICULAR Clasa a VI-a  MATERIALE ȘI TEHNOLOGII - Ileana Pomoja

 203. MATERII PRIME ȘI MATERIALE METALICE SUPORT DE CURS CLASA A VII-A, PENTRU PROFESOR ȘI PENTRU ELEV- Ileana Pomoja

 204. PROIECTE EDUCAȚIONALE  ELABORARE ȘI MODELE - Gabriela Elena Gorun     Rodica David     Luiza Maria Dragomir      

 205.  ABORDĂRI STRATEGICE PRIVIND ACTIVITATEA DE TURISM ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII REGIONALE DURABILE - Flaviu Doru NEAGA

 206. Playing to EcoBuild for Learning to Protect Environment
  Implementation Guide of the EcoBuild Educational Platform
   - Dorina Goiceanu

 207. EcoBuild Together - Dorina Goiceanu, Ileana  Didu, Cristina Gherghinescu,  Marinela Dochia, Diana Cotescu,   Maria Cismaru 
  Genelia Petrescu, Schevach Laura

 208. Jocuri educaționale pentru protejarea mediului înconjurător -  Dorina Goiceanu, Ileana  Didu, Cristina Gherghinescu,  Marinela Dochia, Diana Cotescu,   Maria Cismaru, Genelia Petrescu, Schevach Laura

 209. TERORISMUL INTERNAȚIONAL REPERE ISTORICE, FORME DE MANIFESTARE ȘI CONSIDERAȚII JURIDICE (Ediția a II-a)    - MASTER - Tudor Tănăsescu

 210. INSTRUMENTE JURIDICE PRIVIND PREVENIREA ȘI REPRIMAREA TERORISMULUI (Ediția a II-a)  - MASTER - Tudor Tănăsescu

 211. REFACEREA CAPACITĂȚII DE PRODUCȚIE ȘI PROTECȚIE A AGROECOSISTEMELOR DIN ZONA SOLURILOR NISIPOASE PRIN PROMOVAREA ÎN CULTURĂ A UNOR SPECII DE PLANTE TOLERANTE LA STRESUL TERMOHIDRIC  FASOLIȚĂ, SORG, SECARĂ - Reta Drăghici, Georgeta CIURESCU, Gheorghe MATEI

 212. FONDURILE EUROPENE ȘI IMPACTUL LOR ASUPRA DEZVOLTĂRII RURALE ÎN ROMÂNIA - Lili Țenea

 213. TEHNICI MODERNE PENTRU DIAGNOSTICUL AFECȚIUNILOR DERMATOLOGICE ȘI SCORURILE ACTUALE PENTRU CUANTIFICAREA SEVERITĂȚII ACESTORA CAZURI CLINICE, DE LA DIAGNOSTIC LA TRATAMENT  - Asociaţia Dermatologilor din Oltenia

 214. Elemente de mecatronica auto. Noțiuni teoretice și practice - Tutunea Dragos

 215. COURS PRATIQUE DE FRANÇAIS MÉDICAL Ediția a VI-a - Cătălin Ilie

 216. ,,TINERE CONDEIE’’ - Troacă Ionuț-Daniel

 217. Camera cu pereți de oglinzi Convorbiri elective - Dumitru Velea

 218. Platforma GenTOPIA pentru promovarea egalității de gen în spațiul educațional MULTIMEDIA HANDBOOK HANDBOOK & GeGAME GUIDE - Dorina Goiceanu

 219. GENTOPIA THE PLATFORM FOR PROMOTING GENDER EQUALITY IN THE EDUCATIONAL SPACE MULTIMEDIA HANDBOOK 
  HANDBOOK & GeGAME GUIDE - Dorina Goiceanu

 220. Hoinar printre catrene - Ion Iancu

 221. Cercetări privind comportarea în sisteme ecologic și convențional a soiurilor „Columna“ și „Mamaia“ în podgoria Murfatlar în vederea extinderii în cultură și diversificării ofertei de vinuri de înaltă calitate - STROE TRAIAN CIPRIAN

