top of page

Acordare ISBN

White Sands
Editura SITECH vine în sprijinul autorilor independenți și vă poate ajuta în obținerea codului ISBN, procurarea ISBN-ului fiind extrem de facilă , procedura de acordare a ISBN -urilor se desfășoară online (prin email).
Conform regulilor Bibliotecii Naționale a României, 
Categorii de documente care primesc cod ISBN

 

Sunt identificate prin cod ISBN documentele editate pe teritoriul României, destinate publicului larg, care nu sunt personalizate şi nu apar cu periodicitate sub acelaşi titlu:

 

 • cărţi şi broşuri tipărite;

 • cărţi şi broşuri electronice offline (CD-ROM sau DVD-ROM) sau online ( pdf, epub, kindle, CBArchive , pdb , iBook, MobiPocket,etc)

Reguli pentru acordare codului ISBN pentru Cărţi electronice online
Cartea electronică online este un document având conținut preponderent text (însoţit sau nu de imagini), cu elemente de identificare bibliografică proprii (titlu, autor, an de publicare), stocat într-un fişier electronic în diferite formate (epub, pdf, mobi etc.) şi transmis prin mijloace electronice (internet), eligibil pentru identificare prin cod ISBN.

Reguli:

a. se alocă un cod ISBN distinct pentru fiecare format (epub, pdf, mobi etc);

b. se alocă un cod ISBN distinct pentru fiecare ediţie cu un sistem de protecţie tip DRM diferit (ADOBE ACS4, Apple Fairplay, OMA - Open Mobile Alliance, social DRM etc).

c. se acordă coduri ISBN diferite pentru ediţiile care au acelaşi tip de sistem de protecţie DRM, dar au drepturi de utilizare media diferite (copiere, imprimare/tipărire etc).

Codul ISBN se menţionează pe ecranul de prezentare al documentului.

 • cărţi şi broşuri în alfabet Braille;

 • cărţi audio pe casete, CD-ROM sau DVD-ROM;

 • publicaţii microformate;

 • atlase şi hărţi;

 • copii digitizate ale cărților tipărite;

 • programe de calculator educaţionale;

 • publicaţii multimedia în care principalul constituent este un text scris.

Exemple de categorii de produse care nu primesc cod ISBN

 • publicaţii periodice;

 • partituri;

 • pliante;

 • înregistrări audio (altele decât audiobook) sau video;

 • documente cu informaţii de natură efemeră sau personalizată (de exemplu materiale publicitare, orare, jurnale, calendare, afișe, planșe, mape etc.);

 • produse de papetărie (de exemplu: caiete, agende, repertoar, blocuri de desen, mape, tipizate etc.);

 • lucrări de licenţă, lucrări de disertaţie, lucrări obținere grad, teze de doctorat etc.;

 • tipărituri fără pagină de titlu sau text însoţitor;

 • documente personale (curriculum vitae etc);

 • documente interne, instituţionale (proceduri de lucru, regulamente, fişe de post, planuri de lecţie, cataloage şcolare etc);

 • prezentări/ slide-uri/ postere (ppt, pps, print etc.);

 • felicitări, cărți poștale;

 • albume foto personale, ale familiei sau grupurilor;

 • albume cu stickere;

 • documentație proiecte, parteneriate, acorduri între instituţii;

 • programe de calculator, altele decât cele educaţionale;

 • corespondenţă electronică (email, twitter etc.);

 • jocuri printate sau electronice (offline sau online), jucării, inclusiv cele care au la bază personaje din anumite cărți;

 • website-uri, weblog-uri;

 • motoare de căutare;

 • manuale/broșuri cu instrucțiuni de utilizare pentru diferite produse, jocuri, activități, proiecte etc.

bottom of page