 222. Grammaire française pour le lycee - Bandaloiu Liviu

 223. MONOGRAFIA ONOMASTICĂ A COMUNEI CĂLĂRAȘI – DOLJ - MARIAN BĂUTORU

 224. ELEMENTE DE FARMACIE CLINICĂ PRACTICĂ -Cornelia Daniela CĂLINA, Mihaela-Simona SUBȚIRELU

 225. MARKETING   -Curs- Gheorghe Pistol , Maria-Loredana Popescu

 226. Povești de suflet, cu iz tehnic, pentru oamenii gospodari - Traian Crișu

 227. Doar iubirea  -  doar El, Dumnezeu… - Ieromonah Augustin Mîzgoiu

 228. FITOPATOLOGIE FORESTIERA - Paraschivu Mirela , Paraschivu Aurelian Marius

 229. INFLUENŢA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ASUPRA VARIABILITĂŢII UNOR CARACTERE LA SPECII POMICOLE SPONTANE ÎN ECOSISTEME DIN ZONA DE SUD A OLTENIEI - Stoenescu Ana-Maria

 230. ÎNFIINȚAREA CULTURII DE LAVANDĂ DIN SEMINȚE  STUDIU DE CAZ  COMUNA GĂLBINAŞI, JUDEŢUL  BUZĂU - Stroe Traian Ciprian
  Panaitescu Liliana

 231. FRĂȚIA URSITOARELOR - Laurențiu Drăgușin

 232. Drept financiar si fiscal - Cristian Dumitrescu

 233. Dreptul contractelor administrative  - Cristian Dumitrescu

 234. CAIET DE LUCRARI PRACTICE. ODONTOTERAPIE RESTAURATOARE - Mihaela Tuculina, Ana Maria Rica, Adelina Bugala, Alexandru Dan Popescu, Adela Staicu

 235. Strategii de predare-învățare la matematică. - Alina Nicolăescu

 236. Ghid metodic pentru studierea inegalităților geometrice - Alina Nicolăescu

 237. Fișă de lucru la matematică pentru gimnaziu Auxiliar curricular - Alina Nicolăescu

 238. Teme alese de matematică pentru activități de performanță Ghid metodic - Alina Nicolăescu

 239. Ghid metodic pentru studierea sistemelor algebrice - Alina Nicolăescu

 240. Suport metodologic – mobilitate staff - Tutunaru Mariana. Rușeț Nicolae
  Ardeiu Iulica Daniela. Pășescu Ramona, Breazu Nadia, Rușeț Adela Lelia
  Pleșa Mădălina Adriana, Moldovanu Claudia

 241. Experiența ERASMUS + unică prin diversitate (ghid de bune practici) - Tutunaru Mariana

 242. TEST YOUR ENGLISH - Mirela Costeleanu

 243. PARTICULARITĂȚILE INTEROGATORIULUI ÎN CONTEXTUL   INVESTIGĂRII CRIMINALITĂȚII JUDICIARE - Toader Tiberiu Adrian

 244. Parentingul relațiilor de prietenie la copii - Marici Carmen, 
  Marici Marius

 245. Comunitatea românilor din Cernăuți-Ucraina. Coordonate istorice și reconstrucție identitară./ The community of Romanians from Chernivtsi-Ukraine. Historical coordinates and identity reconstruction,  Ediția a II-a, bilingvă română-engleză - Adrian OtovescuVlad Ovidiu Cioacă

 246. Influenta pandemiei de Covid-19 asupra vieții și activității tinerilor studenți.Cercetare sociologică/The influence of the Covid-19 pandemic on the life and activity of young students. Sociological research,bilingvă română-engleză - Adrian Otovescu

 247. GHID METODIC PENTRU EVALUAREA LA ISTORIE PENTRU CLASELE A IX și a X-A - Oprea Pandia

 248. GHID METODIC PENTRU EVALUAREA LA ISTORIE PENTRU CLASELE A XI și a XII-A - Oprea Pandia

 249. Naipaul’s (de)colonizing of the Empire: The Indian Travel Narratives of a Globe Trotter - Adina Maria Paicu

 250. CRONICI, NOTE, COMENTARII - Iulian Chivu

 251. Poezii hazlii pentru copii - Grety Stuparu

 252. ASPECTE TEORETICE ȘI PRACTICE PRIVIND PROCEDURA CIVILĂ
  Curs universitar
   - Ilincuța Andreea Mihaela , Tomescu Raluca Antoanetta

 253. Mecanică-teorie și aplicații - Bolcu Alexandru

 254. Abordări sociologice privind evoluția omului în contextul modernizării muncii sale - Chirurgu Gianina Mădălina

 255. Aspecte comune ale limbilor română și albaneză. O abordare sincronică - Cristian Beșleagă

 256. Formation of the chemistry research competence in the interdisciplinary university context - Eduard COROPCEANU, Sergiu CODREANU

 257. NOȚIUNI DE ANATOMIE RADIOLOGICĂ și teste de verificare - DANA-MARIA ALBULESCU

 258. ISTORIA DREPTULUI ROMÂNESC NOTE DE CURS.   Pentru studenți ID/IFR - Scarlat, Corina

 259. CONTENCIOS CONSTITUȚIONAL CURS UNIVERSITAR - Ana Daniela Bobaru

 260. Semiologie Neurologică Note de curs - Stanca Iulia Diana
  Criciotoiu Oana

 261. ANATOMIA FUNCȚIONALĂ A ANALIZATORILOR - Căpitănescu Bogdan, Osman Andrei, Cercelaru Liliana, Cristovici Florentina Ileana Maria, Mîndrilă Ion

 262. COMPONENTE TEHNICE ȘI TEHNOLOGICE ALE RĂZBOIULUI INFORMAȚIONAL - Gheorghe BOARU, Adrian-Cristian DAVID

 263. Volum omagial „O constelație de cinci stele“. In honorem prof. univ. dr. Adrian Gorun - Gheorghe Gorun , Niculescu George

 264. MAȘINI HIDRAULICE - Ionici Cristina Felicia

 265. Mecanica fluidelor . Proprietăţile fluidelor Lucrare de specialitate - Ionici Cristina Felicia

 266. Jurnal cu  zâmbete - Nicolae Emil Bogdan

 267. Introducere în studiul dreptului  - Viorel Miulescu

 268. Gestionarea crizelor de imagine.Comunicarea în situații de criză - Viorel Miulescu

 269. Relațiile publice.Strategii, tactici si proceduri . - Viorel Miulescu

 270. ELEMENTE DE ELECTRONICĂ  ANALOGICĂ - Marius-Cristian Niculescu

 271. DUPĂ 15 ANI - Dan-Mihai Rohozneanu

 272. VALORI CREȘTINE, CULTURALE ȘI JURIDICE STUDII, ESEURI, CUGETĂRI - Marius Andreescu

 273. ORDINEA JURIDICĂ ȘI JUSTIȚIA ÎN SPAȚIUL EUROPEAN - GAVRILESCU, Alin-Gheorghe / TROCAN, Laura Magdalena / CILIBIU, Octavia Maria /
  SIMIONESCU, Elena Giorgiana/ PEPTAN, Rodica / BOBARU, Ana Daniela / CORNESCU, Adrian / DAVIȚOIU, Raluca Nicolița

 274. Managementul securității cibernetice - Ioan-Cosmin MIHAI / Costel CIUCHI / Gabriel PETRICĂ

 275. CREATIVE POSITIONS IN THE SOCIAL SCIENCES - Georgiana Stănescu, Davian Vlad

 276. Managementul strategic al resurselor umane - Bocean Vărzaru Anca Antoaneta , Bocean Claudiu George

 277. Managementul proiectelor - Bocean Vărzaru Anca Antoaneta
  Bocean Claudiu George

 278. STUDII DE ETNOLOGIE – ȘI POVESTIRILE CONTINUĂ... - Boangiu Gabriela

   

bottom of page